SZTE Info

Kiemelt_j

SZAB Pro Scientia Életműdíj Telegdy Gyulának, az SZTE ÁOK nyugalmazott professzorának

Közgyűlést tartott az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság. Az újonnan alapított MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat elsőként Telegdy Gyula, az SZTE Általános Orvostudományi Kar nyugalmazott professzora vehette át. A tudósok regionális szervezete elmúlt évét értékelő közgyűlésén átadták az MTA SZAB Médiapályázat díjait is.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Göröngyös évet hagyott maga mögött a Magyar Tudományos Akadémia – fogalmazott az MTA SZAB 2020. február 27-i közgyűlésén megjelenteket köszöntő Fülöp Ferenc. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke, az SZTE professzora elmondta: többféle szempontból szokta értékelni a kutatási eredményeket és a jelenségeket. Ezért az MTA történetében fordulatot hozó 2019. év következményei között szerinte pozitívumként említhető, hogy nagyobb fény vetődik ezentúl az MTA debreceni, miskolci, szegedi, pécsi, veszprémi területi bizottságára, a Budapesten kívüli vidékre, ahol a tudós társadalom többsége él.


Fulop_F

 

 

Példaszerű a SZAB és az SZTE, az SZBK együttműködése

 

– Újra kell gondolni az Akadémia küldetését és feladatait – jelentette ki beszédében Török Ádám. Az MTA főtitkára a jelentős változások érzékeltetésre kiemelte: 2019-ben létrejött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat. Az „MTA küldetése 2019” című nyilatkozat részleteit idézte a főtitkár, majd hangsúlyozta: Szeged tudományos élete példaszerű. Az MTA SZAB jól együttműködik a Szegedi Tudományegyetemmel és a Szegedi Biológiai Kutatóközponttal, s az itteni kutatók lehetőségeit tovább bővíti az ELI. Kitért arra is, hogy az SZTE a hazai felsőoktatási intézmények között évek óta az élen végez a legkülönböző nemzetközi rangsorokban.


Torok_A

 

Az MTA SZAB kiterjedt kapcsolatrendszerét példázta a közgyűlésen megjelentek köre. A SZAB-elnök külön is köszöntötte – többek között a SZAB Médiapályázatát is támogató – Nagy Ferencet, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatóját, König Mariannát, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatóját; Szabó Annamáriát, az MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság főosztályvezetőjét; Kozma Gábort, a Gál Ferenc Főiskola rektorát; Nyerges Tibort, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági vezetőjét; Molnár Árpád professzort, „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány kuratóriumának elnökét; Nátyi Róbertet, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánját; a SZAB akadémikusait és elnökségét, illetve a SZAB szak- és munkabizottságok elnökeit és tagjait.

 

 

A „bicikliző Einstein” kicsiben és nagyban

 

– A SZAB Elnöksége 2019. április 4-i ülésén, a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat hozott létre – jelentette be Prof. Dr. Fülöp Ferenc. „A díj Bánvölgyi László szobrászművész Albert Einstein 1933 című alkotása, kisplasztikája, amelynek nagyobbik változata évek óta díszíti a SZAB székház udvarát, s a szegediek „a biciklizó Einstein” szobraként ismerik és szeretik.

Első díjazottunk Telegdy Gyula professzor úr, aki 1935. június 5-én született Nagyszebenben. Széchenyi-díjas magyar orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A reprodukciós endokrinológia neves kutatója – hangsúlyozta a SZAB-elnök.


Dijatado

 

A Telegdy professzor életútja ismertetőjéből kiderül: 1959-ben szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ahol ezt követően az Élettani Intézetben kapott állást. 1975-ben hívták át a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetébe, ahol igazgatói megbízást és tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott. 1985-ben az egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánjává választották. Hivatali idejében vezették be Szegeden az angol nyelvű oktatást, amelynek keretében külföldi hallgatók is tanulhattak a karon.

1990-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-től rendes tagja. 1999 és 2008 között az MTA Orvostudományi Osztályát vezette.

Telegdy professzor úr 1990 - 1999, valamint 2003 - 2008 között a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. A SZAB elnökeként és azt követően is lelkiismeretes, kimagasló munkájával segítette a Bizottság és a tudományos élet fejlődését, amellyel hírt és megbecsülést szerzett Szeged Városának. Számos újítása mellett kitartó munkájának köszönhető a székház udvarát díszítő, mára már mindenki által jól ismert Bánvölgyi László szobrászművész Albert Einstein 1933 című szobrának felállítása, amelynek kisplasztikája a SZAB legújabb díja tárgyát is ihlette.


Telegdy

 

– A SZAB Elnöksége nevében Professzor Úr életen át tartó áldozatos munkáját megköszönve kívánok jó egészséget, remélve, hogy még sokáig segíti tanácsaival, odafigyelésével a SZAB mindenkori elnökségének munkáját – fogalmazott Fülöp Ferenc, majd Krisztin Tibor akadémikus, az SZTE matematika professzora és Garab Győző, az MTA doktora, az SZBK munkatársa, azaz a SZAB két alelnöke közreműködésével adta át Telegdy professzornak az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat.

 

 

Tudomány a mérlegen

 

A SZAB 2019. évi munkájáról és 2020. évi terveiről keresztmetszetet adott Fülöp Ferenc. A beszámolóból képet kapott a hallgatóság a 2319 tudóst, köztük 33 akadémikust tömörítő szervezet 2019. évéről. Örvendetes eredményként említette a SZAB-elnök, hogy az SZTE professzorai közül tavaly 4 kutatót – Hohmann Juditot (SZTE GYTK és Voszka Évát (SZTE GTK), Gyimóthy Tibort (SZTE TTIK) és Kemény Lajost (SZTE ÁOK) – az MTA levelező tagjává.

 

A gazdag rendezvénynaptárból egy-egy jeles eseményt fotókkal is bemutatott a SZAB-elnök. Jelentősnek mondta, hogy a SZAB tudományos díjra pályázó 37 fiatal közül – köszönhetően az SZTE rektora, Rovó László által felajánlott 1 millió forint ösztöndíjnak és a Szeged polgármestere, Botka László által nyújtott 500 ezer forint támogatásnak – a korábbi években megszokottnál többen és nagyobb összegű díjat nyerhettek el. A múlt évben 231 rendezvénynek adott otthont a SZAB-székház, a patinás épület, amelynek homlokzata 2020-ban megújul.


Kozgy

 

A tervek és feladatok között elhangzott, hogy az idén esedékes tisztújítást követően is folytatódnak a SZAB népszerű programjai, így például a SZAB Tudósklub Egyesület rendezvényei, a „Tudósok borai – borok tudósai” borverseny, a „Tudósok az ön egészségéért” ismeretterjesztő előadássorozat,

 

A SZAB tudományos titkára, Görög Márta, az SZTE ÁJTK professzora és dékánja összegezte a SZAB szakbizottságainak 2019. évi munkájáról szóló beszámolókat.


SZBK

 

Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia a rákkutatásban és a biológiában címmel tudományos előadást tartott Horváth Péter, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet igazgatója.

 

 

Médiamunkások az ismeretterjesztésért

 

SZAB 2019. évi Médiapályázat díjkiosztó ünnepség Csernus Sándor a bíráló testület elnöke elmondta: a legutóbbi felhívásra az Írott sajtó kategóriában 2, a Rádióriport kategóriában 1, az Audiovizuális területről 4, és a fotó-sajtófotó máfajból 3 pályázat érkezett. A döntnökök a szakterült egyetemi oktatói és gyakorló művelői: Milián Orsolya, Tóth Benedek, Újszászi Ilona; Dusa Béla, Pavlovits Miklós, Tráser László. Az immár hatodik alkalommal kiírt pályázat elsősorban azoknak a tudományos eredményeknek a bemutatását szolgálja, amelyek a dél-alföldi régióban és vonzáskörzetében keletkeznek, és amelyek gyakran világszínvonalú tudományos tevékenységről tanúskodnak.


A konkrét tudományos eredmények ismertetése mellett a témák között helyet kapnak az oktatás és a kutatás iskolái, egy-egy jelentős tudós személyiség életútjának bemutatása, valamint a tudomány népszerűsítése és eredményeinek a társadalom szélesebb rétegeihez történő eljuttatásának az igénye is.


A díjakat Fülöp Ferencet, a SZAB elnöke; valamint a pályázatot anyagilag is támogató Nagy Ferenc akadémikus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója; Kőnig Marianna, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatója; Bódi György, a Szegedért Alapítvány tikára; Dora-Tóth Ferenc, CSOMIÉP Kft gazdasági igazgatója; Szeri István, a Bucó Kft. igazgatója adta át.


Mediadijasok_j_DB


Rádióriport kategória I. díjban részesült Marton Árpád „Csángó fehérjék – Páli Tibor fizikus a zenebarát fehérjékről és a csángó népzenéről” című munkájáért. Mozgókép kategóriában I. helyezett lett Karajkó-Németh Marietta, a Szeged Televízió szerkesztő riportere „A Kvantum, a Szeged Televízió tudományos magazinműsorának 2019. 11. 13-i adása” című munkájáért; I. díjban részesült Márok Tamás, a Szeged Televízió szerkesztő riportere „A Kvantum, a Szeged Televízió tudományos magazinműsorának 2019. februári adása” című munkájáért. Fotó kategória I. díjat nyert Frank Yvette, a Délmagyarország fotóriportere 3 fotósorozatáért. Különdíj elismerésben részesült Ana Raquel Santa Maria Íaz rott és Mozgókép kategóriában benyújtott pályamunkáiért.


A benyújtott pályázatok értékelésekor a bírálóbizottság többféle szempontot érvényesített, melyek közül csak egy – de nem jelentéktelen - maga a témaválasztás, a továbbiak ” belső” szakmaiak: mint az újságírói teljesítmény, a felkészültség, az egyéni stílus, az ötletesség, a látásmód, a kiváló képi megvalósítás.

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Dusha Béla, Ú. I.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2020. november 11.

Nyito_Tanevnyiton_1940_11_11

Mit az üzen a 148, a 80 és a 18 évvel ezelőtti november 11. a Szegedi Tudományegyetem mai polgárainak? 2020. november 11-én, az SZTE Egyetem Napján ünneplés helyett a Covid-19-pandémia leküzdésére fókuszál a szegedi universitas is. A jelen tudományos, egészségügyi, logisztikai és emberi problémái megoldásához talán erőt adhatnak SZTE három „első rektora” november 11-hez kötődő gondolatai.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.