Rektori köszöntő


Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Szegedi Tudományegyetem honlapján!

A Szegedi Tudományegyetem Magyarország magas presztízsű felsőoktatási intézménye, ahol 12 karon és a Tanárképző Központban zajlik a felsőoktatás teljes spektrumát lefedő minőségi oktatási tevékenység. Intézményünk az egyik legnagyobb hazai oktatási komplexum, melyben mintegy 21 ezer egyetemi hallgató, köztük több mint 3500 külföldi fiatal gyarapítja tudását.


Egyetemünknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatóegyetemi jelleg megőrzése, és az európai színvonalú gyógyító munka biztosítása. Mindemellett a szegedi egyetem, mint a Dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete, aktív szerepet vállal a régió társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésében.


Intézményünk minden évben kiváló eredményeket ér el a különböző nemzetközi felsőoktatási intézményeket rangsoroló listákon, Egyetemünk egyike a világ legjobb 500 intézményének.


A mindennapi munka során Szent-Györgyi Albertnek, Egyetemünk egykori rektorának gondolatait tartjuk szem előtt, aki a következőkben határozta meg az intézmény feladatait: „Az egyetem feladat hármas. Legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlük átveszik. Újabb eredetű, nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével… A mi egyetemünknek van még egy negyedik különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföld szellemi központja legyen.”


Egyetemünk célja, hogy egy regionális szerepkörű intézményből európai szinten is mértékadó, élvonalba tartozó egyetemmé fejlődjön. Az Egyetem kutatási-fejlesztési potenciálja alapján, a klinikai fejlesztésekkel, az ELI-ALPS kutatóközpont körüli Science Park kialakulásával, továbbá a bölcsészettudományi és a művészeti kari infrastruktúra modernizálásával arra törekszünk, hogy megfeleljünk a XXI. században az egyetemi oktatással és kutatással, a művészeti tevékenység támogatásával kapcsolatos kihívásoknak.

 

Prof. Dr. Rovó László

Szegedi Tudományegyetem

rektor

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium