Bezár

Hírarchívum

IMG_0003

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

2022. június 17.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem 2021/2022-es tanév tavaszi félévének végén 18 habilitált és 101 PhD doktori címet szerzett hallgatót köszöntöttek az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Június 17-én így összesen 119 doktor vehette át oklevelét.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az eseményen Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd bejelentette: az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 8, a bölcsészet- és társadalomtudományok területén 3, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 7 habilitált doktori címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 4, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 36, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karon 12, a Gazdaságtudományi Karon 2, a Gyógyszerésztudományi Karon 4, a Természettudományi és Informatikai Karon 43 doktori fokozatot osztott ki.Web
Az eseményen készült fotók a galériára kattintva megtekinthetők.

 

Az eseményt a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar hegedűegyüttese, Szecsődi Ferenc, Liptai Enikő, Somogyi Kinga és Benedekfi Zoltán tette ünnepélyesebbé. Ezt követően Dr. Pál József, az Egyetem Habilitációs Bizottságának elnöke habilitált doktorrá nyilvánította a jelölteket, akik egyesével átvették oklevelüket.


IMG_9817

 

Majd a PhD hallgatók nevében Dr. Márki Dávid előterjesztette kérelmüket, és a doktorok esküt tettek:


IMG_0025

 

„Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”


IMG_0041

 

Az eskütétel után Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, Dr. Antal Tamás, az Állam- és Jogtudományi Kar avató dékánja, Prof. Dr. Lázár György, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Gyenge Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, Dr. Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, Dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és Dr. Vigh Viktor, a Természettudományi és Informatikai Kar avató dékánja nevében doktori tudományos fokozatot adományozott és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.


IMG_0099

 

- Mint egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – zárta gondolatait Prof. Dr. Kónya Zoltán.


SZTEinfo - Pósa Tamara


Fotó: Bobkó Anna/Sahin-Tóth István

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek