Bezár

Hírarchívum

Sikerekről és tervekről a Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén

Sikerekről és tervekről a Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén

2014. november 28.
5 perc

A XXI. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén az elmúlt évet értékelték a részt vevő egészségügyi egységek vezetői, és rangos kitüntetéseket, díszdiplomákat is átadtak.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A XXI. Szent-Györgyi Napok 2014. november 28-án a hagyományos díszünnepséggel folytatódott az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Itt Pál József, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, a Szent-Györgyi Napokon az egyetem nemcsak egykori rektorának, Nobel-díjas tudósának tudományos teljesítménye előtt tiszteleg, hanem az általa képviselt egyetemes emberi értékek előtt is. Az intézmény célja a hagyományok ápolása és a folyamatos fejlődés, megújulás, illetve az, hogy az itt végzetteket magához kötve bővítse, erősítse közösségét. Ezt követően a részt vevő egységek vezetői tartották meg évértékelő beszédeiket.

 


A versenyképesség a kulcsszó

 

Bari Ferenc, az Általános Orvostudományi Kar dékánja külön üdvözölte a 65, 60 és 50 éve diplomát szerzett orvos kollégákat, akik több évtizede fáradhatatlanul dolgoznak a betegségek megelőzésén, a betegek gyógyításán. Ismertette, az ÁOK a hazai orvosképzés meghatározó centrumaként szoros együttműködésben végzi munkáját a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal, és feladatának tekinti a színvonalas oktatást, kutatást, betegellátást egyaránt. A képzés a magyar mellett 30 éve angol, 15 éve német nyelven is zajlik. Jelenleg mintegy 2500 hallgató tanul a karon, közel 50 százalékuk külföldi, és körülbelül 400-an készülnek PhD-fokozatuk megszerzésére. 411 oktatójuk közül 320 minősített. A dékán hangsúlyozta, az ÁOK számára a versenyképesség a kulcsszó mind a graduális, mind a szakképzésben, mind pedig a tudományos munkában. Erőfeszítéseik sikerét jelzi, hogy a friss HVG-rangsorban az ország 131 egyetemi fakultása közül a 4. helyre került a kar, és csak három fővárosi előzte meg, így az SZTE ÁOK a vidék legerősebb felsőoktatási kara. Azt is megemlítette, az elvonások ellenére stabil és hatékony a gazdálkodásuk. Örömhír, hogy fokozatosan birtokba veszik a 265 ágyas új klinikai tömböt, de további kiemelt cél az oktatási infrastruktúra fejlesztése – a megürülő sebészeti klinikai épületet szeretnék oktatási-kutatási centrummá fejleszteni.

 

A felszólalók sorában Hajnal Ferenc professzor, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökhelyettese következett, aki szintén beszámolt róla, folyamatosan és ütemesen zajlik a 265 ágyas új klinikai tömb „belakása”, illetve ezzel párhuzamosan a 410 ágyas régi épület korszerűsítése, átépítése. Új, integrált sürgősségi betegellátó osztály is létrejött pályázati támogatásból, melyhez helikopter-leszálló is tartozik. Legalább ilyen jelentős fejlesztésként említette meg, hogy több milliárd forint értékben szereztek be új műszereket, így a szegedi klinikák mára e tekintetben is megközelítették a nemzetközi színvonalat.

 

Szent-Gyorgyi_Napok_kozponti_unnepseg_2014._november_28
Sikerekről és tervekről a Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén - GALÉRIA


Középpontban a gyakorlatorienált képzés

 

A Fogorvostudományi Kart Laczkóné Turzó Kinga dékánhelyettes képviselte, aki úgy kezdte beszédét: a hallgatókat ma is Szent-Györgyi Albert szellemében képzik. Szűkös infrastruktúrájuk ellenére kiváló fogorvosokat bocsátanak ki, emellett magas színvonalú speciális szakellátást nyújtanak. Felvázolta a szegedi fogorvosképzés történetét, ahol mérföldkőnek számít, hogy 2007-ben önálló karrá vált a FOK, mely nemcsak az SZTE legfiatalabb fakultásaka, de egyben az egyik legdinamikusabban fejlődő is. A képzés angolul és magyarul is folyik, jelenleg 238 fő tanul a magyar, 151 az angol tagozaton. A FOK elkötelezett a gyakorlatorientált képzés további fejlesztése mellett – szögezte le a dékánhelyettes. Hozzátette, a képzés tudományos hátterét adó kutatói tevékenység folyamatosan bővül, fejlődik, erre nagy hangsúlyt fektetnek. 42 főállású munkatársuk közül 18 minősített. Jelentős új vívmányuk az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karral közösen életre hívott dentálhigiénikus szak, mely hiánypótló képzés, ennek megfelelően óriási iránti az érdeklődés. Laczkóné Turzó Kinga megjegyezte, a FOK esetében is az infrasturkturális fejlesztés a képzés színvonala biztosításának záloga.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar fő feladatai a minőségi oktatás, kutatás, kutatás-fejlesztés és innováció – folytatta már Hohmann Judit, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. A GYTK mára országos és nemzetközi rangot vívott ki magának. 57 oktatójuk közül 53 minősített. A képzés iránt nem csökken az érdeklődés, kapacitásukat tanévről tanévre nagy magabiztossággal töltik fel. A gyógyszerészkar is folytat angol nyelvű képzést a magyar mellett, az angol tagozaton jelenleg 58 fő tanul. A fakultás pályázati aktivitása és sikeressége kiemelkedő, ipari együttműködési rendszere példás az egyetemen. A dékán kiemelte még, hogy a GYTK-n létrejött Kabay János Szakkollégium a hazai gyógyszerészképzésben az első szakkollégiumi rendszerű tehetséggondozó szervezet, ráadásul rendkívül sikeresen működik már az első évében.

 


Új mesterképzések előkészítése zajlik

 

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar célja, hogy széles képzési palettáját tovább bővítse, illetve fejlessze a képzései tudományos minőségét – mondta Barnai Mária dékán. Ő is hangsúlyozta, a FOK-kal közös új, dentálhigiénikus szak máris rendkívül sikeres, ahogy két éve indított szociálpolitika mesterképzésük is. Örömmel jelentette be, 50 oktatójukból már 19 rendkelkezik tudományos fokozattal, ráadásul döntő többségük az egészségügyi szakdolgozói körből kerül ki – ennek tekintetében szakterületén országos első az ETSZK. Határozott törekvésük, hogy a továbbiakban is bátorsítsák és támogassák a kollégáik fokozatszerzését. Emellett egy TÁMOP-projekt keretében két új mesterképzést dolgoznak ki, illetve azon dolgoznak, hogy a fakultás végzettjei bekapcsolódhassanak az ÁOK doktori iskoláinak rendszerébe.

 

Az ünnepségen a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, az Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar számos kitüntetést is átadott. Ezen alkalomhoz kapcsolódva nyújtották át jubileumi diplomáikat is az egészségügyi fakultások a 65, 60, 50 (az ETSZK esetében 70, 60, 50) éve végzett kollégáknak.

 

SZTEinfo – Pintér M. Lajos

Fotó: Herner Donát


A csatolt dokumentumban megtalálhatja a XXI. Szent-Györgyi Napok valamennyi kitüntetettjének nevét és méltatását.


Korábban írtuk: Szent-Györgyi Albert hármas ünnepe az SZTE-n

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek