SZTE Info

Huszonkettőre bővült a Szegedi Tudományegyetem klaszterkapcsolatainak száma

A Szegedi Tudományegyetem magas szintű szakmai és képzési kompetenciája és kiterjedt kapcsolatrendszere révén kiválóan alkalmas a hálózatok egy sajátos formájában a klaszterekben való szerepvállalásra. A klaszterekkel való együttműködés egyik legfőbb előnye, hogy az egyetem keretein belül felfedezett pilot szintű kutatási eredményeknek új piacokat tudnak keresni, ezáltal biztosítani tudják az eredmények jobb hasznosítását. A Szegedi Tudományegyetem több klaszterrel is kapcsolatba került az elmúlt évek során, érdemi együttműködést 22-vel alakított ki.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A kutatás-fejlesztési projektek komplexitása, a tudományterületek határainak összemosódása, a piaci igények és a kutatási célok összeegyeztetésének fontossága, de a magas költségek is összefogásra késztetik a szervezeteket. Az együttműködések egyik sajátos formája a klaszter, melyben önálló cégek, intézmények hálózatos formában működnek együtt, kooperációjuk alapja hosszú távú érdekeik azonossága, és a közösen végzett tevékenységeik költségcsökkentő, hatékonyságot növelő hatása. A klaszterek működése során az egyetemi szerepvállalás mind gazdasági, mind társadalmi szempontból jelentős, az egyetem képzési kompetenciáira felfűzhető klasztertevékenységek meghatározhatják az egyetem további oktatási irányait.

A TÁMOP 4.2.1.-08/1-2008-0002 számú „Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi régióban” című pályázat keretében tovább fejlesztették az Egyetem klaszter-kapcsolatait. A Szegedi Tudományegyetem, klaszterekben való munkája során képes arra, hogy kihasználva magas szintű szakmai és képzési kompetenciáit, valamint széleskörű kapcsolatrendszerét, további belföldi és külföldi együttműködéseket alakítson ki, ezáltal rendszeresen új kutatásokat végezzen, melynek eredményeit a klaszter tagjaival közösen képes hasznosítani. A klaszterek munkájában való szerepvállalás egyik legfontosabb előnye, hogy egyes, az egyetem égisze alatt felfedezett pilot szintű kutatási eredményeknek új piacot keresnek és találhatnak, így eredményeik magasabb szinten hasznosíthatóvá válnak. Az SZTE oktatási potenciálja a szoftveripar, biotechnológia, környezetipar, egészségipar, megújuló energia területén a legerősebb. Ezeken a területeken az egyetemi egységek jelentős hozzáadott értékű munkát végeznek a klaszterek tevékenységében. A Szegedi Tudományegyetem az elmúlt években 22 klaszterrel került kapcsolatba, melyek közül 20 a Dél – alföldi régióban található, ugyanakkor szerepet vállal 1 budapesti- és 1 balatonfüredi székhelyű klaszterben is.

A hivatalos sajtóközlemény innen tölthető le

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2020. november 11.

Nyito_Tanevnyiton_1940_11_11

Mit az üzen a 148, a 80 és a 18 évvel ezelőtti november 11. a Szegedi Tudományegyetem mai polgárainak? 2020. november 11-én, az SZTE Egyetem Napján ünneplés helyett a Covid-19-pandémia leküzdésére fókuszál a szegedi universitas is. A jelen tudományos, egészségügyi, logisztikai és emberi problémái megoldásához talán erőt adhatnak SZTE három „első rektora” november 11-hez kötődő gondolatai.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.