Bezár

SZTEhírek

Kinevezeseket_dijakat_ert_a_kivalo_teljesitmeny_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen

Kinevezéseket, díjakat ért a kiváló teljesítmény a Szegedi Tudományegyetemen

Kinevezéseket, díjakat ért a kiváló teljesítmény a Szegedi Tudományegyetemen

2024. július 02.
14 perc

Humánpolitikai átadóünnepséget rendeztek 2024. július 2-án, kedden a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának dísztermében. Átvették kinevezésüket az új dékánok, igazgatók, intézetvezetők és tanszékvezetők, valamint oklevelekkel díjazták az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégákat. Összesen több mint százan részesültek elismerésben.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A dékánok, intézet- és tanszékvezetők, valamint az igazgatók, illetve az egyetemi és főiskolai tanárok, docensek, a professor emeriták és emeritusok a humánpolitikai díjátadó ünnepség alkalmával kapják meg kinevezéseiket minden évben. Az eseményen rektori és kancellári elismerő okleveleket és közoktatási életműdíjakat is átvehetnek a kiváló teljesítményt nyújtó oktatók. Az évszázados hagyományokkal rendelkező intézmény patinás múltjához méltó helyszínen és módon kapták meg kinevezéseiket, elismeréseiket az érintettek a 2023/2024. tanév végén. A Szegedi Tudományegyetem központi épületének dísztermében az ünnepelteket az egyetem vezetése várta.

Humanpol_Kepek_W-4

Az SZTE vezetését Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora, Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, Prof. Dr. Széll Márta, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese és a karok vezetősége képviselte. A díjak átadása előtt beszédet mondott Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki kitért rá, hogy a 2023/24. tanévet lezáró humánpolitikai átadó ünnepség különlegessége, hogy már két Nobel-díjasa van az egyetemnek, valamint az az összefogásból adódó erő, amelyet a EUGLOH éves záróünnepsége során is tapasztalhattak az egyetem polgárai.

Humanpol_Kepek_W-16

– Mélyen egyetértek Gárdonyi Géza hőse, Dobó István várkapitány gondolataival, aki lelkesítő beszédében azt mondta, hogy „A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”. Az Egri csillagok várkapitányának üzenete számunkra is az, hogy a Szegedi Tudományegyetem is akkor tud a régió meghatározó, vezető oktatási, kutatási és gyógyítási szereplője lenni, ha polgárai a kiválóságra törekszenek és egyéni képességeiket, céljaikat össze tudják egyeztetni az egyetem nagy, közös céljaival. A humánpolitikai átadó azért az egyik legjelentősebb esemény az egyetem számára, mert ez az a pont, amikor meghatározzuk a jövő irányait. A mai kinevezések ennek tükrében nem csak elismeréseket jelentenek, hanem felelősséget is – mondta el a rektor, aki kitért arra is, hogy a régió új iparosodási folyamataihoz az egyetemnek is alkalmazkodnia kell, abban fontos szerepet kell vállalnia. Rovó László elmondta, hogy Karikó Katalin Nobel-díja az egyik megnyilvánulása annak a változásnak, amely az egyészségügy átalakulását jelzi előre.

Humanpol_Kepek_W-9

Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt 5-8 év során a Szegedi Tudományegyetem feladatrendszere is jelentősen átalakult, kibővült.

– Rektor úr azokkal fog kezet a következő percekben, akik a legtöbbet tették az elmúlt időszakban az egyetemért, akik a legjobban alkalmazkodtak az új kihívásokhoz. Újabb és újabb képességek kifejlesztését teszi szükségessé az a változás, ami körülöttünk zajlik. A háború és a Covid-járvány ellenére is tudtunk fejlődni, fejleszteni és ezek a folyamatok nem állnak le a jövőben sem. A beruházásaink nem csak falat és maltert jelentettek, hanem modern eszközöket, innovációkat és olyan kollégákat is, akik tartalommal töltik meg az újításokat. A bérek fejlesztését is folytatni szeretnénk, ennek egyik alapfeltétele, hogy teljesítsük a szerződésünkben szereplő indikátorokat, de ehhez minden adott a Szegedi Tudományegyetemen. Fontosnak tartom, hogy normatív módon előre meghatározott szempontok alapján, anyagilag is tudjuk díjazni a legjobbjainkat. Ez már az elmúlt két évben is jól működött – hangsúlyozta a kancellár.

Humanpol_Kepek_W-24

Dr. Fendler Judit, fotó: Sahin-Tóth István

NÉGY DÉKÁN, NÉGY IGAZGATÓ

Az ünnepségen négy dékán kapta meg kinevezését, közülük Dr. Horváth Dezső eddig is ezt a tisztséget töltötte be a Természettudományi és Informatikai Karon, így ő újabb ciklusra kapta meg kinevezését. 2024. július 1-től a Gyógyszerésztudományi Karra szóló dékáni megbízást kapott Dr. Szakonyi Zsolt, a Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi tanára, a Mérnöki Karra szóló dékáni megbízást kapott Dr. Sárosi József, a Mechanikai és Automatizálási Intézet egyetemi tanára. 2024. augusztus 1-től a Gazdaságtudományi Kar dékánja Dr. Nagy Benedek, a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet egyetemi docense lesz.

Négy igazgató hosszabbított. 2024. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjébe szóló igazgatói megbízást kapott Németh Anikó, aki az elmúlt időszakban is vezette a Füvészkertet. A Felnőttképzési Központba szóló igazgatói megbízást kapott Dr. Döbör András jelenlegi igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumába szóló igazgatói megbízást kapott Dr. Hegedűs Tibor jelenlegi igazgató és a Frankofón Egyetemi Központba szóló igazgatói megbízást kapott Dr. Kruzslicz Péter jelenlegi igazgató.

Humanpol_Kepek_W-40

Dr. Horváth Dezső (balra) újabb ciklust kezdhet az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar élén. Fotó:Sahin-Tóth István

2 EGYETEMI TANÁR, 8 INTÉZETVEZETŐ, 22 TANSZÉKVEZETŐ

2024. június 15-től egyetemi tanár munkakörre szóló kinevezést kapott az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Fantoly Zsanett, a Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatója, valamint elhangzott, hogy a Nobel-díjas biokémikus, Dr. Karikó Katalin a Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézetébe szóló egyetemi tanár kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

Az Állam- és Jogtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2024. július 1-től Dr. Szalai Anikó Klára egyetemi docens a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetébe, Dr. Badó Attila István egyetemi tanár az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetbe. Más irányú elfoglaltsága miatt Merkovity Norbert egyetemi docens a Politológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át. A Bartók Béla Művészeti Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Hamar Zsolt főiskolai docens a Magánének Tanszékre, aki egyúttal a Tanszékre szóló főiskolai docens kinevezését is átvette. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Szilágyi Zsófia egyetemi tanár a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetbe. Az SZTE BTK-n tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Pavlovits Tamás Gábor egyetemi tanár a Filozófia Tanszékre, Dr. Kasza Péter egyetemi docens a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékre, Dr. Németh Miklós egyetemi docens a Magyar Nyelvészeti Tanszékre, Dr. Varga Sándor adjunktus a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékre, aki egyúttal a Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette, Dr. Fekete Marianna adjunktus a Szociológia Tanszékre, aki egyúttal a Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Csikós Zsuzsanna Margit egyetemi docens a Hispanisztika Tanszékre, Dr. Kovács Szilvia egyetemi docens a Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre, Dr. Papp Sándor László egyetemi tanár a Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékre és Dr. Draskóczy Miklós Edéné egyetemi docens az Ókortörténeti Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Menedzsment Tanszékére szóló tanszékvezetői megbízását Dr. Nagy-Grócz Gábor főiskolai docens egy későbbi időpontban veszi át.

A Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Tanszékére szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Baráth Zoltán Lajos egyetemi tanár. A Gazdaságtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Kovács Péter egyetemi docens a Pénzügyi és Gazdaságelemzési Intézetbe, Dr. Pelle Anita Ágnes egyetemi docens a Nemzetközi Gazdaság- és Gazdálkodástudományi Intézetbe, Dr. Málovics György egyetemi tanár az Ökológiai Közgazdaságtan Intézetbe.

2024. július 1-től a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Fizel Natasa főiskolai docens az Alkalmazott Pedagógiai Intézetbe, aki egyúttal a Szociálpedagógus-képző Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette.  Más irányú elfoglaltsága miatt Nagyné Dr. Hegedűs Anita főiskolai docens a Gyógypedagógus-képző Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

Humanpolitikai_atado_2024

Sahin-Tóth István fotógalériája a díjazottakról


A Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetébe szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Szabó Pál Balázs egyetemi docens.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Farkas Eszter egyetemi tanár a Sejtbiológiai és Molekuláris Medicina Tanszékre, Czimmermanné Dr. Moldvay Judit egyetemi docens a Tüdőgyógyászati Klinikára.

2024. július 1-től tanszékvezetői megbízást kapott a Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Enyedy Éva Anna egyetemi docens a Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszékre, Dr. Nagy Gábor Péter egyetemi tanár a Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszékre és Dr. Erdélyi Miklós János egyetemi tanár az Optika és Kvantumelektronikai Tanszékre. Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékre, Pál Viktor egyetemi docens a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékre és Röst Gergely egyetemi docens az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

 Humanpol_Kepek_W-28

28 EGYETEMI DOCENS, 10 FŐISKOLAI DOCENS, 2 TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

2024. június 15-től egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon Mikola Gyöngyike adjunktus az Orosz Filológiai Tanszékre.

Egyéb elfoglaltságára tekintettel Dr. Sallay Viola Ágnes adjunktus a Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékre, Szőllősi Ágnes adjunktus a Kognitív és Neuropszichológiai Tanszékre, valamint Dr. Pásztor Attila adjunktus az Oktatáselméleti Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

2024. szeptember 1-től Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Lippai László Lajos főiskolai docens az Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszékre, Dr. Juhász Valéria Ágnes főiskolai docens a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre, Dr. Miklós Péter adjunktus a Művelődéstudományi Tanszékre, Dr. Molnár Andor főiskolai docens a Testnevelési és Sporttudományi Intézetbe.

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kap a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Nádudvari Gabriella Erika adjunktus az Egészségszociológia és Életmód Tanszékre, Dr. Mihálka Mária adjunktus az Egészségszociológia és Életmód Tanszékre, Dr. Medgyesi Konstantin adjunktus a Művelődéstudományi Tanszékre, Szabó Ábel adjunktus a Rajz-művészettörténet Tanszékre, Balogh Tamás adjunktus a Tanítóképző Tanszékre, Kórus Péter adjunktus a Tanítóképző Tanszékre.

2024. július 1-től főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott a Mérnöki Karon Dr. Lemmer Balázs adjunktus az Élelmiszermérnöki Intézetbe, Dr. Szuchy Péter tudományos munkatárs a Gépészeti Intézetbe.

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott a Mezőgazdasági Karon Albert Réka főiskolai docens a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló egyetemi docens kinevezést kapott 2024. július 1-től Dr. Szalay László János adjunktus a Szemészeti Klinikára, Dr. Töreki Annamária adjunktus a Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztályra, Dr. Seres László adjunktus az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikára, Dr. Bere Zsófia egyetemi docens a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikára, Dr. Vörös András adjunktus a Pathológiai Intézetbe, Dr. Szabó Nikoletta adjunktus a Neurológiai Klinikára, Dr. Ábrahám Szabolcs adjunktus a Sebészeti Klinikára, Dr. Paszt Attila adjunktus a Sebészeti Klinikára.

Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kapott a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra Dr. Sóki József biológus az Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe. Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Szabó Kornélia Ágnes tudományos munkatárs a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikára szóló tudományos főmunkatárs kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

Humanpol_Kepek_W-174

Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea Beáta átveszi Prof. Dr. Rovó Lászlótól egyetemi docensi kinevezését 2024. július 2-án. Fotó: Sahin-Tóth István

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2024. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karon, Dr. Van Leeuwen-Polner Mónika Angéla adjunktus az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékre, Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea Beáta adjunktus az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékre, Dr. Molnár Gábor adjunktus az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre, Juhászné Dr. Csapó Edit adjunktus a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékre, Perei Katalin adjunktus a Mikrobiológiai Tanszékre, Torma Attila Gyula adjunktus az Ökológiai Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Bódi Nikolett adjunktus az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre, Dr. Nagy Béla adjunktus az Analízis Tanszékre valamint Dr. Berend Gábor Iván egyetemi docens a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

 

11 PROFESSOR EMERITA ÉS PROFESSOR EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók-kutatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Dr. Kahán Zsuzsanna, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Maczelka Noémi, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Szabó Gábor, a Természettudományi és Informatikai Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Rudas László, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Tóth Gábor, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Gulya Károly, a Természettudományi és Informatikai Kar Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Lengyel Imre, a Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára.

Dr. Hetesi Erzsébet, a Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézetének egyetemi tanára Professor Emerita oklevelét, valamint Dr. Varró András a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Unger János a Természettudományi és Informatikai Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára Professor Emeritus oklevelét más irányú elfoglaltsága miatt egy későbbi időpontban veszi át. Dr. Szecsődi Ferenc, a Bartók Béla Művészeti Kar Vonós Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára oklevelét egy korábbi rendezvényen átvette.

5 CÍMZETES EGYETEMI TANÁR, 5 CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, 1 CÍMZETES FŐSIKOLAI DOCENS KITÜNTETŐ CÍM

Címzetes egyetemi tanár kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon Dr. Kulcsár Valéria, a Régészeti Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, Dr. Kordé Zoltán, a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék nyugalmazott egyetemi docense.

A Gyógyszerésztudományi Karon Dr. Regdon Géza a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet nyugalmazott egyetemi docense. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon Dr. Vereckei András a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika egyetemi docense. A Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Laczkó Gábor, a Kísérleti Fizikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense.

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria a Kátai Gábor Kórház főorvosa, a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Gombás Éva az Informatikai Intézet nyugalmazott adjunktusa.

Más irányú elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi docens kitüntető címet igazoló oklevelét Dr. Bódis Attila a Richter Gedeon Nyrt Készítményfejlesztési Főosztály főosztályvezetője, Dr. Csomós Péter a Békés Vármegyei Központi Kórház Központi Laboratóriumának osztályvezetője és Dr. Dura Ágnes Klára az SZTE Központi Gyógyszertár szakgyógyszerésze egy későbbi időpontban veszi át.

Címzetes főiskolai docens kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától a Mérnöki Karon Streitmann Gábor, Streitmann Kft. ügyvezetője.

 

2 KÖZOKTATÁSI ÉLETMŰDÍJ, 5 REKTORI ELISMERŐ OKLEVÉL, 5 KANCELLÁRI ELISMERŐ OKLEVÉL

Az Egyetem Rektorának döntése alapján a Szegedi Tudományegyetem köznevelési intézményeiben több évtizedes pályafutásuk alatt, hosszútávon tanúsított kiemelkedő minőségű oktatási tevékenységük elismeréseként Közoktatási Életműdíj kitüntetésben részesült Beke Ferenc, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájának tanára és Csigér István, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi tanára.

Eredményes szakmai munkájuk, illetve egyetemi közéleti tevékenységük elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Ujvári István igazgató, a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium sikeres működése érdekében nyújtott áldozatkész munkássága, valamint a színvonalas zenei szakképzés érdekében végzett elhivatottsága elismeréseként.

Borbás Tibor, az Idegennyelvi és Kommunikációs Intézetben végzett szakmailag magas színvonalú oktatómunkája, valamint a tanári közösség aktív tagjaként folytatott állhatatos tevékenysége elismeréseként.

Dr. Regdon Géza nyugalmazott egyetemi docens, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetében több mint negyven éven keresztül végzett magas színvonalú oktatói és tudományos kutatási tevékenysége, fáradhatatlan kollegiális munkássága elismeréseként.

Dr. Hermesz Edit egyetemi docens, a Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézetében nagy odaadással végzett az Egyetemet népszerűsítő közkapcsolati munkássága, jelentős tudományos eredményei, valamint oktatási tevékenységének elismeréseként.

Varga Ferencné, a Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet szakkönyvtárában elhivatottan végzett könyvtárosi feladatok ellátása, a közel 100 éves tudományos hagyaték gondozása érdekében végzett több évtizedes precizitásának elismeréseként.

Az Egyetem érdekében vállalt feladatuk kiemelkedően eredményes teljesítésének elismeréseként – hozzájárulva ezzel az Egyetem sikeres működéséhez – Kancellári Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Halápi Bernadett, az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság Egészségügyi Informatikai Iroda irodavezetőjeként az egészségügyi informatikai rendszerek fejlesztésében, az ügyviteli és szolgáltatási folyamatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kifejtett proaktív munkásságának elismeréséül.

Hoczopán Szabolcs osztályvezető, a Klebelsberg Könyvtár Tartalomszolgáltatási Osztály kapcsolatainak szervezésben vállalt nagy gondossággal és elkötelezettséggel, magas színvonalon végzett munkájának elismeréseként.

Racskó Tamás, az Oktatási Igazgatóság igazgató-helyetteseként közel két évtizedes oktatásszervezési és tanügyigazgatási feladatok ellátása érdekében végzett, állhatatos és példaértékű munkájának méltatásául.

Sipos-Kovács Mónika, a Projektmenedzsment Igazgatóság Projektvégrehajtási Iroda menedzsereként az egészségügyi fejlesztések területén példamutató precizitással, kiemelkedő teherbírással végzett fáradhatatlan munkájának elismeréséül adományozott Kancellári Elismerő Oklevelét egy későbbi időpontban veszi át.

Virághalminé Dr. Greksza Gabriella a Jogi Iroda irodavezetőjeként az Egyetem jogi, igazgatási és szervezési tevékenységének fejlesztésében és koordinációjában vállalt céltudatos és kooperatív, magas szakmai színvonalú munkájának megbecsüléséért adományozott Kancellári Elismerő Oklevelét egy későbbi időpontban veszi át.

Humanpol_Kepek_W-10

Az ünnepség végén elhangzott a Szózat, majd a meghívottak, díjazottak állófogadáson vettek részt.

SZTEinfo

Fotó: Sahin-Tóth István

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek