Bezár

Hírarchívum

Új ösztöndíj alap az MRK plénumának kezdeményezésére

Új ösztöndíj alap az MRK plénumának kezdeményezésére

2009. október 12.
2 perc
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Tisztelt Tanár Társaim, Kolléganők, Kollégák!

 

Kérem, engedjék meg, hogy a Magyar Rektori Konferencia elnökeként, valamint a Szegedi Tudományegyetem rektoraként felhívjam szíves figyelmüket az MRK Plénumának kezdeményezésre, amely a hátrányos helyzetű diákok támogatását hivatott szolgálni.

Az MRK 2009. szeptember 23-i Plenáris Ülésén egyetértésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával Ösztöndíj Alap létrehozását határozta el. Az Ösztöndíj Alap olyan tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók támogatását biztosítja, akik tanulmányait a gazdasági válság miatti kialakult nehéz anyagi helyzetük veszélyezteti.

A támogatás feltételeként meghatározandó kritériumrendszer kidolgozásához, a rászoruló diákok eléréséhez, és a támogatások odaítéléséhez az MRK partnerként felkérte a Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK). A HÖOK egyetértéssel fogadta az Ösztöndíj Alap tervét, és azt testületi, elnökségi határozattal támogatta.

A támogatásként szolgáló pénzbeli felajánlásokat az ország felsőoktatási intézményei saját hatáskörükben, elkülönített számlaszámon gyűjtik, majd intézményi szinten osztják szét az arra legérdemesebbeknek. Az Ösztöndíj Alap pályázat útján érhető el a támogatottak számára. Az elosztás elveit az MRK és a HÖOK két-két képviselőjéből álló bizottság dolgozza ki és tesz ajánlást az MRK tagintézményei számára. A támogatókról az MRK országos összesítést készít, amelyet honlapján nyilvánosságra is hoz.

A fentiek alapján kezdeményezem, hogy a Szegedi Tudományegyetem csatlakozzon az MRK Plénumának felhívásához. Felajánlásaikat a Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány számára tehetik meg, mely célja a Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató hallgatók között a tehetségek felismerése, felkarolása, gondozása és a tehetség fejlesztése, valamint minden lehetséges támogatás megadása annak érdekében, hogy a tehetséges hallgatók egyenlő esélyekkel indulhassanak el pályájukon. Az alapítvány további célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem jelenlegi és már végzett hallgatói számára biztosított legyen az értelmiségre nevelés és az értelmiséggé váláshoz elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások (így többek között: kultúra, sport, karrier, alma mater szolgáltatások). Az alapítvány adatai:

 

Az Alapítvány neve: Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány

Székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaszám: 11600006 – 00000000 – 22800365 (Erste Bank)

Adószám: 18478664 – 1 – 06

 

Az Ösztöndíj Alap nyílt, ahhoz bármely magán- illetve jogi személy csatlakozhat. Tájékoztatom Önöket, hogy jómagam professzori illetményem és az MTA Doktora tudományos fokozatomért járó tiszteletdíjam egyhavi összegét ajánlottam fel az Ösztöndíj Alap induló tőkéjéhez, ahogy ezt tették rektortársaim az ország számos felsőoktatási intézményében. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassák az Ösztöndíj Alapot.  

Szeged, 2009. október 2. 

Tisztelettel:

Szabó Gábor
elnök

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek