Bezár

SZTEhírek

innovacios_dij_felhivas_meghosszabbitva

Még van lehetőség pályázni az SZTE Innovációs Díjra!

Még van lehetőség pályázni az SZTE Innovációs Díjra!

2024. július 08.
7 perc

A Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díj elnyerésére. A pályázat benyújtási határidejét meghosszabbították 2024. július 22-re.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

1. A Pályázat célja:


Az egyetem azon dolgozóinak, kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő munkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból vagy az Egyetem működési folyamataiban hasznosítható lehet.

Szellemi alkotás: az az alkotás, amely alkalmas arra, hogy szerzői jogvédelem, illetve az a műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezze, valamint a know-how.


2. Kategóriák:

 • „leginnovatívabb hallgatói munkáért”

 • „leginnovatívabb PhD munkáért”

 • „leginnovatívabb kutatómunkáért az élettelen természettudományok területén”

 • „leginnovatívabb kutatómunkáért az élő természettudományok területén”

 • „leginnovatívabb kutatómunkáért a humán- vagy társadalomtudományok területén”

 • „leginnovatívabb munkáért az egészségügyi fejlesztések területén”

 • „leginnovatívabb munkáért a szervezeti innováció területén”

3. Pályázni lehet:

(PhD és hallgatói, TDK munka esetén is) bármilyen területen olyan új, innovatív megoldással, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból vagy az Egyetem működési folyamataiban hasznosítható lehet

egyénileg, PhD és TDK munka esetén a témavezető jóváhagyásával.

4. Pályázók köre:

Leginnovatívabb hallgatói munkáért”: pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy hallgatói közösségek, akik innovatív termék, szolgáltatás létrehozásán dolgoznak saját innovatív ötletük alapján vagy TDK munkájukkal témavezetőjük jóváhagyásával.[1]

Leginnovatívabb PhD munkáért”: pályázhatnak a témavezetőjük jóváhagyásával1 a Szegedi Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei, továbbá témavezetőjük jóváhagyásával1 azok a PhD fokozattal rendelkezők, akik a pályázat benyújtásának évében, vagy az azt megelőző évben védték meg értekezésüket.

Leginnovatívabb kutatómunkáért élettelen természettudományok területén”: pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek az élettelen természettudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív termékének létrehozásában közreműködtek.

Leginnovatívabb kutatómunkáért az élő természettudományok területén”: pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek az élő természettudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív termékének létrehozásában közreműködtek.

Leginnovatívabb kutatómunkáért a humán- vagy társadalomtudományok területén”: pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a humán- vagy társadalomtudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív termékének létrehozásában közreműködtek.

Leginnovatívabb munkáért egészségügyi fejlesztések területén” pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan közösségek, amelyek az egészségtudományok területén kutató, betegellátó munkában vesznek részt, vagy e terület innovatív termékének, szolgáltatásának létrehozásában közreműködtek.

Leginnovatívabb munkáért a szervezeti innováció területén” pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló közösségek, akik egyetemi munkájukhoz kapcsolódóan az Egyetem gyakorlatába a munka szervezésével, irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsment-rendszerekben vagy munkahelyi szervezetben új szervezeti struktúrákat, új működési eljárást hoztak létre vagy innovatív megoldást alkottak meg, amely szellemi alkotásnak minősül.

Amennyiben a pályázat tárgyát képező szellemi alkotás több jogosult tevékenységének eredménye, több jogosult szellemi alkotása, a pályázat kizárólag valamennyi feltaláló/alkotó által együttesen nyújtható be az alkotói részarányok megjelölésével. Ennek hiányában a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül. 

5. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

A pályázatokat az inno@szte.hu email címre 2024. július 22. (hétfő) 16:00 óráig kérjük benyújtani. A tárgy mezőbe kérjük beírni az „INNO24” megjelölést. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani, összesen két pdf formátumú dokumentum csatolásával:

Az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása jelenti a formai követelmények teljesítését:

1. Kitöltött „Pályázati sablon” című dokumentum, pdf formátumban.

A sablon feltöltéséhez segítséget nyújt a „Pályázói segédlet” című dokumentum, valamint a bírálati szempontokat részletesen tartalmazó „Pályázatok bírálatának feltételei és szempontjai” című dokumentum.


2. Pályázat kötelező mellékletei:

 • Önéletrajz(ok)

 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt ötletre, szellemi alkotásra vonatkozóan

 • Nyilatkozat a pályázatban megjelöltek elismeréséről

 • Nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

 • Nyilatkozat a személyes adatok, valamint kép és/vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról

 • Nyilatkozat média megkeresésre vonatkozóan

 • PhD hallgató pályázó esetén a témavezető jóváhagyó nyilatkozata

 • TDK hallgató és a témavezető nyilatkozata a szellemi alkotás TDK munkának minősüléséről

A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteit képező nyilatkozatokat, kitöltve, aláírva az önéletrajzokkal együtt egy pdf dokumentumként kérjük benyújtani (kutatói, hallgatói és szervezeti innovációs munka esetén 5, TDK és PhD munka esetén 6 db nyilatkozat);

Amennyiben a pályázatot több személy együtt nyújtja be, valamennyi pályázó önéletrajzát és a pályázat mellékletét képező nyilatkozatait csatolni szükséges! Ennek hiányában a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül.

A benyújtandó dokumentumok és segédletek:

Az Innovációs Díj 2024 mellékletei ide kattintva elérhetők.

A pályázatok bírálatának feltételei és szempontjai ide kattintva elérhető.

A pályázati sablon ide kattintva elérhető.

A pályázói segédlet ide kattintva elérhető.

A formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. A szkennelési, mentési hibából eredő rossz és értékelhetetlen minőségű dokumentum megléte formai hiányosságnak minősül és nem kerül értékelésre.

6. Értékelés menete:

A beérkezett pályázatokat az SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság munkatársai érkeztetik, majd ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók e-mailen visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan. Ezt követően a formailag megfelelő pályázati dokumentumokat az Innovációs Bizottság elé terjesztik. Az Innovációs Bizottság rangsorolja a pályázatokat, és kategóriánként dönt a nyertes pályázatokról.

A Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díj adományozásának feltétele, hogy a meghirdetett kategóriákon belül legalább egy, formailag megfelelő és tartalmilag is értékelhető (a lentebb meghatározott három fő kritérium értékelésében eléri a meghatározott küszöbértéket[2]), a tartalmi bírálat során olyan minőséget képviselő pályázat a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelően határidőben benyújtásra kerüljön, amely díjazásában az Innovációs Bizottság egyetért. Amennyiben egy kategóriában az Innovációs Bizottság véleménye alapján nincs olyan pályázat (a beérkezett pályázatok számától függetlenül) amely tartalmilag kielégíti a díj adományozásának feltételeit, akkor az adott évben az adott kategóriában díj nem kerül adományozásra.

7. Értékelési szempontok:

A pályázatok értékelése három fő kritérium mentén történik, ezek a kiválóság, hatás és fejlesztési lehetőségek, amelyekben az alábbi szempontoknak kell megfelelni:

pályázói ötlet, annak újszerűsége, eredetisége

projekt célkitűzése, szakmai és műszaki színvonala

megvalósíthatósága

hasznosíthatósága

piaci igények, lehetőségek

megoldás kidolgozottsági foka

potenciális társadalmi hatása.

Az SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóságának munkatársai készséggel állnak a pályázók rendelkezésére, az általuk nyújtott szolgáltatások igénybevétele (pályázati, üzletfejlesztési és iparjogvédelmi tanácsadás, kapcsolatfelvétel hasznosító partnerekkel, kockázatitőke befektetőkkel) nagymértékben segítheti a sikeres pályázat összeállítását.

8. A díj:

A nyertes pályázatok száma kategóriánként 1db. A nyertes pályázó oklevelet és pénzjutalmat kap.

A pénzjutalom mértéke kategóriánként:


„Leginnovatívabb hallgatói munkáért” díja: bruttó 300.000,- Ft.

„Leginnovatívabb PhD munkáért” díja: bruttó 500.000,- Ft

„Leginnovatívabb kutatómunkáért az élettelen természettudományok területén” díja: bruttó 1.000.000,- Ft

„Leginnovatívabb kutatómunkáért az élő természettudományok területén” díja: bruttó 1.000.000,- Ft

„Leginnovatívabb kutatómunkáért a humán- vagy társadalomtudományok területén” díja: bruttó 1.000.000,- Ft

„Leginnovatívabb munkáért az egészségügyi fejlesztések területén” díja: bruttó 1.000.000,- Ft

„Leginnovatívabb munkáért a szervezeti innováció területén” díja: bruttó 1.000.000,- Ft

A 2024. évi díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

9. További kérdései esetén:

Az SZTE SFF munkatársai az alábbi elérhetőségeken tudnak segíteni:

E-mail: gabor.szilvia@szte.hu, madarasz.daniel@szte.hu;

Telefon: +36 (62) 546-702, 546-738

A tudományos és innovációs rektorhelyettes forráshiány vagy más, előre nem látható ok miatt a meghirdetett pályázati felhívást a megfelelő tájékoztatás mellett, a benyújtási határidő lejárta előtt visszavonhatja.


[1] TDK munka esetén a pályázathoz kötelező mellékelni a témavezető jóváhagyásáról szóló, általa aláírt nyilatkozatot.

[2] A küszöbértékekről a kiírás mellékleteként megtalálható „A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZEMPONTJAI” című dokumentumban található részletes információ


SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek