SZTE Info

nyito

Generációk elismerése az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén

A családokról és a generációk közötti kapcsolatokról, a siker természetéről is szólt az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2019. szeptember 2-i tanévnyitó ünnepsége. Az intézmény tanári testülete idén is példaképnek állította a legsikeresebb „öregdiákokat” a teljesítményüket elismerő „Ságvári Emlékérem” hagyományos és két új fokozatának az adományozásával.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Több mint 1300 diák tanul a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában. Egy intézménybe jár immár az ovisból lett elsős kisdiák, valamint az érettségire és továbbtanulásra készülő 12-13. évfolyamba lépő nebuló. A 2015-ös összevonás eredményeként az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolának nevezendő intézmény őrzi és fejleszti is az egykori „kis Ságvári” és a „nagy Ságvári” hagyományait.


IMG_9147

 

 

Robotépítő gyerekek

 

– Összetett eredmény a siker. Rengeteg munka volt az „okos város” építése, amihez egy különleges programozási kategóriát választottak a diákjaink – emlékeztetett Dobi János. Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója a legóból épített robotkutyájukkal Dániában világsikert elért kisdiákokat külön is köszöntötte az 1-8. évfolyam tanévet nyitó ünnepélyén. – A siker feldolgozásának fázisainál járó diákjaink példája megmutatja: mindenki eredményes lehet a tanítók, tanárok és a gyerekek közös munkája eredményeként – fogalmazott az igazgató, aki a 2019-2020. tanévet megnyitó beszédét Arany Jánost idézve zárta: „Előtted a küzdés, előtted a pálya, / Az erőtlen csügged, az erős megállja. / És tudod: az erő micsoda? – Akarat, / Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

 

IMG_9142


A másik tanévnyitón a gimnazisták, azaz a 7-8., valamint 9-13. évfolyam ünnepélyén Dobi János az iskola személyiségformáló szerepéről szólt. Elmondta, hogy tudja: vegyes érzelmekkel érkezik diák és tanár az évnyitóra, ám azt mindenki elismeri: az iskola az ember számára értéket nyújtó hely.


IMG_9138

 

Az intézményi hagyományokat követve idén is átadták a Ságvári Emlékérmet. Ezt az elismerést az intézmény olyan egykori diákja kaphatja meg, aki a tudomány, a kultúra, az oktatás, a sport, a közélet területén jelentős, figyelemre méltó eredményt ért el és valamilyen formában kifejezte ragaszkodását az alma materhez.


IMG_9155

 

 

Emlékérem a fiúnak majd az anyának

 

Aranygyűrűs diplomát szerzett, mert végig jelesre vizsgázott az SZTE gyakorló gimnázium egykori diákjai közül – többek között – Julesz János (1961) orvosprofesszor, vagy a jogász testvérpár: Kemenes István és Kemenes László. Összesen hatan kapták meg 1993-ban, az akkor első alkalommal átadott Ságvári Emlékérmet. Azóta számos jeles „öregdiák” elnyerte az iskola nevelőtestülete által adományozható rangos elismerést. Így például – az alkotók közül: Temesi Ferenc író (1995), Altorjay Tamás operaénekes (2003), Kulka János színművész (2004); az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ két korábbi elnöke: Facskó Andrea szemész professzor (2012) és Pál Attila nőgyógyász professzor (2015); az orvosok közül: Kozma Róbert agykutató professzor (2014), Lázár György sebész professzor (2015), az SZTE Általános Orvostudományi Kar jelenlegi dékánja, illetve Rovó László fül-orr-gégész professzor (2017), az SZTE jelenlegi rektora.


IMG_9158

 

A hagyományt követő, az intézmény korábbi nevére utaló Ságvári Emlékérmet 2019-ben dr. Kováts Ildikó gyermekorvos vette át. Laudációjában – többek között – elhangzott, hogy 1979-ben érettségizett egy olyan reál fakultációs osztályban, ahol a humán értékek mindig középpontban maradtak. Egy éves nővéri munka után felvették a szegedi egyetem általános orvosi karára. Rövid kitérő, a gyermekgyógyász szakvizsga után, 1992-től körzeti gyermekorvos lett. Azóta is gyakran hívják „A ságárisok doktornőjének” dr. Kováts Ildikót.

Példátlan az iskola életében, hogy egy gyermek, jelen esetben Iványi Gábor, előbb kapjon Ságvári Emlékérmet, mint az édesanyja, dr. Kováts Ildikó. Ennek oka az, hogy a diák szülei – patológus professzor édesapja és gyermekorvos édesanyja – példáját követve még gimnazistaként jelentős sportsikereket ért el: kick-box sportágban Európa-bajnoki és világbajnoki címmel büszkélkedhetett.

 

 

Az Ésik család az első

 

A középiskolás képzésünk több mint 6 évtizedes. Ez idő alatt 3 generáció jeles tagjai kerültek ki intézményünkből és értek el sikereket. Példa erre az Ésik család – húzta alá Dobi János, amikor kérdésünkre válaszolva elmagyarázta: miért alapították meg 2019-ben a Ságvári Emlékérem családoknak adható fokozatát.


 IMG_9207


Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola folyosóinak a falát beborító dicsőségtáblán többször is fölfedezhető az Ésik vezetéknév.

 

Ésik Zoltán informatikust sok szegedi Ésik professzorként ismeri. Ő az SZTE elődintézményében a számítástudomány szegedi megalapítója. E posztumusz elismerést a lánya, Ésik Eszter – egyébként ugyancsak korábbi tanítványunk – vette át. Ésik Zoltán másik gyermeke, a fia: Ésik Róbert is méltán nyerte el a Ságvári Emlékérmet, hasonlóképpen Ésik Zoltán testvéréhez, Ésik Olga orvosprofesszor asszonyhoz – magyarázta az iskolaigazgató. – Tehát az Ésik család több tagja is ebbe az iskolába járt, s olyan pályát futottak be, amelyet példaként állítottunk tanulóink elé. Ezért aztán három Ságvári Emlékérmet készíttettünk, mert három, az iskolánk szempontjából is példaadó életutat emeltünk ki az Ésik család történetből.


IMG_9181

 

Továbbfejlesztették a hagyományt: az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola dicsőségfalán elhelyezett neveken kívül az évkönyvben olvasható lesz, hogy a „nagy Ságvári” speciális matematika osztályában 1969-ben érettségiző Ésik Zoltán matematikus szakon végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen 1974-ben. 1979-ben doktorált a szegedi egyetemen, majd 1996-ban akadémiai doktor lett. 2010-ben az Európai Akadémia tagjává választották.

1974-től tanított a szegedi egyetemen, a Számítástudomány alapjai tanszéket vezette, és a doktori iskola igazgatójaként is dolgozott. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika a számítástudományban, fixpontelmélet, iterációelmélet. Tudományos cikkeinek a száma 200 fölött van. Megjelentetett egy monográfiát, és szerkesztett több mint 25 szakkönyvet.


IMG_9185

 

Ésik Róbert 1995-ben érettségizett speciális matematika tagozatos osztályban a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban. 1995-2001 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (BKÁE) tanult. 1999–2000-ben francia egyetemi diplomát szerzett.

Karrierjét Párizsban, az Alcatelnél kezdte, majd 12 éven át a Siemens / Nokia Siemens Networks és Nokia vállalatoknál dolgozott. A következő lépés, hogy a Amazon Web Services regionális üzletfejlesztési menedzsereként tevékenykedett. 2014. október 1-jétől a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke. 2017. március 23-tól a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja.


IMG_9174

 

Ésik Olga is a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, 1968-ben. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1974-ben szerzett orvosdoktori diplomát. Ezt követően belgyógyászatból szakvizsgázott, majd érdeklődése egy új tudományág, az onkológia felé irányult, s a daganatos betegségek gyógyszeres, illetve sugaras kezeléséből szerzett szakképesítést.

Onkológiai betegellátó tevékenysége 1979-ben kezdődött, s mind a mai napig tart. Közben dolgozott a Semmelweis Egyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetemen. Több mint 150 tudományos közleményt írt, illetve 40 könyvfejezet szerzője volt. Megalapította az első magyar sugárterápiás PhD programot.

 

 

Vastaps a testnevelő tanárnak

 

A Ságvári Emlékéremmel eddig elismert 53 személyiség között nem „öregdiákként”, hanem kivételes teljesítménye rendkívüli elismeréseként nyerte el a díjat az iskola építésétől az intézményeben dolgozó, majd innen nyugdíjba vonuló pedellus és gondnok, Greff Gyula és a legendás franciatanár, Kovács Béla. E hagyományt folytatva 2019-ben alapította meg az iskola tantestülete a Ságvári Emlékérem Honoris Causa, azaz „tiszteletbeli” fokozatát, amelyet a népszerű testnevelő szakos tanár, Barok István vehetett át először a 2019-2020. tanév nyitányát jelentő ünnepségen..


IMG_9219

 

– A tanévet záró nevelőtestületi értekezlet egyik napirendje, hogy a június 15-ig érkező javaslatokról, felterjesztésekről döntsünk. Előtte a faliújságunkra tesszük a bárki által kezdeményezett javaslatot és a méltatást – ismertette a díjesőt előkészítő folyamatot Dobi János igazgató. – Most az a döntés született, hogy létrehozzuk a Ságvári Emlékérem új fokozatát, így lehetővé tesszük azok elismerését is, akik nem az intézmény „öregdiákjai”, de példaértékű munkát végezve öregbítik iskolánk hírnevét.

 

IMG_9245


Óriási ovációval fogadta a mai diákság, hogy a „Ságvári gimiben” 39 éven át az iskola közösségéért odaadóan dolgozó testnevelő tanár, Barok István elsőkét vehette át a Ságvári Emlékérem Honoris Causa fokozatát.

Páratlan elhivatottság, hagyományteremtő tevékenység, a „ságvárizmus” életérzés megfogalmazása – sorolták Barok tanár úr érdemeit. Példaként elhangzott: a 10. évfolyamosok kötelező sítábora páratlan a maga nemében. Szeged két kiváló iskolája, a „Ságvári” és a „Radnóti” SáRa kupáért folytatott sportküzdelmének a megrendezése is a nevéhez kötődik. Alapítója a Ságváris Öregdiákok Egyesületének, amelynek egyetlen olyan tagja, aki nem ebben az intézményben jutott el az érettségiig. A hagyománnyá lett kezdeményezései leltárának is összegzése lehet, hogy Barok tanár úr „Ságvárisabb egy ságvárisnál”.


IMG_9257

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. december 02.

Kiemelt_Hernadi_Klara_1

A nyugati világban a mezőgazdaság, valamint a 3. világban például a textilipar szennyező anyagait képes kiszűrni az édesvizekből az a berendezés, amelynek a prototípusát az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken a dr. Hernádi Klára professzor irányításával dolgozó csapat, az indiai Amity Egyetemmel közösen, fejlesztette ki.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • január 22.
  18:00 - 19:00
  Irán – régi nevén Perzsia – mindig befolyásolta múltunkat, és jelenünket is. A több mint 2500 éves kultúra rányomta bélyegét a mai társadalmunkra. A klasszikus európai műveltséggel mindig szoros kapcsolatban élt. Az ősi selyemút révén nem csak árucikkek jutottak hozzánk, hanem az eszmék cseréje is fontos lépés volt. Az iráni és hazánk történelme között – annak ellenére – hogy nagy a távolság, sok közös vonás van. Csodálatos paloták, városok, terek és a régmúlt emlékeiről, és ami a legfontosabb, az ott élő emberekről szeretnék majd beszélni.
 • január 23.
  09:30 - 13:00
  Az SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) szervezésében
  Program:
  9.15 Érkezés, regisztráció
  9.30 Köszöntőt mond: Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese
  9.35 dr. Szikora Ágnes főosztályvezető (Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály): A tanfelügyeleti és pedagógusminősítési rendszer tapasztalatainak használhatósága a köznevelési rendszer fejlesztésében, a rendszer jövője
  10.15 Ritter Attila intézményvezető, szakértő (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs): A tanfelügyeleti és pedagógusminősítési rendszer hatása az intézményi fejlesztésre, szervezetre, pedagógiai folyamatokra
  10.50 kávészünet
  11.15 Málnási-Szász Myrtill igazgató, szakértő (ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma): Szakértőként az iskola élén
  11.30 Szabó Győzőné tréner, ICF coach, a KÖVI oktatója: A tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők szerepviselkedése, a személyiségfejlődés mélyítésének lehetséges irányai
  12.15 dr. Keczer Gabriella egyetemi docens (SZTE JGYPK), a KÖVI oktatója: A KÖVI hozzájárulása a tanfelügyeleti és pedagógusminősítő szakemberek fejlődéséhez
  12.30 Kérdések-válaszok, kötetlen tapasztalatcsere, kedvezményes beiratkozási lehetőség az SZTE KÖVI szakvizsgás képzésére
 • január 23. 09:30 - 24. 16:20
 • január 24.
  09:00 - 15:00
  Program:
  09:00 A résztvevők köszöntése
  09:15 Közérthetően a vastagbélrákról – Prof. dr. Molnár Tamás (SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  09:45 Rizikóbecslés – interaktív felmérés a részt vevők között – Prof. dr. Molnár Tamás, dr. Ruttka Mariann, dr. Szántó Kata és Dr. Pigniczki Daniella (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  10:00 A vastagbélrák szűrés módszerei – Prof. dr. Molnár Tamás (SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  10:15 Colonoscopos modell bemutatása az Oktatási épületben – Prof. dr. Molnár Tamás, dr. Ruttka Mariann, dr. Szántó Kata és Dr. Pigniczki Daniella (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  10:45 Vissza a SZAB székházba
  11:00 Szendvicsebéd
  11:30 Mi okozza a méhnyakrákot? Milyen megelőzési lehetőségek vannak? Mit jelent a méhnyakrák szűrés? Interaktív helyzetelemzés, kérdés-felelet szekció – Prof. dr. Kahán Zsuzsanna és dr. Fábián Gabriella, valamint dr. Hodoniczki László (SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika)
  12:30 Sugárterápia: hogyan gyógyít, mik a veszélyei, és hogyan lehet e veszélyeket kivédeni? Interaktív bemutatás, kérdés-felelet szekció – Dr. Varga Zoltán és Deák Bence (SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika)
  13:30 A méhnyakrák kezelési lehetőségeiről. Gyógyítható-e? Mik a kezelési módok korai és előrehaladott méhnyakrák esetén? Gyakorlatias bemutatás videok segítségével, Kérdés-felelet szekció – Dr. Végváry Zoltán, Dr. Kószó Renáta és Dr. Együd Zsófia (SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika)
 • január 24.
  10:00 - 13:00