Bezár

Sajtóarchívum

Sajtóarchívum 2015. június

2015. június 30.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem Kutatás- fejlesztési és Innovációs Igazgatósága 2015. július 2-án rendezi meg „A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása a Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában” című projekt nyitórendezvényét, melynek a Szegedi Tudományegyetem Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ, 2. emeleti díszterme ad helyet (6720 Szeged, Dugonics tér 13.).

 

A projekt megvalósításának alapja, hogy az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállaltok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modelljét a civil szereplők bevonásával négyszereplőssé (quadruple) bővíti. E modell jelentőségét emeli ki, hogy a projektben az SZTE 3 konzorciumi partnere: a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, valamint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

PROGRAM: 2015. július 2. (csütörtök)

10:00 – 10:05 Köszöntő: Prof. Dr. Szabó Gábor, Rektor, Szegedi Tudományegyetem

10:05 – 10:10 Köszöntő: Devecz Miklós, Kancellár, Szegedi Tudományegyetem

10:10 - 10:20 Köszöntő: Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

10:20 -10:30 Köszöntő: Prof. Dr. Kemény Lajos, Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem

10:30 - 10:40 Köszöntő: Hegedűs Zoltán, alpolgármester, Hódmezővásárhely Önkormányzata

10:40 – 10:50 Köszöntő: Susányi Tamás, vezérigazgató, DEAK Zrt.

10:50 - 11:20 Kávészünet, Interjú készítési lehetőség a sajtó munkatársainak

11:20 - 11:30 Pitó Enikő, szakmai vezető előadása, Szegedi Tudományegyetem

11:30 - 11:40 Szilágyi Tamás, főtanácsos előadása, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

11:40 - 11:50 Gortva-Kónya Mónika, projektmenedzser szakmai előadása, DEAK Zrt.

11:50 – 12:00 Tapasztó Ildikó szakmai előadása, Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.,

12:00 – 13.00 Ebéd

 

A projektnyitó rendezvényre tisztelettel hívják, szeretettel várják a médiumok munkatársait!


További információért forduljon bizalommal: Újszászi Ilonához, az SZTE szóvivőjéhez (SZTE KI, Média Centrum), elérhetőségei – mobil: +36 70 333 86 54, e-mail: szovivo@rekt.szte.hu

Sajtómeghívó - Közösen képez tanárokat az SZTE és a Gál Ferenc Főiskola
2015. június 30.

Együttműködési megállapodást köt, közösen szervez kétszakos tanárképzést a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Főiskola (GFF).

 

Az SZTE és a GFF közötti kooperáció részeként a két intézmény közösen kívánja indítani az alábbi tanár szakpárokat:

  • GFF katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak bármely SZTE tanári minorral,
  • GFF katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak bármely SZTE alapszakkal,
  • GFF hittanár-nevelőtanár mesterszak – SZTE közismereti tanári mesterképzés,
  • GFF hittanár-nevelőtanár osztatlan szak – SZTE közismereti osztatlan tanárszak

mint közös képzést.

 

A Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola együttműködését részletező dokumentumot

 

2015. július 2-án (csütörtökön) 15 órakor

 

az SZTE központi épülete

(Szeged, Dugonics tér 13.)

rektori tárgyalójában

 

Szabó Gábor rektor (SZTE)

és

Kozma Gábor rektor (GFF)

 

írja alá.

 

 

Az SZTE és a GFF közötti együttműködési megállapodás aláírási ceremóniája sajtónyilvános rendezvény, amelyre tisztelettel hívják, szeretettel várják a médiumok munkatársait, a szerkesztőségek képviselőit.

 

 

További információért forduljon bizalommal: Újszászi Ilonához, az SZTE szóvivőjéhez (SZTE Közkapcsolati Igazgatóság, Média Centrum), elérhetőségei – mobil: +36 70 333 86 54, e-mail: szovivo@rekt.szte.hu

Közérdekű sajtóközlemény
2015. június 30.

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B §. alapján 2011. január 1. napjától kezdődően az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően minden év július 1. napja (mely ez évben szerdai napra esik) „Semmelweis Nap”, amely munkaszüneti napnak minősül.


Így 2015. július 1-jén a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységében munkaszüneti napra vonatkozó munkarend szerint történik a betegellátás.

 

Tisztelettel:


Prof. Dr. Facskó Andrea

elnök

Sajtóközlemény - Sikeresen lezárult a Szegedi Tudományegyetem KEOP kármentesítési projektje
2015. június 29.

A „Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése” c. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006 sz. projekt sajtónyilvános záró rendezvényére 2015. június 23-án került sor a kármentesítési területnél.

 

A projekt bruttó összköltsége több mint 608 millió forint volt, melynek 85 százaléka az Európai Unió Kohéziós Alapból, míg a fennmaradó 15 százalékos önrész a Magyar Állam költségvetéséből került finanszírozásra. A negyedszázada az egyetem kezelésében lévő elhagyott volt szovjet laktanya szénhidrogén, illetve klórozott szénhidrogén szennyeződés gócai felszámolásra kerültek. A kármentesített terület így a kutatás és oktatás valóságos és potenciális fejlesztési területévé vált. Az előző lépcsőkben mentesített területrészen a nagy jelentőségű ELI kutatási központ létesítményei épülnek. A most lezárult projekt keretében megvalósult szennyeződésmentesítés nyomán későbbi létesítményfejlesztések építkezései indulhatnak.

 

A záró rendezvényen Prof. Dr. Szabó Gábor, az egyetem rektora elmondta, hogy az elkövetkező 15 év feladata, hogy a lézeres kutatóközpont mellett egy olyan tudományos park épüljön ki, amely akár 3-4 ezer jól fizető munkahelyet jelenthet Szeged számára. A létesülő kutatóközpont és a hozzá kapcsolódó tudományos park megépítésével egy darab itt hagyott Szovjetuniót cserélnek egy darab élen járó Európára.

 

Bernáth Balázs, a kivitelező konzorcium környezetvédelmi projekt koordinátora az elvégzett feladat léptékét érzékeltetve kiemelte, hogy a 20 hónapot igénybe vevő kármentesítési munkálatok során 116.000 m3 talajvizet kellett kitermelni és megtisztítani. Ki kellett termelni (a terület „előéletéből” itt maradt muníció miatt tűzszerész szakfelügyelet mellett) és elszállítani 20.000 tonna szennyezett talajt és visszapótolni tiszta, szennyeződésmentes talajjal. A mintegy 1,5 hektárnyi rehabilitált területen 10 monitoring kút teszi lehetővé a munkálatok megfelelőségének – környezetvédelmi hatóság által előírt – utóellenőrzését.

 

Az előzetes felmérésektől a tervezésen keresztül a kivitelezés befejezéséig eltelt évtizednyi munka a különböző hatóságok engedélyei és ellenőrzései mellett folyt. Minden váratlan körülmény ellenére a projekt a megszabott műszaki, környezetvédelmi és pénzügyi kereteken belül valósult meg. Az eredmény: az akkreditált laboratóriumi mérések a korábbi káros mértékű szennyező anyagokat többnyire a kimutathatósági határérték alattinak mérték.

2015. június 26.
2 perc

Mintegy húsz hazai és határon túli középiskolás kóstolhatott bele a szegedi egyetemi életbe 2015. június 22-26. között. A Szegedi Tudományegyetem tudománykommunikációs diáktáborában több mint húsz, az SZTE-t bemutató írásos anyag és öt videó készült.

A sajtóközlemény itt olvasható

usa_nagykovet_sajto_kiemelt_nagy

Sajtóközlemény - Colleen Bell amerikai nagykövet ellátogatott a Szegedi Tudományegyetemre
2015. június 25.

A felsőoktatási intézmények közül az elsők között látogatta meg a Szegedi Tudományegyetemet Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete. A diplomata 2015. június 25-én találkozott Szabó Gábor akadémikussal, a Szegedi Tudományegyetem rektorával és Fulbright ösztöndíjas hallgatókkal is.

 

 

2015. június 25-én a Szegedi Tudományegyetemre látogatott a nemrégiben hivatalba lépett amerikai nagykövet: Colleen Bell. „Az SZTE számára nagy megtiszteltetés, hogy a felsőoktatási intézmények közül az elsők között láthatta vendégül az amerikai diplomatát” – mondta Nagy Katalin professzor, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori főmegbízottja.

 

Colleen Bell nagykövetnek Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora bemutatta az intézmény történetét, valamint az elmúlt időszak jelentősebb fejlesztéseit. A megbeszélésen szó esett a nagy európai kutatási lehetőségekkel kecsegtető ELI lézerközpontról is. A nagykövet rendkívül gyümölcsözőnek találja a különböző országok kooperációját ebben a projektben.

 

A megbeszélésen szóba kerültek még a magyar-amerikai közös kutatások, valamint az együttműködési lehetőségek. Szabó Gábor rektor beszámolt arról, hogy a Szegedi Tudományegyetemen több olyan kutató dolgozik, aki hosszabb-rövidebb időt töltött az Amerikai Egyesült Államokban, ahol korszerű kutatási módszereket tanultak, amelyeket ma már itthon alkalmaznak.

 

Colleen Bell nagykövet – Nagy Katalin, az SZTE rektori főmegbízottja társaságában, aki egyben a Fulbright Egyesület volt elnöke – tíz, egykori Fulbright ösztöndíjassal találkozott. A Magyarországról 1978 óta elérhető Fulbright Programról az ösztöndíjasok elmondták: az Amerikában tanulással, oktatással, kutatással eltöltött idő mindenképpen meghatározó fordulópontot jelentett karrierjükben.

 

 

 

Szeged, 2015. június 25.

 

 

 

További információért forduljon bizalommal az SZTE Közkapcsolati Igazgatóságán az SZTE sajtószóvivőjéhez, Újszászi Ilonához – mobil: +36 70 333 86 54, e-mail: szovivo@rekt.szte.hu.

2015. június 25.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont részvételével egy új, egészségipari-egészségtudományi komplex projekt indulT

 

A TÁMOP-4.2.6.15/1-2015-0002 számú „Egészségtudományi, egészségipari tudáshálózat a dél-alföldi régióban a molekuláris medicina innováció környezetének megteremtésére” című pályázat általános célkitűzése egy egészségtudományi és egészségipari tudáshálózat létrehozása a dél-alföldi régióban a molekuláris medicina innovációs környezetének megteremtésére, az ehhez kapcsolódó tudástranszfer, tudásmenedzsment gyakorlatának kialakítása.

 

A projekt kiemelt célja a kutatóhelyeken dolgozó kutatók, a civil és vállalati szektor és egészségügyi szakkormányzat szakembereinek részvételével közös tudástranszfer program megvalósítása. Prof. Dr. Széll Márta, a projekt szakmai vezetője elmondta: ahhoz, hogy a jövőben várható Európai Uniós pályázati kiírásoknak a régió megfeleljen az egészségtudomány és egészségipar területén új szinergiákat kell teremteni, a meglévőket megerősíteni. A pályázat a már meglévő kapcsolatok megerősítésére, új tartalmak kialakítására jött létre a tudományos, betegellátási, civil szervezetek, hatóságok és az ipari partnerek között. Ugyanakkor a projekt a szegedi Klinikai Központ egységei között már meglévő együttműködések intézményesítését, az egészségügyi ellátás javítását, fejlesztését is célozza –hangsúlyozta. A molekuláris medicina fejlettsége igen nagyfokú a dél-alföldi régióban, mely köszönhető a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban és a Tisza-parti universitason felhalmozódott tudásanyagnak. A legtöbb klinikai területen a tudás, a szándék és az eszközök is adottak arra, hogy az új generációs szekvenálási eljárások bevezetésre kerüljenek, mégis finanszírozási okok miatt ezeket az eljárásokat nem vagy csak korlátozott módon lehet a betegek gyógyításában alkalmazni. A projekt által létrejövő együttműködések ezeken a finanszírozási nehézségeken is segíthetnek –tette hozzá.


A közel 400 millió forintos támogatást elnyert projektben 5 alapkutatási projektterv részletes kidolgozását végzik, amelyek a későbbiekben számos új egészségipari K+F+I projektet eredményezhetnek. A kijelölt 5 projektterv: az új megközelítésű toxikológiai vizsgálatok infrastrukturális és tudásalapjának megteremtése, új proteomikai és RNomikai megközelítések alkalmazása a humán kórképek pathogenezisének kutatásában, molekuláris mechanizmusok azonosítása szív-érrendszeri és gyomor-bél rendszeri megbetegedésekben, növényi anyagok és cianobakteriális metabolitok potenciális felhasználása daganatterápiában és UV-fény okozta bőrkárosodások terápiájában, valamint az őssejtterápiás lehetőségek.


A projektről bővebben itt és a pályázat honlapján olvashat.

2015. június 25.
2 perc

A Szegedi Tudományegyetem és két konzorciumi partnere – a Gál Ferenc Főiskola és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – összesen 298.352.830 Forint Európai Uniós támogatást nyert el. A konzorcium különböző, tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztésébe kezd a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 azonosító számú, „Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban” című projekt keretében.

2015. június 25.
2 perc

A Szegedi Tudományegyetem és két konzorciumi partnere – a Gál Ferenc Főiskola és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – összesen 298.352.830 Forint Európai Uniós támogatást nyert el. A konzorcium különböző, tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztésébe kezd a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 azonosító számú, „Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban” című projekt keretében.

Sajtóközlemény
2015. június 25.

Az Átlátszó oktatás mint felperes, és a Szegedi Tudományegyetem mint alperes között folyó perben az Ítélőtábla jogerős ítéletet hozott. Bár a per ténylegesen az EHÖK elnök pályázati anyagának nyilvánosságával kapcsolatosan indult, az SZTE számára a lényegi kérdés valójában az volt, hogy a HÖK tisztségviselői – hasonlóan az intézményben dolgozó alkalmazottakhoz – közfeladatot ellátó személynek minősülnek-e. Az Ítélőtábla jogerős ítéletéből – bár az írásbeli indoklást még nem kapta meg az SZTE – úgy tűnik, ez következik. Ennek megállapítása azért fontos, mert amellett, hogy a hallgatói képviselőkkel kapcsolatos adatok nyilvánosságát illetően egyértelmű helyzetet teremt, számos további következménnyel is jár. Az SZTE a jogerős ítélet kézhezvételét követően természetesen az abban foglaltaknak mindenben eleget tesz.

 

Szeged, 2015. június 24.


SZTE Közkapcsolati Igazgatóság,

Média Centrum

Meghívó sajtónyilvános eseményre
2015. június 24.

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a CIB Bank ZRt. nevében a

CIB ECOdemia Nyári Egyetem

előadásaira.

A CIB ECOdemia Nyári Egyetem 2015-ben harmadik évben várja a Gazdaságtudományi Kar Aulájába a Dél-Alföld vállaltvezetőit, gazdasági szakembereit és a gazdaság aktuális kérdései iránt érdeklődőket.

A CIB ECOdemia Nyári Egyetemet alapítói azzal a céllal hozták létre, hogy a régió gazdaságát befolyásoló szakemberek számára értéket teremtsenek. A CIB ECOdemia mára a gazdasági trendek bemutatásának szegedi fórumává vált, ahol a vállalati szereplők meglévő tudásukat új ismeretekkel bővíthetik. A nyáresti szakmai programok egyben értékes találkozási pontok is, megteremtve a szakemberek közötti párbeszéd és tapasztalatcsere lehetőségét.

A rendezvénysorozat előadásai sajtónyilvánosak.

A CIB ECOdemia Nyári Egyetem 2015-ös programja:

 

2015. június 29. (hétfő) 17 óra, SZTE GTK Aula (Szeged, Kálvária sgt. 1)

Prof. Dr. Martonyi János egyetemi tanár, SZTE ÁJTK, Magyarország korábbi külügyminisztere

Szabadkereskedelmi szerződések versenye

 

2015. július 1. (szerda) 18 óra, SZTE GTK Aula, (Szeged, Kálvária sgt. 1)

Dr. Kovács Péter tanszékvezető egyetemi docens, SZTE GTK

A gazdasági szereplők és a lakosság pénzügyi kultúrája

 

2015. július 8. (szerda) 17 óra, SZTE GTK Aula, (Szeged, Kálvária sgt. 1)

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi tanár, SZTE GTK – Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens, SZTE GTK

Vállalkozások közötti együttműködések sikeressége a Dél-Alföldön

 

2015. július 9. (csütörtök) 17 óra, SZTE GTK Aula, (Szeged, Kálvária sgt. 1)

Dr. Vas Zsófia adjunktus, SZTE GTK - Dr. Lukovics Miklós egyetemi docens, SZTE GTK – Dr. Imreh Szabolcs egyetemi docens, SZTE GTK

Szeged helyi gazdasági környezete – A helyi vállalkozások és az ELI

 

A rendezvényeken a részvétel ingyenes.

Sajtómeghívó az SZTE záró rendezvényére a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-006 számú pályázat keretében
2015. június 23.
Időpont: 2015. június 23.

Helyszín: Szeged-Öthalom kármentesítési terület
6728 Szeged, Budapesti út 5. (ELI-ALPS építkezés II. kapu)


A sajtómeghívó itt letölthető
Sajtómeghívó a „Határon átnyúló integrált kutatási platform létrehozása személyre szabott rákterápiás célpontok és sejtfolyamatok azonosítására” című zárókonferenciára
2015. június 22.

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Genetika Tanszéke, Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszéke, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja és az Aradi Vasile Goldiş Nyugati Egyetem

 

 

tisztelettel meghívja Önt a

 

 

„Határon átnyúló integrált kutatási platform létrehozása személyre szabott rákterápiás célpontok és sejtfolyamatok azonosítására”

 

című HURO/1101/173/2.2.1 számú projekt zárókonferenciájára.

 

 

A rendezvény helye:

Szegedi Tudományegyetem, TTIK Biológiai épületének Ferenczy Lajos előadóterme,

Szeged, Középfasor 52.

 

 

A rendezvény időpontja:

2015. június 26. 11:00 óra


ZÁRÓKONFERENCIA

„Határon átnyúló integrált kutatási platform létrehozása személyre szabott rákterápiás célpontok és sejtfolyamatok azonosítására” HURO/1101/173/2.2.1.

 

SZTE TTIK Biológiai épület, Ferenczy Lajos terem

2015. június 26.

 

1000 – 1100 Regisztráció, kávéval és üdítővel


Tudományos előadások


Levezető: Dr. Deák Péter és Dr. Anca Hermenean


1100 – 1120 Maria Suciu, Willhelm I, Nyul-Toth A, Hasko J,

Ardelean A, Hermenean A, Krizbai I: Vér-agy gát sajátosságai az agy fehér és szürkeállományában.

1120 – 1140 Wilhelm I, Fazakas Cs, Molnár J, Farkas A, Nyúl-Tóth A, Haskó János, Krizbai I: A ver-agy gát szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában.

1140 – 1200 Szili Petra, Boros I: Rákos sejtek drog rezisztenciája és járulékos érzékenysége.

1200 – 1220 Pál Margit, Tomisa B, Ottlik D, Tósoki R és Deák P: Kemoszenzitivitás genetikai alapjainak vizsgálata Drosophila modell organizmusban.

1220 – 1300 Kávészünet

 

Projektzáró ceremónia


Levezető: Professzor Boros Imre és professzor Aurel Ardelean


1300 – 1310 A konferenciát megnyitja Professzor Kemény Lajos, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese.

1310 – 1320 A résztvevőket köszönti Prof. Aurel Ardelean, az Aradi Vasile Goldiş Nyugati Egyetem elnöke, a program vezetője.


Projekteredményeket bemutató előadások


1320 – 1340 Anca Hermenean – Infrastrukturális fejlesztések az Aradi Vasile Goldiş Nyugati Egyetemen.

1340 – 1400 Farkas E. Attila – Infrastrukturális fejlesztések az SZBK Biofizikai Intézetében.

1400 – 1420 Boros Imre – Infrastrukturális fejlesztések az SZTE TTIK Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszékén.

1420 – 1440 Deák Péter – Infrastrukturális fejlesztések az SZTE TTIK Genetika Tanszékén.

 

1440 – Állófogadás

Sajtómeghívó - "A Szegedi Tudományegyetem a fenntarthatóság útján: Eddig megtett lépések, lehetséges útirányok" című projektelem-záró rendezvényre
2015. június 22.

Az egyetemi és városi polgárokat célzó szemléletformálás mellett az SZTE elköteleződött a megújuló energiaforrások felhasználásában rejlő lehetőségek kihasználása iránt is az elmúlt években. Ezt több olyan nagyberuházás is bizonyítja, min például a 2015-ben megduplázódó, napenergia felhasználásával megvalósuló villamos energiatermelés, vagy a szennyvízhő hasznosításán alapuló technológia kiépítése a József Attila Tanulmányi és Információs Központban.


A Szegedi Tudományegyetem a fenntarthatóság útján: Eddig megtett lépések, lehetséges útirányok című projektelem-záró rendezvényt

2015. június 25-én 9 óra 30 perctől

az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban (6722 Szeged, Ady tér 10.)

rendezik meg.


A záró rendezvényen az SZTE zöld műszaki megoldásainak fejlődését Dr. Rovó István létesítménygazdálkodási igazgató mutatja be. A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 azonosító számú projekt szervezetfejlesztési alprojekt részeként megvalósult TOP 10 zöld egyetem projektelem keretében külföldi felsőoktatási intézmények élenjáró zöld megoldásait, látogatói programjait és jó gyakorlatait ismerhette meg a Szegedi Tudományegyetem munkatársainak egy csapata. A tájékoztató rész második felében az utazások tapasztalatait és tanúságait Gyarmati László intézmény igazgató ismerteti.


A meghívó és részletes program itt elérhető

2015. június 22.
1 perc

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 „Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetem fókuszában” projekt keretében megrendezésre kerülő workshopra.


A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 9.
A rendezvény időpontja: 2015.június 24. 10 óra


PROGRAM:
10.00 - 10.10 KÖSZÖNTŐ


10:10 - 10:50 A DUÁLIS KÉPZÉS TAPASZTALATAI A KECSKEMÉTI FŐISKOLA
GAMF KARÁN
Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár
Kovács Zsuzsanna vezető, Duális Képzés Módszertani Központ


10:50 – 11:20 A DUÁLIS KÉPZÉS A VÁLLALAT SZEMSZÖGÉBŐL,
TAPASZTALATOK A HILTI SZERSZÁM KFT.-NÉL
Balogh Gábor központi mérnök


11:20 – 11:40 A DUÁLIS KÉPZÉS VÁLLALATI TAPASZTALATAI A DELTAPLAST
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-NÉL
Csengery Zsolt ügyvezető igazgató


11:40 – 12:10 A DUÁLIS KÉPZÉS AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN
Dr. Bíró István egyetemi docens, SZTE Mérnöki Kar


12:10 – ÁLLÓFOGADÁS

2015. június 22.
2 perc

A média iránt érdeklődő középiskolásoknak kínál 2015. június 22-26. között gyakorlatorientált újságírói, televíziós és fotózási ismereteket a Szegedi Tudományegyetem tudománykommunikációs diáktábora. A szakmai munka mellett a résztvevők az SZTE képzési kínálatával is megismerkednek.

A közlemény itt letölthető

2015. június 19.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem és MTA Szegedi Biológiai Központ részvételével 2015 áprilisában egy új, egészségipari-egészségtudományi komplex projekt indult. A projekt egyik kiemelt célja a kutatóhelyeken dolgozó kutatók, a civil szektor, vállalati szektor és egészségügyi szakkormányzat szakembereinek részvételével közös tudástranszfer program megvalósítása. Valamennyi tudástranszfer típusú tevékenység a konzorciumi tagok részéről részt vevő egységek és az adott tématerülethez illeszkedő, releváns iparági szereplők közötti rendszeres találkozókat, szakmai egyeztetéseket, előkészítő munkákat, illetve bizonyos kiemelt témák esetében szakmai rendezvények keretében történő véleménycseréket foglal magában.

Az ünnepélyes projekt NYITÓ rendezvény

Időpontja: 2015. június 23. (KEDD) 14.00 óra

Helyszín: SZTE RTSZK (SZEGED, Dugonics tér 13.) 5. sz. terem és átrium

 

„EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI, EGÉSZSÉGIPARI TUDÁSHÁLÓZAT A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN A MOLEKULÁRIS MEDICINA INNOVÁCIÓS KÖRNYEZETÉNEK MEGTEREMTÉSÉRE”

 

PROGRAM:

13:30-14:00 REGISZTRÁCIÓ/INTERJÚ LEHETŐSÉG

14:00-14:05 KÖSZÖNTŐ – Prof. Dr. Széll Márta szakmai vezető

14:05-15:50 A PROJEKT BEMUTATÁSA – ALPROGRAMOK, ALTÉMÁK

15:50-16:05 A PROJEKT BEMUTATÁSA – VÁLLALATI PARTNEREK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS HATÓSÁGÉS HATÓSÁGI SZERVEK

16:05-16:10 ZÁRSZÓ - Prof. Dr. Széll Márta szakmai vezető

16:10-17:00 ÁLLÓFOGADÁS

 

A sajtónyilvános eseményre tisztelettel hívjuk, szeretettel várjuk az újságírókat, a médiumok, a szerkesztőségek munkatársait.

Sajtómeghívó - SZTE Innovációs Klub Est
2015. június 17.

Az SZTE Innovációs Klub soron következő klubestjét

2015. június 22-én, hétfőn 18 órakor rendezi meg

a JATE Klub nagytermében

Az est témája: Mit tehet a feltaláló, ha ellopták a találmányát?

 

Az est vendégei: Losonczi Áron, az üvegbeton feltalálója és Oroszi László, az irányítósávos sportcipő feltalálója. Mindkét vendég találmányát külföldi vállalatok kezdték el hasznosítani anélkül, hogy erre jogosultak lettek volna és saját fejlesztésükként mutatták be a piacon a találmányokat. Losonczi Áron és Oroszi László azon kevés magyar feltalálók közé tartoznak, akik sikeresen tudták bírósági úton érvényesíteni jogaikat a nemzetközi nagyvállalatokkal szemben. A feltalálók azon tapasztalatokra és ismereteket hívják fel a résztvevők figyelmét, amelyek hozzájárulhatnak más feltalálók számára is a szellemi tulajdonuk hatékonyabb védelméhez.

 

A sajtónyilvános eseményre tisztelettel hívjuk, szeretettel várjuk az újságírókat, a médiumok, a szerkesztőségek munkatársait.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat június 19-ig jelezzék a szervezők számára az alábbi regisztrációs felületen: regisztráció vagy a kutatasmarketing@rekt.szte.hu címen.

Sajtómeghívó
2015. június 17.

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY - TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004


Ezúton tisztelettel meghívom Önt a "Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon" című, TÁMOP-4.1.1.C-
12/1/KONV-2012-0004 azonosító számú projekt keretében megrendezésre kerülő projektzáró rendezvényre.


A rendezvény időpontja: 2015. június 23. (kedd)
A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem
REKTORI HIVATAL, II. EMELET DÍSZTEREM
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Program:
12:40 - 13:00 Érkezés (kávézás)
13:00 - 13:15 Köszöntő beszédek
13:15 - 13:25 Szervezetfejlesztés alprojekt elért eredményei
13:25 - 13:35 Munkaerő-piaci alprojekt elért eredményei
13:35 - 13:45 Képzésfejlesztés alprojekt elért eredményei
13:45 - 13:55 Harmadik misszió - KFI alprojekt elért eredményei
13:55 - 14:05 Harmadik misszió - GVK alprojekt elért eredményei
14:05 - 14:50 Fogadás
14:50 - 15:00 Harmadik misszió - PI alprojekt elért eredményei
15:00 - 15:10 Hallgatói szolgáltatásfejlesztés - Karrier alprojekt elért eredményei
15:10 - 15:20 Hallgatói szolgáltatásfejlesztés - Mentor alprojekt elért eredményei
15:20 - 15:30 Nemzetközi alprojekt elért eredményei
15:30 - 15:40 Minőségfejlesztés alprojekt elért eredményei
15:40 - 15:50 Marketing alprojekt elért eredményei
15:50 - Kötetlen beszélgetés (kávézás)


Prof. Dr. Rácz Béla
szakmai vezető


ACULATI_ELEMinfoblokk_kedv_final_CMYK__ESZA

Sajtómeghívó - Onkodiagnosztikai, terápiai és kardiológiai oktatásfejlesztési workshop a Szegedi Tudományegyetemen
2015. június 16.

A Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Biológiai Központ részvételével 2015. áprilisában egy új, egészségipari-egészségtudományi komplex projekt indult. A Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.2.6-15/1-2015-0002 számú „Egészségtudományi, egészségipari tudáshálózat a dél-alföldi régióban a molekuláris medicina innovációs környezetének megteremtésére” című pályázatának egyik célja egy egészségtudományi és egészségipari tudáshálózat létrehozása a dél-alföldi régióban a molekuláris medicina innovációs környezetének megteremtésére.

 

 

A projektben kiemelt szerep jut az onkológiai együttműködések fejlesztésének is. A tudástranszfer típusú tevékenység részeként

2015. június 18-án 9 óra 30 perctől

 

a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalában

 

egy magyar-román-szerb onkológiai oktatási platform létrehozásának előkészítéséről tanácskoznak.

 

A 2015. június 18-i oktatásfejlesztési workshop első fontos állomása a kutatóhelyeken felhalmozott tudás társadalmasítása érdekében szervezendő, 15 rendezvényből álló sorozatnak.

 

 

A sajtónyilvános eseményre tisztelettel hívjuk, szeretettel várjuk az újságírókat, a médiumok, a szerkesztőségek munkatársait. A sajtó képviselőinek kérdéseire Prof. Dr. Széll Márta a projekt szakmai vezetője válaszol


A háttéranyag itt olvasható


ACULATI_ELEMinfoblokk_kedv_final_CMYK__ESZA


Nobel-díjas tudóssal találkoztak a fiatal szegedi kutatók
2015. június 15.

Hazánk legtehetségesebb, természettudományok iránt érdeklődő középiskolásai találkozhattak Erwin Neher Nobel-díjas kutatóval azon a jelentős tudományos konferencián, melyet június 12. és 13. között, immár negyedik alkalommal rendeznek meg Szegeden. A konferenciával párhuzamosan egyedülálló kísérlet-sorozat is kezdődött a csongrádi megyeszékhelyen: a diákok harminc órán át végeznek természettudományos kísérleteket a Radnóti Miklós Gimnáziumban nemrég átadott, modern orvosbiológiai laboratóriumban.


Dr. Hegyi Pétertől, a konferenciát szervező Szegedi Tudós Akadémia titkárától megtudtuk, a rendezvény célja, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Ennek megfelelően a találkozón résztvevő tehetséges diákok a világhírű német tudóstól és feleségétől, a göttingeni X-Lab-ot vezető Eva Neher-től első kézből kapnak választ arra a kérdésre, hogy miért érdemes tudományos tevékenységgel foglalkozni. A kapcsolódó programok keretében a fiatalok arra is lehetőséget kapnak, hogy tudományos eredményeiket bemutassák a neves kutatókból álló közönségnek – tette hozzá dr. Hegyi Péter.


A Szegedi Tudós Akadémián három éve azon dolgoznak, hogy megvalósítsák azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között végigkísérő kutatói életpályamodellt, mely képes arra, hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat egyéni képzés és kiváló mentorok biztosításával. Az oktatási rendszer már harmadik éve sikerrel működik Szegeden: a jelentkezők száma megközelíti a 150 főt. A program vezetői kiemelték: a Szegedi Tudós Akadémián bevezetett, Nobel-díjas tudósok és világhírű kutatók által támogatott speciális multigenerációs oktatási rendszerben a tanulók rendkívüli lehetőséget kapnak arra, hogy testközelből megtapasztalják, milyen kihívásokat jelent egy nemzetközi kutatócsoporttal dolgozni.


A tudományos világ tehát az elkövetkezendő hónapokban ismét Szegedre figyel: a konferencia keretében a városba látogató Erwin Neher-rel együtt ugyanis 13-ra emelkedett a városba látogató Nobel-díjasok száma, ami világviszonylatban is egyedülálló eredmény, az idei év őszén pedig újabb két Nobel-díjas tudóst lát vendégül Csongrád megye székhelye, ezzel tizenötre emelve a városban 2012 óta vendégeskedő Nobel-díjas kutatók számát.Bővebben itt olvashat a Nobel-díjas tudós látogatásáról.
Sajtóemlékeztető - Nobel-díjasok és tehetséges diákok 4. Konferenciája Szegeden
2015. június 11.

Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Újságíró Kolléga!


Ezúton szeretnénk emlékeztetni Önt, hogy


A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit a Nobel-díjas kutatók látogatása alkalmából szervezett sajtónyilvános programsorozatra.

 

A rendezvény hivatalos sajtótájékoztatójának helyszíne és időpontja:

 

2015. június 12. (Péntek) – 12.00 óra

HOTEL NOVOTEL SZEGED****

(6721 Szeged, Maros utca 1.)

 

A kétnapos tudományos konferencia három fő programot biztosít az érdeklődők számára: tudományos előadásokat Szent-Györgyi Mentorok és diákok közreműködésével, orvosbiológiai laboratóriumi kísérleteket, valamint az eseményt záró gálaestet.

Az eseményen köszöntőt mond a Nobel-díjas biokémikus, Erwin Neher, valamint Eva-Maria Neher, a göttingeni X-lab alapítója és igazgatója.
A konferencián számos előadást hallhatunk más-más érdekes témában, emellett pedig a középiskolások számára különböző csoportokban lehetőség nyílik egy laboratóriumi gyakorlatra is.

 

A sajtómeghívó itt elérhető: sajtómeghívó

A sajtónyilvános eseményeket részletező program, háttérinformációk, valamint az eseményt beharangozó sajtóközlemény a linkre kattintva letölthető.

Háttéranyag Erwin Neher Nobel-díjas kutatóról és Eva Neher a göttingeni X-lab igazgatójáról a linkre kattintva letölthető. Háttéranyag a Szent-Györgyi Talentum Díjról itt elérhető.

Sajtómeghívó - Több mint tízezer hétköznapi hőst mozgósított a Vöröskereszt
2015. június 11.

Több mint tízezren találták meg magukban a hőst! A 9. Országos Felsőoktatási Véradóverseny keretében több mint 12 ezren adtak vért, egynegyedük első alkalommal. A verseny főtámogatója a Media Markt Magyarország volt. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésének helyszíne ezúttal Szeged lesz, ahol a nyertes intézmények, véradószervezők, önkéntesek és a verseny támogatói vehetnek át elismeréseket. A hazai legnagyobb humanitárius szervezet minden évben a Véradók Világnapjához (június 14.) igazítja az eredményhirdetést, ezzel is hangsúlyozva a fiatal véradók toborzásának fontosságát.


Időpont: 2015. június 12., 12:00

 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal Díszterme (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Résztvevők: 


Bobrovics Árpád, a Magyar Vöröskereszt alelnöke

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója

Dr. Jákó Kinga, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója

Prof. Dr. Martinek Tamás, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese

Német Károly Csongor, a Média Markt Magyarország ügyvezető igazgatója

 

Kérjük, részvételi szándékát a sajto@voroskereszt.hu címen jelezze 2015. június 12-én 10 óráig. Köszönjük!


A hivatalos meghívó itt letölthető

A háttéranyag itt elérhető

Nobel-díjasok és tehetséges diákok 4. Konferenciája Szegeden
2015. június 09.

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit a Nobel-díjas kutatók látogatása alkalmából szervezett sajtónyilvános programsorozatra.

 

A rendezvény hivatalos sajtótájékoztatójának helyszíne és időpontja:

 

2015. június 12. (Péntek) – 12.00 óra

HOTEL NOVOTEL SZEGED****

(6721 Szeged, Maros utca 1.)

 

A kétnapos tudományos konferencia három fő programot biztosít az érdeklődők számára: tudományos előadásokat Szent-Györgyi Mentorok és diákok közreműködésével, orvosbiológiai laboratóriumi kísérleteket, valamint az eseményt záró gálaestet.

Az eseményen köszöntőt mond a Nobel-díjas biokémikus, Erwin Neher, valamint Eva-Maria Neher, a göttingeni X-lab alapítója és igazgatója.
A konferencián számos előadást hallhatunk más-más érdekes témában, emellett pedig a középiskolások számára különböző csoportokban lehetőség nyílik egy laboratóriumi gyakorlatra is.

 

A sajtómeghívó itt elérhető: sajtómeghívó

A sajtónyilvános eseményeket részletező program, háttérinformációk, valamint az eseményt beharangozó sajtóközlemény a linkre kattintva letölthető.

Sajtómeghívó
2015. június 09.

A Magyar Örökség Díjas Védőnői Szolgálat, idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját.

A Centenáriumi év alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Védőnői Alapellátási Egysége Emlékülést szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.

 

Az EMLÉKÜLÉS

Helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme

Szeged, Széchenyi tér 10.

Időpontja: 2015. június 11. 14 óra

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Prof. Dr. Pál Attila

igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár


 

 

Prof. Dr. Orvos Hajnalka Baloghné Fűrész Veronika

egyetemi tanár vezető védőnő

86. Ünnepi Könyvhét: „Utcára a tudományt!” – szegedi akadémikus, professzor a kutatásról
2015. június 04.

Utcára a tudománnyal! Az Amerikában is népszerű Street Science-akciót időszerűvé teszi az áltudomány interneten is sebes terjedése. A 86. Ünnepi Könyvhéten „az SZTE utcára viszi a tudományt”. A program lehetőséget kínál arra, hogy „az utca embere” személyesen találkozhasson tudósokkal, kutatókkal.

 

A 86. Ünnepi Könyvhét szegedi rendezvényeinek részeseként „az SZTE utcára viszi a tudományt”. A szegedi egyetem több oktatója, kutatója vállal szerepet a könyvhéten. Például:

Az akadémikus Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora is részt vesz a 86. Ünnepi Könyvhét szegedi tudománynépszerűsítő akciójában: az „SZTE utcára viszi a tudományt”. A 8 kötetes Szegedi Egyetemi Tudástár néhány szerkesztőjét és szerzőjét – köztük az SZTE fizikus rektorát –Sipos Júlia újságíró (Magyar Rádió, Magyar Tudomány) kérdezi 2015. június 5-én (pénteken) 16.30-17.30 között a Lobby Café (Szeged, Kárász utca 17.) teraszán. A beszélgetésbe bekapcsolódik: a Szegedi Egyetemi Tudástár sokszoros rekordere: Hannus István professor emeritus, Laczkó Sándor, az SZTE Klebelsberg Könyvtár osztályvezetője, Vajda Tamás, az SZTE Egyetemi Levéltár vezetője. És a sor folytatható, hiszen a könyvhéten megvásárolható a Szegedi Egyetemi Tudástár 8 kötetének szerzői közül több kutatóval is megismerkedhet a kedves olvasó.

2015. június 6-án a Lobby Café teraszán 18.30 és 19.30 között Hannus István professzorral beszélget Újszászi Ilona, a téma: 13 + 1 dolog, amit csak kevesen tudnak a Nobel-díjról és Szent-Györgyi Albertről.

A Dugonics téri színpadon 2015. június 7-én 16.30 és 17.00 között Tévhitek gyógyszerekről és gyógynövényekről – a „Ködpiszkáló kutatóval”, Csupor Dezsővel, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar adjunktusával beszélget Újszászi Ilona.

 

Az egyetemi kiadói műhelyek sátrában a Klebelsberg Könyvtár és az Alma Mater is várja az olvasókat.

A Szegedi Tudományegyetem ünnepi könyvheti programjairól folyamatosan beszámol az SZTE Hírportál.

 

 

Az SZTE könyvheti programjaira szeretettel hívja, várja az újságírókat, a médiumok munkatársait az SZTE Közkapcsolati Igazgatóság Média Centrum és a Kulturális Iroda – a szervezők nevében.

Sajtóközlemény
2015. június 03.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

Ágazati felkészítés a haza ELI projekttel összefüggő

képzési és K+F feladatokra

Támogatási összeg: 1,050 milliárd Forint

Szakmai vezető: Prof. Dr. Rácz Béla

Projektmenedzser: Maróti Péter

 

2015 júniusában zárul az a két éves projekt, amelynek kiemelt szakmai célja egyrészt a Szegeden épülő ELI-ALPS lézeres kutatóközponthoz kapcsolódó, valamint az önálló fotonikai/lézeres K+F tevékenységekben részt vevő szervezetek ágazati összefogása az alapkutatástól a kutatás-fejlesztésen át az ipari alkalmazásokig, másrészt az ágazathoz kapcsolódó képzések fejlesztése.

A projektet végrehajtó konzorciumnak (Pécsi Tudományegyetem, Kecskeméti Főiskola, MTA Atommagkutató Intézet) a Szegedi Tudományegyetem vezetésével és szakmai együttműködő partnereivel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont; ELI-HU Nonprofit Kft) kiemelt feladata volt a projekt partnerintézményeiben folyó, a lézeres területhez kötődő magyar és idegen nyelvű felsőoktatási képzések korszerűsítése, és az ágazati munkaerő-piaci igényekhez igazítása.

A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetemen két új szak indításánál (infobionika mesterszak; mechatronika alapszak) lézeres tematikájú kurzusok is bekerültek a hálótervbe, lehetőséget teremtve a képzésben részt vevő hallgatóknak, hogy e területen is bővítsék ismereteiket, jól kiegészítve a szak alapprofilját, és javítva az elhelyezkedési esélyeiket lézeres-ágazatban tevékenykedő kutatóintézeteknél, cégeknél. A munkaerőpiac részéről igényként merült fel a mérnöki diplomával rendelkező szakemberek lézeres ismereteinek bővítése is. Ezen igény hívta életre a Kecskeméti Főiskola által alapított és indított lézerlaboratóriumi szakmérnök szakirányú továbbképzést. Összhangban az új felsőoktatási stratégiával, kiemelt cél volt a külföldi hallgatóknak a képzésekbe való becsatornázása, amelyet angol nyelven folyó képzések akkreditációjával (SZTE: Lézerfizikus szakirányú továbbképzés, PTE: Fizika alapszak), angol nyelvű tananyagok kidolgozásával és nemzetközi nyári iskolák rendezésével segítettünk elő.

Oktatóink, kutatóink, oktatási segédszemélyzetünk szaknyelvi ismereteit továbbképzések során bővítettük, amelyhez hozzájárult a projekt során - Magyarországon egyedülállóan – kifejlesztett hiánypótló lézeres terminológiai szakszótár, amelyet a szegedi lézeres kutatások meghatározó személyei (Dr. Ketskeméty István, Dr. Kozma László) emlékének szentelünk. A szótár on-line elérhető (www.dictioneli.stepp.hu) minden érdeklődő szakember számára.

A konzorciumi tagok a projekt eredményein alapulva és annak eredményeképpen létrehozták, - mint hídképző szervezetet - a Lézerek és Alkalmazásai Oktatási Klasztert, amely a projekt végére tematikailag és szervezetileg is kibővült a lézeres technológiák irányába, nyitva a hazai lézeres, fotonikai vállalkozások felé. A STEPP klaszter immár az új arculattal és jövőképpel egy közösségi standon képviseli a hazai lézeres közösség érdekeit a júniusi Laser World of Photonics 2015 kiállításon Münchenben.

A projekt 2015. június 10-én tartja az Optika Nyári Iskolával összekötött zárórendezvényét Siófokon.


ACULATI_ELEMinfoblokk_kedv_final_CMYK__ESZA

Meghívó projektzáró konferenciára
2015. június 02.

Tisztelettel meghívjuk az „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra„ című projekt ünnepélyes záró konferenciájára.


Időpont: 2015. június 10. (szerda) 10 óra
Helyszín: Balaton Hotel Siófok (Petőfi sétány 9.)


A konferencián összefoglaljuk a projekt fő eredményeit, tanulságait. Előadásokat hallhatunk a hazai lézeres ágazati K+F tevékenységek stratégiai összefogásáról, közös fejlesztéséről; az ágazat viszonyát az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont fejlesztési elképzeléseihez. Bemutatjuk a közös lézeres képzésfejlesztés tapasztalatait és a hazai KKV szektor bevonási lehetőségeit az oktatás/képzésbe, továbbá a megalakult lézeres klaszter céljait, feladatait.


A részletes program a csatolt meghívóban

Sajtóközlemény
2015. június 01.

A médiumok érdeklődésére reagálva a Szegedi Tudományegyetem az alábbiakat kívánja közölni.


A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló iskolákkal kapcsolatos fenntartói jogosítványok közül – egyebek mellett – az iskolák nevének megállapításával, illetve átszervezésével kapcsolatos jogok gyakorlását közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) miniszterének hatáskörébe helyezi. Az Emberi Erőforrások Minisztere e jogával élve – a jogszabályokban ugyancsak rögzített előkészítést követően – döntött arról, hogy a korábbi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola – az általános iskola beolvadásával – egyesül, és az így létrejövő intézmény elnevezése „Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola” lesz, valamint arról, hogy az új intézményben támogatja a 6 és a 8 osztályos gimnáziumi képzés indítását is. A döntésről a minisztérium levélben tájékoztatta az SZTE vezetését.


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2015. június 1-jén tartott ülésén a fentieknek megfelelően elfogadta a létrejövő új intézmény alapító okiratát, amely 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

Szeged, 2015. június 1.

 

 

SZTE Közkapcsolati Igazgatóság,

Média Centrum

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek