SZTE Info
GYTK1_2

Először avattak gyógyszerészdoktorokat Szegeden

A József Attila Tanulmányi és Információs Központban 2009. június 27-én avatták az első olyan végzős gyógyszerészeket, akik – a 2009. január 1-jétől hatályos törvény értelmében – diplomájukkal együtt doktori címet szereztek.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Ezzel együtt Prof. Dr. Szabó Gábor rektor további, a megelőző években-évtizedekben a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomát szerzett régi hallgatókat is gyógyszerészdoktorrá avatott.

A rendkívüli gyógyszerészavató tanácsülés élén Prof. Dr. Szabó Gábor rektorral, a Magyar Rektori Konferencia július 1-jén hivatalba lépő elnökével, valamint Prof. Dr. Fülöp Ferenccel, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával; Prof. Dr. Nagy Katalinnal, a Fogorvostudományi Kar dékánjával és Prof. Dr. Benedek Györggyel, az Általános Orvostudományi Kar dékánjával ötvenegy frissen diplomázott gyógyszerészhallgatót, valamint további hetvenöt korábban végzett gyógyszerészt avatott doktorrá.

GYTK2_2

A szertartás alapján egy most diplomázott hallgató társai nevében tiszteletteljes kérelemmel fordult a rendkívüli gyógyszerészavató tanácsüléshez, hogy kérvényezze az ünnepélyes avatást. Fülöp Ferenc dékán szólalt fel ezt követően, hogy megerősítse a gyógyszerészek avatási kérelmét, egyúttal felterjessze azt a rektornak. Prof. Dr. Szabó Gábor rektor a jelöléseket elfogadta. Ezt ünnepélyes eskütétel követte, majd a rektor, az avatótanács és Prof. Dr. Fülöp Ferenc dékán a diploma átadásával egy időben gyógyszerészdoktorrá avatta a végzős hallgatókat. A korábban végzett gyógyszerészek következtek, a hetvenöt díszoklevelet néhány éve végzett hallgatóktól már deres halántékú gyógyszerészekig több szakember, köztük nem egy apa-fia vagy apa-lánya vehette át.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc köszöntőjében külön kitért a rendkívül fontos eseményre, még különlegesebb ünnepnek nevezve meg ezt a napot, melyen nem felejtett el megemlékezni a tudományág példátlan fejlődéséről, továbbá sikeres és göröngyös történelmének fontos alakjairól. Külön kiemelte a kar régebbi professzorainak munkásságát, köztük a 2004-ben elhunyt Selmeczi Béláét, Erős Istvánét és Falkay Györgyét. Kiemelten köszönetet mondott a gyakorlati képzést biztosító helyszíneknek, köztük a Sanofi-Aventis Chinoin Zrt.-nek. A Chinoinnal folytatott partnerkapcsolat révén – árulta el – minden hallgató, aki doktori képzésre jelentkezett, felvételt nyert. A dékán búcsúzóul arra biztatta a gyógyszerészdoktorokat, hogy EU-kompatibilis diplomájukkal minél többen lássanak világot és szerezzenek többféle tapasztalatot, mellyel azonban – kérte –, térjenek vissza Magyarországra, hogy a hazai gyógyszerésztudomány eddigi elismeréseit bővítsék. Bár ehhez az itthoni feltételeknek is változniuk kell – folytatta –, de nem felejtette el figyelmeztetni a friss diplomásokat, hogy mekkora felelősséggel tartoznak a magyar lakosság felé.

A hallgatók nevében Deák Beáta köszöntötte Prof. Dr. Szabó Gábort és a rendkívüli gyógyszerészavató tanácsülést, búcsúzott oktatóiktól, mondott köszönetet szüleiknek. A kar Aranyérmét Juhász Hedvig, Arányi Péter, Hermecz István és Újhelyi Gabriella kapták. A Discipuli pro Universitate díjat – melyet az a végzős hallgató kap, aki a hallgatói tevékenységek szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt – Biczók Zsuzsanna érdemelte ki. Az Idősebb Réthy Béla Pályadíjat annak a Békés megyéből származó végzős hallgatónak ítélik, aki a legjobb tanulmányi eredményeket érte el. Idén a megosztott és megemelt pályadíjat Deák Beáta és Seress Adrienn kapta, azt – az ugyancsak a Gyógyszerésztudományi Kar Aranyérmével kitüntetett Magyar Sándorné helyett ezúttal – Réthy Imre adta át. A kar zászlójának ünnepélyes átadóját Huszár Gergely, a Zeneművészeti Kar hallgatójának gitárjátéka követte.

Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora beszédét a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói gárdájának dicséretével kezdte. Gratulált az itt tanítóknak, elismerte tudományos teljesítményüket, és tapssal köszöntötte őket. A rektor sem felejtett el megemlékezni a törvényi szabályozás folytán a karon végzetteket érintő változásokról. Bár beszédébe számos, az ünnepély résztvevőit megmosolyogtató és a szigorú szertartásokat kissé feloldó humoros megjegyzést is fűzött, tisztéhez híven búcsúztatta a frissen végzetteket. Kifejezte abbéli reményét is, hogy a Szegedi Tudományegyetemen eltöltött évek nemcsak az életszemléletet és a szellemiséget fejlesztették, hanem a világra és a tudományokra való nyitottságot is bővítették. Barátságos búcsúszavaival méltó útravalót nyújtott a most és korábban végzett, de a mai nappal gyógyszerészdoktorrá avatottaknak.
Szekeres Nikoletta
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2021. október 11.

Ot_evet_laktam_varosodban_nyito

Hol tanult és hol lakott Radnóti Miklós szegedi egyetemistaként? Mely versei kötődnek Szegedhez? Ezekre a kérdésekre is választ kapott, aki részt vett az SZTE 25. Őszi Kulturális Fesztivál Radnóti emléksétáján. A program az alábbi „útmutatás” alapján megismételhető.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.