Bezár

Hírarchívum

AJTK_kituntetes

Állami kitüntetésben részesültek az ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetének professzorai

Állami kitüntetésben részesültek az ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetének professzorai

2019. május 21.

Rangos állami kitüntetésben részesült Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta, az ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetének vezetője és Prof. Dr. Szabó Imre miniszteri biztos, egyetemi tanár, az ÁJTK korábbi dékánja. Az elismeréseket Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter adta át.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Moór Gyula-díjat vehetett át Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi minisztertől Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta az ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetének vezetője. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában.


AJTK_GM_dij


Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta 2016 óta vezeti az SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetét. Az MTA Bolyai emléklappal kitüntetett professzor 1998-ban szerzett summa cum laude minősítésű jogász diplomát a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Posthumus személyiségi értékek védelme – Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében címet viselő PhD értekezését 2006-ban védte summa cum laude minősítéssel, 2014 óta az SZTE Habilitációs Bizottságának döntése alapján az SZTE habilitált doktora. Fő kutatási területei a személyiségi jog, a személyiségi jogvédelem, a használati kötelmek, a szellemi alkotások joga, a technológia- / tudástranszfer szerződések, a know-how és kereskedelmi név.


Prof. Dr. Szabó Imre miniszteri biztos, az ÁJTK korábbi dékánja Deák Ferenc-díjban részesült. Az elismerés az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is.


AJTK_kituntetes2


Prof. Dr. Szabó Imre, amellett, hogy a polgári perjogi oktatás és kutatás egyik vezető személye Magyarországon, az új Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerkesztő bizottságának elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a kódex a modern kor kihívásainak megfelelő, időtálló jogszabállyá váljon. Miniszteri biztosi tevékenysége során pedig azt a több évtizedes hiányfeladatot látja el, amelyben a nem klasszikus jogászi hivatásrendek továbbképzését koordinálja a Jogakadémia élén.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek