Bezár

Hírarchívum

nyito

Generációk elismerése az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén

Generációk elismerése az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén

2019. szeptember 02.
8 perc

A családokról és a generációk közötti kapcsolatokról, a siker természetéről is szólt az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2019. szeptember 2-i tanévnyitó ünnepsége. Az intézmény tanári testülete idén is példaképnek állította a legsikeresebb „öregdiákokat” a teljesítményüket elismerő „Ságvári Emlékérem” hagyományos és két új fokozatának az adományozásával.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Több mint 1300 diák tanul a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában. Egy intézménybe jár immár az ovisból lett elsős kisdiák, valamint az érettségire és továbbtanulásra készülő 12-13. évfolyamba lépő nebuló. A 2015-ös összevonás eredményeként az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolának nevezendő intézmény őrzi és fejleszti is az egykori „kis Ságvári” és a „nagy Ságvári” hagyományait.


IMG_9147

 

 

Robotépítő gyerekek

 

– Összetett eredmény a siker. Rengeteg munka volt az „okos város” építése, amihez egy különleges programozási kategóriát választottak a diákjaink – emlékeztetett Dobi János. Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója a legóból épített robotkutyájukkal Dániában világsikert elért kisdiákokat külön is köszöntötte az 1-8. évfolyam tanévet nyitó ünnepélyén. – A siker feldolgozásának fázisainál járó diákjaink példája megmutatja: mindenki eredményes lehet a tanítók, tanárok és a gyerekek közös munkája eredményeként – fogalmazott az igazgató, aki a 2019-2020. tanévet megnyitó beszédét Arany Jánost idézve zárta: „Előtted a küzdés, előtted a pálya, / Az erőtlen csügged, az erős megállja. / És tudod: az erő micsoda? – Akarat, / Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

 

IMG_9142


A másik tanévnyitón a gimnazisták, azaz a 7-8., valamint 9-13. évfolyam ünnepélyén Dobi János az iskola személyiségformáló szerepéről szólt. Elmondta, hogy tudja: vegyes érzelmekkel érkezik diák és tanár az évnyitóra, ám azt mindenki elismeri: az iskola az ember számára értéket nyújtó hely.


IMG_9138

 

Az intézményi hagyományokat követve idén is átadták a Ságvári Emlékérmet. Ezt az elismerést az intézmény olyan egykori diákja kaphatja meg, aki a tudomány, a kultúra, az oktatás, a sport, a közélet területén jelentős, figyelemre méltó eredményt ért el és valamilyen formában kifejezte ragaszkodását az alma materhez.


IMG_9155

 

 

Emlékérem a fiúnak majd az anyának

 

Aranygyűrűs diplomát szerzett, mert végig jelesre vizsgázott az SZTE gyakorló gimnázium egykori diákjai közül – többek között – Julesz János (1961) orvosprofesszor, vagy a jogász testvérpár: Kemenes István és Kemenes László. Összesen hatan kapták meg 1993-ban, az akkor első alkalommal átadott Ságvári Emlékérmet. Azóta számos jeles „öregdiák” elnyerte az iskola nevelőtestülete által adományozható rangos elismerést. Így például – az alkotók közül: Temesi Ferenc író (1995), Altorjay Tamás operaénekes (2003), Kulka János színművész (2004); az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ két korábbi elnöke: Facskó Andrea szemész professzor (2012) és Pál Attila nőgyógyász professzor (2015); az orvosok közül: Kozma Róbert agykutató professzor (2014), Lázár György sebész professzor (2015), az SZTE Általános Orvostudományi Kar jelenlegi dékánja, illetve Rovó László fül-orr-gégész professzor (2017), az SZTE jelenlegi rektora.


IMG_9158

 

A hagyományt követő, az intézmény korábbi nevére utaló Ságvári Emlékérmet 2019-ben dr. Kováts Ildikó gyermekorvos vette át. Laudációjában – többek között – elhangzott, hogy 1979-ben érettségizett egy olyan reál fakultációs osztályban, ahol a humán értékek mindig középpontban maradtak. Egy éves nővéri munka után felvették a szegedi egyetem általános orvosi karára. Rövid kitérő, a gyermekgyógyász szakvizsga után, 1992-től körzeti gyermekorvos lett. Azóta is gyakran hívják „A ságárisok doktornőjének” dr. Kováts Ildikót.

Példátlan az iskola életében, hogy egy gyermek, jelen esetben Iványi Gábor, előbb kapjon Ságvári Emlékérmet, mint az édesanyja, dr. Kováts Ildikó. Ennek oka az, hogy a diák szülei – patológus professzor édesapja és gyermekorvos édesanyja – példáját követve még gimnazistaként jelentős sportsikereket ért el: kick-box sportágban Európa-bajnoki és világbajnoki címmel büszkélkedhetett.

 

 

Az Ésik család az első

 

A középiskolás képzésünk több mint 6 évtizedes. Ez idő alatt 3 generáció jeles tagjai kerültek ki intézményünkből és értek el sikereket. Példa erre az Ésik család – húzta alá Dobi János, amikor kérdésünkre válaszolva elmagyarázta: miért alapították meg 2019-ben a Ságvári Emlékérem családoknak adható fokozatát.


 IMG_9207


Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola folyosóinak a falát beborító dicsőségtáblán többször is fölfedezhető az Ésik vezetéknév.

 

Ésik Zoltán informatikust sok szegedi Ésik professzorként ismeri. Ő az SZTE elődintézményében a számítástudomány szegedi megalapítója. E posztumusz elismerést a lánya, Ésik Eszter – egyébként ugyancsak korábbi tanítványunk – vette át. Ésik Zoltán másik gyermeke, a fia: Ésik Róbert is méltán nyerte el a Ságvári Emlékérmet, hasonlóképpen Ésik Zoltán testvéréhez, Ésik Olga orvosprofesszor asszonyhoz – magyarázta az iskolaigazgató. – Tehát az Ésik család több tagja is ebbe az iskolába járt, s olyan pályát futottak be, amelyet példaként állítottunk tanulóink elé. Ezért aztán három Ságvári Emlékérmet készíttettünk, mert három, az iskolánk szempontjából is példaadó életutat emeltünk ki az Ésik család történetből.


IMG_9181

 

Továbbfejlesztették a hagyományt: az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola dicsőségfalán elhelyezett neveken kívül az évkönyvben olvasható lesz, hogy a „nagy Ságvári” speciális matematika osztályában 1969-ben érettségiző Ésik Zoltán matematikus szakon végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen 1974-ben. 1979-ben doktorált a szegedi egyetemen, majd 1996-ban akadémiai doktor lett. 2010-ben az Európai Akadémia tagjává választották.

1974-től tanított a szegedi egyetemen, a Számítástudomány alapjai tanszéket vezette, és a doktori iskola igazgatójaként is dolgozott. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika a számítástudományban, fixpontelmélet, iterációelmélet. Tudományos cikkeinek a száma 200 fölött van. Megjelentetett egy monográfiát, és szerkesztett több mint 25 szakkönyvet.


IMG_9185

 

Ésik Róbert 1995-ben érettségizett speciális matematika tagozatos osztályban a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban. 1995-2001 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (BKÁE) tanult. 1999–2000-ben francia egyetemi diplomát szerzett.

Karrierjét Párizsban, az Alcatelnél kezdte, majd 12 éven át a Siemens / Nokia Siemens Networks és Nokia vállalatoknál dolgozott. A következő lépés, hogy a Amazon Web Services regionális üzletfejlesztési menedzsereként tevékenykedett. 2014. október 1-jétől a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke. 2017. március 23-tól a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja.


IMG_9174

 

Ésik Olga is a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, 1968-ben. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1974-ben szerzett orvosdoktori diplomát. Ezt követően belgyógyászatból szakvizsgázott, majd érdeklődése egy új tudományág, az onkológia felé irányult, s a daganatos betegségek gyógyszeres, illetve sugaras kezeléséből szerzett szakképesítést.

Onkológiai betegellátó tevékenysége 1979-ben kezdődött, s mind a mai napig tart. Közben dolgozott a Semmelweis Egyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetemen. Több mint 150 tudományos közleményt írt, illetve 40 könyvfejezet szerzője volt. Megalapította az első magyar sugárterápiás PhD programot.

 

 

Vastaps a testnevelő tanárnak

 

A Ságvári Emlékéremmel eddig elismert 53 személyiség között nem „öregdiákként”, hanem kivételes teljesítménye rendkívüli elismeréseként nyerte el a díjat az iskola építésétől az intézményeben dolgozó, majd innen nyugdíjba vonuló pedellus és gondnok, Greff Gyula és a legendás franciatanár, Kovács Béla. E hagyományt folytatva 2019-ben alapította meg az iskola tantestülete a Ságvári Emlékérem Honoris Causa, azaz „tiszteletbeli” fokozatát, amelyet a népszerű testnevelő szakos tanár, Barok István vehetett át először a 2019-2020. tanév nyitányát jelentő ünnepségen..


IMG_9219

 

– A tanévet záró nevelőtestületi értekezlet egyik napirendje, hogy a június 15-ig érkező javaslatokról, felterjesztésekről döntsünk. Előtte a faliújságunkra tesszük a bárki által kezdeményezett javaslatot és a méltatást – ismertette a díjesőt előkészítő folyamatot Dobi János igazgató. – Most az a döntés született, hogy létrehozzuk a Ságvári Emlékérem új fokozatát, így lehetővé tesszük azok elismerését is, akik nem az intézmény „öregdiákjai”, de példaértékű munkát végezve öregbítik iskolánk hírnevét.

 

IMG_9245


Óriási ovációval fogadta a mai diákság, hogy a „Ságvári gimiben” 39 éven át az iskola közösségéért odaadóan dolgozó testnevelő tanár, Barok István elsőkét vehette át a Ságvári Emlékérem Honoris Causa fokozatát.

Páratlan elhivatottság, hagyományteremtő tevékenység, a „ságvárizmus” életérzés megfogalmazása – sorolták Barok tanár úr érdemeit. Példaként elhangzott: a 10. évfolyamosok kötelező sítábora páratlan a maga nemében. Szeged két kiváló iskolája, a „Ságvári” és a „Radnóti” SáRa kupáért folytatott sportküzdelmének a megrendezése is a nevéhez kötődik. Alapítója a Ságváris Öregdiákok Egyesületének, amelynek egyetlen olyan tagja, aki nem ebben az intézményben jutott el az érettségiig. A hagyománnyá lett kezdeményezései leltárának is összegzése lehet, hogy Barok tanár úr „Ságvárisabb egy ságvárisnál”.


IMG_9257


A fenti összeállítás szerkesztett változata megjelent a Szegedi Egyetem magazin lapcsaládhoz tartozó Alma Mater Magazin 2019-2020. évi 1. számában, amely letölthető az SZTE Hírportál SZTEmagazin aloldaláról, vagy lapozgatható formában itt is.esik_csalad

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna


További cikkek az Alma Mater Magazin 2019-2020. /1. számából:


Prima Primissima-jelölt Fülöp Ferenc akadémikus, az SZTE GYTK vegyész professzorra

A jövő a kreativitás - interjú Hajnal Dániel filmvágóval

„I am Soyuz” Lili: „Mindenhol otthon érzem magam”

Alumni Uni – Tudásműhely: Újratervezés

Világhírű IT-s cégeknél az SZTE TTIK egykori hallgatója

Az „R&D 100 Díj” nyertesei között az SZTE és partnercége

Vámbéry nyomdokain járt, környezeti katasztrófa veszélyéről szól az SZTE geográfusa

Identitások fogságában – Radnóti Miklósra emlékezünk

Pro és kontra: A modernizált Bánk bánról

Rendhagyó Kávészünet az SZTE őszi fesztiváljának buliszínpadán

Az SZTE „Vers délben” programsorozatáról a magyar költészet napja alkalmából

Egyetemi kurzus a civil önkéntesség

Az SZTE MK legújabb díszpolgára a gépészmérnök dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke

Két szegedi tanár is megkapta a Rátz Tanár Úr Életműdíjat

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek