Bezár

Hírarchívum

konyvtar

Aktuális könyvtárhasználati lehetőségek

Aktuális könyvtárhasználati lehetőségek

2021. március 22.

A járványügyi korlátozások ismét érintették a hazai könyvtárakat, így az SZTE Klebelsberg Könyvtárban elérhető szolgáltatások körét is. A legfrissebb rendelkezések értelmében a könyvtárból jelenleg az egyetemi polgárok sem tudnak nyomtatott könyveket kölcsönözni. Sokakban felmerülhet talán a kérdés: mit tehetünk ilyen helyzetben? Egyetemi oktatók, hallgatók maradnak munkájukhoz, felkészülésükhöz szükséges szakirodalmak nélkül? Szerencsére a válasz: nem. Az SZTE Klebelsberg Könyvtár ugyanis gazdag elektronikus állománnyal rendelkezik, ami akár az egyetemi polgárok otthonából is elérhető.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A cikk írásának pillanatában 110 ezer e-folyóirat, 287 ezer e-könyv érhető el 207 előfizetett adatbázison keresztül. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak jelenleg is egy nagykönyvtár áll a rendelkezésükre: hiszen ezek között a tartalmak között fizikai korlátozások és határok nélkül lehet böngészni. A hatalmas adatmennyiségben szinte ugyanolyan könnyű eltévedni, mint egy valóságos könyvtár polcai között, ezért a könyvtárosok egy komplett könyvtárhasználati segédlet-apparátust hoztak létre, amiben a youtube videóktól egy egész könyvtárhasználati e-learning anyagig bezárólag minden megtalálható.A könyvtár és az egyetem által előfizetett elektronikus tartalmakhoz egy virtuális kapun belépve, úgynevezett proxy-használattal férhetnek hozzá a beiratkozott oktatók, hallgatók. Ennek a használatnak a mértékét ezért egészen pontosan nyomon tudják követni a könyvtár munkatársai: az elmúlt, 2020-as évben ezen az online kapun 57 ezer belépést regisztráltak! Ez a mennyiség mindeddig példátlan, hiszen nagyjából a megelőző három évben mért összes használattal (2017-2019) azonos nagyságrendű. Ezek a belépések pedig 2020-ban több mint 13 millió letöltött tudományos dokumentumot jelentettek egyetemünkön.


konyvtar

 

 

A feni grafikonon jól látható továbbá az is, hogy 2021-re még a korábbinál is többen szereztek jártasságot az online szakirodalmazásban, hiszen ugrásszerűen megnőtt a havi adatforgalom is, aminek üteme a következő időszakban várhatóan még tovább fog növekedni.

 

Ezt az intenzív használatot az SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársai egyébként minden online-fronton érzékelik, hiszen például az eddig magabiztosan működő szervereken is jelentkezett a plusz terhelés, illetve a megnövekedett felhasználói kör zökkenőmentes kiszolgálása érdekében azt is meg kellett vizsgálni, hogyan lehetséges gyorsítani és optimalizálni az erőforrásokat.

 

A könyvtár weboldalán, az ek.szte.hu-n szinte egész évben jelennek meg a híradások az újabb e-könyv és folyóiratcsomagok elérhetővé válásáról. Ezek a bővülések folyamatosan szélesítik a felhasználható hazai és külföldi szakirodalmak mennyiségét: a 2021-es év elején például 5 új adatbázisban 28 ezer e-folyóirat és 89 ezer e-könyv vált náluk elérhetővé. 2020-ban Magyarországon a legtöbbet a szegedi kutatók használták például a DeGruyter Journals, a MathSciNet és a Royal Society of Chemistry adatbázisokban elérhető tartalmakat, ami szintén azt támasztja alá, hogy mekkora szükség is van jelenleg az e-forrásokra.

 

A tudományos publikációk létrejöttének támogatásában ugyanakkor nem csak a külföldi szakirodalmi forrásoknak, de a technikai segítséget jelentő információknak is fontos szerepük van. Ezért is érdekes az SZTE Szerzői Eszköztár weboldal, ahol például kutatásmódszertani szolgáltatások vehetők igénybe vagy épp open access cikkek megjelentetésére lehet pályázni. 2020-ban ide 598 pályázat érkezett be, és év végéig 337 támogatott SZTE-s publikáció jelent meg.


Az egyik legújabb fejlemény, hogy már a Karger kiadóval is létrejött egy szerződés, aminek keretében, a folyóiratokhoz való hozzáférésen felül, az SZTE szerzői további költségek nélkül publikálhatnak open access cikkeket a kiadó hibrid és nyílt hozzáférésű lapjaiban.

 

Ahogy az előző év tavaszán, úgy most is az egyik legnehezebb helyzetben talán a végzős hallgatók vannak, hiszen hallgatói pályafutásuk lezárására készülve és a szakdolgozatukat készítve nem nélkülözhetik a tudományos kiadványokat. Számukra készült a szakdolgozat.ek.szte.hu weboldal, ahol a módszertani útmutásokon túl tematikus forrásajánlók is segítik a dolgozatírók munkáját. Az egyes tudományterületekhez készült tanszéki útmutatókat is gyűjtik a könyvtárosok, ami további könnyítést jelent, hiszen így minden szükséges információ egy helyen a rendelkezésükre áll. Ezen az oldalon érhető el a méltán népszerű Kölcsönözz ki egy könyvtárost! szolgáltatás is, ami 2021-ben online formában tért vissza. A dolog lényege itt nem az, hogy a könyvtárosok helyettesítsék a témavezetői iránymutatást, hanem hogy kiegészítsék azt olyan ismeretekkel és gyakorlati tudnivalókkal, amik mind az oktató, mind a hallgató munkáját könnyebbé teszik.

 

Az online oktatásra való áttéréssel 2020-ban a könyvtári repozitóriumok használata is intenzívebbé vált: közel 2 millió oldalmegtekintés és 3,5 millió letöltés történt. A nagyszámú tananyagfeltöltésnek is köszönhetően kiemelkedő volt az Elektronikus Tananyag Archívum használata: a feltöltött 3338 (2020-ban 1492 új) tananyagot vagy azok részeit mintegy félmillió alkalommal töltötték le.

 

Számos esetben felmerült az a kérdés, hogy az intenzíven gyarapodó Diplomamunka Repozitórium miért nem érhető el ugyanígy teljes szövegében otthonról is? A válasz az, hogy a leadott szakdolgozatok szerzői jogait különösképpen védeni kell az esetleges plágiumtól, még a másolás lehetőségét is lehetetlenné téve. Ezért kellett ennek az adatbázisnak az elérését a dolgozatok adataira korlátozni. Szerencsés, hogy a doktori disszertációk viszont kötelezően nyilvánosak, így a nagyobb ívű munkákat alapul vehetik például a végzősök. Az SZTE Doktori Repozitórium talán ezért is lehet az egyik legnépszerűbb e-forrás: az összes letöltés 2010 óta már meghaladja a 3 milliót csak ebben az adatbázisban.

 

Az eddig felsoroltak főleg tudományos és oktatási célú digitális dokumentumgyűjtemények, ám van egy jóval színesebb és talán sokoldalúbb adatbázisa is a könyvtárnak: az SZTE Képtár és Médiatéka. Ide főleg képi vagy videó-anyagok kerülnek be, amelyek komoly tartalmi feltáró munka során rengeteg egyetemtörténeti adattal egészülnek ki. Itt a feldolgozott fotók száma egy év alatt 3358-cal gyarapodott (az összes dokumentum itt jelenleg: 19.570 db). Szerencsés, hogy a felületen gyűjteményeket és virtuális kiállításokat is ki lehet alakítani: 1500 tétellel gazdagodott például a Szent-Györgyi Albert fotóalbumaiból készült gyűjtemény, és jelenleg is virtuális kiállítás készül az épp száz éve született Szegedi Tudományegyetemről.

 

A fent felsorolt egyetemi digitális adattáraknak létezik egy közös keresője, ami szintén remek segédeszköz a tudományos kutatómunkákban vagy a hallgatói felkészülésben. Erről itt írtak korábban.


Szent-Gyorgyi_funyiras

Szent-Györgyi Albert fűnyírás közben

 

Különösen a hallgatók között örvendenek talán nagyobb népszerűségnek a magyar nyelvű e-könyv adatbázisok, mint amilyen a mersz, az interkönyv vagy a szaktárs platform. A fentebb már említett proxy-szolgáltatás igénybevétele után több, mint fél tucat nagy hazai kiadó több ezer könyve érhető el jelenleg, amik le is tölthetőek vagy online olvashatóak. Például csak az Osiris kiadótól 1754 teljes monográfia vagy pl. a L’Harmattan kiadónak 1500 könyve és félmillió oldala kereshető és tölthető le azonnal. A Szegedi Tudományegyetem polgárai az országos statisztikák alapján tavaly több mint kétszázezer alkalommal nyitották meg otthonról az Akadémiai kiadó e-könyveit (mersz), de a többi hazai forrásból is több tízezer letöltést lehetett regisztrálni.

 

A távoktatás eredményességéhez elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak az otthoni felkészülésben is elengedhetetlen, főleg könyvtári forrásból kinyerhető segédeszközök. Legyenek ezek e-könyvek vagy adatbázisok, a használatukhoz először is be kell iratkozni a könyvtárba, amit ma ugyancsak elektronikusan intézhetünk - legyünk bár egyetemi oktatók, dolgozók vagy hallgatók. A távoli beiratkozás lehetősége mellett az újabb informatikai fejlesztések biztosítják például a már megvalósult online fizetést és hamarosan a virtuális olvasójegy létrehozásának lehetőségét is. Ezek a fejlesztések még tovább korszerűsítik az SZTE Klebelsberg Könyvtárban igénybe vehető szolgáltatásokat és jól mutatják, hogy a felhasználó központú tervezés az intézmény számára is megtérülő energiabefektetés.

 

Természetes, hogy a helyben igénybe vehető szolgáltatások mindegyikét nem lehetséges átültetni online körülmények közé, de amit lehet, ez megtesznek a könyvtárban. A járványügyi helyzet mielőbbi enyhülését és korlátozások majdani feloldását a könyvtárosok és könyvtárhasználók együtt remélik, addig viszont az SZTE polgárok segítséget email-ben az info@ek.szte.hu címen, telefonon: a 06-62-546-633-as számon és hétköznap 10-14 óra között élő cseten is kérhetnek.


SZTEinfo
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek