SZTE Felnőttképzési Központ


A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény, és a felnőttképzési engedélyezési eljárást szabályozó 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet szerint a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2014. január 27-én 36/2014. számú határozatában Felnőttképzési Központot létesített a jogszabályokban meghatározott feladatok és hatáskörök ellátására.


Az SZTE Felnőttképzési Központ kínálata itt elérhető


Az SZTE Felnőttképzési Központ a Rektori Hivatal szervezeti egységeként biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását, koordinálja a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást, az intézményi nyilvántartás vezetését, valamint a felnőttképzés intézményi ellenőrzését.


Az SZTE Felnőttképzési Központ felügyelete alá tartozik minden olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rögzítenek; minden olyan képzés, melynek résztvevői a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint előírt tankötelezettségüket teljesítő felnőttek, akik nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.


Élén az igazgató áll, feladatát az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett, és az oktatási igazgatóval együttműködve látja el, ügyrendjét a vonatkozó jogszabályok és szenátusi határozatok alapján maga állapítja meg.

 

SZTE Felnőttképzési Központ elérhetősége:

Szeged, Dugonics tér 13. II. emelet

tel: +36 62 544 021

e-mail: felnottkepzes@rekt.szte.hu


igazgató:

Dr. Döbör András

tel: +36 62 544 003

e-mail: felnottkepzes@rekt.szte.hu

ügyvivő szakértő:

Balogh-Báthory Zsuzsanna

tel.: +36 62 544 021

e-mail: balogh.bathory.zsuzsanna[@]rekt.szte.hu
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium