Bezár

Kutatás

labor_nyito

MTA támogatott kutatóhelyek a Szegedi Tudományegyetemen (2017-2022)

MTA támogatott kutatóhelyek a Szegedi Tudományegyetemen (2017-2022)

2015. február 02.

1. MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Csapó Benő (BTK)

Kutatócsoport tagjai: Tóth Edit, Pásztor Attila, Kiss Renáta Mária, Szabó Dóra Fanni, Kállai István László, Betyár Gábor, Adorjánné Farkas Magdolna, B. Németh Mária, Barabás Katalin, Dózsa Monika, Csíkos Csaba, Hódi Ágnes, Józsa Krisztián, Kasik László, Kárpáti Andrea, Kinyó László, Kisné Bor Emília, Kissné Gera Ágnes, Korom Erzsébet, D. Molnár Éva, Molnár Gyöngyvér, Nagy Lászlóné, Nikolov Marianne, Rausch Attila, Répás Lászlóné, Vidákovich Tibor, Veres Gábor, Zsolnai Anikó

Kutatási téma: A tanulmányi lemaradások korai felismerésére és megelőzésére szolgáló eszközök és módszerek

 

2. MTA-DE-SZTE-ELTE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Debreczeni Attila (DE)

Kutatócsoport tagjai: Szajbély Mihály (SZTE BTK)

Kutatási téma: Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatások

 

3. MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Fülöp Ferenc (GYTK)

Kutatócsoport tagjai: Dr. Szőllősi György, Dr. Szőri Kornél (SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék), Dr. Nonn Mária Melinda, Dr. Ötvös Sándor Balázs (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Kutatási téma: Környezettudatos, katalitikus aszimmetrikus reakciók

 

4. MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Gyimóthy Tibor (TTIK)

Kutatócsoport tagjai: Balogh Gergő, David Curley, Gosztolya Gábor, Hegedűs Péter, Kissné Farkas Anikó, Turán György, Vidács László, Vincze Veronika

Kutatási téma: Gépi tanulás és alkalmazásai


5. MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Hamar Imre (ELTE)

Kutatócsoport tagjai: Zimonyi István (SZTE BTK), Kósa Gábor (ELTE, BTK), Kovács Szilvia (SZTE, BTK), Csikó Anna (ELTE, BTK), Dallos Edina (SZTE, BTK), Horváth Csaba Barnabás (ELTE, BTK), Hoppál Krisztina Kinga (ELTE, BTK).

Kutatási téma: Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén

 

6. MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Kemény Lajos (ÁOK)

Kutatócsoport tagjai: Dr. Dobozy Attila (alapító), Dr. Szabó Kornélia, Dr. Groma Gergely, Dr. Nagy Nikoletta, Dr. Göblös Anikó, Dr. Manczinger Máté, Danis Judit, Prof. Dr. Bata Zsuzsanna, Prof. Dr. Széll Márta, Konczné Dr. Gubán Barbara

Kutatási téma: Multifaktoriális betegségek és genodermatózisok vizsgálata

 

7. MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Kertész András (DE)

Kutatócsoport tagjai: Németh-T Enikő (SZTE BTK), Bibok Károly (SZTE BTK), Nagy C. Katalin (SZTE BTK), Németh Zsuzsanna (SZTE BTK), Vecsey Zoltán (SZTE BTK), külső közreműködőként: Ivaskó Lívia (SZTE BTK), Schirm Anita (SZTE BTK)

Kutatási téma: Divergáló evidencia az elméleti nyelvészetben

 

8. MTA-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Kónya Zoltán (TTIK)

Kutatócsoport tagjai: Berkó András, Óvári László, Deák László, Kiss János, Palotás Krisztián, Farkas Arnold, Halasi Gyula

Kutatási téma: Felületi rétegek kémiája

 

9. MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Papp Sándor László (BTK)

Kutatócsoport tagjai: Prof. Dr. Papp Sándor László; Dr. Teiszler Éva; Dr. Hadnagy Szabolcs; Juhász Krisztina; Szabados János; Göncöl Csaba; Marton GellértErnő; (Külső közreműködő: Dr. Tóth Hajnalka; Dr. Cziráki Zsuzsanna; Brandl Gergely, Prof. Dr. Tóth Sándor László)

Kutatási téma: A magyar királyok (Habsburg császárok) és az Oszmán szultánok békekötései a 15. századtól 1739-ig; A 17-18. századi erdélyi-török békeszerződések kiadása; Az Oszmán Birodalom és a Habsburg Birodalom diplomáciája

 

10. MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Tamás Gábor (TTIK)

Kutatócsoport tagjai: Averkin Róbert, Baka Judith, Dr. Kocsis Ágnes Katalin, Lehóczki Bettina, Dr. Molnár Gábor, Rózsa Márton, Szemenyei Viktor, Tóth Éva

Kutatási téma: Agykérgi neuronhálózatok

 

11. MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Prof. Tóth Gábor (ÁOK)

Kutatócsoport tagjai: Prof. Botond Penke, Prof. Dékány Imre, Prof. Martinek Tamás, Dr. Bogár Ferenc, Dr. Csapó Edit, Dr. Paragi Gábor, Dr. Juhász Ádám, Dr. Bartus Éva, Bodnár Brigitta, Kovács Anita, Dr. Rákosi Kinga

Kutatási téma: A kutatócsoport munkájának fő célja a komplex fehérje rendszerek tanulmányozása, a protein-protein kölcsönhatások (PPI) modulálása. Ebben a munkában különböző proteineket vizsgálunk (SSB-fehérje, ioncsatorna fehérjék, AMPA-receptor, szigma-1 receptor és a kölcsönható fehérjéi). Molekuláris kölcsönhatások modellezése és in silico tervezés után olyan biomimetikus vegyületeket, amelyek a PPI modulálások révén potenciális gyógyszerjelölt anyagok. Terveinkben szerepel optikai bioszenzorok (arany nanohibrid rendszerek) fejlesztése és in silico metodikák (pl. protein-ligand kölcsönhatás modellek) továbbfejlesztése.

 

12. MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Totik Vilmos (TTIK)

Kutatócsoport tagjai: Dr. Balázs István, Dr. Barczy Mátyás, Dr. Kevei Péter, Dr. Nagy Béla, Dr. Vas Gabriella, Dr. Hatvani László, Dr. Pap Gyula

Kutatási téma: Matematikai analízis, differenciálegyenletek, sztochasztika


13. MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Varró András (ÁOK)

Kutatócsoport tagjai: Dr. Varró András, Dr. Jost Norbert, Dr. Tóth András, Dr. Nagy Norbert, Dr. Nagy Zsófia, Dr. Papp Gyula, Váradi Edit, Baczkó Gabriella

Kutatási téma: A sportolói hirtelen szívhalál vizsgálata kísérletes elektrofiziológiai módszerekkel Ismertetett projektjavaslatunk legfontosabb célkitűzése a munkahipotézis alapján az, hogy megállapítsuk az intenzív fizikai tréning hatásait kutya, nyúl és tengerimalac kísérletekben. Munkánk tervezésekor külön hangsúlyt fektetünk az olyan kiegészítő hipotetikus rizikótényezők vizsgálatára mint a HCM, ioncsatorna genetikai hibák, hipokalémia, doppingszerek és különböző ártalmatlannak hitt nem kardiális gyógyszerek. Kísérleteket tervezünk új NCX gátlószerek vizsgálatára amelyekben több oldalról tanulmányozzuk a Ca homeosztázis és a HCM kapcsolatát. Az eddigi az irodalomban fellehető adatok elsősorban egér és patkány kísérletekből származnak, két olyan speciesből, amelyek az emberhez képest jelentős ioncsatorna expresszió eltéréseket mutatnak, beleértve a transzgenikus állatmodelleket. Eddig csak két nyúl transzgenikus modell ismert, de ioncsatorna defektusos tengerimalac modell még nem áll rendelkezésünkre. Ezért a projektjavaslat során tervezett tengerimalac transzgenikus modell módszertani áttörésnek számítana e területen.

 

14. MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Vécsei László (ÁOK)

Kutatócsoport tagjai: Bohár Zsuzsanna, Fejes-Szabó Annamária, Tanaka Masaru, Tuka Bernadett, Nagy-Grócz Gábor, Török Nóra, Veres Gábor

Közreműködő kutatók: Toldi József, Gellért Levente, Fülöp Ferenc, Szatmári István, Telegdy Gyula, Boros Mihály, Kaszaki József

Kutatási téma: Humán metabolomika és neuroprotektív vegyületek fejlesztése triptofán metabolitokkal

 

15. MTA-HIM-SZTE-MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Veszprémy László (HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Kutatócsoport tagjai: Piti Ferenc (SZTE BTK), Szabados György (SZTE BTK), Szőcs Tibor (SZTE BTK)

Kutatási téma: Feladatunk a magyarországi középkor történetének kutatását segítő forráskiadványok, segédletek, szakkönyvek készítése és kiadása. Ennek keretében két nagy kiadványsorozat szerkesztését végezzük: az Anjou-kori oklevéltár a Magyar Királyság 1301–1387 közötti időszakának, a Zsigmondkori oklevéltár az 1387–1437 közötti évek magyar történelmének összes fennmaradt dokumentumát közli. A kutatócsoport két részleggel, Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, illetve Budapesten, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában működik, fenntartója a MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI).

 

16. MTA-SZTE Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Vígh Éva (BTK)

Kutatócsoport tagjai: Lázár István, Nagyillés János, Molnár Annamária, Hajdú Attila, Gellérfi Gergő, Máté Ágnes, Petneházi Gábor, Szörényi László, Lengyel Réka, Ertl Péter, Róth Márton

Kutatási téma: Az antik irodalmi, művelődéstörténeti források, valamint azok reneszánsz kori recepciójának vizsgálata Az antikvitás és reneszánsz rendkívül gazdag kapcsolatrendszerének kutatása terén az egyes részterületeken (klasszika-filológia, neolatin irodalom, újlatin nyelvek irodalma) nemzetközileg is jelentős eredményeket felmutató kutatók tevékenykednek, azonban olyan műhely, ahol a vonatkozó vizsgálatok szoros együttműködésben, szervezetten, világosan artikulált koncepció mentén folynának, jelenleg hazánkban nem található. Kutatócsoportunk az említett részterületek és kutatási irányok összehangolt vizsgálatát nemzetközi kutatásokkal is összekapcsolva valósítja meg tapasztalt kutatók koordinálásával és olyan fiatal kutatók bevonásával, akiknek rendkívül ígéretes munkái az irodalom- és kultúrtörténet e két korszakának kapcsolatához kötődnek. A kutatócsoportban folyó kutatások az európai hatástörténet vizsgálata mellett a több évszázados magyarországi recepció feltárásához is hozzájárulnak. Az eddigi kutatások összefoglalásaként 4 kötetünk (Vígh Éva, Ertl Péter, Gellérfi Gergő és Máté Ágnes könyve), valamint a Kutatócsoport által alapított új tudományos periodika, a továbbiakban félévenként publikálandó Antikvitás & Reneszánsz első száma is megjelenés előtt áll (2018 tavasz). A korábbi időszak munkáját, eredményeit áttekintő, illetve a következő periódus feladatait kijelölő évi két workshop megtartása mellett, a kutatócsoport tagjai rendszeresen részt vesznek bel- és külföldi konferenciákon, és a kutatás eredményeit e fórumokon, ill. nyomtatott formában is közzé teszik.


17. Convivence - Vallási Pluralizmus Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Máté-Tóth András


18. SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Tomka Béla DSc, tszv. egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék)
Kutatócsoport tagjai: Baráth Katalin, Bencsik Péter, Bódy Zsombor, Kalmár Melinda, Keller Márkus, Koloh Gábor, Nagy Péter, Simonkay Márton
Kutatási téma: Globalizációs hullámok és territorialitás Magyarországon a 19-20. században összehasonlító perspektívában: A globalizáció napjaink egyik leggyakrabban használt társadalomtudományi fogalma, mely ráadásul a szélesebb közbeszédben is intenzíven jelen van szerte a világban és Magyarországon is. A történeti perspektíva azonban gyakran hiányzik ezekben a vitákban. Ez különösen azért jelent nagy hiányt, mert a hosszú távú szemlélet nélkülözhetetlen a globalizáció elhelyezéséhez és megértéséhez, hiszen olyan jelenségről van szó, ami legalább a 19. század végéig - számos kutató szerint szerint ennél is jóval régebbre - visszavezethető. E megfontolások alapján a kutatás elsősorban azt kívánja feltárni, hogy Magyarország miként vett részt a globalizációs hullámokban, melyek voltak a globalizáció kapui, s melyek annak gátjai, milyen társadalmi és politikai hatásai voltak a globalizációnak Magyarországon.Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek