Bezár

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

2015. július 07.
4 perc

A Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: SFF) átfogó feladata a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) fejlesztési tevékenységeinek intézményi szintű összefogása, irányítása, koordinálása. Feladata különösen, az Egyetem különböző irányból érkező (belső: oktató-kutató-gyógyító szervezeti egységek, felsővezetés; és külső: ipari partnerek, társintézmények stb.) fejlesztési ötleteinek, szükségleteinek proaktív feltárása, összehangolása, koordinálása és menedzselése. Az Egyetem szakmai kiválóságának fejlesztése érdekében végzi az intézményi stratégia kidolgozásának koordinálását, szervezetfejlesztési feladatainak kezdeményezését és megvalósítását, valamint az Egyetem minőségirányítási rendszerének az intézmény egész területére kiterjedő tudatos és szervezett koordinálását.

A Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság további feladatai:

 • az Egyetem projektjeinek, pályázatainak egységes, központi kezelése;
 • az Egyetem karai, más szervezeti egységei kutatás-fejlesztési és innovációs, valamint pályázati és projektmenedzsment tevékenységének irányítása;
 • az Egyetemen létrejövő fejlesztések, pályázatok és projektek előkészítésének, beadásának, megvalósításának támogatása, kiírásokon való részvétel ösztönzése;
 • az intézmény működését támogató helyzetértékelés, értékelések, elemzések elkészítése, fejlesztések kezdeményezése, folyamatfejlesztés, stratégiai döntés előkészítés, javaslattétel;
 • tervezési feladatok: az intézmény középtávú fejlesztési tervét, támogatásokat, intézkedési terveket, a kiemelt SZTE fejlesztésekhez kapcsolódó projekteket, az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervét illetően;
 • intézményi szintű stratégiai keret-megállapodások, főigazgatósági feladatokhoz kapcsolódó szerződések koordinációja, véleményezése, előkészítése;
 • belső auditok lefolytatása, külső auditok és intézményi akkreditációk koordinációja;
 • intézményi folyamat értékelési rendszer módszertani és tartalmi fejlesztése, intézményi szintű mérések, vezetői összefoglalók készítése, fejlesztések megvalósítása;
 • éves vezetői értékelések készítése.

 

Főigazgatói Titkárság

Az SFF-en belül további munkaszervezési keretként a főigazgató munkáját segítő Főigazgatói Titkárság működik.

A Főigazgatói Titkárság feladata az SFF feladatellátásának, tevékenységének koordinációja, dokumentálása, nyomon követése, és az egyes szervezeti egységek közötti hatékony kommunikáció elősegítése, biztosítása, pénzügyi feladatok ellátása.


Munkatársak

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság E-mail-cím Telefonszám
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató csoka.ildiko@szte.hu 36-62-546-598
Kurucz Róbert
stratégiai menedzsment szakértő kurucz.robert@szte.hu


Bagislar Nóra menedzser
bagislar.nora@szte.hu

távmunka
Bede Renáta titkárságvezető bede.renata.katalin@szte.hu 36-62-546-598
Dr. Koszta-Balog Eszter humánügyviteli szakértő
(tartós távollét)
balog.eszter@szte.hu
Varga Ildikó
program pénzügyi koordinátor varga.ildiko@szte.hu

36-62-544-321
Dr. Hasznos Viktória külső jogi szakértő   távmunka
Dr. Berkecz-Kovács Lívia klasztermenedzser berkecz-kovacs.livia@szte.hu 36-62-545-902
Maróti Péter klasztermenedzser maroti.peter@szte.hu 36-62-544-466
Jancsó László klasztermenedzser jancso.laszlo@szte.hu 36-62-342-141
Bolgár Zsolt klasztermenedzser bolgar.zsolt@szte.hu 36-62-546-927
Csetreki Rita
klasztermenedzser
csetreki.rita@szte.hu

36-62-546-975
Csáki-Kónya Nikolett folyamatszervezési és minőségfejlesztési menedzser csaki-konya.nikolett.agnes@szte.hu 36-62-342-307
Markovits Gábor operatív menedzser markovits.gabor@szte.hu távmunka
Csaba Attila operatív menedzser csaba.attila@szte.hu 36-62-546-693
Porkoláb Mihály
operatív menedzser
porkolab.mihaly@szte.hu

36-62-546-927
Bucsainé Pados Anikó operatív menedzser bucsaine.pados.aniko@szte.hu

36-62-545-902
Hős Adrienn
operatív menedzser hos.adrienn@rekt.szte.hu

36-62-544-454
Molnár Mirtill
operatív menedzser molnar.mirtill@szte.hu


Miglinci Lídia
operatív menedzser miglinci.lidia@szte.hu

36-62-546-843
Dr. Takács Éva Tünde operatív menedzser
takacs.eva.tunde@szte.hu

06-30-789-0696
Pitó Enikő Erzsébet projektmenedzser pito.eniko.erzsebet@szte.hu
Erdei-Szűcs Petra projektmenedzser
(tartós távollét)
szucs.petra@szte.hu
Németh Annamária
szakmai koordinátor
nemeth.annamaria.tunde@szte.hu

06-70-439-9272
36-62-546-843
Szádeczky Katinka koordinátor szadeczky.katinka@szte.hu 36-62-544-252


Dokumentumok


Diplomás pályakövetés

  Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ (IKIKK)

   Aktuális események

   Rendezvénynaptár *

   Kapcsolódó hírek