SZTE Info

A siker kulcsa: kreativitás és innováció

2010. júliusában negyedik alkalommal rendezték meg az oktatáspolitika és neveléstudomány vezető fórumát, az Education Leaders Forum-ot. A Microsoft, a European Schoolnet és az UNESCO összefogásával életre hívott kezdeményezés ezúttal Varsóban teremtett közös platformot a világ minden tájából érkező oktatáspolitikában érintett miniszterek, döntéshozók, illetve kutatók közötti eszmecserére. A kétnapos rendezvény középpontjában az oktatás jövője, illetve annak gazdasági fejlődésben betöltött szerepe állt.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A meghívott szakértők között szerepelt Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője is, aki az oktatási rendszerek visszacsatolási mechanizmusainak jelentőségéről, a fejlesztésben illetve a döntéshozatalban betöltött szerepéről beszélt. Miként elmondta, az elmúlt évtizedben rendszeressé váltak a nemzetközi felmérések, és ezek adatai alapján meg lehet mutatni egyes oktatási rendszerek erősségeit és gyengéit, ki lehet jelölni a fejlesztési prioritásokat. Továbbá, az immáron több mérési ciklus adatbázisai alapján meg lehet határozni az oktatás színvonala és a gazdasági fejlődés üteme közötti összefüggést, és becsléseket lehet végezni arra vonatkozóan, milyen hatása lenne az egyes országokban az oktatási rendszer jelentősebb fejlesztésének. Számos országban – köztük Magyarországon is – kiépültek a nemzeti oktatási értékelési rendszerek, melyek általában már részletes iskolai szintű visszajelzéseket nyújtanak, lehetőséget teremtve az intézmények adatokkal alátámasztott értékelésére és fejlesztésére. Ugyanakkor az elmúlt évtized látványos fejlesztései egyben ki is merítették a papír alapú tesztekkel végzett felmérések lehetőségeit. Újabb, szinte végtelenül gazdag lehetőségeket nyit azonban az információs technológiák alkalmazása, amelyek révén kiküszöbölhetőek a tesztek kinyomtatásának, szétküldésének, összegyűjtésének, javításának, és az adatok rögzítésének hosszadalmas és költséges folyamatai. Példaként említette, hogy Szegedi Tudományegyetemen működő Oktatáselméleti Kutatócsoport egy ilyen rendszer kidolgozását kezdte meg. Az általános iskola első hat évfolyamára tervezett online diagnosztikus rendszer gyors tanulói szintű visszajelzést nyújt, akár évenként akár többször is. Ezáltal lehetővé válik a tanulási kudarcok megelőzése és hosszabb távon az oktatás személyre szólóvá tétele.

A Fórumról bővebb információ a http://www.elf2010.org linken olvasható.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2020. május 26.

IMG_9666

Marton Ákos Barnabás és Vinkó Leó fiatal festőművészek, mindketten a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar rajz szakán végeztek. Évek óta alkotnak együtt, és dekorálnak: szórakozóhelyeken, fürdőben és épületek hatalmas tűzfalain csodálhatjuk meg monumentális munkáikat. Az alkotópárossal aktuális megbízásuk helyszínén beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.