weboldal_nyito_facebok_insta_miertszte_tehetseg_SZTE_WEB

Sokszínű tehetséggondozás az SZTE-n


TEHETSÉGGONDOZÁS


A Szegedi Tudományegyetem széles körű tehetséggondozó programjait – amelyek célja a jó képességű hallgatók felkutatása és támogatása, az SZTE Junior Akadémia fogja össze a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal és a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve. Az egység ösztöndíjakkal, pályaválasztási tanácsadással, osztálykirándulásokkal és egyéb lehetőségekkel segíti a felvételizőket. A programjaikon, képzéseiken való részvételért intézményi felvételi pontokat kaphatnak a jelentkezők.


Többek között az emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamokért is, melyeket magasszínvonalon oktató tanárok tartanak 100 órában októbertől májusig, online és tantermi formában. A tanfolyam díja 60 ezer forint tantárgyanként, de ezt az összeget ösztöndíjként visszakapja az a hallgató, akit a képzés elvégzését követő tanévben felvesznek az SZTE-re. Részletfizetés is lehetséges, valamint szociális alapon tanfolyamdíj kedvezmény is igényelhető. A képzés nemcsak plusz felvételi pontot jelent, hanem stabil alapot is biztosít az egyetemi tanulmányokhoz.


Az egység által koordinált START ösztöndíj pedig a tanévkezdést könnyítheti meg. Azok pályázhatnak, akik az SZTE bármely alap-, osztatlan és mesterszakát első helyen jelölik meg a felvételi eljárás során, és oda felvételt is nyernek. A START PLUSZ ösztöndíjjal pedig a határon túli, de Magyarországon is érettségiző, illetve újraérettségiző jelentkezőit támogatja az egyetem.


A SZTE Junior Akadémia a Szegedi MJV Önkormányzatával együttműködve minden évben meghirdeti az „Esélyt a Középiskolás Tehetségeknek” pályázatot, mellyel a kiemelkedőképességű, hátrányos helyzetű diákokat támogatja. Az SZTE Eötvös Lóránd Kollégium a Szegedi Tehetség-HÍD program révén segíti a középiskolásokat.


Tehetséges egyetemistaként a Kiválósági Listán a helyed! A Szegedi Tehetséggondozó Tanács évente kiírt Kiválósági Listája külön rangsorban értékeli az alap-, mester-, valamint osztatlan képzések hallgatóit, a sportolókat és művészeket. A hallgatói teljesítmények függvényében bronz, ezüst és arany fokozatú tagság érhető el, az egyes fokozatokhoz 20 és 100 ezer forint közötti Talent-ösztöndíjak társulnak. Emellett folyamatosan bővülő partnerhálózatának köszönhetően a Tanács és az Akadémia vállalati ösztöndíjakat is hirdet. A hallgatók jelentkezhetnek a Tanítsunk Magyarországért! Programra, amelyet szintén az Akadémia koordinál az SZTE-n. A két kurzusból álló program keretein belül az egyetemisták általános iskolás diákokat mentorálhatnak havi 35 ezer forintos ösztöndíjért cserébe.


ÖSZTÖNDÍJAK


Ösztöndíj neve és leírása Típus Forma Célcsoport Összeg Weboldal
         
SZTE Talent ösztöndíj Kiválósági Lista

A pályázat célja a kimagasló tanulmányi, tudományos, sport vagy művészeti teljesítmények elismerése. Graduális képzésben résztvevő hallgatók, sportolók és művészek nyújthatják be.
tanulmányi egyszeri BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 20 000-100 000 Ft https://juniorakademia.szte.hu/
   
Vállalati Ösztöndíjak - Bánffi & Bánffi KFT tanulmányi egyszeri legalább II. évf. 100 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - ContiTech Rubber Industrial Kft.

A pályázat célja az SZTE MK gépészmérnök BSc, MSc
nappali tagozatos hallgatójának támogatása
tanulmányi egyszeri BSc/MSc 250 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - EPAM Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj

A pályázat célja egy SZTE BTK legalább második
évfolyamos hallgatójának támogatása. Az ösztöndíj egy
féléven keresztül rendszeresen 40.000 Ft/hó kerül kiutalásra.
tanulmányi rendszeres legalább II. évf. 200 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - EPAM Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj

A pályázat célja egy SZTE TTIK-s, legalább II. évfolyamos
BSc szakos hallgatójának támogatása. Az ösztöndíj egy
féléven keresztül rendszeresen 50.000 Ft/hó kerül kiutalásra.
tanulmányi rendszeres legalább II. évf. 250 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - EPAM Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj

A pályázat célja egy SZTE TTIK-s, MSc szakos hallgató
támogatása. Az ösztöndíj egy féléven keresztül rendszeresen
70.000 Ft/hó kerül kiutalásra.
tanulmányi rendszeres MSc 350 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - Givaudan - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj

A pályázat célja az SZTE MK élelmiszermérnök,
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, műszaki
menedzser vagy gépészmérnök szakos hallgatóinak, összesen
3 fő támogatása, akik 2. vagy 3. évfolyamba járnak
tanulmányi egyszeri BSc/MSc 190 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - Pick Szeged Zrt.

A pályázat célja 4, SZTE MK élelmiszermérnök,
gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakos hallgatójának
támogatása, aki szakmai gyakorlatát tölti vagy szakdolgozatát
írja a Pick Szeged Zrt-nél, illetve BSc szakos II. évfolyamos
és MSc I. évfolyamos hallgató, aki kutatási tervet készít
élelmiszeripari témakörben és a pályázat elnyerését követően
a Pick Szeged Zrt-vel egyeztetve önálló kutatást folytat
kutatási egyszeri BSc 150 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - Printker Office Land

A pályázat célja egy SZTE ÁJTK-s, legalább II. éves
hallgató támogatása
tanulmányi egyszeri legalább II. évf. 100 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
Vállalati Ösztöndíjak - TE-DI Trade

A pályázat célja egy hallgató támogatása a következő
szakokról: SZTE GTK: gazdálkodás és menedzsment /
kereskedelem és marketing; SZTE MK: műszaki menedzser;
SZTE TTIK: gazdaságinformatikus / mérnök informatikus
tanulmányi egyszeri legalább II. évf. 100 000 Ft https://protalentisuni.com/
           
SZTE Start Ösztöndíj Alap

Pályázatot nyújthatnak be az SZTE-t első helyen megjelölő
végzős középsikolások, akik az ösztöndíjat poziítv bírálat
esetén tanévkezdéskor egy összegben kapják meg.
tanulmányi egyszeri felvételizők 50 000-150 000 Ft https://juniorakademia.szte.hu/
           
SZTE Start Ösztöndíj Mester

Pályázatot nyújthatnak be az SZTE bármely mesterszakát
első helyen mgejelölő hallgatók, akik az ösztöndíjat pozitív
bírálat esetén tanévkezdéskor, egy összegben kapják meg.
tanulmányi egyszeri BA/BSc 50 000-150 000 Ft https://juniorakademia.szte.hu/
           
SZTE Start Ösztöndíj Plusz

Pályázatot nyújthatnak be az SZTE-t első helyen megjelölő
alap vagy osztatlan képzésre felvételizők, akik díjköteles
emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. Az ösztöndíjat az
első félévben kapják meg, amennyiben beiratkoztak és
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
tanulmányi egyszeri felvételizők 50 000 Ft https://juniorakademia.szte.hu/
Altajisztikai Ösztöndíj

Pályázatot nyújthatnak be az SZTE BTK Keleti Nyelvek
(altajisztika szakirány) BA II. évfolyamos, illetve Altajuisztika
MA szakos hallgatói.
tanulmányi egyszeri BA/MA 200 000 Ft https://juniorakademia.szte.hu/


Zirzen Janka ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram közvetlen kedvezményezettjei azok a felvételiző diákok, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem, vagy a Gál Ferenc Egyetem valamely nappali tagozatos pedagógusképzésére.

tanulmányi rendszeres felvételizők 100 000 Ft/hó  https://juniorakademia.szte.hu


SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány Gyémánt Díj

A pályázat célja a Szegedi Tudományegyetem iemelkedő
tehetségeinek támogatása, tudományterülettől függetlenül.
Már első évesek is megpályázahtják, nappali tagozatosok,
állami vagy költségtérítéses rendszerben. A minimum
követelmény, hogy a félévi tanulmányi átlagok 4,00 felett legyenek.
Ebben a kategóriában 5 hallgatót díjaznak.

Kontakt: jozsefsofi@gmail.com
tanulmányi egyszeri BA/BSc MA/MSc 200 000 Ft http://new.sztehap.hu/
           
SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány Arany Díj

A pályázat célja a Szegedi Tudományegyetem iemelkedő
tehetségeinek támogatása, tudományterülettől függetlenül.
Már első évesek is megpályázahtják, nappali tagozatosok,
állami vagy költségtérítéses rendszerben. A minimum
követelmény, hogy a félévi tanulmányi átlagok 4,00 felett legyenek.
Ebben a kategóriában 6 főt díjaznak.

Kontakt: jozsefsofi@gmail.com
tanulmányi egyszeri BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 50 000 Ft http://new.sztehap.hu/
           
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A pályázat célja a Szegedi Tudományegyetem kiváló
tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatóinak támogatása.
Pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, költségtérítéses,
teljes idejű képzésben résztvevő hallgatói, akik tanulmányaik
során legalább 2 félévre bejelentkeztek és 55 kreditet megszereztek.
Az SZTE-n 102 hallgató pályázatának elfogadása várható.
Az ösztöndíj folyósítása 10 hónapon keresztül történik
tanulmányi rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 400 000 Ft http://new.sztehap.hu/
           
Szeged Városi Ösztöndíj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerre támogatja
az SZTE és a Gál Ferenc Főiskola hallgatóit. Azok a hallgatók
pályázhatnak, akik legalább 2 lezárt félévvel rendelkeznek,
26. életévüket nem töltötték be, első alap/osztatlan/mester
vagy felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat, az
előző tavaszi félévet sikeresen teljesítette és aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik.
Az ösztöndíj folyósítása 10 hónapon keresztül történik.

Vincze Alexandra
iroda@ehok.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 200 000 Ft http://new.sztehap.hu/
           
Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tanulmányi eredményű,
illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, valamint
a "köztársasági ösztöndíjban" (ma már ez lehet a Nemzeti
Felsőoktatási Ösztöndíj) nem részesülő hallgatók támogatása.
Ugyanannyi hallgató kaphatja meg, ahányan az NFÖ-t,
amivel együttesen kell ezt is benyújtani.
Az ösztöndíj folyósítása 10 hónapon keresztül történik.
tanulmányi rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 280 000 Ft http://new.sztehap.hu/
           
Rendszeres szociális ösztöndíj

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói pályázhatják meg,
szociális rászorultsági alapon a kollégiumi férőhelyekkel
együtt. A pályázatok meghirdetését, elbírálást az EHÖK
koordinálja a hatályos szabályok alapján. Nappali tagozatos,
államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatók nyújthatják meg.
Az ösztöndíj folyósítása 5 hónapon keresztül történik,
félévente szükséges pályázni.
szociális rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 50 000-87 500 Ft http://new.sztehap.hu/
           
Rendszeres szociális ösztöndíj

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói pályázhatják meg,
szociális rászorultsági alapon a kollégiumi férőhelyekkel
együtt. A pályázatok meghirdetését, elbírálást az EHÖK
koordinálja a hatályos szabályok alapján. Nappali tagozatos,
államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatók nyújthatják meg.
Az ösztöndíj folyósítása 5 hónapon keresztül történik,
félévente szükséges pályázni. Az összeg mértéke az előnyben részesítés
köetelményeinek megfeleléstől függ.
szociális rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 100 000-167 500 Ft http://new.sztehap.hu/
           
Rendkívüli szociális ösztöndíj

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói pályázhatják meg,
egyszeri alkalommal, szociális helyzetükre való tekintette.
szociális rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc 20 000-30 000 Ft http://new.sztehap.hu/
Városi Tanulóbérlet

SZMJV Önkormányzata és az EHÖK együttműködésével
megvalósuló ösztöndíj/támogatási forma, a rendszeres
szociális ösztöndíjra való pályázat során kell ezt is benyújtani.
Nappali tagozaton tanuló, államilag támogatott képzésben
részt vevő hallgatók vehetik igénybe.
A támogatott hallgatók 5 hónapos szemeszterbérletet kapnak
szociális rendszeres BA/BSc, osztatlan, MA/MSc   http://new.sztehap.hu/
           
ÚNKP - "Tehetségre fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat befejező, alapképzésre,
osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves és másodéves hallgató
kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
Futamidő: 5 vagy 10 hónap, teljes támogatás 500.000 vagy 1.000.000 Ft

Balogh Dóra
SZTE Junior Akadémia
+36 62 544 6996
juniorakademia@szte.hu
kutatási rendszeres felvételizők 100 000 Ft http://www.unkp.gov.hu/
           
ÚKP - Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező,
alapképzésben részt vevő tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének
támogatása, melynek eredménye tudományos cikk vagy TDK dolgozat,
egyéb releváns, tudományos, műszaki vagy művészeti alkotás,
továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.
Futamidő: 5 vagy 10 hónap, teljes támogatás 500.000 vagy 1.000.000 forint

Balogh Dóra
SZTE Junior Akadémia
+36 62 544 6996
juniorakademia@szte.hu
kutatási rendszeres felvételizők, BA/BSc 100 000 Ft https://u-szeged.hu/
           
ÚNKP - Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A pályázat célja a mester (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatási
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, melynek eredménye
publikáció vagy egyéb releváns produktum, valamint a doktori tanulmányok
megkezdésére való felkészülés.
Futamidő: 5 vagy 10 hónap, teljes támogatás: 500.000 - 750.000 vagy 1.000.000 - 1.500.000 Ft

Balogh Dóra
SZTE Junior Akadémia
+36 62 544 6996
juniorakademia@szte.hu
kutatási rendszeres MA, MSc, osztatlan 100 000-150 000 Ft https://u-szeged.hu/
           
ÚNKP - Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A pályázat céja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató,
doktori képzésben részt vevő hallgatók kutatási és alkotó tevékenységének,
szakmai fejlődésének a támogatása, melynek eredménye publikáció,
tudományos vagy művszeti alkotás, doktori disszertáció megalapozása.
Futamidő: 5 vagy 7 vagy 12 hónap, teljes támogatás: 500.000 vagy 700.000 vagy 1.200.000 Ftt

Balogh Dóra
SZTE Junior Akadémia
+36 62 544 6996
juniorakademia@szte.hu
kutatási rendszeres PhD 2/1, PhD 2/2 100 000 Ft https://u-szeged.hu/
           
ÚNKP - "Tudományra fel" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató
doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének,
szakmai fejlődésének támogatása, melynek eredménye publikáció, egyéb
tudományos, műszaki vagy művész alkotás.
Futamidő: 5 vagy 7 vagy 12 hónap, II. kat. 12 hónap, teljes támogatás: 1.000.000 vagy 1.400.000 vagy 2.400.000 Ft

Egri Katalin
Doktori Intézet Titkárság
+36 62 544 022
Egri.Katalin@rekt.szte.hu
kutatási rendszeres PhD+1, PhD/DLA fokozat 2019. után 200 000 Ft https://u-szeged.hu/
           
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészeti kutatási eredményeket
felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bolyai János Kutatási
Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, melynek eredménye a
kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása,
a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, részvétel az
intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és
felsőokt. intézmények közötti tud. együttműködés építése.
Futamidő: 12 hónap, teljes támogatás: 1.200.000 Ft

Egri Katalin
Doktori Intézet Titkárság
+36 62 544 022
Egri.Katalin@rekt.szte.hu
kutatási rendszeres MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülők 100 000 Ft https://u-szeged.hu/
           
Nemzetközi Pályázatok mobilitás rendszeres     http://www.kulugy.u-szeged.hu
           
ERASMUS Pályázatok mobilitás rendszeres     http://www2.u-szeged.hu/erasmus/
           
IM Jogászösztöndíj, Kiválósági pályázat

A pályázat célja bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató
támogatása, akinek legalább 4.00-ás a korrigált kredit indexes átlaga és aktív
tanulmányi jogviszonnyal rendelkezik. Ezen kívül a pályázati anyaghoz
szükséges csatolni a nyelvizsgák, tanulmányi versenyek, publikációk, ProJure
vagy ELSA tagság keretében folytatott tevékenység igazolásai.
Futamidő: 5 hónap, teljes támogatás: 300.000 Ft

A döntéssel kapcsolatban és az elbírált pályázatok megtekintésével kapcsolatban a TO vezetővel kell felvenni a kapcsolatot.
lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres jogász hallgatók 60 000 Ft http://www.juris.u-szeged.hu/
           
IM Jogászösztöndíj, Tanulmányi Ösztöndíj pályázat

Az IM Jogászösztöndíjra nem kell külön pályázni, minden önköltséges
jogászhallgató elnyerheti, aki 3,50-es korrigált kreditindexes átlagot teljesít.
Az ösztöndíj mértéke az elért átlag, a rangsorban betöltött hely és az
ösztöndíjra jogosultak számának függvényében kerül meghatározásra a
rendelkezésre álló összeg felosztásával.

Észrevételekkel, technikai problémákkal kapcsolatban kereshető:
Lakatos Andrea
lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu
Szakmai kérdésekkel kapcsolatban kereshető:
Dr. Siket Judit tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízott
siket.judit@juris.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres jogász hallgatók   http://www.juris.u-szeged.hu/
           
Magyar Közigazgaási Ösztöndíjprogram

Az MKÖ a Miniszterelnökség 10 hónapos karrierindító programja, amelyre
30 év alatti diplomás, idegennyelveken beszélő, pályakezdő fiatalok számára
kínál hazai és külföldi munkatapasztalatot. A program időtartama alatt 7
hónapig hazai minisztériumokban, 3 hónapig külföldön kapnak lehetőséget.
Futamidő: 10 hónap (7+3) teljes támogatás: 1 750 000 + 1 350 000 Ft

mko@me.gov.hu
tanulmányi rendszeres végzős és végzett hallgatók 250 000 Ft/450 000 Ft https://mkoprogram.hu
           
MOKK ösztöndíj joghallgatóknak

A MOKK által alapított ösztöndíjra bármelyik magyarországi székhelyű egyetem
állam- és jogtudományi karának jogász szakos, nappali tagozatos egyetemi
hallgatója nyújthat be pályázatot. Az ösztöndíjban tanévenként öt hallgató
részesülhet és egy tanévre lehet elnyerni.
Futamidő: 10 hónap, teljes támogatás: 300 000 Ft
tanulmányi rendszeres jogász hallgatók 30 000 Ft http://www.juris.u-szeged.hu/
           
Magyar Diplomáciai Akadémia pályázata, Diplomataképéző Program

A Diplomataképző Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első
félében elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, a második
félévben a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve a magyar
külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A programot sikeresen
elvégzők számára álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.
A pályázat benyújtásának egyik feltétele a felsőfokú végzettség.
Futamidő: 10 hónap, teljes támogatás: 2 750 000 Ft

info.mda@mfa.gov.hu
magyardiplomaciaiakademia.hu
tanulmányi rendszeres végzett hallgatók 275 000 Ft http://www.juris.u-szeged.hu/
           
Tudományos ösztöndíj doktori hallgatóknak

A támogatás célja, hogy lehetővé tegye a Doktori Iskola bármely, aktív
státusszal rendelkező doktori hallgatója számára, hogy a doktori képzés keretében
elvárt tudományos kreditek teljesítését, valamint a doktori értekezés megírását
segítő ösztöndíjban részesüljön. A támogatás egyszei kifizetéssel jár, de
támogatási időszak alatt kell megvalósítani az ösztöndíjjal támogatható tevékenységeket.
Támogatási időszak: 7 hónap
kutatási egyszeri PhD 400 000 Ft http://www.juris.u-szeged.hu/
           
Ökonómia Ösztöndíj

Az SZTE GTK és Ökonómia Közhasznú Alapítvány között létrejött
együttműködésnek köszönhetően az Alapítvány a pályázaton nyertes, nappali
tagozatos, önköltséges képzésben részt vevő felvételt nyert első éves hallgatók
képzési költségének 50%-át átvállalja.
Az Alapítvány 6 hallgatónak tudja ezt a támogatást biztosítani.

osztondij@eco.u-szeged.hu

Kiíró: Szabó Annamária, elnök, Ökonómiai Közhasznú Alapítvány
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
Plazmapont Ösztöndíj

Az SZTE GTK, Ökonómia Alapítvány, Plazmaszolgálat Kft. megállapodása
alapján a Plazmaszolgálat Kft egy, a GTK-ra felvételt nyert egy első éves
önköltséges hallgató képzési költségének 100%-át egy szemeszter erejéig átvállalja.

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
GTK Tehetsége Ösztöndíj

Az SZTE GTK támogatja a pályázaton nyertes első éves, önköltséges képzésre
felvételt nyert hallgatókat. Legfeljebb 10 fő részére 100%-ban, legfeljebb
10 fő részére 50%-ban

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
ContiTech Ösztöndíj

Az SZTE GTK, Ökonómia Közhasznú Alapítvány, Szegedi Tehetséggondozó
Tanács és a ContiTech Rubber Industrial Kft. együttmőködés alapján a
ContiTech Kft. hozzájárul 1 másodéves hallgató képzési költségeihez, 50%-ban
téríti azt 2 szemeszter időszakra. A támogatást elnyerő hallgató 14 hetes
szakmai gyakorlatát a ContiTech Kft-nél tölti.

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
Proko Travel Ösztöndíj

Az SZTE GTK, Ökonómia Közhasznú Alapítvány és a Proko Travel Kft
együttműködésével valósul meg a pályázat. A támogatásra alapképzésre
felvételt nyert, második vagy harmadik évfolyamos kereskedelem és marketing
vagy turizmus vendéglátás szakos, önköltséges hallgatók pályázhatnak.
Az ösztöndíj 1 hallgaó képzési költségeinek 50%-át téríti két szemeszter erejéig.

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
GTK Tehetsége Ösztöndíj

Az SZTE GTK támogatja a pályázaton nyertes másodéves, önköltséges képzésre
felvételt nyert hallgatókat. Legfeljebb 10 fő részére 100%-ban, legfeljebb
10 fő részére 50%-ban

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
GTK Tehetsége Ösztöndíj

Az SZTE GTK támogatja a pályázaton nyertes harmadéves, önköltséges képzésre
felvételt nyert hallgatókat. Legfeljebb 10 fő részére 100%-ban, legfeljebb
10 fő részére 50%-ban

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
GTK Tehetsége Ösztöndíj

Az SZTE GTK támogatja a pályázaton nyertes negyedéves, önköltséges képzésre
felvételt nyert hallgatókat. Legfeljebb 10 fő részére 100%-ban, legfeljebb
10 fő részére 50%-ban

osztondij@eco.u-szeged.hu
tanulmányi rendszeres     http://eco.u-szeged.hu
           
Id. Réthy Béla Pályadíj

A pályadíjat évente egy alkalommal az a Békéscsabáról vagy Békés Megyéből
származó gyógyszerészhallgató nyerheti el, aki az évfolyam hallgatói közül
a legjobb tanulmányi eredményt érte el.

SZTE GYTK Dékáni Hivatal Dékáni Irodája
Dr. Czobor Anita
czobor.anita@szte.hu
tanulmányi egyszeri végzősök 200 000 Ft http://www.pharm.u-szeged.hu
           
Zsemberi-pályadíj

A pályadíjat évente egy alkalommal az a Bács-Kiskun megyéből származó
II., III. vagy IV. éves gyógyszerészhallgató nyerheti el, aki közülük a legjobb
tanulmányi eredményt érte el.

SZTE GYTK Dékáni Hivatal Dékáni Irodája
Dr. Czobor Anita
czobor.anita@szte.hu
tanulmányi egyszeri   100 000 Ft http://www.pharm.u-szeged.hu
           
ZIEHL-ABEGG SE ösztöndíj

A ZIEHL-ABEEG Motor- és Ventillátorgyártó Kft ösztöndíjának célja azon fiatalok
támogatása, akik az első BSc/MSc diploma megszerzése előtt állnak és aktív,
nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az alábbi szakok
valamelyikén: Gépész-, Villamos-, Mechatronikai-, Anyagmérnök / Gazdasági
szakok (pénzügy/számvitel, közgazdaságtan) / Humánerőforrás gazdálkodás
(HR) / Informatika / Minőségbiztosítás / Logisztika. A megpályázott ösztöndíj
időtartama a pályázat elnyerésétől a képzési idő felsőoktatási intézmények
által előirányzott befejeztéig. Országos pályázat. Feltétel még a 3,5-ös hagyományos átlag.

Bozsits Pera Éva
ZIEHL-ABEEG Kft.
+36 85 509 138
gyakornok@ziehl-abegg.hu
tanulmányi rendszeres BSc/MSc 30000 + egyszeri ösztöndíjak nyelvvizsgáért http://mk.u-szeged.hu
           
K&H Vállalati ösztöndíj

kutatási egyszeri     http://mk.u-szeged.hu
           
Gazdálkodj Okosan

SZTE MGK pályázatot hirdet valamennyi hazai és határon túli középiskola
nappali tagozatos hallgatójának. Megadott témakörökben lehet egyéni cím
megadásával 15 oldalas esszékkel pályázni. A pályamunkákat elektronikus
és nyomtatott formában kell eljuttatni.
Díjazás: 1. 100 000 Ft, 2. 75 000 Ft, 3. 50 000 Ft

További felvilágosítás kérhető:
Dr. Habil Komarek Levente
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
e-mail: komarek.levente@szte.hu

Antalicz Zoltánné
oktatásszervező szakértő
antalicz.zoltanne@szte.hu
kutatási egyszeri középiskolás 100 000 - 50 000 Ft https://mgk.u-szeged.hu
           
Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése, kiegészítő ösztöndíjak PhD hallgatók számára

A program keretében az SZTE tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet a
Szegedi Tudományegyetem tudományos tevékenységet folytató tehetséges
fiatal hallgatók számára. A doktori képzésbe belépők közül iskolánként 4-8 főt
jutalmaznak az képzés első két évében.
Futamidő 11 hónap, teljes támogatás: 660 000 Ft

Dr. Sáry Gyula
sary.gyula@med.u-szeged.hu
+3662545101
kutatási rendszeres PhD 60 000 Ft http://www.med.u-szeged.hu
           
Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése, kiegészítő ösztöndíjak PhD hallgatók számára

A program keretében az SZTE tudományos tevékenységet folytató PhD
hallgatók számára hirdet pályázatot, azoknak, akik a XXXIV. OTDK Orvos- és
Egészségtudományi Szekciójában vettek részt.
Az ösztöndíj helyezésenként a következő: 1. 40 000 Ft, 2. 30 000 Ft,
3. 20 000 Ft, Különdíj: 20 000 Ft

Dr. Sáry Gyula
sary.gyula@med.u-szeged.hu
+3662545101

Márta Dorina
marta.dorina@gmf.u-szeged.hu
kutatási egyszeri PhD 40 000 - 20 000 Ft http://www.med.u-szeged.hu
           
PhD-hallgatók külföldi konferencián vagy tudományos továbbképzési kurzuson való részvételének támogatása

A program keretében meghatározott orvostudományi doktori iskolák PhD
hallgatói nyújthatnak be pályázatot külföldi nemzetközi tudományos konferencia
részvétellel kapcsolatos regisztrációs díj, úti- és szállásköltség megtérítésére,
abban az esetben ha nem haladja meg a 300 000 Ft értéket.

Dr. Sáry Gyula
sary.gyula@med.u-szeged.hu
+3662545101
mobilitás egyszeri PhD 300 000 Ft http://www.med.u-szeged.hu
           
Kari Hallgatói Mobilitási Alap

Az ösztöndíj célja a főiskolai, egyetemi, alap- ill. doktori és posztgraduális
képzésben tanulmányokat folytató nappali és levelező tagozatos magyar
állampolgárságú hallgatók támogatása, akik az adott tanévben az SZTE
beiratkozott hallgatói és ERASMUS ill. egyéb finanszírozású külföldi ösztöndíjra
(részképzésre), külföldi szakmai gyakorlatra elfogadott pályázattal rendelkeznek.
mobilitás rendszeres mindenki 11 000-22 000 Ft http://sci.u-szeged.hu/
           
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programja

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány progjamába 14 és 30 év
közötti, nappali tagozatos fiatalok jelentkezhetnek, akik kimagasló tanulmányi
eredménnyel rendelkeznek, országos, nemzetközi versenyeken helyezést
értek el, van már publikációjuk. Az Alapítvány által kiválasztott fiatalok egyénre
szabott támogatásban részesülnek, melynek formái a mentori támogatástól
kezdve az ösztöndíjig tart.
tanulmányi rendszeres mindenki   http://sci.u-szeged.hu
Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala évtizedes múltra visszatekintő pályázatot
ír ki minden végzős, felsőoktatási hallgató részére. A diplomadíj-pályázaton a
végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud
nevezni, melyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait
tárja fel legalább 10 oldalban. A pályázat megírását a SZTNH
szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai kozulens biztosításával támogatja.
Díjak: I. 250 000 Ft; 2. 200 000 Ft, 3. 150 000 Ft
A pénzjutalomban nem részesülők is értékes ajándékot vehetnek át.
tanulmányi egyszeri végzős 150 000-250 000 Ft https://www.sztnh.gov.hu/
           
Szaúd-arábiai ösztöndíj lehetőség

Ösztöndíj lehetőség Szaúd-Arábiában magyar hallgatók számára. Az ösztöndíjak iránt érdeklődők az alábbi internetes oldalon találnak részletes tájékoztatást és nyújthatják be jelentkezésüket a rendelkezésre álló programokra
mobilitás       https://studyinsaudi.moe.gov.sa/
           
A*STAR Graduate Academy 1. ARAP

Az A*STAR Research Attachment Programme ösztöndíj egy-két évre szóló
kutatási lehetőséget biztosít PhD hallgatók számára, mely során havi ösztöndíjat,
lakhatási támogatást, egyszeri utazási és letelepedési támogatást, eü.
biztosítást és egyéb támogatásokat kapnak.
mobilitás rendszeres PhD   http://sci.u-szeged.hu/
           
A*STAR Graduate Academy 2. SIPGA

Az A*STAR Singapore International Pre-Graduate Award az alap- és
mesterszakos hallgatóknak nyújt rövid távú (2-6 hónap) kutatási támogatást.
Ezzel együtt lehetőséget biztosít a program résztvevőinek, hogy az A*STAR
kutatóintézeteiben tevékenykedjenek. A programban résztvevők szingapúri
tartózkodásuk alatt havi ösztöndíjban részesülnek.
kutatási rendszeres BA/BSc, MA/MSc   http://sci.u-szeged.hu/
A*STAR Graduate Academy 3. SINGA

Az A*STAR Singapore International Graduate Award egy PhD program,
amely a A*STAR, a Nayang Technological University, National University of
Singapore, Singapore University of Technology and Design és a Singapore
Management University együttműködésével valósul meg. Ez a program egy
négy éves képzés, mely alatt a program fedezi a tandíjukat, ösztöndíjat,
lakhatási támogatást biztosít, valamint egyszeri repülőjegyet és letelepedési
támogatást nyújt.
kutatási rendszeres PhD   http://sci.u-szeged.hu/
           
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program a pedagógus hallgatók tanulmányait
segíti ösztöndíjjal, valamint a diploma megszerzése után garantáltan a
képzettségüknek megfelelő állást biztosít a számukra.
Öszöntdíj összege: 125 000 Ft / 250 000 Ft / 375 000 Ft/félév lehet, ennek
elbírálása a tanulmányi eredménytől és a szaktól függ, amin a hallgató tanul.
tanulmányi rendszeres osztatlan 125 000-375 000 Ft https://kk.gov.hu/esza_felso

Számold ki a pontjaid!Pontkalkulator_grafika

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Amer BatshoneAmer Batshone – GTK – International economy and business

Nálam az elsődleges szempont az volt, hogy Európában szerettem volna tanulni. Így találtam rá a Szegedi Tudományegyetemre, hiszen nagyon jó hírnévvel rendelkezik. A képzési területemről is azt hallottam, és most már tapasztaltam is, hogy nagyon színvonalas az oktatás, és megbecsülik a diplomát, amit itt szerzünk. Emellett nagyon olcsó itt az élet, úgyhogy megéri itt egyetemistának lenni.
Jagri_Adam_kicsiJagri Ádám – ÁOK, általános orvos

Azért választottam az SZTE Orvostudományi karát és azért ajánlom mindenkinek, mert kiváló infrastrukturális keretek között tanulhatunk, emellett szakmailag elismert és hiteles oktatók adják át a tudásukat nekünk nap mint nap. A Hallgatói Önkormányzat által szervezett szabadidős programok, mint például a színház, a mozi, illetve egyéb kulturális események a tanulás melletti kikapcsolódásban segítenek. Számos sportlehetőség is van, amit igénybe vehetünk, mint az esti úszási lehetőség, ami kiváló levezetés lehet a tanulás után.

További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *

  • július 10.
    Egész napos
    A jelentkezés óta megszerzett és a pontszámításhoz nélkülözhetetlen, vagy többletpontokat igazoló dokumentumok pótlására előreláthatóan április második felétől legkésőbb 2024. július 10-ig lesz lehetőség. A pontszámítás kizárólag az E-felvételi rendszerébe megfelelő módon feltöltött dokumentumok alapján történik. Ezért kifejezetten fontos odafigyelni arra, hogy a szükséges dokumentumok megfelelően legyenek feltöltve.