Technológia és tudástranszfer a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem szellemi alkotás portfóliója jelenleg 35 db szabadalomból, 17 db know-how-ból és 4 db tanúsító védjegyből áll. A Szegedi Tudományegyetem számára fontos, hogy a kutatók által létrehozott szellemi alkotások megfelelően legyenek kezelve, iparjogvédelmi oltalomban részesüljenek, amennyiben erre lehetőség és igény mutatkozik. A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság minden szolgálati szellemi alkotás hasznosítása során az Egyetem számára legelőnyösebb megoldást igyekszik megtalálni, a kutatók anyagi érdekeinek védelméről pedig a jogszabályokon túl az Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata is gondoskodik. Fő cél az egyetemi tudástranszfer eredményességének növelése, az egyetemi kapcsolatok erősítése és az innovációs aktivitás fokozása az egyetemi tudásbázis környezetében.


A szellemi alkotásokkal kapcsolatos további információk a kutatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó szervezeti egység, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság honlapján található.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány