Bezár

Hírarchívum

Kiemelt_Varga_N
ÚNKP-ösztöndíjas és pályázókat segítő mentor is dr. Varga Norbert, az SZTE ÁJTK dékánhelyettese

ÚNKP-ösztöndíjas és pályázókat segítő mentor is dr. Varga Norbert, az SZTE ÁJTK dékánhelyettese

2019. június 02.

A gazdasági verseny korlátozására kötött megállapodásokat, vagyis a kartelljog történetét vizsgálja dr. Varga Norbert. Az SZTE ÁJTK docensét és tudományos ügyekkel foglalkozó dékánhelyettesét, mint a Bolyai János Ösztöndíj és az ÚNKP Bolyai+ egyik nyertesét, a kutatásról és az azt támogató ösztöndíjról is kérdeztük.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– A tudományos diákköri munka az első lépés a kutatóvá váláshoz vezető úton. A kari és az országos tudományos diákköri konferenciák jelentik ennek igazi kezdetét – osztotta meg tapasztalatát dr. Varga Norbert. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék docensének tudományos pályája 1998-ban a Debreceni Egyetem demonstrátoraként indult. A Szegedi Tudományegyetem ÁJTK oktatóihoz 2006-ban csatlakozott, amelyet követően számos tudományos és közéleti tevékenységet végez.


VN_1

 

Dr. Varga Norbert tudományos szerepvállalása a tehetséggondozó programbeli tutorálástól és mentorálastól kezdve, a konferenciák és a workshopok szervezésén át, több nemzetközi szakmai szervezethez való csatlakozásig és projektbeli kutatómunkáig egyaránt kiterjed. A szakmai életrajzi adatok mögötti személyes példája is demonstrálja, miként válhat egy kisvárosi – esetében a csongrádi Batsányi János – gimnáziumban érettségizett fiatal az Európa rangos egyetemei közé tartozó SZTE ÁJTK nemzetközi és hazai viszonylatban is számon tartott oktatói gárdájának tagjává.

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program bevezetésével jelentősen bővültek a pályázati keretek, amelyek alapvetően a hallgatók számára nyújtanak lehetőséget kezdeti tudományos pályafutásuk elindításához. A társadalomtudományokkal foglalkozók számára különösen fontos ez az ösztöndíj program, hiszen sokkal kevesebb pályázati lehetőség áll rendelkezésre e tudományterület kapcsán, mint például a természettudományok körében – mondta. Az SZTE oktató is fontosnak tartja, hogy az ÚNKP keretében a graduális és a doktori képzésben részvevő hallgatók mellett már a végzős középiskolások is pályázhatnak az ösztöndíjra.


VN_3a

A szegedi jogi kar polgárai közül ÚNKP-ösztöndíjat 2016-ban 8, 2017-ben 20, 2018-ban 18 fiatal kapott. A legutóbbi, a 2018-as statisztikát böngésző számára is érdekes adat, hogy Dr. Varga Norbert neve kétféle minőségben is feltűnik. Egyrészt elnyerte A kartelljog szabályozása és gyakorlata a 20. században nemzetközi kitekintéssel című témakör kidolgozásához az ÚNKP támogatását a „Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj” kategóriában; másrészt A jóerkölcs magánjogi megítélése a tisztességtelen verseny tükrében című kutatási tervet megvalósító hallgatónak, Krusóczki Bencének társ-témavezetője Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária mellett.

 

– Történelem és jogász szakon diplomát és doktori fokozatot szerzett kutatóként az állampolgársági jog és a közigazgatási jog történetének vizsgálata mellett jelenleg a kartelljog 20. századi elemzésével foglalkozom – rögzítette. A kutató a külföldi tapasztalatok begyűjtését is fontosnak tartja, amelyre hallgatóit is buzdítja. Ösztöndíjjal támogatott tanulmányokat folytatott az University of Amsterdam és az Indiana University jogi karán; kutatott a Harvard University, az Universität Heidelberg, az Oxford University és az University of Cambridge vendégeként. A krakkói Jagellonian University jogtörténészeivel szoros szakmai együttműködést alakított ki.

 

„A kutatási témámnak megfelelően a 19. századi állampolgársági anyagok elemzésével foglalkoztam, elsősorban a parlamenti anyagok és a korabeli jogesetek vizsgálatával. Nem maradhatott el a primer források elemzése” – számolt be az elvégzett munkáról és kutatói módszeréről a kari honlapon azt követően, hogy az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék adjunktusaként, 2010-ben, három hónapot töltött Oxfordban. Kutatásában mindig is elsődleges helyen áll a levéltári források elemzése, ami a „Szegedi Jogtörténeti Iskola” egyik, ha nem a legfontosabb szakmai ismérve.


VN_2


– A megalapozott kutatási célokat tartalmazó és reális pályázat benyújtására kell törekedni – hangsúlyozta. Véleménye szerint az oktató és a hallgató együttműködése garantálja, hogy a pályázó olyan kutatási tervet készítsen, ami teljesíthető. A pályázat megvalósítása és disszeminációja során kapott pozitív visszajelzések, esetleges építő jellegű észrevételek pedig nagyban hozzájárulnak, hogy a tehetséges hallgatók megszeressék és műveljék saját tudományterületük egy szűkebb szegmensét.

 

Gyakorlott pályázó dr. Varga Norbert. A Köztársasági ösztöndíj 2001-2002-ben egyetemi tanulmányait; a Marie Curie ösztöndíj 2003-ban, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2006-ban, 2010-ben és 2013-ban, a DAAD ösztöndíj 2012-ben támogatta külföldi kutatásait. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Új Nemzeti Kiválósági Program „Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj” kategóriában 2018-ban elnyert támogatás segítségével folytatja jelenleg a kutató munkáját a Magyar Jogtörténeti Tanszéken.

 

Szöveg és kép: Újszászi Ilona

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek