Bezár

Hírarchívum

tkny

Kari szintű kapcsolatépítéssel az SZTE dolgozóinak munkahelyi egészségfejlesztéséért

Kari szintű kapcsolatépítéssel az SZTE dolgozóinak munkahelyi egészségfejlesztéséért

2022. június 16.
5 perc

Dr. Tarkó Klára, az SZTE Testkultúra Koncepció keretében a Munkahelyi Egészségfejlesztés Program leaderi teendőinek ellátására kapott megbízást. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet intézetvezetője, az Egészségszociológia és Életmód Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára volt az egyik plenáris előadója a XIX. Országos Sporttudományi Kongresszusnak. A szakembert a konferencia kapcsán kérdeztük.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Dr. Tarkó Klára az SZTE JGYPK oktatási és innovációs dékánhelyettese, a Rekreáció és életmód alapképzési szak, az Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak és az Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőse is a Karon. A XIX. Országos Sporttudományi Kongresszuson az Aktív szabadidő-eltöltés az egészséges életmód szolgálatában címmel plenáris előadással szerepelt.  Az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában témavezető. Az MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoportjának vezetője.

tknezokjo

- Miért jelentős, hogy Szeged volt a házigazdája a legutóbbi országos sporttudományi konferenciának?

- A XIX. Országos Sporttudományi Kongresszus főrendezője a Magyar Sporttudományi Társaság, amely Magyarország sporttudományi szakembereinek fő tudományos fóruma, konferenciái a szakterületen folyó hazai tudományos élet mozgatórugói. A kongresszus társszervezője a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara, amely a Sporttudományi képzések gondozója Szegeden. A Kar házigazdaként történő felkérése, valamint a Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete munkatársainak a Tudományos- és a Szervező Bizottság munkájában való részvétele egyben az itt folyó sportszakmai munka országos elismerését is jelzi. A szegedi aktív, és leendő szakemberek megoszthatták kutatási eredményeiket az ország egész területéről, sőt a határon túlról is érkező szakemberekkel, kicserélhették tapasztalataikat, új szakmai kapcsolatokat építhettek.

mozgasgyogyszer

- Az Ön témájának mi a jelentősége?

- A fizikai és a szellemi aktivitás fontos része az életünknek, különösen, ha az egészségünk érdekében végzett, az aktív szabadidőeltöltés részét képező, az életmódunkba beépült tevékenységekről van szó. Rövid áttekintő előadásomban példákon keresztül szemléltettem az életmód szerepét az egészségünk alakulásában, az életmód elemei közül kiemeltem az aktív szabadidő-eltöltést és annak kapcsolatát az egészség holisztikus értelmezésével, rávilágítottam arra, hogy az aktív szabadidő-eltöltés miért tekinthető erőforrásnak és tőkének, végezetül az örömteli és egészséges aktív szabadidő-eltöltésre való motiválás egy lehetséges módszertani megoldását villantottam fel. Mondanivalóm alátámasztására pedig a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézetében működő Egészségfejlesztés Kutatóműhely kutatási és fejlesztési eredményeit használtam fel. Az egészséget komplexen értelmező, annak fizikai, mentális, érzelmi, spirituális, társas és társadalmi dimenzióira egyaránt hangsúlyt fektető előadásom fogadtatása igen pozitív volt, a plenáris szekciót követően többen megkerestek, valamint az észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének, vajdasági magyar pedagógusoknak szóló Szabadkai Nyári Akadémiájára is kaptam plenáris felkérést.

tksk

- Milyennek látja a sport és a sporttudomány helyzetét az SZTE-n?

- A sport és a mozgás mindig is kiemelt jelentőséget kapott a Szegedi Tudományegyetem életében, ezt jelzi az is, hogy rektori-kancellári megbízott szakember koordinálja a megvalósulását. Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 számú pályázat szerves részeként, 4 éven keresztül működött a sportfókuszú Egészségnevelés alprojekt, olyan altémákkal, mint a Sportszolgáltatás, amely az egyetemi hallgatók testmozgását, illetve a sportaktivitásban résztvevők arányának növekedését szolgálta; a Rekreációs és versenysport rendezvények, versenyeztetés; a Sportszakmai támogatás, amelyhez az egyetemi versenyekre történő felkészítés, játékvezető hallgatók felkészítése és az edzéssegítő hallgatók mentorálása tartozott, valamint az Egészségfejlesztési támogatás altéma keretében született meg a Testmozgásfókuszú egészségnevelés kortárscsoportban című, két féléves egyetemi szabadon választható kurzus, és 4 kötetes jegyzetsorozat. Sor került továbbá Kortárs egészségfejlesztők képzésére; Stresszkezelő tréningre és Kiégés elleni tréningre is. Célunk mindezen tevékenységek továbbvitele a pályázati ciklus lejárta után is.

A sporttudományi képzések felelősi és oktatási teendőit a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán két intézet látja el: a Testnevelési és Sporttudományi Intézet, valamint az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet. A hallgatókat a Sporttudományi képzési területhez tartozó Edző és Rekreáció és életmód alapszakokon, valamint a Testnevelő-tanár, kétszakos képzésben végezhető osztatlan tanárszakon és osztott részidős mesterképzésein várjuk. A diplomaszerzést követően pedig a Testnevelő instruktor szakirányú továbbképzési szakra jelentkezhetnek. A képzésekről a következő weboldalon találhatók bővebb információk: http://www.jgypk.u-szeged.hu/felvetelizoknek/altalanos-felveteli/aktualis-kepzeseink. A közeljövő tervei között szerepel többek között a Sportszervező alapszak és a Gyógytestnevelő tanár osztatlan tanárszak elindítása is. Képzéseink népszerűek, országos beiskolázásúak, jelenleg több mint 400 hallgató vesz részt valamelyikben.

tklogo

-Az SZTE Testkultúra Koncepcióban mely területért felel, milyen változások várhatóak ezen a területen, célok?

 - A Testkultúra koncepció keretében a Munkahelyi Egészségfejlesztés Program leaderi teendőinek ellátására kaptam megbízást Kancellár Asszonytól. A program célja az SZTE oktató és nem oktató dolgozói és családtagjai részére egészségfejlesztési programok és szolgáltatások kidolgozása és folyamatos működtetése, hogy a Szegedi Tudományegyetem váljon Magyarország legegészségesebb egyetemévé. Ennek egyaránt részét képezik többek között az egészségügyi szűrővizsgálatok, az életmóddal, fittséggel és mentális egészséggel kapcsolatos felmérések és tanácsadások, a sportesemények, személyre szabott edzésprogramok, a mozgásos és szellemi rekreációs foglalkozások és akciók, a rehabilitációs mozgásformák, valamint a kedvezményes sí-, vízi-, turisztikai- és gyermek táborok. A Munkahelyi Egészségfejlesztés Program feladatainak szakszerű ellátása és a kari szintű szakmai koordináció és kapcsolattartás biztosítása érdekében szükséges a résztvevők számára a közös szakmai nyelv és értelmezési, módszertani keret létrehozása, melyet hálózatépítés keretében valósítunk meg.

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Program elemeként valósult meg 2022.06.11-én nagy sikerrel az Alma Mater Weekend és Sportnap. Az Alma Mater Weekend 15 éves hagyománnyal bír a Szegedi Tudományegyetemen, melyben az idén a sport és a mozgás játszotta a központi szerepet. A SZTE volt és jelenlegi polgárai és családtagjaik fergeteges mozgásos programokon vehettek részt és az élmények mellett ajándékokkal is gazdagodhattak. A rendezvényen került sor az „SZTE 100-Mozdulj ki!” kihívásban részt vevők díjazására. Köszönjük a SZTE Alma Mater munkatársainak ezt a szép és hasznos napot!

SZTEinfo/Lévai Ferenc

Fotó: SZTE JGYPK

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek