Bezár

Családbarát Egyetem

SZTE IKIKK Interdiszciplináris Családtudományi Kutató és Fejlesztő Központ

SZTE IKIKK Interdiszciplináris Családtudományi Kutató és Fejlesztő Központ

2023. június 23.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem 2022 tavaszán hozta létre az IKIKK kereteiben működő Társadalmi Felelősségvállalás Kompetenciaközpontot, melynek egyik egysége az Interdiszciplináris Családtudományi Kutató és Fejlesztő Központ (ICSK).


A központ vezetője: Dr. habil. Jancsák Csaba

Email: icsk.ikikk@szte.hu

Honlap: https://u-szeged.hu/3rd-mission

 

Az ICSK missziója a családok stabilitásának, a családon belüli kapcsolatok erősödésének és a családtagok jól-léte növelésének elősegítése alap és alkalmazott kutatások folytatása és közzététele, továbbá tématerületi társadalominnovációs fejlesztések és cselekvési programok kidolgozása, működtetése és hatásvizsgálata révén. A kutatócsoport keretén belül (illeszkedve a hazánkban és a nemzetközi tudományos térben folyó kutatásokhoz) olyan kutatási tevékenységet valósít meg, amely a témában fellelhető kutatási eredményeket és jó gyakorlatokat követi, valamint saját kutatási-fejlesztési projektekben vizsgálja az egyetem és polgárainak, illetve az egyetem hatóköre jelentette tágabb szociorégió mélyebb megismerését és társadalominnovációs fejlesztéseit (pl. családbarát egyetem / családbarát munkahely társadalmi innovációk, demográfiai programok), valamint alkalmazott kutatás jelleggel az egyetem társadalmi és szervezeti helyzetét, felmerülő igényeit és a szervezeti egységek menedzsmentjét, lehetőségeit. A kutatóközpont célja továbbá e tárgykörökben folytatott tudományos kutatások eredményeinek nemzetközi tudományos térben való megosztása által erősíteni az egyetem tudományos kiválóságát és a tudományos térben vett hatókörét.

 

Kutatási programok:

  • Párkapcsolat, családalapítás, gyermekvállalás
  • A munka-magánélet egyensúly mintázatai
  • Kurrikulum-kutatás
  • Juttatások, kedvezmények

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek