Bezár

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó alapítványok és nonprofit szervezetek - személyi jövedelemadó 1%-át fogadó szervezetek

A Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó alapítványok és nonprofit szervezetek - személyi jövedelemadó 1%-át fogadó szervezetek

2014. február 18.
A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő alapítványok számítanak a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételre. E nonprofit szervezetek segítséget nyújtanak az SZTE oktatást, kutatást és gyógyítást célzó programjaihoz, az egyetemisták támogatásához. 


Karoktól független egyetemi alapítványok

 

SZTE:

PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Iroda, levelezési cím: 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

Kapcsolattartó: Kemény Zsanett

Telefon: +36 62 544-696, +36 62 546-927

E-mail: tehetsegpont@rekt.u-szeged.hu

http://www.protalentisuni.hu/

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18022067-2-06

Számlaszám: 11600006-00000000-41821394

Célkitűzés: Az Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont (SZTEhetség) részeként működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány a kiemelkedően tehetséges, illetve hátrányos helyzetű, egyben valamilyen területen az átlagot meghaladó teljesítményt nyújtó hallgatókat támogatja ösztöndíjakkal, tanulmányi költségeik finanszírozásával.


Vissza a lap tetejére

 

SÓFI JÓZSEF A SZEGEDI TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Jogforma: alapítvány

Kapcsolattartó: Sófi József, az alapítvány alapítója, e-mail cím: jozsefsofi@gmail.com ; telefonszám: 20-431-6013

A kuratórium elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba Egyetemi tanár, a Kuratórium Elnöke (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék)

Telefonszám: 62-544-667

E-mail cím: visy@chem.u-szeged.hu

Székhely: 6722, Szeged, Ady tér 10.

Jogállás: közhasznú szervezet

Nyilvántartási szám: 1386. (Szegedi Törvényszék, Szeged)

Bírósági határozat száma: Pk.60.138/2007/12.

Az alapítvány típusa: magánalapítvány

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása ösztöndíjak által, tehetséggondozás

Kuratórium/vezetőség: Elnök: Dr. Visy Csaba, Tagjai: Dr. Benedek György, Dr. Dux László, Dr. Farkas Beáta, Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Jakab Éva, Dr. Hatvani László, Dr. Hernádi Klára, Dr. Hetényi Magdolna, Dr. J. Nagy László, Dr. Kerek Ferenc, Dr. Kevei Ferencné, Dr. Rakonczay Zoltán, Dr. Szabó Gábor, Dr. Szörényi László, Dr. Szőnyi György Endre, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Biológus Szekció: Társelnök: Dr. Kovács Kornél, Tagjai: Dr. Boros Imre, Dr. Gallé László, Dr. Fekete Éva, Dr. Maróy Péter, Kocsisné Dr. Mihalik Erzsébet, Dr. Lehoczki Endréné, Dr. Marcsik Antónia, Dr. Tari Irma, Dr. Toldi József, Dr. Vágvölgyi Csaba, Dr. Dudits Dénes, Dr. Ormos Pál, Dr. Pósfai György, Dr. Venetianer Pál, Dr. Vígh László

Adószám: 18478798-1-06

Számlaszám: 10401268-00021158-00000009

Alkalmazottak száma: 0

Önkéntesek száma: 15

Vár-e további önkénteseket: igen

Közhasznú beszámoló elérhetősége: Sófi József, 6726 Szeged, Thököly u. 50/C telefonszám: 20-431-6013

Célkitűzések és szolgáltatások:

1. A legjobb tanulmányi és kutatási eredményeket elérő egyetemi hallgatók anyagi támogatása, ösztöndíjak által.

2. Az egyetemi hallgatók tanulmányi és tudományos teljesítményének erkölcsi elismerése az ösztöndíj presztízse révén.

3. Elősegíteni, hogy a hallgatók minél jobb kutatási eredményeket érjenek el.

4. Az ösztöndíjat megpályázó hallgatók későbbi életpályájának nyomon követése és karrierjének elősegítése.

5. Egyetemi hallgatók és cégek közötti kapcsolat kiépítése tanulmányi ösztöndíjak létrehozása érdekében.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY

Telefon: +36 62 544 481

E-mail: fotitkar@rekt.szte.hu

Jogállása: nem közhasznú szervezet

Kuratórium: Dr. Rácz Béla, Dr. Badó Attila, Dr. Merényi Mária

Adószám: 18458161-1-06

Számlaszám: 11998006 – 02618438

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó oktató és kutató munka feltételeinek javítása, a tudományegyetem hazai és nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése. Az Alapítvány felhasználható akár tudományos könyvek, folyóiratok vásárlására, akár bel-, vagy külföldi tanulmányok támogatására, vagy olyan tárgyi eszközök beszerzésére, illetve szolgáltatások igénybevételére, amelyek segítik a tudományegyetemi oktatást, illetve kutatást, a tudományegyetemi kapcsolatok szélesítését.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI UNIVERSITASÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kapcsolattartó: Dr. Görög Márta
Telefon: +36 62 546 775

E-mail: alapitvany@sztealmamater.hu
Honlap: https://www.sztealmamater.hu/groups/869

Jogállás: kiemelten közhasznú

Adószám: 18478664–1–06

Számlaszám: 11600006–00000000–25900976

Alapítás éve: 2007

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók felkarolása, tehetségének fejlesztése, támogatása, a jelenlegi és végzett hallgatók számára különféle – kultúra, sport, karrier, alma mater – szolgáltatások biztosítása.


Vissza a lap tetejére

 

EÖTVÖS LORÁND KOLLÉGISTÁKÉRT ALAPÍTVÁNY

Cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103.

Kapcsolattartó: Berczeli-Nemcsényi Alex, titkár

Telefon: +36 30 717 05 31

E-mail: berczelinemcsenyi.alex@gmail.com 

Honlap: http://www.eotvos.u-szeged.hu/eka/

Jogállás: közhasznú szervezet

Adószám: 19560715-1-06

Számlaszám: 11600006-00000000-33890016

Alapítás éve: 2009

Célkitűzés: Szeged legrégibb alapítású szakkollégiumának, az Eötvös Loránd Kollégium tagjainak és kezdeményezéseinek támogatása. Olyan kollégistákat segít, akik tanulmányi és szakmai eredményeikkel, közösségi tevékenységükkel is ktűnnek, s öregbítik a Kollégium hírnevét. Emellett a kollégisták azon kezdeményezéseit is - például konferencia, sportnap - támogatja, amelyek összeegyeztethetőek a szakkollégiumi alapelvekkel.


Vissza a lap tetejére

Állam- és Jogtudományi Kar

 

PÓLAY ELEMÉR ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár

Telefon: +36 62 544 188

E-mail: baloghe@juris.u-szeged.hu

Jogállása: magánalapítvány

Adószám: 18459203-2-06

Számlaszám: 10300002-28517186-00003285

Kuratórium: Prof. Dr. Balogh Elemér (elnök), Dr. Gellén Klára, Dr. Kertész József, Dr. Nagy Ferenc

Alapítás éve: 1996.

Kategória: oktatás, kutatás, ösztöndíjak folyósítása, tudományos és oktatási célú kiadványok készítése, forgalmazása.

Célkitűzés: A szegedi jogi kar, a felsőoktatás és a jogtudomány széleskörű támogatása.


Vissza a lap tetejére

 


Általános Orvostudományi Kar

 

 

A SZEGEDI PATHOLOGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Iványi Béla

Cím: 6725 Állomás u. 2.

Telefon: +36 62 545 155

E-mail: balone3@yahoo.com

Jogállás: nem közhasznú

Kuratórium: Prof. Dr. Iványi Béla, Dr. Tiszlavicz László, Dr. Kemény Éva, Fehér Edit

Adószám: 18454239-1-06

Számlaszám: MKB 10300002-28516161-00003285

Alapítás éve: 1995

Célkitűzés: Betegellátás, oktatás, diagnosztikai munka, kutatómunka

 

Vissza a lap tetejére


A NEUROREHABILITÁCIÓS OSZTÁLYÉRT ALAPÍTVÁNY

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6. IV. emelet (Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Osztály)

Telefonszám: +36(62)545-348

Kapcsolattartó: Dr. Jakab Katalin, e-mail cím: jakab.katalin@med.u-szeged.hu

Nyilvántartási/cégjegyzékszám: 283.

Adószám: 18450053-1-06

Bankszámlaszám: OTP Bank, 11735005-20372091

Az alapítvány célja:

Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, szakkönyvek vásárlása.A neurorehabilitációs osztály betegellátáshoz kapcsolódó szakmai anyagok,gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése.Berendezési tárgyak, műszerek, informatikai eszközök vásárlása. A Kuratórium elnökének, elnökhelyettesének, titkárának szakmai továbbképzése.


Vissza a lap tetejére


ALZHEIMER-KÓR ÉS MEMÓRIA BETEGSÉGEK ALAPÍTVÁNY

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Telefon: +36 62 490 590/1602 vagy +36 62 490 590/1574

E-mail: babikne.pakaski.magdolna@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Kálmán János (elnök), Dr. Babikné dr. Pákáski Magdolna (titkár), Dr. Janka Zoltán, Dr. Fehér Ágnes, Balogh Dénes

Adószám: 18460643-1-06

Számlaszám: 11735005-20475448

Alapítás éve: 1997

Célkitűzés: Tudományos munkák, kutatómunkák segítése; szakmai rendezvények támogatása; kutatói ösztöndíj biztosítása


Vissza a lap tetejére

 

BIOMECHANIKA A BALESETBEN SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Varga Endre egyetemi tanár

Telefon: +36 62 545 531

E-mail: endrevargamd@yahoo.com

Jogállása: közhasznú szervezet

Kuratórium: Dr. Varga Endre, Dr. Török László, Bucsúházy Eszter

Székhelye: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Adószám: 18458570-1-06

Számlaszám: OTP : 11735005-20454353

Célkitűzése: Folyamatos számítógépes műtéti tervezés végzése, a precízebb sebész ellátás végzésére. Biomechanikai Laboratórium létrehozása és működtetése abból a célból, hogy a balesetben sérült betegek a lehető legkorszerűbb, előzőleg laboratóriumi körülmények között modellezett műtéti ellátásokhoz juthassanak hozzá Magyarországon is. A korszerű baleseti ellátáshoz szükséges képzések támogatása (ATLS Advanced Trauma Life Support, AO Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen).


Vissza a lap tetejére

 

DÉL-ALFÖLDI REPRODUKCIÓS EGÉSZSÉG 2000 ALAPÍTVÁNY

6725 Szeged Semmelweis u. 1.

MKB Bank: 10300002-10654673-49020012

adószám: 18465318-1-06

közhasznú alapítvány eng.sz. Pk 60.105/99/3.

elnök: Dr. Keresztúri Attila

titkár: Krajkó Attila

kapcsolattartó: Krajkó Attila krajko.attila@med.u-szeged.hu

kuratóriumi tagok: Dr. Altorjay Ábel Tamás, Dr. Vagner Alida, Dr. Zsikai Bettina

könyvvizsgáló: Terhesné Milettin Katalin


Vissza a lap tetejére

 

DÉLMAGYARORSZÁGI ALLERGIÁS ÉS TÜDŐBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Novák Zoltán

E-mail: novak.zoltan@med.u-szeged.hu 

Telefon: 62/541255

Adószám: 18452732-1-06

Számlaszám: Erste Bank Zrt. 11606002-05609300-06000003.

Célkitűzés: Allergiás, pulmonológiai (tüdőbeteg) gyermekek gyógyításához tartozó támogatást végzi.

Alapítva: 1993


Vissza a lap tetejére


DR. NÉMETH ANDRÁS ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Ádám egyetemi tanár (Sebészeti Klinika, 6701 Szeged, Pf. 427.)

Az alapítvány címe: 6726 Szeged, Bérkert u. 70/B.
Az alapítvány levelezési címe: 6721 Szeged, Bárka u. 11/A. II. 2.

Telefon: +36 62 545 701
E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú
Kuratórium: Dr. Balogh Ádám, Dr. Szenohradszky Pál, Kovács Gábor, Dr. Kovács Viktor Sándor
Adószám: 18468373-1-06
Számlaszám: 11735005-20522045
Alapítás éve: 2001
Önkéntesek száma: 5 fő
Kategória: tudományos tevékenység
Célkitűzés: tudományos kutatómunka támogatása.


Vissza a lap tetejére

 

DR. TEKULICS PÉTER A GYERMEKEKÉRT

Kapcsolattartó: Dr. Bereczki Csaba

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Telefon: +36 62 545 330
E-mail: SZTE ÁOK Gyermekklinika Titkárság office.pedia@med.u-szeged.hu
Jogállás: közhasznú
Kuratórium: Dr. Bereczki Csaba, Prof. Dr. Katona Márta, Dr. Gál Péter, Dr. Tegzes Éva, Bán Teodóra, Dr. Bittera István
Adószám: 19084217-1-06
Számlaszám: Partiscum XI. Takarékszövetkezet számlaszám: 11735005-20340999
Alapítás éve: 1990.
Önkéntesek száma: 3
Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
Célkitűzés: SZTE Gyermekklinika első számú alapítványa, amely az Intenzív Osztályok kiemelt fejlesztését, valamint az egész klinika ellátásának tárgyi és minőségi fejlesztését tűzte ki célul.


Vissza a lap tetejére


KELEMEN JÁNOS ALAPÍTVÁNY A SZEGEDI DAGANATGYÓGYÍTÁSÉRT

Onkoterápiás Klinika

Kapcsolattartó: Dr. Fábián Gabriella

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 12.

Telefonszám: 62/545403,

email: fabian.gabriella@med.u-szeged.hu)

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18276668-1-06

Számlaszám: 10702040-66940388-51100005

Alapítva: 2011.

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika működésének

támogatása: a betegellátás minőségének és körülményeinek javítása, szakmai továbbképzés, oktatás, kutatás, daganatmegelőző tevékenység segítése.

 

Vissza a lap tetejére


KLINIKAI SEBÉSZET FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Lázár György

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.

Telefon: +36 62 545 701

E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Kuratórium: Dr. Lázár György, Dr. Pozsgai István, Dr. Némethné Birkás Márta

Adószám: 18473511-1-06

Számlaszám: 10300002-28528375-00003285

Alapítás éve: 2004

Önkéntesek száma: 3 fő

Célkitűzés: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.


Vissza a lap tetejére

 

PRO TRAUMATOLÓGIA SZEGED ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Simonka János Aurél

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u.6.

Telefon: +36 62 545 531

E-mail: simonka.j.aurel@med.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18457074-1-06

Számlaszám: 11606002-05640900-06000008

Alapítás éve: 1995

Kuratórium: Prof. Dr. Simonka János Aurél, Dr. Pintér Sándor

Célkitűzés: Segíteni a balesetet szenvedett sérültek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek nemzetközi szintű biztosítását és fejlesztése az SZTE ÁOK Traumatológiai Klinikán.

 

Vissza a lap tetejére


REMÉNYSUGÁR A DÉL-ALFÖLDI HAEMATOLÓGIAI ÉS ONKOLÓGIAI GYERMEKBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Kovács Dénes

Cím: 6720 Szeged Korányi Fasor 14-15

Elérhetőség: SZTE Gyermekklinika, 06/62/545-072, 06/207752677

E-mail: kovacsdenesj@gmail.com

Kuratórium: Dr. Bartyik Katalin, Dr. Szalma Ibolya, Kiszin Miklós, Mándityné Borbényi Anna, Dr. Kovács Dénes

Adószám: 18456695-1-06

Számlaszám: 10402805-28017662

Alakulás áve: 1996

Célkitűzés:

1./ Olyan fontos orvosi műszerek, gyógyszerek beszerzésének támogatása, amelyek külső segítség nélkül elérhetetlenek lennének a gyermekbetegek számára.

2./ A gyógykezelés alatt álló gyermekek életének könnyítését szolgáló eszközök és berendezések beszerzésének elősegítése, valamint a Magyarországon nem kivitelezhető gyógykezelésekre való eljutás támogatása.

3./ A gyermekbetegek elkülönítését szolgáló – egy később létesítendő - steril szoba kivitelezésének elősegítése.

4./ A gyermekbetegek és a szülők együttes részvételének biztosítása a gyógyulást elősegítő rehabilitációs programokban.

5./ A betegségek okozta traumák és pszichés károsodások megelőzésére és orvoslására szolgáló berendezések, eszközök és létesítmények létrehozásának, illetve beszerzésének támogatása (Pl. szülő- és gyermekszállás, amelyben biztosítani lehet a gyermek és az orvos közötti jobb kapcsolatot.)

6./ A leukémiával és a daganatos betegségekkel foglalkozó, az e betegségekben szenvedő gyermekeket gyógyító és ellátó szakdolgozók kutatómunkájának, publikációs tevékenységének és konferenciákon való részvételének támogatása. Bekapcsolódás a rákkutatók (leukémia, daganatos megbetegedések, stb.) programba, kutatási programok összeállítása és lefolytatása.

7./ Kongresszusok szervezése a szakma képviselői részére és az orvosok, nővérek, szakdolgozók továbbképzésének, tanulmányútjainak támogatása.

8./ Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységek, az 1997.évi CLVI. tv. alapján

a./ egészségmegőrzés,

b./ betegségmegelőzés,

c./ gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

d./ szociális tevékenység, családsegítés

e./ tudományos tevékenység, kutatás


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI KÍSÉRLETES SEBÉSZET A TUDOMÁNY ÉS KLINIKUM SZOLGÁLATÁBAN ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Boros Mihály

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy B. u. 6.

Telefon: +36 62 545 102

E-mail: boros.mihaly@med.u-szeged.hu; office.expsur@med.u-szeged.hu
Jogállás: nem közhasznú szervezet
Kuratórium/vezetőség: Prof. Dr. Boros Mihály, Prof. Dr. Lázár György, Dr. Kiss-Dózsai András
Adószám: 18463385-1-06
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20483885
Alapítás éve: 1998
Önkéntesek száma: 4 fő
Kategória: oktatás és kutatás támogatása
Célkitűzés: A kísérletes sebészet, sebészeti műtéttan, magas szintű oktatásának és tudományos alapjai kutatásának elősegítése, támogatása. A sebészeti gyakorlat, klinikum, különös tekintettel a szervátültetésekkel kapcsolatos eljárások, tudományos ismeretek bővítésének támogatása. Oktatási műszerpark, műtői infrastruktúra felújításának megszervezése, támogatása, valamint kísérletes sebészeti tevékenységet folytató szervezetek, a tudományág kiemelkedő művelőinek támogatása. A klinikum szakmai támogatásával működő sebészeti tréning központ létrehozása, regionális és nemzetközi továbbképző tanfolyamok tartása, szervezése. Az alapítvány céljának eléréséhez szükséges anyagok, eszközök, feltételek biztosítása, szükség szerint vállalkozói tevékenység útján is. Kiemelkedő tehetségű pályakezdő kutatók támogatása.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó és a Kuratórium elnöke: Dr. Tóth-Molnár Edit egyetemi docens.

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.

Telefon: +36 62 545 490, SZTE 71936

E-mail: zsigo.erika@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Végh Mihály, Dr. Hári Kovács András

Adószám: 18450981–1–06

Számlaszám: 57600101-10001569

Alapítás éve: 1993

Önkéntesek száma: 1 fő

Kategória: egészségmegőrzés

Célkitűzés: Szegedi szemészképzés fejlesztése; a szemészeten megjelenő kutatási eredmények bemutatása; gépek, műszerek, egyéb felszerelések beszerzése; szakkönyvállomány növelése; tehetséges orvosok támogatása; hazai, nemzetközi tudományos rendezvények támogatása.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI NEUROLÓGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Cím: 6725. Szeged, Semmelweis út 6., V. emelet 530.

Telefonszám: +36(62)545-348

Fax: +36(62)545-597

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Vécsei László, e-mail cím: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

Prof. Dr. Klivényi Péter, e-mail cím: office.neur@med.u-szeged.hu

Bejegyzés: Csongrád Megyei Bíróság 599.ssz.

Adószám: 18455168-1-06

Bankszámlaszám: 10402805-28017253-00000000, Kereskedelmi & Hitelbank Rt. 6720 Szeged, Klauzár tér 2.

Az alapítvány célja:

„Az alapítvány célja az alapító szándéka szerint a szegedi fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódóan a neurológiai betegségek megelőzésének, gyógyításának, rehabilitációjának, valamint az idegtudományok kutatásának és oktatásának elősegítése, támogatása.

Az idegtudományokban jelentős kutatást végző fiatal kutató szakemberek támogatása, ösztöndíjak kitűzésével, kongresszusi részvételi költségek támogatásával, pályázat kiírásával valamely kutatás elősegítésére.

Neurológiai tárgyú kiadványok létrehozásának ösztönzése, támogatása.

Neurológiai tárgyú konferenciák szervezése.

A neurodiagnosztikában, kutatásban, oktatásban szükséges eszközök, berendezések biztosítása illetve a vásárlások támogatása.

Az alapítványi célok megvalósításában kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók eseti, illetve tartós támogatása.

A neurológia, mint önálló tudományág népszerűsítése.”


Vissza a lap tetejére


SZEGEDI ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Levelezési cím: 6721 Szeged, Kelemen u. 3. I. em. 3.

E-mail: info@nobel-szeged.hu

Telefon: 62/950 305

Adószám: 18397877-2-06

Számlaszám: 10300002-10589992-49020011

A Kuratórium elnöke: Dr. Varró András, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. A Kuratórium titkára: Dr. Hegyi Péter, az MTA doktora, a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára. A Kuratórium tagjai: Dr. Bari Ferenc, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja; Dr. Dux László, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Biokémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára; Dr. Kemény Lajos, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese; Krizsó Szilvia Pulitzer Emlék-díjas televíziós újságíró; Dr. Ormos Pál akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatója; Dr. Vígh László akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának innovációs főigazgató helyettese.

Alapítva: 2013

Az alapítvány célja: Az alapítvány létrehozására Szent-Györgyi Albert Nobel díjának 75. évfordulójának sikere késztette az Alapítót. Az alapítvány rövid távú célkitűzése, hogy Szeged város fiataljai ne csak nagy évfordulónként találkozhassanak a tudomány kiváló képviselőivel, hanem regulárisan, évente legyen lehetőségük rá, ezzel a tudomány tisztelete, szeretete erősödjön Szeged ifjú polgáraiban. Szent-Györgyi Albert életpályájának mintájára a tudomány és kultúra összekapcsolásaként a tudományos program mellett a magyar kultúra megjelenítésére is törekszik az alapítvány. Ahogy az alapítvány neve is tükrözi, az alapítvány kezdetben orvosbiológiai területen kívánja tevékenységét folytatni. A későbbiekben – sikeres működés esetén – az alapítvány más tudomány területek vezető kutatóit is tervezi Szegedre hozni, hogy megismertesse Őket Szeged gimnazistáival, egyetemi hallgatóival és polgáraival.

Az alapítvány hosszú távú célkitűzése, hogy Szeged városát elősegítse, hogy ismét orvosi vagy egyéb területen odaítélt Nobel Díjas kutatója legyen. Ezzel a céllal Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter stratégiáját kívánja méltatni illetve követni, aki nélkül Szegednek nem lehetett volna Nobel díjas kutatója. Ezért az alapítvány célja kiváló kutatók, fiatal tehetségek Szegedre hozatalának elősegítése.

Az Alapítvány ennek érdekében biztosítja, elősegíti, támogatja:

- tudományos konferenciák szervezését

- tudományos díjak megalapítását,

- oktatási, kulturális programok szervezését,

- kutatók szegedi letelepedését,

- szegedi kötődésű kutatási programok finanszírozását.


Vissza a lap tetejére


SZEGEDI RÁKKUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Molnár József egyetemi tanár, az alapítvány elnöke

SZTE Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (törzstag emeritus)

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 10.

Telefon: +36 62 545 114

E-mail: molnar.jozsef@med.u-szeged.hu

Honlap: www.szegedirakkutatasert.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Ágai Zsuzsanna, Dr. Bódi György

Adószám: 18456200-1-06

Számlaszám: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 57100010-10006825

Alapítás éve: 1995. december 20. A Csongrád Megyei Bíróság végzése 1995. december 27. keltezésű, a bejegyzés száma 272/95 a nyilvántartás sorszáma 647.

Az alapítvány támogatásával 21 Ph.D fokozat került megvédésre eddig.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás.

Célkitűzés: A rák, mint népbetegség megelőzésére és gyógyítására vonatkozó kutatások támogatása, a kutatási feltételek javítása, infrastruktúra fejlesztése, nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok fejlesztése, a rákkutatásban elért eredmények hasznosítása.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI ÚJSZÜLÖTT ÉLETMENTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Pintér Sándor egyetemi tanár, kuratóriumi elnök

Cím: 6720 Szeged, Jókai u. 6. I./4.

Telefon: +36 62 545 328, +36 20 4100 901

E-mail: pintersa@pedia.szote.u-szeged.hu; pinter.sandor.1@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Pintér Sándor elnök

Adószám: 18450455-1-06

Számlaszám: 11735067-20036634

Alakulás éve: 1992

Alkalmazottak száma:

· orvos 10 fő (1 főállású, 2 megbízási jogviszonyban, 7 vállalkozási szerződéssel)

· szakápoló nővér 8 fő (2 ½ főállású, 4 megbízási jogviszonyban, 1 vállalkozási szerződéssel)

· mentő-szakápoló 8 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gépkocsivezető 12 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gazdasági ügyintézők 3 fő (1 fő gazdasági ügyintéző részfoglalkozásban, 1 fő műszerkarbantartó vállalkozási szerződéssel, 1 fő adminisztrátor megbízási jogviszonyban)

· védőnő 1 fő (főállású)

· kommunikációs és marketing munkatárs 1 fő (főállású)

Önkéntesek száma: 50 fő

Célkitűzés: A koraszülöttek és életveszélyben lévő normál születési súlyú újszülöttek mentését végzi a régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Déli része Mezőtúr Kistérség). A pathologiás újszülöttek és koraszülöttek mentése neonatológiai mentőkocsival a Szegedi, a Gyulai és a Kecskeméti Perinatális Intenzív Centrumokba.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI GYERMEKSZÍVEK GYÓGYULÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapítás éve: 1999

Alapító: Kalmár Zoltánné

Jogállás: közhasznú alapítvány

Adószám:18464575-1-06

Bankszámlaszám: 57400217-10137057, 3A Takarékszövetkezet Szeged Széchenyi tér

Székhely: 6720 Szeged Korányi fasor 14-15. (Gyermekklinika)

Telefon: 62/545331

Kuratórium elnöke: Dr. Jancsó Gáborné Dr. Katona Márta egyetemi tanár

Kuratóriumi tagok: Filus János, Dr. Ilyés Mária, Monostori Dóra, Nagyné Dr. Papp Mária (+), Sólyom Miklós

Könyvelő: Szetei Zoltánné

e-mail: katona.marta@med.u-szeged.hu

Az alapítvány célkitűzései:

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység.

1./ Gyógyítás: szívbeteg gyermekek, koraszülöttek és újszülöttek gyógyításának fejlesztése új diagnosztikus és gyógyító eszközök vásárlásával, szívbeteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, határainkon túl élő beteg gyermekek gyógykezelésének támogatása .

2./ Kutatás: a Gyermekklinika szakmai fejlődésének elősegítése, anyagi támogatása: hazai és nemzetközi tudományos kongresszusi részvétel támogatása, közlemények publikálásának segítése a klinika munkatársai részére

4./Oktatás: hazai szakemberek, orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása hazai és külföldi kongresszusokon,  továbbképzésen tanulmányutakon, az újszülöttek korszerű reszuszcitációja oktatásának támogatása minden hazai intézményben.


Vissza a lap tetejére


TÜNDÉRKERT – A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY SZEGED

Kapcsolattartó: Bárkányi Annamária részlegvezető főnővér
Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 15.
Telefon: +36 62 549 627
E-mail cím: barkanyi.annamaria@med.u-szeged.hu
Jogállás: közhasznú
Kuratórium: Bárkányi Annamária, Ördögh Erika, Juhász Nóra
Alapítás éve: 2001.
Adószám: 18469666-1-06
Bankszámlaszám: 11735005-20498566
Az alapítvány céljai:

1. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály gyógyítási, kutatási és oktatási eszköz- és feltételrendszerének javítása

2. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezelt gyermekek rehabilitációjának elősegítése érdekében a beteg gyermekek és szüleik támogatása

3. az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezelt gyermekek pszichés problémáinak hatékonyabb kezelése érdekében a gyermek és ifjúsági mentálhigiénében tevékenykedő szakemberek támogatása

4. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály hazai valamint nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése


Vissza a lap tetejére


 

Bartók Béla Művészeti Kar


LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZEGEDI KONZERVATÓRIUMA ALAPÍTVÁNYA

Adószám: 18454002-1-06

Az alapítvány céljai:

- az intézményben folyó oktató-nevelő és művészeti tevékenység feltételeinek javítása

- a hallgatók támogatása alapítványi eszközökkel (ösztöndíjak, utazási támogatások stb.)

- hozzájárulás az intézmény hangszerellátásának javításához

- az oktatók szakmai fejlődésének támogatása alapítványi eszközökkel

- rendezvények, szakmai bemutatók, hangversenyek, találkozók szervezése

- hozzájárulás az intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez


Vissza a lap tetejére

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 


AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET

Kapcsolattartó: Deák Ágnes

Cím: 6701 Szeged, Pf. 1179

Telefon: +36 62 544 464

Honlap: www.aetas.hu

E-mail: aetas@mail.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Vajda Zoltán, Tomka Béla

Adószám: 19079581-2-06

Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-78128602

Alapítás éve: 1985

Önkéntesek száma: 12

Célkitűzés: főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat közöl, de fogad más társtudomány ágból is írásokat.

Szolgáltatás: fiatal történészek, kutatók, publikálásának, munkájának elősegítése, megismertetése, a szakma és az olvasóközönség körében.

Az írásokért tiszteletdíjat nem fizetünk.


Vissza a lap tetejére


A „SZEGEDI GERMANISZTIKÁÉRT” ALAPÍTVÁNY

Székhely: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Szegedi Törvényszéken nyilvántartási sorszáma: 06-01-0000644.

Jogállás: közhasznú

SZJA 1%-ot fogadhat.

Kuratórium: Dr. Bernáth Árpád professor emeritus (elnök), Dr. Ötvös Péter (Kuratórium tagja), Dr. Kappel Péter (Kuratórium tagja).

Adószám:18456217-1-06

Számlaszám: 11735005-20453826

Kapcsolattartó: Karsai Marianna

Telefon: 62/544-829

E-mail: karsai.marianna@lit.u-szeged.hu

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, kulturális tevékenység

Célkitűzés: Hozzájárulni széles látókörű, alaposan képzett, már pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokkal rendelkező germanisták szegedi képzéséhez.

Működési területei:

1.) 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a tudományos tevékenység és kutatás közhasznú tevékenysége: A) a szegedi germanisztikai kutatások támogatása: fiatal, illetve pályakezdő germanisták hazai és külföldi tanulmányainak, kutatómunkájának, tudományos előrejutásának ösztöndíjakkal történő támogatása, valamint szegedi germanisták külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. B) a SZTE Germán Filológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése: közös kutatási programok és rendezvények, hallgatói szemináriumok és konferenciák támogatása.

2.) 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenysége: A kutatás működési feltételeit megteremtő és javító infrastrukturális beruházások támogatása. (Az így beszerzett vagyontárgyak a SZTE BTK Germán Filológiai Intézet tulajdonába és leltárába kerülnek.) Meghívott oktatók tiszteletdíjának fizetése.

3.) A 2) pontban meghatározott törvény alapján kulturális közhasznú tevékenysége: Germanisztikai kiadványok, publikációk támogatása: "Acta Germanica'', "Studia Poetica" "Studia Poetica Supplementum" és a GeMa (Germanistisches Magazin), valamint az "Österreich-Studien Szeged" sorozat című időszakos sorozatainak támogatása.


Vissza a lap tetejére

 

DEVOTIO HUNGARORUM ALAPÍTVÁNY

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Barna Gábor elnök

Cím: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Telefon: +36 62 544 216

E-mail: barna@hung.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 18456145-1-06

Számlaszám: 11735005-20449562

Alapítva: 1995

Célkitűzés: A vallási néprajzi kutatások, konferenciák és kiadványok, és a Bálint Sándor-hagyaték feldolgozásának támogatása.


Vissza a lap tetejére

 

DIÁKCENTRUM UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Sebőné dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus

Cím: 6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 19.

Telefon: +36 62 544 029

E-mail: dcentrum@stud.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Sebőné dr. Szenes Márta, Dr. Grezsa Ferenc, Pintér Tibor, Katona Miklós, Csomortáni Zoltán Domonkos, Schreiner Attiláné

Adószám: 18452763-1-06

Számlaszám 57400217-10117781

Kategória: Kiemelten közhasznú

Alakulás éve: 1994

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: Célunk, hogy a Dél - alföldi régióban élő fiatalok számára hiánypótló életvezetési és készségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtsunk, amelynek eredményeként, hatékony életvezetésre képes, problémáit megoldó, munkát vállaló autonóm emberré válnak. A sablonos elrettentő példák helyett vonzó, tartalmas szabadidő tevékenységeket kínálunk az önismeret-fejlesztés jegyében: játékos, élményorientált foglalkozások; önismeretet fejlesztő feladatok, személyiségtesztek, illetve játékok; pályaorientációs tanácsadás; illetve a fentiekhez kapcsolódó kreatív foglalatosságok, mint például ékszer- és dísztárgykészítés, technikák tanítása.

Szolgáltatás: A szegedi felsőoktatásban tanulók részére nyújtunk ingyenes mentálhigiénés szolgáltatásokat, egyéni, személyes- és online pszichológiai tanácsadást.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.


Vissza a lap tetejére


HISPANISZTIKA ALAPÍTVÁNY

Kuratórium elnöke: Dr. Csikós Zsuzsanna

Kapcsolattartó e-mail címe: csikoszs@hist.u-szeged.hu

Alapítvány címe: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Az alapítvány nyilvántartási száma: 06-01-0001605
Tel.: +36 (62) 544-148
Adószám: 18656448-1-06
Bankszámlaszám: 10700062-68994187-51100005
Alakulás éve: 2015

Az alapítvány célja, hogy működésével támogassa a szegedi spanyol nyelvvel és hispán kultúrával összefüggő tevékenységeket a közép- és felsőfokú oktatás, a tudományos kutatás és a tudományos ismeretterjesztés területén. Segítséget nyújtson tudományos konferenciák és szakmai-módszertani továbbképzések lebonyolításához, szakmai kiadványok megjelentetéséhez valamint biztosítsa a tanszék oktatói valamint kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységet folytató doktoranduszai és hallgatói számára tudományos konferenciákon és szakmai továbbképzéseken való részvétel lehetőségét.


Vissza a lap tetejére


KRISTÓ GYULA ALAPÍTVÁNY

Cím: 6720 Szeged, Egyetem u. 2.

Közhasznú jogállással rendelkezik

Kuratórium: Petrovics István (elnök), Olajos Teréz, Almási Tibor, Blazovich László, Halmágyi Miklós

Kapcsolattartó: Halmágyi Miklós miklos8012@gmail.com

Adószám: 18473384-1-06

Számlaszám: 11735005-20515726

Cél: A Szegedi Tudományegyetemen folyó magyar medievisztikai munka (középkori kutatás) támogatása, e tárgykörben az oktató-, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.


Vissza a lap tetejére

 

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor

Cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.

Telefon: +36 62 546 652

Honlap: www.mft-hps.hu

E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Bacsó Béla, Gyenge Zoltán, Laczkó Sándor

Adószám: 19007799-1-42

Számlaszám: 10102086-09700602-00000002

Alakulás éve: 1989

Jogforma: Egyesület

Célkitűzés:

a hazai filozófiai élet összefogása és szervezése

a magyar filozófiai kultúra ápolása

a nemzetközi filozófiai élethez történő kapcsolódás elősegítése

a szakmai kommunikáció és információáramlás elősegítése

a szakmai érdekképviselet ellátása

a filozófiai műveltség terjesztése.


Vissza a lap tetejére

 

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

Közhasznú alapítvány

Kapcsolattartó: Füzi Izabella

Cím: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Telefon: 62 544387

E-mail: aperturafolyoirat@gmail.com

Jogállás: rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 19085074-1-06
Bankszámlaszám: 10201006-50074868
Alakulás éve: 2005

Célkitűzések:

- az Apertúra folyóirat és az Apertúra Könyvek sorozat kiadója,

- a deKon-könyvek kiadója,

- irodalmi és a mozgóképkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása,

- irodalomtudományi és filmelméleti háttérkutatások támogatása,

- kulturális rendezvények szervezése,

- kulturális együttműködés a dél-alföldi régió határmenti országaival.


Vissza a lap tetejére


PRO PHILOSOPHIA SZEGEDIENSIS ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor

Cím: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Telefon: +36 62 546 652

E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Feleki Gábor

Adószám: 19081472-1-06

Számlaszám: 10800014-20000005-01884693

Jogforma: Alapítvány

Alakulás éve: 1990

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása, vendég professzúra, stb.

Célkitűzés: A szegedi filozófiai élet szervezése és támogatása, filozófiai rendezvények és kiadványok.


Vissza a lap tetejére

 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

 

"A SZEGEDI VÉDŐNŐKÉPZÉSÉRT, TOVÁBBKÉPZÉSÉRT ÉS PREVENCIÓÉRT” ALAPÍTVÁNY

Alapító: Prof. Dr. Szél Éva

Az Alapítvány célja: A szegedi védőnőképzés és továbbképzés, valamint az ezzel kapcsolatos preventív tevékenység támogatása. Ennek céljából a szakmával kapcsolatos kutatás, tudományos tevékenység fejlesztése, színvonalas tudományos, oktatási és prevenciós, egészségmegőrző és betegségmegelőző rendezvények és események rendezése és támogatása.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja céljai megvalósításával: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés; tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítványt 5 tagú kuratórium kezeli és képviseli. Elnöke: Baloghné Fűrész Veronika. Tagjai: Dr. Gábor Katalin, Patik Edit Mária, Rantalné Szabó Márta, Sándorné Szabó Iringó.

Kapcsolattartó: Baloghné Fűrész Veronika

E-mail: furesz.veronika@med.u-szeged.hu

Az alapítvány adószáma: 18465734-1-06 (melyre a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokat lehet tenni).

Az alapítvány számlaszáma: Erste Bank: 11998006-02624031-00000000 (melyre támogatást lehet befizetni)


Vissza a lap tetejére


ETSZK HALLGATÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Tamás Éva

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Telefon: +36 62 545 025

E-mail: hal@etszk.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Elnök: Dr. Joó Gabriella; tagok: Domonkos Norbert, Dr. Serfőző Gyöngyi, Szilágyi Levente, Tamás Éva

Titkár: Tamás Éva

Adószám: 18472527-1-06

Számlaszám: 10918001-00000019-44960001

Alapítás éve: 2004

Célkitűzés: Azért dolgozunk, hogy az ETSZK-n eltöltött évek alatt a hallgatók jól érezzék magukat, aktívan éljék meg a hallgatói közösségi életet, anyagi okok miatt lehetőleg ne kelljen megszakítaniuk tanulmányaikat, valamint presztízst teremtsünk a Karnak.

Az ETSZK hallgatói kisközösségeit támogatjuk saját programjaik, ötleteik megvalósításában anyagilag, tanácsadással, eszközökkel.

Szociális alapon támogatunk az ETSZK nappali és levelező tagozatos hallgatói közül évente minimum 20 főt pályázati formában.

Kategória: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.


Vissza a lap tetejére

 

FARKASINSZKY TERÉZ ALAPÍTVÁNY

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékhez tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Laukó Gábor

Hivatalos képviselő, a Kuratórium elnöke: Dr. Piczil Márta

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Telefon: +36 62 545 150

E-mail: farkasinszkyta@gmail.com

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18452897-1-06

Számlaszám: Pillér Takarékszövetkezet : 57400097-10103575-00000000

Önkéntesek száma: 10-15

Kategória: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás

Célkitűzés: Az Alapítvány a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén folyó oktató-nevelő és tudományos munka eredményességét hívatott növelni azért, hogy a különböző képzési programokban résztvevők magas színvonalú és versenyképes tudáshoz jussanak, valamint az élethosszig tartó tanulásban történő felkészülésükben támogatást kapjanak. Ezen célkitűzés vonatkozik a jelenlegi és volt hallgatókra, az oktatói és nem oktatói státuszú munkatársakra.


Vissza a lap tetejére

SZEGEDI GYERMEKSZÍVEK GYÓGYULÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Jancsó Gáborné Dr. Katona Márta

Telefon: 62/541-708

6720 Szeged, Korányi fasor

E-mail: katona.marta@med.u-szeged.hu<mailto:katona.marta@med.u-szeged.hu>

Kuratórium/vezetőség: Sólyom Miklós, Filus János, Dr. Ilyés Mária, Monostori Dóra

Adószám: 18464575-1-06

Számlaszám: 57400217-10137057

Alakulás éve: 1998

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Célkitűzés: A súlyos beteg szívbeteg gyermekek, újszülöttek, koraszülöttek gyógyulását elősegítő tevékenység támogatása: Új orvos műszerek, eszközök vásárlása, amely a betegek gyógyulását elősegíti. Magyarországon nem végzett, vagy igen magas kockázattal járó, külföldi műtétek támogatása súlyos beteg gyermekek részére. A határainkon túl élő szívbeteg gyermekek magyarországi műtétjének szervezése és támogatása anyagilag. A hirtelen csecsemőhalál megelőzését szolgáló program végzése, a csecsemő légzését figyelő eszköz (apnoe alarm) beszerzésével, illettve a szülők megtanítása a készülék használatára és a csecsemők újraélesztésére. Orvosok, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása szakkönyvek vásárlásával. kongresszusi részvétel támogatásával. Külföldről hazánkba látogató orvosok támogatása, akik magyar gyermekek gyógyulását elősegítő eljárásokat, műtéteket itt végeznek hazánkban, és arra a magyar orvosokat, nővéreket megtanítják.


Vissza a lap tetejére


Fogorvostudományi Kar

 


SZEGEDI FOGORVOSKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Németh Ágnes

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

Telefon: +36 62 545 299

E-mail: fok.alapitvany@stoma.szote.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga elnök, Dr. Battancs Emese titkár

Alapító: Dr. Antal András

Számlaszám: 10300002-28518541-00003285

Adószám: 18466388-1-06

Az Alapítvány tevékenysége: kiemelten közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány célja: Az SZTE Fogorvostudományi Karán folyó képzés struktúrájának, valamint az oktatás feltételeinek és módszereinek folyamatos javítása.


Vissza a lap tetejére


 

Gazdaságtudományi Kar

 

ÖKONÓMIA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Schneider Klára gazdasági vezető

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.

Telefon: +36 62 544 648, fax: +36 62 544 499

E-mail cím: sch@eco.u-szeged.hu

Adószám: 19085397-1-06

Számlaszám: K&H Bank szegedi fiók 10402805-28013596-00000000

Alapítás éve: 1992

Célkitűzés: Az alapító egyfelől társadalmi bázist kíván létrehozni a Csongrád megyei közgazdasági képzés intézményes kereteinek megteremtése érdekében, másfelől hogy pénzügyileg hozzájáruljon a felsőfokú képzés anyagi és személyi feltételeinek biztosításához.


Vissza a lap tetejére


Gyógyszerésztudományi Kar

 

SZEGEDI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Csóka Ildikó elnök, csoka@pharm.u-szeged.hu; alapitvany@pharm.u-szeged.hu

Cím: 6720 Szeged, Zrínyi utca 9.

Telefon,fax: 62/54-5571

Kuratórium elnök: Dr. Csóka Ildikó

Az alapítvány adószáma: 19086037-1-06

Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank 10200201-28611644-00000000
A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány két évtizedes működése során több oktatóterem, számítógépes kabinet berendezését és felszerelését biztosította Karunkon. Rendszeresen ösztöndíjat nyújt PhD hallgatóknak, többféle pályadíjjal jutalmazza a konferenciákon szereplő kiváló gyógyszerészhallgatókat. A továbbiakban is a fentiek érdekében
kíván tevékenykedni.
Kérjük, hogy munkánkat segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) javára.


Vissza a lap tetejéreJuhász Gyula Pedagógusképző Kar

 

DR. BONIFERT DOMONKOS ALAPÍTVÁNY

„A matematika tanításért, tanulásért”

Közhasznú alapítvány.

Székhelye: 6726 Szeged, Cinke u. 7/3..

SZTE JGYPK Matematika Tanszék

A kuratórium elnöke: Dr. Nagy János

Az alapítvány adószáma: 18470408 – 1 – 06

Számlavezető hely: Erste Bank Hungary Zrt., 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Az alapítvány bankszámla száma: 11998006 – 06317809 – 10000001

Az alapítvány célja, hogy:

a matematika iránt érdeklődő tanulók tanulmányi előmenetelét segítse;

tehetséggondozó táborokat matematikai versenyeket szervezzen és támogasson;

segítse a matematika szakos tanárok továbbképzését;

módszertani kiadványok megjelentetését segítse;

gyarapítsa a beolvadó Juhász Gyula Alapítvány (Szeged) eredményeit, ezzel támogassa a határon túli magyar lakta területek különböző szintű magyar anyanyelvi képzéseit, e területek pedagógus-ellátásának javítását, végső soron a magyar nemzetiség kulturális, szellemi és anyagi gyarapodását.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy egyaránt csatlakozhat, támogathatja azt.


Vissza a lap tetejére

 

Mezőgazdasági Kar


AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.

Kuratórium elnöke: Dr. Mikó Edit

Kapcsolattartó: Dr. Jani Péter, a kuratórium titkára

Telefon: +36 62 532 990; +36 30 271 96 03

E-mail: jani.peter@mgk.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18453472-1-06

Számlaszám: 10200184-28112884-00000000

Célkitűzés: A mezőgazdasági oktatásban, kutatásban és gazdálkodásban érintettek versenypozíciójának javítása korszerű mezőgazdasági ismeretek átadásával.


Vissza a lap tetejére

Természettudományi és Informatikai Kar

 


AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁÉRT, KUTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kuratóriumi elnök és kapcsolattartó: Dr. Kovács Zoltán egyetemi adjunktus

Kapcsolattartó, alapítványi ügyintéző: Zelei Gabriella

Tel: +36 62 546 717

6720 Szeged, Árpád tér 2.

http://www.inf.u-szeged.hu/intezet/alapitvany

www.inf.u-szeged.hu/rolunk/

E-mail: zelei@inf.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18468593-1-06

Számlaszám: 10300002-28519418-00003285 Magyar Külkereskedelmi Bank

Az Alapítvány időtartama: határozatlan.

Alakulás éve: 2001. április 30.

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó informatikai oktatói, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori, ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.


Vissza a lap tetejére


AZ ÉLETTAN SZEGEDI OKTATÁSÁNAK ÉS KUTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (ÉSZOK ALAPÍTVÁNY)

Kuratórium titkár: Dr. Farkas Tamás

Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 52

Telefon: +36 62 544 381

E-mail: tfarkas@bio.u-szeged.hu

Honlap: http://phys.bio.u-szeged.hu/eszok

Alapítók: Dr. Fehér Ottó, Dr. Toldi József

Kuratórium elnök: Dr. Varga Csaba

Jogállás: közhasznú szervezet

Kuratórium Dr. Barzó Pál, Dr. Farkas Tamás, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Felügyelő bizottság: Dr. Kis Zsolt, Duda Ernő, Sótiné Dr. Bagyánszki Mária

Adószám: 18475630-2-06

Számlaszám: CIB: 11100403-18475630-10000001-HUF

Alapítás éve:2005

Önkéntesek száma: 1

Kategóriák: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Célkitűzés:

1./ Biológiai és orvosi kutatások támogatása

2./ Kiemelkedő tudományos eredmények létrehozásának támogatása

3./ 35 év alatti kutatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatása

4./ Kutatói ösztöndíjak biztosítása

5./ Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása

6./ Szakmai kiadványok gondozása és támogatása

7./ Oktatási segédeszközök beszerzésének a támogatása

8./ Kutatási műszerek beszerzésének a támogatása

9./ Népszerű ismeretterjesztő előadások támogatása

10./ Nemzetközi szaktekintélyek meghívásának a finanszírozása


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó:

Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár

Tel: +36 62 544 666; +36 62 420 154

6720 Szeged, Dóm tér 9.

http://astro.u-szeged.hu

k.szatmary@physx.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Kuratórium: Prof. Dr. Szatmáry Károly (elnök), Prof. Dr. Szatmári Sándor, Dr. Székely Péter

Adószám: 19081166-1-06

Számlaszám: 11998006-02600943-00000000

Alakulás éve: 1990

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: a Szegedi Csillagvizsgáló működtetése, az ott folyó kutatás, oktatás és ismeretterjesztés támogatása

Szolgáltatás: A rendszeres péntek esti nyitva tartások során csillagászati, űrkutatási kiselőadások, távcsöves bemutatók a lakosság számára.

Tevékenységi kategória:

- tudományos tevékenység, kutatás

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET

Kapcsolattartó: Fór Teodóra

Telefonszám: +36 70 703 2140, +36 72 598036

7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

www.szkbe.hu, www.mecsekhaza.hu

szkbe@szkbe.hu; szegedikbe@gmail.com

Jogállás: kiemelkedően közhasznú országos egyesület

Kuratórium/vezetőség:

Elnök: Ács-Kovács Milán

Titkár: Chikán Gábor

Elnökségi tagok: Bauer Márton, Beregi-Nagy Edit, Tarnai Tamás, Szabó Péter

Adószám: 18461709-1-02

Számlaszám: 57400097-10105577

Alakulás éve: 1997

Alkalmazottak száma: 0

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: Olyan közösség létrehozása, melynek fő feladata a karszt- és barlangkutatás, a természet és környezet védelme, és ezen gondolat fiataloknak való átadása.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, sport (a munkaviszonyban és megbízás alapján folytatott sporttevékenység, kivételével), természet-; állatvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem

Szolgáltatás: Egyetemisták munkájának támogatása, túravezetés, karsztos-barlangos erdei iskola működtetése, föld alatti földrajzóra tartása, geológiai (barlangok világát bemutató) bemutatóhely, barlangkutató bázis működtetése.

Szükséges adomány megnevezése: Számítógép, nyomtató, bányászkompaszt, fénymásoló, papír, írószer, szakkönyvek (karsztok, barlangkutatás, környezeti nevelés témakörökben)


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI TTK ÖREGDIÁK ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Boa Anikó

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Telefon: +36 62 544 507

E-mail: boaaniko@sci.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Mucsi László (elnök), Boa Anikó

Adószám: 18478846-1-06

Számlaszám: 57400107-11093204 Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet

Alakulás éve: 2007.

Célkitűzés: - Az öregdiákok tapasztalatainak hasznosítása az oktatásban, képzési struktúrában, a képzés korszerűsítésére vonatkozóan.
- A Kar és a végzett diákok kapcsolatának, felépítése, annak erősítése, ilyen témájú találkozók, klubok, események szervezése, rendezése révén.
- Az alumni mozgalom kultúráját népszerűsítő műsorokban, cikkekben, sajtómegjelenésekben való szereplés.

- Hallgatói ösztöndíjak és utazási támogatás biztosítása, rendszerének kialakítása.

- A "SZTE TTIK Kiváló Hallgatója" díj fenntartása és továbbfejlesztése.

- A végzett hallgatók kapcsolati tőkéjének feltérképezése, a kapcsolati tőke erősítése (a frissen végzettek elhelyezkedésének segítése).
- Az öregdiákokkal való kapcsolattartás általános infrastrukturális hátterének korszerű szinten tartása.

- Állandó Öregdiák Klub működtetése, finanszírozása.

Kategória: oktatási tevékenység


Vissza a lap tetejére

A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási egységeihez tartozó alapítványok

 

A „SÁGVÁRIS NEBULÓKÉRT” ALAPÍTVÁNY

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolához tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Fakan Csaba

Cím: 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Telefon: +36 62 544 348

E-mail: iskola@sgyak.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 19084200-1-06

Számlaszám: 11102302-19084200-10000001

Kuratórium: Dr. Törőcsik Tamás (elnök), Fakan Csaba, Kállai Csaba, Katonáné Pap Éva, Kádár Dóra

Alapítás éve: 1992

Célkitűzés:

- az idegennyelv tanulás feltételeinek, hatékonyságának emelése,

- csereutak támogatása,

- az iskola nyelvtanárai által szervezett nyelvi táborok támogatása,

- az iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása,

- az egyéb területen tehetséges tanulók segítése,

- tanulmányi és sportversenyek támogatása, szaktáborok stb. segítése, erre való felkészítés,

- az Alapítvány lehetőségeihez mérten az iskola általános működési feltételeinek javítása,

- a diákok szociális és egészségügyi (mentálhigiénés) képzése, az ezzel kapcsolatos felvilágosító tanfolyamok szervezése, valamint az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése és bővítése.


Vissza a lap tetejére

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolához tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Dani-Cseh Mária

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. fsz. 25.

Telefon: +36 62 544 855

E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18474897-1-06
Számlaszám: OTP Bank: 11735005-20520469

Kuratórium: Újvári István, Dani-Cseh Mária, Horváth Judit Éva

Alapítás éve: 2005

Önkéntesek száma: 10-15

Kategória: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Célkitűzés: Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolája, jelenleg SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak és leendő tanulóinak támogatása.


Vissza a lap tetejére


A Szegedi Tudományegyetemhez lazábban kötődő alapítványok


A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT A DÉL-ALFÖLDÖN” ALAPÍTVÁNY

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának alapvető feladata, hogy segítse és koordinálja az illetékességi területén (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) folytatott és elsősorban a régió érdekeit szolgáló tudományos munkát. Az eredményesség növelése érdekében az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Alapítványt hozott létre.

Az Alapítvány célja:

a SZAB elnöksége által kiírt pályázatok elbírálása és jutalmazása, adott esetben ösztöndíj formájában is,

a kiemelkedő, a régió érdekeit is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelenítésének támogatása,

a tudományszervező munkában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása, esetenként tudományos kutatás támogatása, tekintettel a fiatal kutatók munkáira.

Az alapítvány kuratóriuma – a kuratórium elnöke: Molnár Árpád, a kémia tudományok doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, SZTE Kémiai Tanszékcsoport.

Az Alapítvány postacíme: 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

Telefonszám: 62/553-913, Fax: 62/553-914

E-mail: szab@tab.mta.hu

Adószám: 19084523-1-06.

Számlaszám: Gránit Bank: 12100011-17682943


Vissza a lap tetejére

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek