Bezár
SZTE Felnőttképzési Központ

SZTE Felnőttképzési Központ

2015. január 20.


Felnőttképző nyilvántartási szám (bejelentés alapján): B/2020/000676

Felnőttképző nyilvántartási szám (engedély alapján): E/2020/000079

 

A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2014. január 27-én 36/2014. számú határozatában Felnőttképzési Központot létesített a jogszabályokban meghatározott feladatok és hatáskörök ellátására.

 

Az SZTE Felnőttképzési Központ a Rektori Hivatal szervezeti egységeként biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását, koordinálja a bejelentés és engedély alapján folyó felnőttképzési tevékenységek folytatásához szükséges belső, intézményi és a jogszabályban megszabott központi nyilvántartások, adatbejelentések vezetését, valamint ellátja a felnőttképzés intézményi ellenőrzését, minőségbiztosítását.

 

Az SZTE Felnőttképzési Központ felügyelete alá tartozik minden olyan a Szegedi Tudományegyetemen nem felsőoktatási rendszerben, és nem köznevelési rendszerben folyó képzés, amelyet a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rögzítenek. Minden olyan szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a Szegedi Tudományegyetem alapfeladatába nem tartozó – oktatás, képzés, vagy egyéb felnőttképzési szolgáltatás, melynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.

 

Élén az igazgató áll, feladatát az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett, és az oktatási igazgatóval együttműködve látja el, ügyrendjét a vonatkozó jogszabályok és szenátusi határozatok alapján maga állapítja meg.


Mi számít felnőttképzésnek?

A Kormány 2019-ben döntött a felnőttképzési rendszer megújításáról, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) módosításáról. Újítás a felnőttképzési törvény módosításában a felnőttképzés fogalma. Szélesebb tevékenységi kör kerül bele a „felnőttképzési tevékenység” halmazába és válik a képző a szolgáltatása alapján bejelentésre kötelezetté. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdésének a) pont ab) alpontja alapján a törvény hatálya kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre. A törvény 2. § 7. pontja alapján kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

A fenti három elemnek tehát együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység: 1. szervezettség, 2. célirányosság, 3. kompetenciaalakítás vagy fejlesztés.

Mi nem számít felnőttképzésnek?

Azonban ez nem jelenti azt, hogy minden képzést vagy oktatást nyújtó szolgáltató valamennyi tevékenysége automatikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül. A továbbiakban ismertetett példák célja azon kritériumok és alapelvek bemutatása, amelyeket célszerű végiggondolni a tevékenység kategorizálásakor. Amennyiben a képzést folytató ezek után is bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, javasoljuk az SZTE Felnőttképzési Központ megkeresését.

A mellékelt letölthető példatárban a felnőttképzési törvény definíciója alapján, annak szellemiségét követve bemutatjuk, hogy a szolgáltató tevékenység mely esetekben nem számít valószínűsíthetően felnőttképzési tevékenységnek.

Hol kell képzési adatokat szolgáltatni?

A 2020. szeptember 1-től elindított képzések esetében az új Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) kell a képzőknek a képzésekről adatokat szolgáltatniuk. A FAR rendszer létrehozása eredményeként a korábbi szétszabdalt adatszolgáltatási rendszer helyébe egycsatornás, teljesen digitális rendszer lépett, amelyben egy-egy képzés regisztrációja nem vesz igénybe többet néhány percnél. A FAR rendszerbe ügyintézői jogosultságot a Felnőttképzési Központ vezetőjétől lehet igényelni.A felnőttképzési tevékenység áfamentességének feltételei
Az Áfa törvény – 2020. január 1-jétől hatályos – módosított előírásai szerint a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés vagy oktatás keretében nyújtott egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatás – a nyelvi képzés kivételével – az alábbi feltételek együttes fennállása esetén tekinthető adómentesnek:

  • a szolgáltatást nyújtó adóalany felnőttképzőnek minősül és szolgáltatását e minőségében nyújtja,
  • felnőttképzési tevékenységét bejelentette vagy engedély alapján végzi,
  • a nem engedély alapján végzett oktatás, képzés jogszabály alapján szervezett.

A fentiek alapján áfamentesen indítható képzések:

  • az engedély alapján folyó képzések,
  • a nyelvi képzések,
  • a bejelentés birtokában és jogszabály alapján folyó képzések.

Tehát amennyiben egy képzést bejelentés alapján tervezünk indítani, de annak tartalmát, szervezési feltételeit egyéb jogszabály nem szabályozza, azaz a két feltétel – bejelentés köteles és jogszabályon alapuló – együttesen nem áll fenn, a képzés 27 %-os áfa alá tartozik

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/2020_7__Adozasi_kerde20200708

Jogszabályi háttér:

  • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja és 85. § (2) bekezdése és
  • a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény

A SZTE Felnőttképzési Központ kínálata:

Szakképesítésre felkészítő szakmai képzések

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Bejelentés alapján induló felnőttképzések dokumentum sablonjai (SZTE logo) itt elérhető

 

Bejelentés alapján induló felnőttképzések dokumentum sablonjai (EFOP logo) itt elérhető


Engedély alapján induló felnőttképzések dokumentum sablonjai (SZTE logo) itt elérhető


Engedély alapján induló felnőttképzések dokumentum sablonjai (EFOP logo) itt elérhető


A felnőttképzés minőségbiztosítási keretrendszere a Szegedi Tudományegyetemen itt elérhető
 

SZTE Felnőttképzési Központ elérhetősége:

Szeged, Dugonics tér 13. II. emelet

tel: +36 62 544 021

e-mail: felnottkepzes@szte.huigazgató:

Dr. Döbör András

tel: +36-62/544-003

e-mail: felnottkepzes@szte.hu

ügyvivő szakértő:

Balog-Báthory Zsuzsanna

tel.: +36-62/544-021

e-mail: balog-bathory.zsuzsanna@szte.hu

oktatásszervező:

Bóka-Baranyi Renáta
tel.: +36-62/546-268
e-mail: baranyi.renata@szte.hu

oktatásszervező:

Forrai Szilvia
tel.: +36-62/546-266
e-mail: forrai.szilvia@szte.hu

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek