Bezár

Hírarchívum

Del-alfoldi_Gazdasagfejlesztesi_Zona

Megerősített együttműködéssel a régió fejlesztéséért

Megerősített együttműködéssel a régió fejlesztéséért

2023. június 30.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem részéről Prof. Dr. Gellén Klára, oktatási rektorhelyettes és Dr. Fendler Judit kancellár, valamint Bányai Gábor, Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos írták alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a jövőben a régió egyetemei stratégiailag együttműködve, céljaikat összehangolva dolgozzák ki és hajtják végre a térséget érintő, átfogó fejlesztéseket.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Magyarország Kormánya 2020-ban döntött a gazdaságfejlesztési zónák létrehozásáról. Bányai Gábor, Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos 2023. június 30-án a Szegedi Fogadalmi Templomban fogadta a régióban érdekelt egyetemek képviselőit. A Szegedi Tudományegyetem vezetőségét Prof. Dr. Gellén Klára, oktatási rektorhelyettes és Dr. Fendler Judit kancellár képviselték. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán részt vettek az SZTE vezetőin kívül az Eötvös József Főiskola, a Gál Ferenc Egyetem, a Kodolányi János Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Neumann János Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselői.

IMG_4488

Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A gazdaságfejlesztési zónák létrehozásakor az volt a célja Magyarország Kormányának, amin a Szegedi Tudományegyetem mintegy ötszáz éve munkálkodik, és amely feladata 1921-ben vált kiemeltté azzal, hogy Kolozsvárról Szegedre költözött. A gazdaságilag és kulturálisan is egységet képező területek közül talán éppen itt érhető tetten leginkább, mennyire határokon átívelők a történelmi régiók. Ez a cél nem más, mint közös érdekünk mindazokkal, akikkel időben és földrajzi térben együtt élünk: nemzetközi összehasonlításban is versenyképes gazdasági egységként fejlődni.

IMG_4491

Bányai Gábor, Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónához tartozó magyarországi vármegyékben - Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád területén is olyan kiterjedt és élő kapcsolatrendszerrel rendelkezik a Szegedi Tudományegyetem, amelynek segítségével biztosított az információáramlás az oktatási, kutatási intézmények és a gazdaság legmeghatározóbb szereplői között. Az SZTE a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, amely több mint egy évtizede a legjobb magyar egyetem a QS listáján, ezért kiemelt szerepet kíván betölteni a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónán belül is. Globális partneri kapcsolatainak folyamatos fejlesztésével törekszik az ebből adódó lehetőségek kiaknázására mind az oktatás, mind a kutatás területén. Az SZTE stratégiai célja, hogy a Zóna által érintett regionális gazdaság igényeit széles körű műveltséggel rendelkező, folyamatosan tanulni és magát fejleszteni képes, a kiválóság iránt elkötelezett, stabil értékrenddel rendelkező diplomás munkavállalók képzésével, kutatással és innovatív szolgáltatásokkal segítse.

IMG_4570

Prof. Dr. Gellén Klára, Bányai Gábor és Dr. Fendler Judit Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A megállapodással a felek kifejezték és megerősítették a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna program területén való közös együttműködési szándékukat annak érdekében, hogy az SZTE felsőoktatási, innovációs kompetenciái és tudástőkéje a Zóna versenyképességének növeléséhez szükséges komplex beavatkozások megfogalmazásánál hasznosuljanak. A dokumentum a partnerek számára kijelöli együttműködésük kereteit azzal, hogy az együttműködésük során felmerülő egyes feladatok végrehajtására, programok megvalósítására szükség szerint külön szerződéseket kötnek a már meghatározott elvek és irányok figyelembevételével.

A dokumentumot aláírók céljaik, valamint feladataik megvalósítása érdekében a döntések meghozatala és végrehajtása során fokozattan együttműködnek. Ésszerű határidő kitűzésével kikérik egymás javaslatait, minden esetben megvizsgálják és törekszenek az együttes megvalósításra, és egymás javaslatainak maradéktalan figyelembevételére, kölcsönösen meghívják egymás képviselőit fórumaikra, rendezvényeikre.

IMG_4574

Az együttműködési megállapodást hét egyetem képviselői írták alá. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Az együttműködés része az is, hogy az érintettek folyamatosan egyeztetik beszerzési, pályázati, támogatásgyűjtési és PR tevékenységüket, és a jogszabályok adta keretek között, kölcsönös előnyök mentén ezeket a lehető legnagyobb mértékben közösen valósítják meg eseti együttműködési szerződésekben írt feltételek szerint.

Lévai Ferenc

Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek