Bezár

Az Egyetemről

SZTE_

Bemutatkozás

Bemutatkozás

2008. szeptember 02.
6 perc

A brit Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási listáján a legjobb magyar egyetemként rangsorolt Szegedi Tudományegyetem 13 képzési területen kínál továbbtanulási lehetőséget. Az egyetem tizenkét karán és Tanárképző Központjában az élethosszig tartó tanulás jegyében sok száz alap-, mester-, egységes, osztatlan és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú továbbképzési és felnőttképzési programmal várja a tanulni vágyókat az egészségügyi szakoktól kezdve a bölcsészeti, gazdasági, jogi, természettudományi és pedagógusképzésen át az agrár, mérnöki és művészeti programokig.

_MG_2044


A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti a minőségi oktatási tevékenység folytatását. A felvételi jelentkezések számát tekintve évek óta az élbolyba tartozó intézmény mintegy 21 000 hallgatójának, köztük több mint 4000 külföldi diákjának, garantál minőségi tudást és piacképes diplomát.


SZTE_oktatas_2020


A Szegedi Tudományegyetem a tudományos haladás egyik zászlóshajója. Egyetemünk oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. Az intézmény kutatóialkotói tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. Az itt zajló kutatási projektek meghatározóak jövőnk szempontjából.


Sikerünk bizonyítéka, hogy Egyetemünk szellemi alkotás portfoliója 35 szabadalomból, 18 know-how-ból és 4 tanúsító védjegyből áll, melyek közül számos már üzleti hasznosításra került licencia megállapodásokon, illetve az erre a célra alakult spin-off vállalkozásokon keresztül. Az ipari partnerek megrendeléseinek legfontosabb területei a lézerek diagnosztikai és anyagtudományi alkalmazásai, az orvosi diagnosztikai rendszerek, a farmakológiai és gyógyszerkémiai hatóanyag-fejlesztés, a fitokémia, a biotechnológia, a környezettechnológiai célú, anyagtudományi és társadalomtudományi kutatások.


SZTE_kutatas


A Szegedi Tudományegyetem, mint a dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson.


Karok


ajtk21945 őszétől kezdte újraműködését az Állam- és Jogtudományi Kar, amely korábban csak a hagyományos jogászképzést végezte. Az új kor új kihívásai azonban új szakok (nemzetközi tanulmányok, politológia, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási) és új képzési formák indítását tették szükségessé. A francia nyelvű jogi képzés a párizsi Nanterre Egyetem jogi fakultásával kötött megállapodás alapján indult meg az 1996/97-es tanévben. A térségbeli német gazdasági aktivitás indokolta a kétéves német nyelvű gazdasági jogi képzés bevezetését.
 
Klinikai_hivat1Az Általános Orvostudományi Kar szintén a Kolozsvárról áthelyezett karok egyike. Többszöri átszervezés, kar- és szakbővítés után jelenleg orvosképző fakultásként működik, amelynek épületét 2010-ben újították fel részlegesen. Az Általános Orvostudományi Kar a Gyógyszerésztudományi Karral együtt 2000-ben felvette egykori Nobel-díjas kutatója nevét, így ma a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ néven ismert és nemzetközileg is elismert intézmény. Az általános orvosképzés és a fogorvosképzés a magyar mellett angol és német nyelven is folyik. Kiegészítő képzési forma az angol-magyar Orvosi Szakfordító képzés.

BBMKA Bartók Béla Művészeti Kar jogelődjét 1880-ban Langer Viktor zeneszerző alapította. 1990-ben az intézet konzervatóriummá alakult, 2003 elején pedig a sikeres akkreditációt követően megkezdte működését az ország első önálló Zeneművészeti Főiskolai Kara. A zenetanárok képzése és a zeneművészeti oktatás a Zongora-, a Vonós-, a Fafúvós-, a Rézfúvós-, a Magánének-, a Zeneelmélet- és a Komolyzene Tanszékeken történik. A Kar ­– mely a Szegedi Tudományegyetem Szenátusi döntése alapján 2019. augusztus 1-től Bartók Béla Művészeti Kar néven folytatja tevékenységét – meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében, mivel a magas színvonalú oktatómunka mellett jelentős művészeti tevékenység is folytat.

BTKA Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar oktatói és hallgatói létszámát tekintve egyaránt a Szegedi Tudományegyetem legnépesebb kara. Az itt folyó oktatás és kutatás a hagyományos bölcsészterületek – irodalom, nyelvtudomány, idegen nyelvek, történelem és művelődéstörténet – mellett szociológusokat, filozófusokat, pszichológusokat és pedagógusokat is képez. A Karon működő doktori iskolákba az ország minden részéről jelentkezhetnek a legtehetségesebb hallgatók.
 
etszk_nyitoAz Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 25 éves múlttal rendelkezik. Képzései gyakorlatorientáltak, számos oktatási program tutoriális rendszerben működik. Igen népszerű szak a védőnőképző és a gyógytornász képzés. Az új társadalmi szükséglet követelte meg az általános szociális munkásképzés és a diplomás ápoló képzés beindítását. 2014 szeptemberétől a Fogorvostudományi Karral közös képzésként dentálhigiénikus képzése is zajlik a Karon, egészségügyi gondozás és prevenció alapszak szakirányaként. Ez a képzés jelenleg Magyarországon csak a Szegedi Tudományegyetemen található meg.

FOK2007. januárjában emelkedett kari rangra a szegedi egyetem fogorvosképzése az újonnan alapított Fogorvostudományi Karon. Az ötvenes években indult a Tisza-parti városban a fogászati oktatás, amely 1960-tól szakosított fogorvosképzésként működik, az önálló fogorvostudományi szak pedig 2001-ben indult. A képzés szegedi specialitása, hogy a hallgatók az ötéves képzés befejezését követően a frissen végzett fogorvosok már képesek a betegek teljes körű ellátására. A Kar a külföldi hallgatókat is várja, 2004 óta angol nyelven is oktatják a fiatalokat.

GTK1994-ben kezdődött meg a nappali tagozatos közgazdászképzés, 1999-ben pedig megalakult az önálló Gazdaságtudományi Kar. Itt alap és mester szintű közgazdászképzés és oklevelet nyújtó szakirányú továbbképzés történik. Népszerű például marketing szak, valamint a gazdálkodás és menedzsment szak. A növekvő létszámnak köszönhetően 2007-ben a kar új, modern épületbe költözhetett, így a leendő közgazdászok megújult, szép környezetben sajátíthatják el a szakma fortélyait.

GYTKA Gyógyszerésztudományi Karnak 6 intézete van, s jelenleg is a régió szakmai és tudományos továbbképző központja. A 2000/2001-es tanévtől a Kar feladata lett a szakgyógyszerész képzés is. Jelenleg a diplomás hallgatók 12 szakirányból szerezhetnek átfogó ismereteket – angol nyelvű oktatás keretében is. 2002-től megkezdték a tanulmányi munka kredit rendszerű szervezését és nyilvántartását. Ezen idő alatt a Kar kubatúrája is folyamatosan bővült: az alagsorban új tantermeket alakítottak ki és számítógépes kabinetet rendeztek be. 2002-ben a tetőtér beépítésével a Kar új laboratóriummal és szemináriumi helyiséggel gyarapodott.
 
JGYPKEgyetemünk Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye; 1929-óta működik. Az egyik legnagyobb épületkomplexummal rendelkező kar egyes képzőhelyei 2007 és 2009 között rekonstrukción, valamint energetikai korszerűsítésen estek át. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar elsődleges feladata a pedagógusok képzése mellett, az új szükségleteknek megfelelően új képzési formákat (szakképzés, távoktatás), valamint nem tanári szakokat is indít: andragógia, társadalmi tanulmányok, rekreáció és egészségfejlesztés szakot.
 
mérnöki kar moszkvaiA Mérnöki Kar a társadalom és a gazdaság fejlődését szolgáló korszerű szaktudás közvetítését tekinti feladatának. Az alapképzés keretében ezért indított élelmiszermérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, informatikus és szakigazgatási agrármérnök és gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakokat.
 
MGKA Mezőgazdasági Kar székhelye Hódmezővásárhely. A mezőgazdasági mérnököket és vadgazda mérnököket képző intézmény hallgatói-oktatói cserekapcsolatokat tart fenn, dán és francia egyetemekkel, de angol, német, olasz, holland és finn mezőgazdasági jellegű felsőoktatási intézményekkel is. A Karon kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás. Mezőgazdasági mérnök szakos hallgatók számára a gyakorlatokat alapvetően a tangazdaságra, illetve a régió mezőgazdasági vállalkozásaira, szakigazgatási hivatalaira, szakmai szervezeteire alapozzák. A vadgazda mérnök szakos hallgatók gyakorlati képzése elismert vadásztársaságok bevonásával történik.
 
TTIKA Természettudományi és Informatikai Kar már 1921-ben megkezdte működését. Az alapító nagyhírű professzorokat – Riesz Frigyes, Szent-Györgyi Albert, Straub F. Brúnó, Fodor Gábor – méltó utódok követték a tanszékek illetve a kar élén. A művelt tudományterületek száma egyre bővült. Az öt klasszikusnak számító tudományág: a biológia, a fizika, földrajz, a kémia és a matematika mellet az utóbbi évtizedekben vált önállóvá az informatikai tanszékcsoport és a környezetvédelmi szak. Az oktatás minőségét a Kar jól kvalifikált oktató és kutatóállománya biztosítja.

TIK-760x490Az egyetem a képzéseken kívül nagy hangsúlyt fektet a központi egységeinek felújítására, valamint a szolgáltatásfejlesztésre is. Így került sor többek között a József Attila Tanulmányi és Információs Központ és a Klebelsberg Kuno Könyvtár informatikai struktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztésére, valamint az egyetem Dugonics téri központi épületének teljes rekonstrukciójára is. A Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ impozáns környezete nemcsak munkavégzésre és a hallgatói ügyek intézésére alkalmas, hanem kiállítások, rendezvények lebonyolítására is.


 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

 • *
  júl
  24
  6720 Szeged, Dugonics tér 13.
  18:30 - 22:00
  6720 Szeged, Dugonics tér 13.
  18:30 - 22:00

Kapcsolódó hírek