SZTE fejlesztési Projektek


A határon átnyúló fejlesztések keretében megvalósított projektjeink

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, 2007 és 2013 között a határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró (közel 65 milliárd forint) részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre.

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében hét évre (2007-13) összesen 50,1 millió Euró közösségi támogatás (IPA) áll rendelkezésre. Az Európai Bizottság és Svájc által aláírt, a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásból Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd forint).

A Szegedi Tudományegyetem határon átnyúló együttműködések pályázatai által támogatott projektjeit a következő oldalakon mutatjuk be.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap, amelynek forrása a vállalkozások által befizetett innovációs járulék és annak költségvetési kiegészítése. Az NKFI Alapból 2018-ban több mint 80 milliárd forint keretösszegű felhívást jelentet meg az alap kezelője, az NKFI Hivatal. A felhívások a felfedező kutatást, a vállalati innovációt, a vállalkozások és a kutatóhelyek együttműködését kiegyensúlyozottan ösztönzik.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium