Bezár

Jobb alsó menü

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

2021. augusztus 09.
10 perc

Jelen Adatkezelési tájékoztató azokat az információkat foglalja össze, amelyeket Önnek érdemes tudnia arról, hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján a Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használata során.


1. Kihez fordulhat?

A Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használatához kapcsolódó adatkezelés során a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság

Kapcsolattartó neve: Fekete Csaba

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1212

Tel.: +36 (62) 54-4794

E-mail cím: fekete.csaba@hszi.u-szeged.hu

Honlap cím: https://u-szeged.hu/iszi

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.


2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait

· a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), és

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint

· az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.), továbbá

· a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata

rendelkezései szerint kezeljük.3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

A Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használata során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük – 1. IP címek naplózása, 2. Cookie-kezelés (sütikezelés)

 

4.1. IP címek naplózása

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

IP cím

hálózati és informatikai biztonság garantálása érdekében

jogos érdek

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján]

26 hét

 

4.2. Cookie-kezelés (sütikezelés)

4.2.1. Sütitájékoztató

A Sütitájékoztatás célja, hogy Ön átfogó ismereteket szerezzen általában a sütikről annak érdekében, hogy

- az általunk használt sütikről Önt megfelelően informálhassuk, és

- a tájékoztatás alapján Ön megfelelően élhessen érintetti jogaival.

 

a) Mi az a süti (cookie)?

A süti vagy más néven cookie egy kisméretű adatfile, kisméretű adatcsomag (továbbiakban: süti). Amikor Ön, mint Felhasználó ellátogat a www.u-szeged.hu weboldalaink egyikére, akkor a weboldal felkereséséhez használt böngészőjében, vagy az elektronikus eszközére (pl. számítógépére) kerül elhelyezésre a süti. A sütik lehetővé teszik, hogy az Ön által felkeresett weblapok Önt a következő látogatáskor felismerjék, és ezáltal biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítsanak és általánosságban javítsák a felhasználói élményt az adott oldalak böngészése közben. Ebből következik, hogy a süti több féle lehet és több célt szolgál.


b) Milyen süti típusok léteznek?

A sütik alapvetően 4 főcsoportba sorolhatók céljukat tekintve. Az alábbiakban rövid tájékoztatást találhat az egyes típusok kapcsán.

Süti típus megnevezése

Mire szolgál?

Szükséges-e az Ön hozzájárulása hozzá?

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik/

működéshez szükséges sütik/ún.

„alapműködést biztosító sütik”

Az adott weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez szükségesek. Ezek hiányában az adott weboldal egyes részei nem, vagy hibásan jelennének meg. Ezen sütik nem gyűjtenek Önről marketing célú információkat, és nem végeznek látogatói elemzést.

Ezek a sütik jogszerűen alkalmazhatók az Ön hozzájárulásának hiányában is a weblapot üzemeltető jogos érdeke alapján. Az Ön szabad döntése abban áll, hogy felkeresi-e az adott weblapokat, vagy az informálódásra, kommunikációra más csatornát választ esetlegesen.

Statisztikai célú sütik

Ezek a sütik egyrészről a weblapok teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, másfelől lehetővé teszik a weblap-üzemeltetője számára, hogy látogatói elemzést végezzen arra nézve, hogy az Ön, mint Felhasználó hogyan használja az adott weblapot (hány oldalt keres fel, melyik részére kattint az adott oldalnak, milyen hosszú a megtekintése az egyes weboldalaknak, érkeztek-e esetleg hibaüzenetek a felhasználás során).

Mivel ezek már nem az alapműködéshez nélkülözhetetlen sütik, szükséges az Ön hozzájárulása.

Hirdetési célú sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy az adott weblapokon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezért a látogatói tevékenység során olyan információk begyűjtése a cél, amelyek segítik az Ön, mint Felhasználó érdeklődésének megfelelő tartalmak megjelenítését.

Az Ön hozzájárulása szükséges ezek alkalmazásához.

Social media sütik

Ezen sütiknek a célja a honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára. A közösségi média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjtenek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, az Ön, mint Felhasználó érdeklődésének megfelelő tartalmak megjelenítése érdekében.

Az Ön hozzájárulása szükséges ezek alkalmazásához.

 

Fentiek alapján látható, hogy az alapvető működést biztosító munkamenet sütik kivételével a látogató önkéntes hozzájárulása szükséges a sütik alkalmazásához.

Az Európai Bíróság a C-673/17. sz. ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy a sütik telepítése kapcsán az önkéntes hozzájárulás megadása az internethasználók (felhasználók) aktív hozzájárulását igényli, így a már előre bejelölt checkbox alkalmazása nem megfelelő.

A magyar Eht. 155. § (4) bekezdése is rögzíti, hogy „[e]gy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

A látogatói hozzájárulás bármikor visszavonható és kérhető a hozzájáruláson alapuló személyes adatok törlése. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.c) Milyen általános lehetőségei vannak Önnek a sütik kikapcsolására?

Általánosságban is élhet azon jogával, hogy Önről a felkeresett weboldalak ne gyűjtsenek információkat. Ebben az esetben lehetősége van az Ön által használt internetes böngészőjének beállításaiban akár részben, akár teljesen kikapcsolni a sütik használatát. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat általában az egyes böngészők „Beállítások” menüpontjában találhatja meg.

 

4.2.2. Weboldalainkon használt sütik

Amennyiben ellátogat a www.u-szeged.hu weboldalaink egyikére, Ön az alábbi sütikkel és ahhoz kapcsolódó adatkezeléssel találkozhat.


Milyen adatokról van szó?

Süti megnevezése

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Alapműködést biztosító sütik

_hjSession

a weboldalaink alapműködésének biztosítása érdekében, a felhasználói munkamenet azonosításához

jogos érdek

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján]

Amíg Ön az oldalon tartózkodik.

Alapműködést biztosító süti

style

a megtekintett oldal stílusát tartalmazó süti

Statisztikai célú sütik

_hjid

látogatói statisztikák elkészítése (látogatói forgalom elemzése) céljából

önkéntes hozzájárulás

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

2 hónap

 5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

A Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használata során az Ön személyes adatát jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg, valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk (együttesen címzettek).

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

Nem végzünk adatátadást a szervezeten belül.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

A Szegedi Tudományegyetem a látogatói forgalom elemzéséhez a Google Analytics webanalitikát használja, így az ehhez szükséges személyes adat (az Ön IP-címéhez kapcsolódó statisztikai célú süti) kerül továbbításra. Az adattovábbítás célja a látogatottsági statisztikák készítése valamint elemzése, és jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Google Analytics webanalitika a GDPR alkalmazandóságát tekintve EU-n kívüli, ún. harmadik országbeli (USA) adattovábbításnak minősül.


 

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Igen, a Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használata során, a statisztikai célú sütik engedélyezése esetén, az alábbiak szerint veszünk igénybe adatfeldolgozót.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Google Analytics

Adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelési műveletek megnevezése:

látogatási statisztikák készítése az IP-címhez kapcsolt süti segítségével

 

7. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a kezelt személyes adatát (IP-cím) automatikusan kapjuk meg a weboldalaink felkeresésekor. Más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

A látogatottsági statisztikák készítése kapcsán a folyamat automatizált, azonban Önre joghatással nem jár ezen automatizált folyamat, továbbá az Ön önkéntes hozzájárulása nélkül létre sem jöhet ez a statisztikai elemzés.

 

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

A Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használatához kötődő személyes adatainak kezelése, amennyiben

- önkéntes hozzájáruláson alapul, úgy tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás megtagadása és ebből adódóan az adatszolgáltatás elmaradás Önre nézve nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel, a weboldalainkat ezen hozzájárulás megadása nélkül is látogathatja.

- jogos érdeken alakul, tájékoztatjuk, hogy az érdekmérlegelésünk során az alábbi szempontokra voltunk figyelemmel:

· jogos érdeken alapuló adatkezelést kizárólag a weblapjaink funkcionális alapműködésének garantálása és azok használatának hálózati és informatikai biztonsága érdekében alkalmazunk,

· az adattakarékosság adatvédelmi alapelvére tekintettel csupán a legszükségesebb adatkört vesszük fel (IP-cím),

· a kezelt adatkört célhoz kötötten, a legszükségesebb időtartamig kezeljük,

· a kezelt adatkört kizárólag a Szegedi Tudományegyetem informatikai biztonságáért felelős, informatikai üzemeltetést végző szervezeti egysége kezeli, adatátadás és adattovábbítást jogos érdeken alapuló adatkezelésnél nem végzünk,

· a GDPR (49) preambulumbekezdésben előírtakra figyelemmel végezzük ezen tevékenységünket: „[a]z érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység (CERT), hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek (CSIRT), elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos, vagyis adott titkossági szinten az érintett hálózat vagy információs rendszer ellenálló képessége az e hálózatokon és rendszereken tárolt vagy továbbított adatok, valamint az e hálózatok és rendszerek által nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét sértő véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemű tevékenységekkel szemben. Ez magában foglalhatja például az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való engedély nélküli hozzáférés és a rosszindulatú programterjesztés megakadályozását, továbbá a szolgáltatás megtagadásával járó támadások, valamint a számítógépes és elektronikus kommunikációs rendszerekben való károkozás megállítását.”

 

10. Milyen jogai vannak Önnek?

A Szegedi Tudományegyetem Központi weboldalának (www.u-szeged.hu) használata kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.

2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.

3. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.

4. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. jogi igény érvényesítéséhez.

6. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.

7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@szte.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi Tudományegyetem között.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek