Bezár

Hírarchívum

A siker kulcsa: kreativitás és innováció

A siker kulcsa: kreativitás és innováció

2010. július 16.

2010. júliusában negyedik alkalommal rendezték meg az oktatáspolitika és neveléstudomány vezető fórumát, az Education Leaders Forum-ot. A Microsoft, a European Schoolnet és az UNESCO összefogásával életre hívott kezdeményezés ezúttal Varsóban teremtett közös platformot a világ minden tájából érkező oktatáspolitikában érintett miniszterek, döntéshozók, illetve kutatók közötti eszmecserére. A kétnapos rendezvény középpontjában az oktatás jövője, illetve annak gazdasági fejlődésben betöltött szerepe állt.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A meghívott szakértők között szerepelt Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője is, aki az oktatási rendszerek visszacsatolási mechanizmusainak jelentőségéről, a fejlesztésben illetve a döntéshozatalban betöltött szerepéről beszélt. Miként elmondta, az elmúlt évtizedben rendszeressé váltak a nemzetközi felmérések, és ezek adatai alapján meg lehet mutatni egyes oktatási rendszerek erősségeit és gyengéit, ki lehet jelölni a fejlesztési prioritásokat. Továbbá, az immáron több mérési ciklus adatbázisai alapján meg lehet határozni az oktatás színvonala és a gazdasági fejlődés üteme közötti összefüggést, és becsléseket lehet végezni arra vonatkozóan, milyen hatása lenne az egyes országokban az oktatási rendszer jelentősebb fejlesztésének. Számos országban – köztük Magyarországon is – kiépültek a nemzeti oktatási értékelési rendszerek, melyek általában már részletes iskolai szintű visszajelzéseket nyújtanak, lehetőséget teremtve az intézmények adatokkal alátámasztott értékelésére és fejlesztésére. Ugyanakkor az elmúlt évtized látványos fejlesztései egyben ki is merítették a papír alapú tesztekkel végzett felmérések lehetőségeit. Újabb, szinte végtelenül gazdag lehetőségeket nyit azonban az információs technológiák alkalmazása, amelyek révén kiküszöbölhetőek a tesztek kinyomtatásának, szétküldésének, összegyűjtésének, javításának, és az adatok rögzítésének hosszadalmas és költséges folyamatai. Példaként említette, hogy Szegedi Tudományegyetemen működő Oktatáselméleti Kutatócsoport egy ilyen rendszer kidolgozását kezdte meg. Az általános iskola első hat évfolyamára tervezett online diagnosztikus rendszer gyors tanulói szintű visszajelzést nyújt, akár évenként akár többször is. Ezáltal lehetővé válik a tanulási kudarcok megelőzése és hosszabb távon az oktatás személyre szólóvá tétele.

A Fórumról bővebb információ a http://www.elf2010.org linken olvasható.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek