Bezár

Kutatás

research1

Kutatás-fejlesztés és Innováció a Szegedi Tudományegyetemen

Kutatás-fejlesztés és Innováció a Szegedi Tudományegyetemen

2015. március 03.
2 perc

Egyetemünk egykori rektora, Szent-Györgyi Albert intézményünk számára a következő feladatokat jelölte ki: „gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”; nevelni a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”; a haza részére olyan polgárokat nevelni, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”; „s a mi egyetemünknek van még egy különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja legyen!” A Nobel-díjas rektor által egykor megfogalmazott feladatok még ma is aktuálisak és tökéletesen illeszkednek a modern kutatóegyetemi célkitűzésekhez. Egyetemünk elhivatott kutatói és tehetséges diákjai nap mint nap bizonyítják, hogy méltók vagyunk a Szent-Györgyi Albert által meghatározott küldetés teljesítésére.

A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg megőrzése. Egyetemünk célja, hogy továbbra is az ország magas presztízsű, a tudományt és a társadalmat egyaránt szolgáló, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztői központja maradjon. A hazai és nemzetközi kutatási programjainkban megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység egyaránt átfogja az ismeretbővítő- és a problémamegoldó kutatást, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája és nemzetközi hírű kutatócsoportjai a legmagasabb szintű oktatás mellett a legkülönbözőbb területeken zajló kutatások szervezői és végrehajtói. A Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) való közös munka eredményeként a Szegedi Tudományegyetemen 16 MTA által támogatott kutatócsoport, illetve 10 MTA Lendület-kutatócsoport működik.


A Szegedi Tudományegyetem szellemi alkotás portfóliója jelenleg 40 db szabadalomból, 52 db know-how-ból, 2 db használati mintaoltalomból, 5 db védjegyből és 4 db tanúsító védjegyből áll. A kutatási versenyképesség fokozásának négy feltétele van. Egyrészt az egyetem alapvető kompetenciái mentén inter- és multidiszciplináris kutatócsoportok nemzetközileg versenyképes tevékenységének biztosítása. Másrészt a vállalatorientált K+F fokozása érdekében a hazai és nemzetközi kapcsolatépítés támogatása, beleértve az ipari K+F projektmenedzsment hatékonyságának emelését, a szellemi tulajdon védelmét és a technológiatranszfer támogatását. Harmadrészt az innovatív vállalkozás-fejlesztési szerepvállalás fokozása az intézményi tudás spin-off vállalkozások keretében történő hasznosulásának elősegítésére. Végül pedig a tudományos eredmények szélesebb társadalmi kör számára történő hozzáférésének biztosítása.


A fentiek megvalósulásához folyamatosan törekszünk a kutatás-fejlesztési alapinfrastruktúra javítására, mely a nemzetközi K+F versenyben való helytállás előfeltétele. Emellett szükséges a tehetségmenedzselés integrált megvalósítása, mely a nemzetközileg versenyképes kutatócsoportok fenntartása, fejlesztése érdekében elengedhetetlen. Továbbá fontos a szellemi alkotások hasznosulását középpontba állító kutatói tevékenység elismerésének fokozása, mely a magas színvonalú emberi erőforrás megőrzéséhez éppúgy nélkülözhetetlen, mint a kutatási eredmények vállalkozásokba történő transzferálásához. Végezetül az innovatív vállalkozási tevékenység környezetének javítása, mely magában foglalja az innovatív vállalatok, illetve K+F részlegeik számára attraktív működési modell, illetve egy vonzó spin-off környezet kialakítását.


Prof. Dr. Kónya Zoltán

a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese

e-mail: tudrh@rekt.szte.hu

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek