Bezár

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó alapítványok és nonprofit szervezetek - személyi jövedelemadó 1%-át fogadó szervezetek

A Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó alapítványok és nonprofit szervezetek - személyi jövedelemadó 1%-át fogadó szervezetek

2014. február 18.
34 perc
A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő alapítványok számítanak a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételre. E nonprofit szervezetek segítséget nyújtanak az SZTE oktatást, kutatást és gyógyítást célzó programjaihoz, az egyetemisták támogatásához. 


Karoktól független egyetemi alapítványok

 

SZTE:

PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Az Szegedi Tudományegyetem Junior Akadémia részeként működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány a kiemelkedően tehetséges, illetve hátrányos helyzetű, egyben valamilyen területen az átlagot meghaladó teljesítményt nyújtó hallgatókat támogatja ösztöndíjakkal, tanulmányi költségeik finanszírozásával.

https://protalentisuni.com/

Kapcsolattartó: Kifut Viktória ; E-mail: juniorakademia@szte.hu ; Telefon: +36 62 544-696 ;

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18022067-2-06

Számlaszám: Gránit Bank 12100011-17514646

Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 30.

Iroda, levelezési cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 35.

Vissza a lap tetejére

 

SÓFI JÓZSEF A SZEGEDI TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzések és szolgáltatások:

1. A legjobb tanulmányi és kutatási eredményeket elérő egyetemi hallgatók anyagi támogatása, ösztöndíjak által.

2. Az egyetemi hallgatók tanulmányi és tudományos teljesítményének erkölcsi elismerése az ösztöndíj presztízse révén.

3. Elősegíteni, hogy a hallgatók minél jobb kutatási eredményeket érjenek el.

4. Az ösztöndíjat megpályázó hallgatók későbbi életpályájának nyomon követése és karrierjének elősegítése.

5. Egyetemi hallgatók és cégek közötti kapcsolat kiépítése tanulmányi ösztöndíjak létrehozása érdekében.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása ösztöndíjak által, tehetséggondozás

A kuratórium elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba Egyetemi tanár, a Kuratórium Elnöke (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék) ; Telefonszám: 62-544-667 ; E-mail cím: visy@chem.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Elnök: Dr. Visy Csaba, Tagjai: Dr. Benedek György, Dr. Dux László, Dr. Farkas Beáta, Dr. Jakab Éva, Dr. Hatvani László, Dr. Hernádi Klára, Dr. Hetényi Magdolna, Dr. J. Nagy László, Dr. Kerek Ferenc, Dr. Kevei Ferencné, Dr. Rakonczay Zoltán, Dr. Szabó Gábor, Dr. Szörényi László, Dr. Szőnyi György Endre, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Biológus Szekció: Társelnök: Dr. Kovács Kornél, Tagjai: Dr. Boros Imre, Dr. Gallé László, Dr. Fekete Éva, Dr. Maróy Péter, Dr. Lehoczki Endréné, Dr. Marcsik Antónia, Dr. Tari Irma, Dr. Toldi József, Dr. Vágvölgyi Csaba, Dr. Dudits Dénes, Dr. Ormos Pál, Dr. Pósfai György, Dr. Venetianer Pál, Dr. Vígh László

Kapcsolattartó: Sófi József, az alapítvány alapítója ; Telefonszám: 20-431-6013 ; E-mail cím: jozsefsofi@gmail.com ;

Jogforma: alapítvány , Jogállás: közhasznú szervezet

Az alapítvány típusa: magánalapítvány

Adószám: 18478798-1-06

Számlaszám: 10401268-00021158-00000009

Székhely: 6722, Szeged, Ady tér 10.

Nyilvántartási szám: 1386. (Szegedi Törvényszék, Szeged)

Bírósági határozat száma: Pk.60.138/2007/12.

Alkalmazottak száma: 0

Önkéntesek száma: 15

Vár-e további önkénteseket: igen

Közhasznú beszámoló elérhetősége: Sófi József, 6726 Szeged, Thököly u. 50/C telefonszám: 20-431-6013

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI UNIVERSITASÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók felkarolása, tehetségének fejlesztése, támogatása, a jelenlegi és végzett hallgatók számára különféle – kultúra, sport, karrier, alma mater – szolgáltatások biztosítása.

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Görög Márta ; Telefon: +36 62 546 775 ; E-mail: almamater@szte.hu

Honlap: https://sztealmamater.blog.hu/2021/07/23/alapitvany_sztealmamater

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18478664–1–06

Számlaszám: 11600006–00000000–25900976

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Alapítás éve: 2007

Vissza a lap tetejére

 


EÖTVÖS LORÁND KOLLÉGISTÁKÉRT ALAPÍTVÁNY


Célkitűzés: Szeged legrégibb alapítású szakkollégiumának, az Eötvös Loránd Kollégium tagjainak és kezdeményezéseinek támogatása. Olyan kollégistákat segít, akik tanulmányi és szakmai eredményeikkel, közösségi tevékenységükkel is ktűnnek, s öregbítik a Kollégium hírnevét. Emellett a kollégisták azon kezdeményezéseit is - például konferencia, sportnap - támogatja, amelyek összeegyeztethetőek a szakkollégiumi alapelvekkel.

Honlap: http://www.eotvos.u-szeged.hu/eka/

Kapcsolattartó: Berczeli-Nemcsényi Alex, titkár ; Telefon: +36 30 717 05 31 ; E-mail: berczelinemcsenyi.alex@gmail.com 

Jogállás: közhasznú szervezet

Adószám: 19560715-1-06

Számlaszám: 11600006-00000000-33890016

Cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103.

Alapítás éve: 2009

Vissza a lap tetejére

Állam- és Jogtudományi Kar

 

PÓLAY ELEMÉR ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A szegedi jogi kar, a felsőoktatás és a jogtudomány széleskörű támogatása.

Kategória: oktatás, kutatás, ösztöndíjak folyósítása, tudományos és oktatási célú kiadványok készítése, forgalmazása.

Kuratórium: Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta dékán (elnök), Prof. Dr. Balogh Elemér (titkár), Dr. Blazovichné Prof. Dr. Gellén Klára (tag), Dr. Molnár Judit (tag), Prof. Dr. Szabó Imre (tag), Prof. Dr. Szomora Zsolt (tag), Dr. Török Béla (tag)

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár ; Telefon: +3630/202-6059 ; E-mail: baloghe@juris.u-szeged.hu

Jogállás: magánalapítvány

Adószám: 18459203-1-06

Számlaszám: 10300002-28517186-00003285

Alapítás éve: 1996.

Vissza a lap tetejére

Bartók Béla Művészeti Kar


LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZEGEDI KONZERVATÓRIUMA ALAPÍTVÁNYA

Az alapítvány céljai:

- az intézményben folyó oktató-nevelő és művészeti tevékenység feltételeinek javítása

- a hallgatók támogatása alapítványi eszközökkel (ösztöndíjak, utazási támogatások stb.)

- hozzájárulás az intézmény hangszerellátásának javításához

- az oktatók szakmai fejlődésének támogatása alapítványi eszközökkel

- rendezvények, szakmai bemutatók, hangversenyek, találkozók szervezése

- hozzájárulás az intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez

Adószám: 18454002-1-06

Vissza a lap tetejére

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 


AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET

Célkitűzés: főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat közöl, de fogad más társtudomány ágból is írásokat.

Szolgáltatás: fiatal történészek, kutatók, publikálásának, munkájának elősegítése, megismertetése, a szakma és az olvasóközönség körében.

Az írásokért tiszteletdíjat nem fizetünk.

Honlap: www.aetas.hu

Kuratórium/vezetőség: Vajda Zoltán, Tomka Béla

Kapcsolattartó: Deák Ágnes ; Telefon: +36 62 544 464 ; E-mail: aetas@mail.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 19079581-2-06

Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-78128602

Cím: 6701 Szeged, Pf. 1179

Alapítás éve: 1985

Önkéntesek száma: 12

Vissza a lap tetejére


A „SZEGEDI GERMANISZTIKÁÉRT” ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Hozzájárulni széles látókörű, alaposan képzett, már pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokkal rendelkező germanisták szegedi képzéséhez.

Működési területei:

1.) 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a tudományos tevékenység és kutatás közhasznú tevékenysége: A) a szegedi germanisztikai kutatások támogatása: fiatal, illetve pályakezdő germanisták hazai és külföldi tanulmányainak, kutatómunkájának, tudományos előrejutásának ösztöndíjakkal történő támogatása, valamint szegedi germanisták külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. B) a SZTE Germán Filológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése: közös kutatási programok és rendezvények, hallgatói szemináriumok és konferenciák támogatása.

2.) 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenysége: A kutatás működési feltételeit megteremtő és javító infrastrukturális beruházások támogatása. (Az így beszerzett vagyontárgyak a SZTE BTK Germán Filológiai Intézet tulajdonába és leltárába kerülnek.) Meghívott oktatók tiszteletdíjának fizetése.

3.) A 2) pontban meghatározott törvény alapján kulturális közhasznú tevékenysége: Germanisztikai kiadványok, publikációk támogatása: "Acta Germanica'', "Studia Poetica" "Studia Poetica Supplementum" és a GeMa (Germanistisches Magazin), valamint az "Österreich-Studien Szeged" sorozat című időszakos sorozatainak támogatása.

SZJA 1%-ot fogadhat.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, kulturális tevékenység

Kuratórium: Dr. Bernáth Árpád professor emeritus (elnök), Dr. Ötvös Péter (Kuratórium tagja), Dr. Kappel Péter (Kuratórium tagja).

Kapcsolattartó: Karsai Marianna ; Telefon: 62/544-829 ; E-mail: karsai.marianna@lit.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18456217-1-06

Számlaszám: 11735005-20453826

Székhely: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Szegedi Törvényszéken nyilvántartási sorszáma: 06-01-0000644.

 

DEVOTIO HUNGARORUM ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A vallási néprajzi kutatások, konferenciák és kiadványok, és a Bálint Sándor-hagyaték feldolgozásának támogatása.

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Barna Gábor elnök ; Telefon: +36 62 544 216 ; E-mail: barna@hung.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 18456145-1-06

Számlaszám: 11735005-20449562

Cím: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Alapítva: 1995

Vissza a lap tetejére

 

DIÁKCENTRUM UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Célunk, hogy a Dél - alföldi régióban élő fiatalok számára hiánypótló életvezetési és készségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtsunk, amelynek eredményeként, hatékony életvezetésre képes, problémáit megoldó, munkát vállaló autonóm emberré válnak. A sablonos elrettentő példák helyett vonzó, tartalmas szabadidő tevékenységeket kínálunk az önismeret-fejlesztés jegyében: játékos, élményorientált foglalkozások; önismeretet fejlesztő feladatok, személyiségtesztek, illetve játékok; pályaorientációs tanácsadás; illetve a fentiekhez kapcsolódó kreatív foglalatosságok, mint például ékszer- és dísztárgykészítés, technikák tanítása.

Szolgáltatás: A szegedi felsőoktatásban tanulók részére nyújtunk ingyenes mentálhigiénés szolgáltatásokat, egyéni, személyes- és online pszichológiai tanácsadást.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Kuratórium/vezetőség: Dr. Sebőné dr. Szenes Márta, Dr. Grezsa Ferenc, Pintér Tibor, Katona Miklós, Csomortáni Zoltán Domonkos, Schreiner Attiláné

Kapcsolattartó: Dr. Sebőné dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus ; Telefon: +36 62 544 029 ; E-mail: dcentrum@stud.u-szeged.hu

Adószám: 18452763-1-06

Számlaszám: 57400217-10117781

Jogállás: Kiemelten közhasznú

Cím: 6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 19.

Alakulás éve: 1994

Önkéntesek száma: 15

Vissza a lap tetejére


HISPANISZTIKA ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Az alapítvány célja, hogy működésével támogassa a szegedi spanyol nyelvvel és hispán kultúrával összefüggő tevékenységeket a közép- és felsőfokú oktatás, a tudományos kutatás és a tudományos ismeretterjesztés területén. Segítséget nyújtson tudományos konferenciák és szakmai-módszertani továbbképzések lebonyolításához, szakmai kiadványok megjelentetéséhez valamint biztosítsa a tanszék oktatói valamint kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységet folytató doktoranduszai és hallgatói számára tudományos konferenciákon és szakmai továbbképzéseken való részvétel lehetőségét.

SZJA 1 %-ot fogadhat.

Honlap: http://hispanisztikaszeged.hu/?page_id=384

Kuratórium elnöke és kapcsolattartója: Dr. Csikós Zsuzsanna ; Tel.: +36 (62) 544-148 ; e-mail címe: csikoszs@hist.u-szeged.hu

Adószám: 18656448-1-06

Bankszámlaszám: 10700062-68994187-51100005

Alapítvány címe: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.

Az alapítvány nyilvántartási száma: 06-01-0001605

Alakulás éve: 2015

Vissza a lap tetejére


KRISTÓ GYULA ALAPÍTVÁNY

Cél: A Szegedi Tudományegyetemen folyó magyar medievisztikai munka (középkori kutatás) támogatása, e tárgykörben az oktató-, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.

Kuratórium: Petrovics István (elnök), Almási Tibor, Blazovich László, Halmágyi Miklós, Marton Gellért Ernő

Kapcsolattartó: Marton Gellért Ernő gellertemarton@gmail.com

Jogállása: közhasznú

Adószám: 18473384-1-06

Számlaszám: 11735005-20515726

Cím: 6720 Szeged, Egyetem u. 2.

Vissza a lap tetejére

 

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

Célkitűzés:

- a hazai filozófiai élet összefogása és szervezése

- a magyar filozófiai kultúra ápolása

- a nemzetközi filozófiai élethez történő kapcsolódás elősegítése

- a szakmai kommunikáció és információáramlás elősegítése

- a szakmai érdekképviselet ellátása

- a filozófiai műveltség terjesztése.

Honlap: www.mft-hps.hu

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Bacsó Béla, Gyenge Zoltán, Laczkó Sándor

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor ; E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 546 652

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 19007799-1-42

Számlaszám: 10102086-09700602-00000002

Cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.

Alakulás éve: 1989

Vissza a lap tetejére

 

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

Célkitűzések:

- az Apertúra folyóirat és az Apertúra Könyvek sorozat kiadója,

- a deKon-könyvek kiadója,

- irodalmi és a mozgóképkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása,

- irodalomtudományi és filmelméleti háttérkutatások támogatása,

- kulturális rendezvények szervezése,

- kulturális együttműködés a dél-alföldi régió határmenti országaival.

Kapcsolattartó: Füzi Izabella ; E-mail: aperturafolyoirat@gmail.com ; Telefon: 62 544387

Jogállás: közhasznú alapítvány

Adószám: 19085074-1-06

Bankszámlaszám: 10201006-50074868

Cím: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Alakulás éve: 2005

Vissza a lap tetejére


PRO PHILOSOPHIA SZEGEDIENSIS ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A szegedi filozófiai élet szervezése és támogatása, filozófiai rendezvények és kiadványok.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása, vendég professzúra, stb.

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Feleki Gábor

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor ; E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 546 652

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 19081472-1-06

Számlaszám: 10800014-20000005-01884693

Jogforma: Alapítvány

Cím: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Alakulás éve: 1990

Vissza a lap tetejére

 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

 

"A SZEGEDI VÉDŐNŐKÉPZÉSÉRT, TOVÁBBKÉPZÉSÉRT ÉS PREVENCIÓÉRT” ALAPÍTVÁNY

Cél: A szegedi védőnőképzés és továbbképzés, valamint az ezzel kapcsolatos preventív tevékenység támogatása. Ennek céljából a szakmával kapcsolatos kutatás, tudományos tevékenység fejlesztése, színvonalas tudományos, oktatási és prevenciós, egészségmegőrző és betegségmegelőző rendezvények és események rendezése és támogatása.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja céljai megvalósításával: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés; tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Alapító: Prof. Dr. Szél Éva

Kuratórium elnöke: Baloghné Fűrész Veronika ; Kuratóriumi tagok: Dr. Gábor Katalin, Patik Edit Mária, Rantalné Szabó Márta, Masa Andrea.

Kapcsolattartó: Baloghné Fűrész Veronika ; E-mail: furesz.veronika@med.u-szeged.hu

Az alapítvány adószáma: 18465734-1-06

Az alapítvány számlaszáma: Erste Bank: 11998006-02624031-00000000 (melyre támogatást lehet befizetni)

Vissza a lap tetejére


ETSZK HALLGATÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Azért dolgozunk, hogy az ETSZK-n eltöltött évek alatt a hallgatók jól érezzék magukat, aktívan éljék meg a hallgatói közösségi életet, anyagi okok miatt lehetőleg ne kelljen megszakítaniuk tanulmányaikat, valamint presztízst teremtsünk a Karnak.

Az ETSZK hallgatói kisközösségeit támogatjuk saját programjaik, ötleteik megvalósításában anyagilag, tanácsadással, eszközökkel.

Szociális alapon támogatunk az ETSZK nappali és levelező tagozatos hallgatói közül évente minimum 20 főt pályázati formában.

Kategória: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Kuratórium/vezetőség: Elnök: Dr. Joó Gabriella ; Tagok: Domonkos Norbert, Dr. Serfőző Gyöngyi, Szilágyi Levente, Tamás Éva

Kapcsolattartó: Tamás Éva ; E-mail: hal@etszk.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 025

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18472527-1-06

Számlaszám: 10918001-00000019-44960001

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Alapítás éve: 2004

Vissza a lap tetejére

 


FARKASINSZKY TERÉZ ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Az Alapítvány a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén folyó oktató-nevelő és tudományos munka eredményességét hívatott növelni azért, hogy a különböző képzési programokban résztvevők magas színvonalú és versenyképes tudáshoz jussanak, valamint az élethosszig tartó tanulásban történő felkészülésükben támogatást kapjanak. Ezen célkitűzés vonatkozik a jelenlegi és volt hallgatókra, az oktatói és nem oktatói státuszú munkatársakra.

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékhez tartozó alapítvány

Kategória: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás

Hivatalos képviselő, a Kuratórium elnöke: Dr. Piczil Márta

Kapcsolattartó: Laukó Gábor ; E-mail: farkasinszkyta@gmail.com ; Telefon: +36 62 545 150

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18452897-1-06

Számlaszám: Pillér Takarékszövetkezet : 57400097-10103575-00000000

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Önkéntesek száma: 10-15SZEGEDI GYERMEKSZÍVEK GYÓGYULÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A súlyos beteg szívbeteg gyermekek, újszülöttek, koraszülöttek gyógyulását elősegítő tevékenység támogatása: Új orvos műszerek, eszközök vásárlása, amely a betegek gyógyulását elősegíti. Magyarországon nem végzett, vagy igen magas kockázattal járó, külföldi műtétek támogatása súlyos beteg gyermekek részére. A határainkon túl élő szívbeteg gyermekek magyarországi műtétjének szervezése és támogatása anyagilag. A hirtelen csecsemőhalál megelőzését szolgáló program végzése, a csecsemő légzését figyelő eszköz (apnoe alarm) beszerzésével, illettve a szülők megtanítása a készülék használatára és a csecsemők újraélesztésére. Orvosok, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása szakkönyvek vásárlásával. kongresszusi részvétel támogatásával. Külföldről hazánkba látogató orvosok támogatása, akik magyar gyermekek gyógyulását elősegítő eljárásokat, műtéteket itt végeznek hazánkban, és arra a magyar orvosokat, nővéreket megtanítják.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Kuratórium/vezetőség: Sólyom Miklós, Filus János, Dr. Ilyés Mária, Monostori Dóra

Kapcsolattartó: Dr. Jancsó Gáborné Dr. Katona Márta ; E-mail: katona.marta@med.u-szeged.hu ; Telefon: 62/541-708

Adószám: 18464575-1-06

Számlaszám: 57400217-10137057

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor

Alakulás éve: 1998

Vissza a lap tetejére

Fogorvostudományi Kar

 


SZEGEDI FOGORVOSKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Cél: Az SZTE Fogorvostudományi Karán folyó képzés struktúrájának, valamint az oktatás feltételeinek és módszereinek folyamatos javítása.

Tevékenység: kiemelten közhasznú tevékenység.

Alapító: Dr. Antal András

Kuratórium/vezetőség: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga elnök, Dr. Battancs Emese titkár

Kapcsolattartó: Németh Ágnes ; E-mail: fok.alapitvany@stoma.szote.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 299

Adószám: 18466388-1-06

Számlaszám: 10300002-28518541-00003285

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

Vissza a lap tetejére


 

Gazdaságtudományi Kar

 

ÖKONÓMIA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Az alapító egyfelől társadalmi bázist kíván létrehozni a Csongrád megyei közgazdasági képzés intézményes kereteinek megteremtése érdekében, másfelől hogy pénzügyileg hozzájáruljon a felsőfokú képzés anyagi és személyi feltételeinek biztosításához.

Kapcsolattartó: Dr. Schneider Klára gazdasági vezető ; E-mail cím: sch@eco.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 544 648, fax: +36 62 544 499

Adószám: 19085397-1-06

Számlaszám: K&H Bank szegedi fiók 10402805-28013596-00000000

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.

Alapítás éve: 1992

Vissza a lap tetejére

Gyógyszerésztudományi Kar

 

SZEGEDI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány két évtizedes működése során több oktatóterem, számítógépes kabinet berendezését és felszerelését biztosította Karunkon. Rendszeresen ösztöndíjat nyújt PhD hallgatóknak, többféle pályadíjjal jutalmazza a konferenciákon szereplő kiváló gyógyszerészhallgatókat. A továbbiakban is a fentiek érdekében kíván tevékenykedni. Kérjük, hogy munkánkat segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány.

Kuratórium elnök: Dr. Csóka Ildikó

Kapcsolattartó: Dr. Csóka Ildikó elnök, csoka.ildiko@szte.hu; alapitvany.pharm@szte.hu ; Telefon,fax: 62/54-5571

Adószám: 19086037-1-06

Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank 10200201-28611644-00000000

Cím: 6720 Szeged, Zrínyi u. 9.

Vissza a lap tetejére


Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

DR. BONIFERT DOMONKOS ALAPÍTVÁNY

Cél:

- a matematika iránt érdeklődő tanulók tanulmányi előmenetelét segítse;

- tehetséggondozó táborokat matematikai versenyeket szervezzen és támogasson;

- segítse a matematika szakos tanárok továbbképzését;

- módszertani kiadványok megjelentetését segítse;

- gyarapítsa a beolvadó Juhász Gyula Alapítvány (Szeged) eredményeit, ezzel támogassa a határon túli magyar lakta területek különböző szintű magyar anyanyelvi képzéseit, e területek pedagógus-ellátásának javítását, végső soron a magyar nemzetiség kulturális, szellemi és anyagi gyarapodását.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy egyaránt csatlakozhat, támogathatja azt.

SZTE JGYPK Matematika Tanszék

„A matematika tanításért, tanulásért”

A kuratórium elnöke: Dr. Nagy János

Jogállás: közhasznú alapítvány

Adószáma: 18470408 – 1 – 06

Számlaszáma: 11998006 – 06317809 – 10000001

Számlavezető hely: Erste Bank Hungary Zrt., 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Székhelye: 6726 Szeged, Cinke u. 7/3.

Vissza a lap tetejére

 

Mezőgazdasági Kar


AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A mezőgazdasági oktatásban, kutatásban és gazdálkodásban érintettek versenypozíciójának javítása korszerű mezőgazdasági ismeretek átadásával.

Kuratórium elnöke: Dr. Mikó Edit

Kapcsolattartó: Dr. Jani Péter, a kuratórium titkára ; E-mail: jani.peter@mgk.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 532 990; +36 30 271 96 03

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18453472-1-06

Számlaszám: 10200184-28112884-00000000

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.


Vissza a lap tetejére

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

 

 

A SZEGEDI PATHOLOGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Betegellátás, oktatás, diagnosztikai munka, kutatómunka

Kuratórium: Prof. Dr. Iványi Béla, Dr. Tiszlavicz László, Dr. Kemény Éva, Fehér Edit

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Iványi Béla , E-mail: balone3@yahoo.com ; Telefon: +36 62 545 155

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18454239-1-06

Számlaszám: MKB 10300002-28516161-00003285

Cím: 6725 Állomás u. 2.

Alapítás éve: 1995

Vissza a lap tetejéreA NEUROREHABILITÁCIÓS OSZTÁLYÉRT ALAPÍTVÁNY

Cél: Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, szakkönyvek vásárlása.A neurorehabilitációs osztály betegellátáshoz kapcsolódó szakmai anyagok,gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése.Berendezési tárgyak, műszerek, informatikai eszközök vásárlása. A Kuratórium elnökének, elnökhelyettesének, titkárának szakmai továbbképzése.

Kapcsolattartó: Dr. Jakab Katalin, e-mail cím: jakab.katalin@med.u-szeged.hu ; Telefonszám: +36(62)545-348

Adószám: 18450053-1-06

Bankszámlaszám: OTP Bank, 11735005-20372091

Nyilvántartási/cégjegyzékszám: 283.

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6. IV. emelet (Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Osztály)

Vissza a lap tetejéreALZHEIMER-KÓR ÉS MEMÓRIA BETEGSÉGEK ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Tudományos munkák, kutatómunkák segítése; szakmai rendezvények támogatása; kutatói ösztöndíj biztosítása

Kuratórium: Dr. Kálmán János (elnök), Dr. Babikné dr. Pákáski Magdolna (titkár), Dr. Janka Zoltán, Dr. Fehér Ágnes, Balogh Dénes

Kapcsolattartás: Dr. Babikné dr. Pákáski Magdolna ; E-mail: babikne.pakaski.magdolna@med.u-szeged.hu; Telefon: +36 62 490 590/1602 vagy +36 62 490 590/1574

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18460643-1-06

Számlaszám: 11735005-20475448

Alapítás éve: 1997

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Vissza a lap tetejére

PSZICHIÁTRIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Kálmán János DSc, 06-62-341-600, 06-62-341-601

Jogállása: magánalapítvány

Adószám: 18285587-1-06

Számlaszám: 11735005-20556606

Alapítás éve: 2012

Cím: 6723, Szeged, Kis-Tisza u. 9.

Vissza a lap tetejére

BIOMECHANIKA A BALESETBEN SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzése: Folyamatos számítógépes műtéti tervezés végzése, a precízebb sebész ellátás végzésére. Biomechanikai Laboratórium létrehozása és működtetése abból a célból, hogy a balesetben sérült betegek a lehető legkorszerűbb, előzőleg laboratóriumi körülmények között modellezett műtéti ellátásokhoz juthassanak hozzá Magyarországon is. A korszerű baleseti ellátáshoz szükséges képzések támogatása (ATLS Advanced Trauma Life Support, AO Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen).

Kuratórium: Dr. Varga Endre, Dr. Török László, Bucsúházy Eszter

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Varga Endre egyetemi tanár ; E-mail: endrevargamd@yahoo.com ; Telefon: +36 62 545 531

Jogállása: közhasznú szervezet

Adószám: 18458570-1-06

Számlaszám: OTP : 11735005-20454353

Székhelye: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Vissza a lap tetejére

 

DÉL-ALFÖLDI REPRODUKCIÓS EGÉSZSÉG 2000 ALAPÍTVÁNY

Kuratóriumi tagok: Dr. Altorjay Ábel Tamás, Dr. Vagner Alida, Dr. Zsikai Bettina

Elnök: Dr. Keresztúri Attila ; Titkár: Krajkó Attila

Kapcsolattartó: Krajkó Attila ; Email cím: krajko.attila@med.u-szeged.hu

Könyvvizsgáló: Terhesné Milettin Katalin

Adószám: 18465318-1-06

Számlaszám: 0300002-10654673-49020012 (MKB Bank)

Cím: 6725 Szeged Semmelweis u. 1.

Közhasznú alapítvány eng.sz. Pk 60.105/99/3.

Vissza a lap tetejére

 

DÉLMAGYARORSZÁGI ALLERGIÁS ÉS TÜDŐBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Allergiás, pulmonológiai (tüdőbeteg) gyermekek gyógyításához tartozó támogatást végzi.

Kapcsolattartó: Dr. Novák Zoltán ; E-mail: novak.zoltan@med.u-szeged.hu ; Telefon: 62/541255

Adószám: 18452732-1-06

Számlaszám: 11606002-05609300-06000003 (Erste Bank Zrt.)

Alapítva: 1993

Vissza a lap tetejére


DR. NÉMETH ANDRÁS ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: tudományos kutatómunka támogatása.

Kategória: tudományos tevékenység

Kuratórium: Dr. Balogh Ádám, Dr. Szenohradszky Pál, Kovács Gábor, Dr. Kovács Viktor Sándor

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Ádám egyetemi tanár (Sebészeti Klinika, 6701 Szeged, Pf. 427.) ; E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 701

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18468373-1-06

Számlaszám: 11735005-20522045

Cím: 6726 Szeged, Bérkert u. 70/B.

Az alapítvány levelezési címe: 6721 Szeged, Bárka u. 11/A. II. 2.

Alapítás éve: 2001

Önkéntesek száma: 5 fő

Vissza a lap tetejére

 

DR. TEKULICS PÉTER A GYERMEKEKÉRT

Célkitűzés: SZTE Gyermekklinika első számú alapítványa, amely az Intenzív Osztályok kiemelt fejlesztését, valamint az egész klinika ellátásának tárgyi és minőségi fejlesztését tűzte ki célul.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Kuratórium: Dr. Bereczki Csaba, Prof. Dr. Katona Márta, Dr. Gál Péter, Dr. Tegzes Éva, Bán Teodóra, Dr. Bittera István

Kapcsolattartó: Dr. Bereczki Csaba ; E-mail: office.pedia@med.u-szeged.hu (SZTE ÁOK Gyermekklinika Titkárság); Telefon: +36 62 545 330

Jogállás: közhasznú

Adószám: 19084217-1-06

Számlaszám: Partiscum XI. Takarékszövetkezet számlaszám: 11735005-20340999

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Önkéntesek száma: 3

Alapítás éve: 1990.

Vissza a lap tetejére


FRÁTER LORÁND PROFESSZOR ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Egyrészt orvosi gyógyító és oktató intézmények működésének segítése, támogatása, a Trianoni békediktátummal elcsatolt egykori magyarlakta területeken, és az anyaországban. Másrészt a névadó professzor orvosi és képzőművészeti életművének megőrzése és a nyilvánossággal való ismertetése.

Az alapítvány képviselője: Cservenka Judit

A kuratórium tagjai: dr. Morvay Zita és Hajdú Szabolcs János

A szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0013285

Adószáma: 19328153-1-41

Az alapítvány OTP Bank NYRT-nél vezetett számlája:11701011-21457184

Székhelye és levelezési címe: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 4/B, 2/6

Az alapítvány honlapja ide kattintva érhető el.

A Fráter Loránd Professzor Alapítvány 2022. évi tevékenységének beszámolója ide kattintva érhető el.

Vissza a lap tetejére


KELEMEN JÁNOS ALAPÍTVÁNY A SZEGEDI DAGANATGYÓGYÍTÁSÉRT

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika működésének támogatása: a betegellátás minőségének és körülményeinek javítása, szakmai továbbképzés, oktatás, kutatás, daganatmegelőző tevékenység segítése.

Onkoterápiás Klinika

Kapcsolattartó: Dr. Fábián Gabriella ; Email: fabian.gabriella@med.u-szeged.hu ; Telefonszám: 62/545403

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18276668-1-06

Számlaszám: 10702040-66940388-51100005

Alapítva: 2011.

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 12.

Vissza a lap tetejére


KLINIKAI SEBÉSZET FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Kuratórium: Dr. Lázár György, Dr. Pozsgai István, Dr. Némethné Birkás Márta

Kapcsolattartó: Dr. Lázár György ; E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 701

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18473511-1-06

Számlaszám: 10300002-28528375-00003285

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.

Alapítás éve: 2004

Önkéntesek száma: 3 fő

Vissza a lap tetejére


KOMPLEX DAGANATKEZELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A daganatos megbetegedések hatékonyabb kezelésének és az ehhez szükséges szakmai és anyagi feltételek megteremtésének elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás szervezése.

A kuratórium elnöke: Dr. Lázárné Dr. Oláh Judit Magdolna, tagjai: Vinczéné Dr. Hideghéty Katalin, Kosztáné Dr. Valicsek Erzsébet

Kapcsolattartó: Juhász Györgyi ; email: office.onko@med.u-szeged.hu ; Telefonszám: 62/545404

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 19226075-1-06

Számlaszám: 11735005-26053448

Cím: 6726 Szeged, Diófa u. 4/a.

Alapítva: 2019. december 30.

Vissza a lap tetejére


PRO TRAUMATOLÓGIA SZEGED ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Segíteni a balesetet szenvedett sérültek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek nemzetközi szintű biztosítását és fejlesztése az SZTE ÁOK Traumatológiai Klinikán.

Kuratórium: Prof. Dr. Simonka János Aurél, Dr. Pintér Sándor

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Simonka János Aurél ; E-mail: simonka.j.aurel@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 531

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18457074-1-06

Számlaszám: 11606002-05640900-06000008

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u.6.

Alapítás éve: 1995

Vissza a lap tetejére


REMÉNYSUGÁR A DÉL-ALFÖLDI HAEMATOLÓGIAI ÉS ONKOLÓGIAI GYERMEKBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés:

1./ Olyan fontos orvosi műszerek, gyógyszerek beszerzésének támogatása, amelyek külső segítség nélkül elérhetetlenek lennének a gyermekbetegek számára.

2./ A gyógykezelés alatt álló gyermekek életének könnyítését szolgáló eszközök és berendezések beszerzésének elősegítése, valamint a Magyarországon nem kivitelezhető gyógykezelésekre való eljutás támogatása.

3./ A gyermekbetegek elkülönítését szolgáló – egy később létesítendő - steril szoba kivitelezésének elősegítése.

4./ A gyermekbetegek és a szülők együttes részvételének biztosítása a gyógyulást elősegítő rehabilitációs programokban.

5./ A betegségek okozta traumák és pszichés károsodások megelőzésére és orvoslására szolgáló berendezések, eszközök és létesítmények létrehozásának, illetve beszerzésének támogatása (Pl. szülő- és gyermekszállás, amelyben biztosítani lehet a gyermek és az orvos közötti jobb kapcsolatot.)

6./ A leukémiával és a daganatos betegségekkel foglalkozó, az e betegségekben szenvedő gyermekeket gyógyító és ellátó szakdolgozók kutatómunkájának, publikációs tevékenységének és konferenciákon való részvételének támogatása. Bekapcsolódás a rákkutatók (leukémia, daganatos megbetegedések, stb.) programba, kutatási programok összeállítása és lefolytatása.

7./ Kongresszusok szervezése a szakma képviselői részére és az orvosok, nővérek, szakdolgozók továbbképzésének, tanulmányútjainak támogatása.

8./ Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységek, az 1997.évi CLVI. tv. alapján

a./ egészségmegőrzés,

b./ betegségmegelőzés,

c./ gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

d./ szociális tevékenység, családsegítés

e./ tudományos tevékenység, kutatás

Kuratórium: Dr. Bartyik Katalin, Dr. Szalma Ibolya, Kiszin Miklós, Mándityné Borbényi Anna, Dr. Kovács Dénes

Kapcsolattartó: Dr. Kovács Dénes ; E-mail: kovacsdenesj@gmail.com ; Telefon: 06/62/545-072, 06/207752677 (SZTE Gyermekklinika)

Cím: 6720 Szeged Korányi Fasor 14-15

Adószám: 18456695-1-06

Számlaszám: 10402805-28017662

Alakulás éve: 1996

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI KÍSÉRLETES SEBÉSZET A TUDOMÁNY ÉS KLINIKUM SZOLGÁLATÁBAN ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A kísérletes sebészet, sebészeti műtéttan, magas szintű oktatásának és tudományos alapjai kutatásának elősegítése, támogatása. A sebészeti gyakorlat, klinikum, különös tekintettel a szervátültetésekkel kapcsolatos eljárások, tudományos ismeretek bővítésének támogatása. Oktatási műszerpark, műtői infrastruktúra felújításának megszervezése, támogatása, valamint kísérletes sebészeti tevékenységet folytató szervezetek, a tudományág kiemelkedő művelőinek támogatása. A klinikum szakmai támogatásával működő sebészeti tréning központ létrehozása, regionális és nemzetközi továbbképző tanfolyamok tartása, szervezése. Az alapítvány céljának eléréséhez szükséges anyagok, eszközök, feltételek biztosítása, szükség szerint vállalkozói tevékenység útján is. Kiemelkedő tehetségű pályakezdő kutatók támogatása.

Kategória: oktatás és kutatás támogatása

Kapcsolattartó: Dr. Boros Mihály ; E-mail: boros.mihaly@med.u-szeged.hu; office.expsur@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 103

Jogállás: nem közhasznú szervezet

Kuratórium/vezetőség: Prof. Dr. Boros Mihály, Prof. Dr. Lázár György, Dr. Kiss-Dózsai András

Adószám: 18463385-1-06

Számlaszám: OTP Bank 11735005-20483885

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy B. u. 6.

Alapítás éve: 1998

Önkéntesek száma: 4 fő

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Szegedi szemészképzés fejlesztése; a szemészeten megjelenő kutatási eredmények bemutatása; gépek, műszerek, egyéb felszerelések beszerzése; szakkönyvállomány növelése; tehetséges orvosok támogatása; hazai, nemzetközi tudományos rendezvények támogatása.

Kategória: egészségmegőrzés

Kuratórium elnöke: Dr. Tóth-Molnár Edit , kuratórium tagjai: Dr. Végh Mihály, Dr. Hári Kovács András

Kapcsolattartó: Dr. Tóth-Molnár Edit ; E-mail: zsigo.erika@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 490, SZTE 71936

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18450981–1–06

Számlaszám: 57600101-10001569

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.

Alapítás éve: 1993

Önkéntesek száma: 1 fő

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI NEUROLÓGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja:

„Az alapítvány célja az alapító szándéka szerint a szegedi fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódóan a neurológiai betegségek megelőzésének, gyógyításának, rehabilitációjának, valamint az idegtudományok kutatásának és oktatásának elősegítése, támogatása.

Az idegtudományokban jelentős kutatást végző fiatal kutató szakemberek támogatása, ösztöndíjak kitűzésével, kongresszusi részvételi költségek támogatásával, pályázat kiírásával valamely kutatás elősegítésére.

Neurológiai tárgyú kiadványok létrehozásának ösztönzése, támogatása.

Neurológiai tárgyú konferenciák szervezése.

A neurodiagnosztikában, kutatásban, oktatásban szükséges eszközök, berendezések biztosítása illetve a vásárlások támogatása.

Az alapítványi célok megvalósításában kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók eseti, illetve tartós támogatása.

A neurológia, mint önálló tudományág népszerűsítése.”

Prof. Dr. Klivényi Péter, e-mail cím: office.neur@med.u-szeged.hu

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Vécsei László, e-mail cím: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu ; Telefonszám: +36(62)545-348 ; Fax: +36(62)545-597

Adószám: 18455168-1-06

Bankszámlaszám: 10402805-28017253-00000000, Kereskedelmi & Hitelbank Rt. 6720 Szeged, Klauzár tér 2.

Bejegyzés: Csongrád Megyei Bíróság 599.ssz.

Cím: 6725. Szeged, Semmelweis út 6., V. emelet 530.

Vissza a lap tetejére


NEMZETI ORVOSBIOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja: A jogelőd Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban létrehozott Szegedi Tudós Akadémia Programja az évek alatt felsorakoztatott eredményei alapján elérkezett oda, hogy minden humán élettudományi felsőoktatással rendelkező város (Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged) bevonásával 2021. szeptembertől országos Nemzeti Tudósképző Akadémia programmá bővüljön.

A program rövid távú célkitűzése az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalok már középiskolás kortól történő felkarolása, tudományos munkájuk támogatása, a tudós életpálya modell vonzóvá tétele, és hosszabb távon a fiatal kutatók Magyarországon tartása.

Az Alapítvány ennek érdekében biztosítja, elősegíti, támogatja:

- tudományos konferenciák szervezését

- tudományos díjak megalapítását,

- oktatási, kulturális programok szervezését,

- kutatók szegedi letelepedését,

- Magyarországhoz kötődő kutatási programok finanszírozását.

A Kuratórium elnöke: Dr. Varró András, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

A Kuratórium tagjai:

- Dr. Dux László, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának Biokémiai Intézetének egyetemi tanára,

- Dr. Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja,

- Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára,

- Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese,

- Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora,

- Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója,

- Dr. Nusser Zoltán, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója,

- Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke,

- Dr. Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese,

- Dr. Vígh László akadémikus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora.

A Kuratórium kapcsolattartója, titkára: Dr. Hegyi Péter, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára ; E-mail: info@edu-sci.org ; Telefon: 62/950 305

Adószám: 18397877-2-06

Számlaszám: 10300002-10589992-49020011

Levelezési cím: 6720 Szeged, Kelemen László u. 3. I. em. 3.

Alapítva: 2013

Vissza a lap tetejére


SZEGEDI RÁKKUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A rák, mint népbetegség megelőzésére és gyógyítására vonatkozó kutatások támogatása, a kutatási feltételek javítása, infrastruktúra fejlesztése, nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok fejlesztése, a rákkutatásban elért eredmények hasznosítása.

SZTE Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (törzstag emeritus)

Az alapítvány támogatásával 21 Ph.D fokozat került megvédésre eddig.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás.

Honlap: www.szegedirakkutatasert.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Ágai Zsuzsanna, Dr. Bódi György

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Molnár József egyetemi tanár, az alapítvány elnöke ; E-mail: molnar.jozsef@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 545 114

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18456200-1-06

Számlaszám: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 57100010-10006825

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 10.

Alapítás éve: 1995. december 20. A Csongrád Megyei Bíróság végzése 1995. december 27. keltezésű, a bejegyzés száma 272/95 a nyilvántartás sorszáma 647.

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI ÚJSZÜLÖTT ÉLETMENTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A koraszülöttek és életveszélyben lévő normál születési súlyú újszülöttek mentését végzi a régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Déli része Mezőtúr Kistérség). A pathologiás újszülöttek és koraszülöttek mentése neonatológiai mentőkocsival a Szegedi, a Gyulai és a Kecskeméti Perinatális Intenzív Centrumokba.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Kuratórium/vezetőség: Dr. Pintér Sándor elnök

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Pintér Sándor egyetemi tanár, kuratóriumi elnök ; E-mail: pintersa@pedia.szote.u-szeged.hu; pinter.sandor.1@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 20 410 0901

Kapcsolattartó: Dr. Színes Mónika ; Telefon: +36 30 380 4961

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18450455-1-06

Számlaszám: 11735067-20036634

Cím: 6720 Szeged, Jókai u. 6. I./4.

Alakulás éve: 1992

Alkalmazottak száma:

· orvos 10 fő (1 főállású, 2 megbízási jogviszonyban, 7 vállalkozási szerződéssel)

· szakápoló nővér 8 fő (2 ½ főállású, 4 megbízási jogviszonyban, 1 vállalkozási szerződéssel)

· mentő-szakápoló 8 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gépkocsivezető 12 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gazdasági ügyintézők 3 fő (1 fő gazdasági ügyintéző részfoglalkozásban, 1 fő műszerkarbantartó vállalkozási szerződéssel, 1 fő adminisztrátor megbízási jogviszonyban)

· védőnő 1 fő (főállású)

· kommunikációs és marketing munkatárs 1 fő (főállású)

Önkéntesek száma: 50 fő

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI GYERMEKSZÍVEK GYÓGYULÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célkitűzései:

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység.

1./ Gyógyítás: szívbeteg gyermekek, koraszülöttek és újszülöttek gyógyításának fejlesztése új diagnosztikus és gyógyító eszközök vásárlásával, szívbeteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, határainkon túl élő beteg gyermekek gyógykezelésének támogatása .

2./ Kutatás: a Gyermekklinika szakmai fejlődésének elősegítése, anyagi támogatása: hazai és nemzetközi tudományos kongresszusi részvétel támogatása, közlemények publikálásának segítése a klinika munkatársai részére

3./Oktatás: hazai szakemberek, orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása hazai és külföldi kongresszusokon, továbbképzésen tanulmányutakon, az újszülöttek korszerű reszuszcitációja oktatásának támogatása minden hazai intézményben.

Alapító: Kalmár Zoltánné

Kuratórium elnöke: Dr. Jancsó Gáborné Dr. Katona Márta egyetemi tanár ; e-mail: katona.marta@med.u-szeged.hu

Kuratóriumi tagok: Filus János, Dr. Ilyés Mária, Monostori Dóra, Nagyné Dr. Papp Mária (+), Sólyom Miklós

Jogállás: közhasznú alapítvány

Adószám:18464575-1-06

Bankszámlaszám: 57400217-10137057, 3A Takarékszövetkezet Szeged Széchenyi tér

Székhely: 6720 Szeged Korányi fasor 14-15. (Gyermekklinika)

Telefon: 62/545331

Könyvelő: Szetei Zoltánné

Alapítás éve: 1999

Vissza a lap tetejére


TÜNDÉRKERT – A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY SZEGED

Az alapítvány céljai:

1. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály gyógyítási, kutatási és oktatási eszköz- és feltételrendszerének javítása

2. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezelt gyermekek rehabilitációjának elősegítése érdekében a beteg gyermekek és szüleik támogatása

3. az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezelt gyermekek pszichés problémáinak hatékonyabb kezelése érdekében a gyermek és ifjúsági mentálhigiénében tevékenykedő szakemberek támogatása

4. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály hazai valamint nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése

Kuratórium: Bárkányi Annamária, Ördögh Erika, Juhász Nóra

Kapcsolattartó: Bárkányi Annamária részlegvezető főnővér ; E-mail cím: barkanyi.annamaria@med.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 549 627

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18469666-1-06

Bankszámlaszám: 11735005-20498566

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 15.

Alapítás éve: 2001

Vissza a lap tetejére


Természettudományi és Informatikai Kar

 


AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁÉRT, KUTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó informatikai oktatói, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori, ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Kuratóriumi elnök és kapcsolattartó: Dr. Bánhelyi Balázs, egyetemi docens

Kapcsolattartó, alapítványi ügyintéző: Bányai Emese ; E-mail: titkar@inf.u-szeged.hu ; Tel: +36 62 546 717

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18468593-1-06

Számlaszám: 10300002-28519418-00003285 Magyar Külkereskedelmi Bank

Az Alapítvány időtartama: határozatlan

Alakulás éve: 2001. április 30.

Cím: 6720 Szeged, Árpád tér 2.

Vissza a lap tetejére


AZ ÉLETTAN SZEGEDI OKTATÁSÁNAK ÉS KUTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (ÉSZOK ALAPÍTVÁNY)

Célkitűzés:

1./ Biológiai és orvosi kutatások támogatása

2./ Kiemelkedő tudományos eredmények létrehozásának támogatása

3./ 35 év alatti kutatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatása

4./ Kutatói ösztöndíjak biztosítása

5./ Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása

6./ Szakmai kiadványok gondozása és támogatása

7./ Oktatási segédeszközök beszerzésének a támogatása

8./ Kutatási műszerek beszerzésének a támogatása

9./ Népszerű ismeretterjesztő előadások támogatása

10./ Nemzetközi szaktekintélyek meghívásának a finanszírozása

Kategóriák: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Honlap: http://phys.bio.u-szeged.hu/eszok

Alapítók: Dr. Fehér Ottó, Dr. Toldi József

Kuratórium elnök: Dr. Varga Csaba , Kuratórium tagjai: Dr. Barzó Pál, Dr. Farkas Tamás, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Kuratórium titkár: Dr. Farkas Tamás ; E-mail: tfarkas@bio.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 544 381

Jogállás: közhasznú szervezet

Felügyelő bizottság: Dr. Kis Zsolt, Duda Ernő, Sótiné Dr. Bagyánszki Mária

Adószám: 18475630-2-06

Számlaszám: CIB: 11100403-18475630-10000001-HUF

Alapítás éve:2005

Önkéntesek száma: 1

Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 52.

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: a Szegedi Csillagvizsgáló működtetése, az ott folyó kutatás, oktatás és ismeretterjesztés támogatása

Szolgáltatás: A rendszeres péntek esti nyitva tartások során csillagászati, űrkutatási kiselőadások, távcsöves bemutatók a lakosság számára.

Tevékenységi kategória:

- tudományos tevékenység, kutatás

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

http://astro.u-szeged.hu

Kuratórium: Prof. Dr. Szatmáry Károly (elnök), Prof. Dr. Szatmári Sándor, Dr. Székely Péter

Kapcsolattartó: Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár; Email: k.szatmary@physx.u-szeged.hu , Tel: +36 62 544 666; +36 62 420 154

Jogállás: közhasznú

Adószám: 19081166-1-06

Számlaszám: 11998006-02600943-00000000

Alakulás éve: 1990

Önkéntesek száma: 15

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 9.

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET

Célkitűzés: Olyan közösség létrehozása, melynek fő feladata a karszt- és barlangkutatás, a természet és környezet védelme, és ezen gondolat fiataloknak való átadása.

Szolgáltatás: Egyetemisták munkájának támogatása, túravezetés, karsztos-barlangos erdei iskola működtetése, föld alatti földrajzóra tartása, geológiai (barlangok világát bemutató) bemutatóhely, barlangkutató bázis működtetése.

Szükséges adomány megnevezése: Számítógép, nyomtató, bányászkompaszt, fénymásoló, papír, írószer, szakkönyvek (karsztok, barlangkutatás, környezeti nevelés témakörökben)

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, sport (a munkaviszonyban és megbízás alapján folytatott sporttevékenység, kivételével), természet-; állatvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem

Honlap: www.szkbe.hu, www.mecsekhaza.hu

Kapcsolattartó: Fór Teodóra ; Email: szkbe@szkbe.hu; szegedikbe@gmail.com ; Telefonszám: +36 70 703 2140, +36 72 598036

Jogállás: kiemelkedően közhasznú országos egyesület

Kuratórium/vezetőség: elnök: Ács-Kovács Milán , elnökségi tagok: Bauer Márton, Beregi-Nagy Edit, Tarnai Tamás, Szabó Péter ; titkár: Chikán Gábor

Adószám: 18461709-1-02

Számlaszám: 57400097-10105577

Alakulás éve: 1997

Alkalmazottak száma: 0

Önkéntesek száma: 15

Cím: 7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI TTK ÖREGDIÁK ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: - Az öregdiákok tapasztalatainak hasznosítása az oktatásban, képzési struktúrában, a képzés korszerűsítésére vonatkozóan.
- A Kar és a végzett diákok kapcsolatának, felépítése, annak erősítése, ilyen témájú találkozók, klubok, események szervezése, rendezése révén.
- Az alumni mozgalom kultúráját népszerűsítő műsorokban, cikkekben, sajtómegjelenésekben való szereplés.

- Hallgatói ösztöndíjak és utazási támogatás biztosítása, rendszerének kialakítása.

- A "SZTE TTIK Kiváló Hallgatója" díj fenntartása és továbbfejlesztése.

- A végzett hallgatók kapcsolati tőkéjének feltérképezése, a kapcsolati tőke erősítése (a frissen végzettek elhelyezkedésének segítése).
- Az öregdiákokkal való kapcsolattartás általános infrastrukturális hátterének korszerű szinten tartása.

- Állandó Öregdiák Klub működtetése, finanszírozása.

Kategória: oktatási tevékenység

Kuratórium: Dr. Horváth Dezső (elnök), Boa Anikó

Kapcsolattartó: Boa Anikó ; E-mail: boaaniko@sci.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 544 507

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18478846-1-06

Számlaszám: 57400107-11093204 Takarékbank Zrt.

Alakulás éve: 2007.

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Vissza a lap tetejére

A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási egységeihez tartozó alapítványok

 

A „SÁGVÁRIS NEBULÓKÉRT” ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés:

- az idegennyelv tanulás feltételeinek, hatékonyságának emelése,

- csereutak támogatása,

- az iskola nyelvtanárai által szervezett nyelvi táborok támogatása,

- az iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása,

- az egyéb területen tehetséges tanulók segítése,

- tanulmányi és sportversenyek támogatása, szaktáborok stb. segítése, erre való felkészítés,

- az Alapítvány lehetőségeihez mérten az iskola általános működési feltételeinek javítása,

- a diákok szociális és egészségügyi (mentálhigiénés) képzése, az ezzel kapcsolatos felvilágosító tanfolyamok szervezése, valamint az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése és bővítése.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolához tartozó alapítvány

Kuratórium: Dr. Maklári-Klekner Szabolcs Péter (elnök), Fakan Csaba, Czeglédi Tamás, Sándorné Dr. Kérchy Anna Boglárka, Meszlényiné Nagy Gabriella

Kapcsolattartó: Fakan Csaba ; E-mail: altalanos.iskola.gyakg@szte.hu ; Telefon: +36 62 544 348

Jogállás: közhasznú

Adószám: 19084200-1-06

Számlaszám: 11102302-19084200-10000001

Cím: 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Alapítás éve: 1992

Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Célkitűzés: Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolája, jelenleg SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak és leendő tanulóinak támogatása.

Kategória: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolához tartozó alapítvány

Kuratórium: Újvári István, Dani-Cseh Mária, Horváth Judit Éva

Kapcsolattartó: Dani-Cseh Mária ; E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu ; Telefon: +36 62 544 855

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18474897-1-06

Számlaszám: OTP Bank: 11735005-20520469

Alapítás éve: 2005

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. fsz. 25.

Önkéntesek száma: 10-15

Vissza a lap tetejére


A Szegedi Tudományegyetemhez lazábban kötődő alapítványok


A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT A DÉL-ALFÖLDÖN” ALAPÍTVÁNY

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának alapvető feladata, hogy segítse és koordinálja az illetékességi területén (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) folytatott és elsősorban a régió érdekeit szolgáló tudományos munkát. Az eredményesség növelése érdekében az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Alapítványt hozott létre.

Az Alapítvány célja:

a SZAB elnöksége által kiírt pályázatok elbírálása és jutalmazása, adott esetben ösztöndíj formájában is,

a kiemelkedő, a régió érdekeit is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelenítésének támogatása,

a tudományszervező munkában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása, esetenként tudományos kutatás támogatása, tekintettel a fiatal kutatók munkáira.

Az alapítvány kuratóriuma, kuratórium elnöke: Molnár Árpád, a kémia tudományok doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, SZTE Kémiai Tanszékcsoport ; E-mail: szab@tab.mta.hu ; Telefonszám: 62/553-913, Fax: 62/553-914

Adószám: 19084523-1-06

Számlaszám: Gránit Bank: 12100011-17682943

Cím: 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

Vissza a lap tetejére

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

 • *
  júl
  24
  6720 Szeged, Dugonics tér 13.
  18:30 - 22:00
  6720 Szeged, Dugonics tér 13.
  18:30 - 22:00

Kapcsolódó hírek