Bezár

Hírarchívum

IMG_7440

Kitüntető címeket és okleveleket adtak át az Egyetem Napján

Kitüntető címeket és okleveleket adtak át az Egyetem Napján

2019. november 11.

Ünnepi Szenátusülést tartottak az Egyetem Napja alkalmából 2019. november 9-én, a Szegedi Tudományegyetemen. Az ünnepségen adták át a Senator Honoris Causa és a Doctor Honoris Causa kitüntető címek mellett a Pro Universitate-, a Klebelsberg Kunó-, valamint a Pro Laudanda Promotione-díjakat és számos elismerő oklevelet.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

November 11-e többszörös ünnep a Szegedi Tudományegyetemen. 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás az intézmény jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével számos közjogi méltóság, köztük Dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesei, dékánjai, dékánhelyettesei, igazgatói, a Gábor Dénes Főiskola rektora továbbá a kitüntetettek hozzátartozói és a szegedi egyetem professzorai.


IMG_7203

Az ünnepségen készült fényképek itt megtekinthetők.


A hazai és a nemzetközi világban elért kiemelt szerepét kizárólag úgy őrizheti meg a szegedi egyetem, ha több évszázados tradícióira, elődei tapasztalataira és iskolateremtő tevékenységére építve, de korunk új lehetőségeit és kihívásait követve fejlesztik az intézményben folyó oktató-kutató és betegellátó tevékenységet – hangsúlyozta köszöntőjében Prof. Dr. Rovó László. Az egyetem rektora hozzátette: a fejlesztések mellett nem feledkezhetnek meg, azokról a kiváló kutatókról, professzorokról sem, akik tudományos eredményeikkel, nemzetközi sikereikkel elviszik a szegedi egyetem hírét a nagyvilágba, bővítik az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerét és segítik a fiatal kutatók szakmai előremenetelét.


Tiszteletbeli címek átadása


Az Ünnepi Szenátusülésen Doctor Honoris Causa kitüntető címben részesült Egil Sigmund Bakka nemzetközi hírű tánckutató, táncantropológus, tánctanár, a trondheimi Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem (NTNU) emeritus professzora, az Egyetem Zeneművészeti Karának Tánctudományi Tanszékének nyugdíjas vezetője, valamint a norvég Hagyományos Zene és Tánc Központ igazgatója.


IMG_7277


– Bakka professzor karrierje kezdete óta, immár negyven éve figyelmes követője a magyar néptánckutatásnak, a pedagógia és a folklór revival mozgalomban elért eredményeknek. Részt vesz konferenciáinkon, fesztiváljainkon, és meghívásunkra előadásokat tart az SZTE BTK Néprajzi Tanszékén – méltatta a nemzetközi hírű tánckutató munkáját Prof. Dr. Gyenge Zoltán, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja. Hozzátette, Bakka professzor 50 éve fáradhatatlanul dolgozik a tánckutatásában, a norvég és az észak-európai országok tradicionális tánckultúráira összpontosítva. Kutatása kiterjed a táncmozdulatok elemzésére, a táncok történelmi fejlődésére, közösségi gyakorlatára és kulturális örökségként való fennmaradására. Karrierje kezdete óta mintegy 200 publikációt tett közzé, önmagában vagy fiatal kollégáival együttműködésben, köztük 12 könyvet, számos szakmai tanulmányt és konferencia-előadást. Ő volt a kezdeményezője és vezető koordinátora a Choreomundus programnak, a négy európai egyetemmel közös táncantropológiai MA kurzusnak. Bár 2014-ben visszavonult a programból, de azóta is aktívan részt vesz a programok végrehajtásában és fejlesztésében.


IMG_7299


Doctor Honoris Causa kitüntető címet vett át Heinrich Friedrich Uwe Hellmann professzor, a Potsdami Egyetem Szenátusának elnöke, a Potsdami Egyetem Jogi Karának volt dékánja. Munkásságát Prof. Dr. Szomora Zsolt, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatási dékánhelyettese méltatta: Hellmann professzor előadásokat és szemináriumokat tart a német büntetőjogból, büntető eljárásjogból, társasági és adójogból, valamint az európai és nemzetközi büntetőjogból. Számos cikk és könyv szerzője, valamint törvénykönyvekhez ír magyarázatokat a legelismertebb kommentárokban. Kutatói és oktatói munkája mellett gazdasági bűncselekményekkel és adóügyi bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban is részt vesz jogi szakértőként vagy ügyvédként. A Potsdami Egyetem Jogi Karának volt dékánjaként fontos szerepet töltött be a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Német Jogi Iskola megalakításában. 2008 óta rendszeresen tart pro bono előadásokat a közös potsdami/szegedi LL,M képzésben, amely az országban egyedülálló módon közös diplomát ad a végzetteknek.

IMG_7317


Az SZTE Természettudományi és Informatikai Karával fennálló szoros együttműködés elismeréseként Doctor Honoris Causa kitüntető címben részesült Prashant Kamat, a University of Notre Dame professzora és Ralph McKenzie, a Vanderbilt Egyetem matematika professzora.

– Prashant Kamat professzor tudományos érdeklődése lefedi az elektrokémia, energia és környezeti alkalmazásainak széles vertikumát. Az elmúlt négy évtized során hidakat épített a fizikai kémia és az anyagtudomány között, azáltal, hogy új nanoszerkezetű anyagokat állított elő a napenergia hasznosítása érdekében. A Science Watch (ISI) nyilvántartása alapján a 2000-2010 között az évtized 100 legtöbbet hivatkozott kémikusa közé tartozott. 5 közleményére érkezett közleményenként 2000-nél több idézet. 42 közleményét sorolták „Highly Cited in Field” kategóriába. 30 fölötti PhD hallgató végzett a kezei alatt, és több tucat posztdoktor és vendégkutató dolgozott csoportjában – méltatta munkáját Dr. Mucsi László, az SZTE TTTIK dékánja. Kiemelte, a professzor szorosan együttműködik a Janáky Csaba vezette MTA-SZTE „Lendület” Fotoelektrokémiai Kutatócsoporttal. A közös munka részeként már egy doktorjelölt töltött hosszabb időt Prashant Kamat professzor laboratóriumában. A tudós eddig két alkalommal tett látogatást a szegedi egyetemen: 2017-ben az ISE Tematikus Konferenciájának plenáris előadója volt, majd 2018-ban plenáris előadást tartott a SIWAN2018 konferencián.


IMG_7327

– Bátran állíthatjuk, hogy McKenzie professzor a logika és univerzális algebra legnagyobb élő alakja – jelentette ki Dr. Mucsi László, az SZTE TTTIK dékánja. Hozzátette, McKenzie professzor elsősorban a logika, az univerzális algebra, a hálóelmélet és az algoritmuselmélet különböző területein végzett kutatásaiban ért el kiemelkedő eredményeket. Három monográfiája alkotja az SZTE TTIK Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola egy-egy kurzusának törzsanyagát. Egyik legjelentősebb eredménye a túlnyomórészt általa kifejlesztett “szelíd kongruenciák” elmélete, amely olyan eszköztárat adott véges algebrák osztályainak vizsgálatához, amely ma is a kutatások alapjául szolgál. Az általa feltárt öt “lokális viselkedés-típus” összeköti a klasszikus algebrát az általános algebrák elméletével és a számítástudomány több területével is, egyben kijelöli a további kutatások irányát. Ezt az utat követve a Szegedi Tudományegyetem több matematikusa is meghatározó eredményeket ért el. McKenzie professzor témavezetésével összesen 27-en szereztek PhD fokozatot, többek között Maróti Miklós, az SZTE TTIK Algebra Tanszékének vezetője.

IMG_7340

Az Ünnepi Szenátusülésen Doctor Honoris Causa kitüntető címben részesült Frank Wuytack, A belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem professzora. Tudományos munkásságát Prof. Dr. Molnár Tamás, az SZTE Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettese méltatta: Wuytack professzorral az 1990-es évek elején kezdődött az SZTE ÁOK együtt-működése, amely számos cserelátogatást, nemzetközi workshop tartását, több közös kutatási pályázatot és közös publikációt eredményezett. Az SZTE 12 munkatársa végzett hosszabb-rövidebb időtartamú kutatómunkát Leuvenben a vezetésével. A több mint 11 évig tartó együttműködés szorosan véve is legalább két diplomamunka, négy PhD értekezés, egy habilitáció valamint egy MTA doktori értekezés elkészültéhez járult hozzá. A professzor sikeres szakmai kooperációkat alakított ki az USA-tól Kínáig, több nemzetközi konferencia előadója, számos tanítványt vezetett be a molekuláris sejtbiológia világába. A mai napig aktív tagja az izomkutatók nemzetközi közösségének, számos tanítványa tölt be vezető pozíciót a Leuveni Katolikus Egyetemen és más rangos európai intézetekben.

IMG_7357

Az Ünnepi Szenátusülésen Senator Honoris Causa kitüntető címben részesült Darvas Ferenc a ThalesNano Zrt. alapítója, elnöke és Dr. Smolanka Volodymyr Ivanovych, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora.

– Darvas Ferenc a legnagyobb magántulajdonban levő magyar csúcstechnológiai kutatás-fejlesztési hálózat alapítója. A vállalkozások tevékenysége felöleli a gyógyszerkutatást/fejlesztést, áramlásos kémiát és a nanotechnológiát. Több mint 150 referált közlemény, öt könyv, 46 megadott és 90 függő szabadalom kötődik Dr. Darvas Ferenc nevéhez – ismertette Dr. Mucsi László, az SZTE TTTIK dékánja. Hangsúlyozta, a ThalesNano Zrt. a Szegedi Tudományegyetem számos kutatójával működött és működik együtt, amely együttműködések felölelik a szerves kémia, nanotechnológia és az elektrokémia területét. Ezek új kutatás-fejlesztési projekteket generáltak, és új, minőségi munkahelyeket teremtettek. Mindezek mellett számos SZTE-s hallgatónak biztosítottak gyakorlati helyet a céghálózat tagjainál, szakmai gyakorlatuk elvégzéséhez. A céghálózat kötelékében több SZTE-en végzett kollégát foglalkoztatnak, ezáltal is élővé téve a kapcsolatot a szegedi egyetemmel.

IMG_7374


Dr. Smolanka Volodymyr Ivanovych tudományos tevékenységét 12 kézikönyv-fejezet és 139 közlemény jelzi. Rendszeres előadója az Európai Neurológiai Társaság üléseinek, tagja az Európai Idegsebészeti Társaságok (EANS) Training Bizottságának. Szerkesztőbizottsági tagja szakmai folyóiratoknak, tagja az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Speciális Idegsebészeti Bizottságának, jelenleg az Ukrajnai Idegsebészeti Társaság elnöke – fogalmazott Prof. Dr. Molnár Tamás, az SZTE Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettese. Hozzátette, mivel az SZTE ÁOK Idegsebészeti Klinikájának éppúgy a vaszkuláris idegsebészet a fő profilja mint az Ungvári Idegsebészeti Klinikának, ezért számos kapcsolódási pont van a klinikák között mind a betegellátás, mind a kutatás, mind a szakemberképzés területén. Ezt erősíti a két klinika közös részvétele az Európai Idegsebészeti Társaságok Training Bizottságában, ahol szorosan együttműködnek az európai idegsebész-szakképzés területén.


IMG_7426

Az egyetemi polgárok munkájának elismerése

2019-ben az Egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott Prof. Dr. Badó Attilának, az Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet egyetemi tanárának és Prof. Dr. Dux Lászlónak, az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai Intézet egyetemi tanárának. Pro Universitate-díjban azon személy részesülhet, aki az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tett, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szerzett. Mindemellett aktívan részt vett a Szegedi Tudományegyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, a már kialakult együttműködések ápolásában vagy újak létrehozásában.

IMG_7449

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019-ben Klebelsberg Kunó-díjat adományozott Prof. Dr. Janka Zoltánnak, az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika professor emeritusának. Klebelsberg Kunó-díjban azon személy részesülhet, aki a Szegedi Tudományegyetemen vagy az egyetemhez kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához.

A Szegedi Tudományegyetem 2015-ben Pro Laudanda Promotione-díjat alapított. A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítettek. 2019-ben az Egyetem Pro Laudande Promotione-díjat adományozott Dr. Danis Judit, a Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola, Dr. Kazár Klára, a Közgazdaságtani Doktori Iskola, Dr. Menyhárt Ákos, az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, Dr. Pétervári Máté, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Dr. Samu Gergely Ferenc, a Kémia Doktori Iskola és Dr. Szakács Nóra,a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola végzett PhD-hallgatójának.

Az Év Kutatója, az Év Fiatal Kutatója és a Kiváló PhD Témavezető elismerések

A Szegedi Tudományegyetem többféle módon ösztönzi az oktatói, kutatói, gyógyítói, tudományos és publikációs tevékenységet, az utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ennek elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 2019. tavaszi félévében új díjakat alapított. Az Év Kutatója Elismerő Oklevelet 3 területen: az élettelen természettudományok és matematika, az élő természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan kiemelkedő kutatómunkát végző egyetemi polgárai kaphatják, akinek nagy horderejű műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenysége, iskolateremtő munkássága, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepe példaként állítható a szegedi egyetem polgárai elé.

IMG_7454

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019-ben az Év Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott élő természettudományok tudományterületen Prof. Dr. Fülöp Ferencnek, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet akadémikus, egyetemi tanárának. Az Év Kutatója Elismerő Oklevelet humán- és társadalomtudományok tudományterületen Prof. Dr. Lengyel Imre, a Gazdaságtudományi Kar Magyar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet egyetemi tanára vehette át. Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen az Év Kutatója Elismerő Oklevelet Prof. Dr. Totik Vilmos, a Természettudományi és Informatikai Kar Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék akadémikus, egyetemi tanára vehette át.

IMG_7471


Az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet 3 területen: az élettelen természettudományok és matematika, az élő természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló 40. életévét be nem töltött olyan egyetemi polgárai kaphatják, akiknek kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenysége, iskolateremtő munkássága, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepe példaként állítható a Szegedi Tudományegyetem polgárai elé. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019-ben az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott élő természettudományok tudományterületen Dr. Ambrus Ritának, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet egyetemi docensének, élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Janáky Csabának, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának. Humán- és társadalomtudományok tudományterületen Dr. Kasik László, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék egyetemi docense vehette át az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet.

IMG_7498

A Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet 3 területen: az élettelen természettudományok és matematika, az élő természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan oktatónak adományozható, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel vett részt a PhD hallgatók képzésében, és hatékonyan látott el témavezetői feladatokat. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019-ben Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet adományozott humán- és társadalomtudományok tudományterületen Dr. Fűzné Dr. Pikó Bettinának, az Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet egyetemi tanárának. Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Prof. Dr. Gyimóthy Tibor, a Természettudományi és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék akadémikus, egyetemi tanára, élő természettudományok tudományterületen Prof. Dr. Végh Ágnes, az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára vehette át a Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet.

IMG_7521

A pedagógiai kutatás magyarországi fejlődésének elindulásában jelentős szerepet játszó, előbb a kolozsvári egyetemen oktató, majd az egyetem Szegedre kerülése után a Bölcsészettudományi Kar dékánjának és az egyetem rektorának is megválasztott Csengery János születésének 150. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája Csengery János Emlékérmet alapított. Az emlékérmet olyan, elsősorban nem a neveléstudomány terén elismerést szerzett kutatók kaphatják meg, akik fontos szerepet játszottak a neveléstudomány vagy a pedagógusképzés fejlődésében. Az elismerést Dr. habil. Géczi János, a Neveléstudományi Doktori Iskola oktatója vehette át.


IMG_7557

Tágra nyitja kapuit az SZTE a nemzetköziesítés jegyében

A díjátadót követően Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, a hagyományok ápolása mellett, a nemzetköziesítés jegyében szélesre nyitják az egyetem kapuit, a nemzetközi kapcsolatokat folyamatosan bővítik. – A legnevesebb amerikai, illetve európai egyetemekkel kötöttünk például szerződést a transzmutációs program kapcsán, és nemrég Kínában is sikeres tárgyalásokat folytattunk. Nagy várakozással nézünk az elkövetkezendő három év elé, hiszen a Szegedi Tudományegyetem egy európai egyetemi konzorcium tagjaként részt vesz a European University Alliance for Global Health programban. Partnereink ebben a konzorciumban országaik és régióik vezető felsőoktatási intézményei: a müncheni Ludwig Maximillian Egyetem, a Lundi Egyetem Svédországban, a Portói Egyetem Portugáliában, valamint Franciaország legnagyobb felsőoktatási intézménye, a Paris-Saclay Egyetem – fogalmazott a kancellár. Hozzátette, a konzorcium hosszútávon is segíti majd a szegedi egyetemen folyó oktatás és kutatás színvonalának dinamikus fejlődését és minél mélyebb európai beágyazottságát.

SZTEinfo

Fotó: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek