Bezár

Hírarchívum

_MG_8379

Díszdoktorokat avattak az Egyetem Napján

Díszdoktorokat avattak az Egyetem Napján

2017. november 13.
9 perc

November 11-én, a Szegedi Tudományegyetem Napján tiszteletbeli doktori címeket, elismeréseket és kitüntetéseket adtak át. Az ünnepi szenátusülésen a Nobel-díjas Bert Sakmann is elismerésben részesült.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

November 11-e többszörös ünnep a szegedi egyetemen. 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás a jogelődnek tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja. 2002-ben pedig november 11-ei dátummal jött létre az integrált Szegedi Tudományegyetem. A jeles eseményekre emlékezve minden év november 11-e a Szegedi Tudományegyetem Napja.


Az ünnepi szenátusülésen megjelent rektorhelyetteseket, dékánokat, kitüntetetteket, professzorokat, oktatókat, egyetemi polgárokat Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntötte.


_MG_8305


Az ünnepségen Doctor Honoris Causa, vagyis az SZTE „tiszteletbeli doktora” címben részesült Prof. Giampaolo Borghello (Università degli studi di Udine, Olaszország), Prof. Walid Habre (Université de Genève, Svájc), Prof. Krishnan Rajeshwar (University of Texas at Arlington, USA), Prof. Bert Sakmann (Max-Planck-Institut, Németország) és Prof. Teleky Béla (Medizinische Universität Wien, Ausztria).


egyetem_napja1
Képgaléria az ünnepségről.


A Doctor Honoris Causa cím olyan személynek adományozható, aki – többek között – kimagasló tudományos tevékenysége mellett munkásságával is támogatta a szegedi egyetemet, és hozzájárult az universitas jó hírének öregbítéséhez.


Prof. Giampaolo Borghello munkásságát Gyenge Zoltán az SZTE Bölcsészettudományi Kar dékánja méltatta. A professzor egyetemi tanulmányait a pisai Scuola Normale Superiorén végezte olasz irodalomtudomány szakon. Sok éven keresztül volt professzora és vezetője az udinei egyetem italianisztika tanszékének. Több más olasz egyetemen, illetve Németországban tanított. Főszerkesztője volt a bolognai Zanichelli kiadónál megjelenő „Letteratura e problemi” (LP, 1974-) c. kiadványsorozatnak, társalapítója a Filologia moderna nevű folyóiratnak. Tizenhat monográfiája jelent meg, ezek anyagukat, módszertanukat tekintve három csoportra oszthatóak. Az első és fő területen a 19. és 20. századi olasz írók és költők életművét dolgozta fel, sok esetben meghatározva a későbbi italianisztikai kutatások fő irányát, ilyenek Svevóról (1977), Pasoliniről (1977, 1986), Pascoliról (1986, 1996), Montaléról (1999) írt összefoglaló munkái. Az elméleti kérdéseket boncoló írásai közül a legnagyobb érdeklődésre komparatisztikai kötetei tarthattak számot, így A szimbólum és szenvedély (1986) és „Hogyan születik a best seller?” (2016). A harmadik csoportba az irodalomszociológiai kutatások tartoznak. Borghello professzor 1986 óta aktívan vett részt az Egyetem több tanszékének oktató- és kutató-munkájában. A JATE Filozófia tanszékén olasz társadalom elméleti kérdéseiről tartott előadást, az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalom tanszékén a 19. század végi olasz irodalom problémáiról és az olasz kultúrtörténet témaköréből. A JATE, illetve az SZTE Olasz Nyelv és Irodalom tanszékén rendszeres előadó volt, több hetes kurzusokat tartott az olasz irodalom történetéből. Számos közös kutatási programban, konferencián vett részt, közös kiadványokban szerepelt. Ő intézte egyetemünk udinei (Erasmus) kapcsolatait, fogadta, támogatta kiutazó kollégáinkat és hallgatóinkat.


A svájci professzor, Walid Habre érdemeiről Bari Ferenc, az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja beszélt: Walid Habre a Genfi Tudományegyetem Aneszteziológiai Intézetének professzora. A klinikai és a kísérletes légzésélettan egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként mintegy 150 tudományos közlemény, és számos könyvfejezet szerzője. Fő kutatási területei a légúti túlérzékenység, keringés-légzés kölcsönhatások, protektív gépi lélegeztetés és az aneszteziológiai kockázati tényezők. Számos tudományos társaságban töltött vagy tölt be vezető tisztséget. Korábban a Svájci Gyermekaneszteziológiai Társaság titkára, majd elnöke, Svájc képviselője az Európai Aneszteziológus Társaságban, melynek később elnökségi tagja is. Jelenleg a Genfi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Tanácsának elnöke és az European Journal of Anaesthesia helyettes főszerkesztője. Az SZTE kutatóival két évtizeden túlnyúló tudományos együttműködés eredményességét rangos folyóiratokban megjelent közös közlemények fémjelzik, melyek száma meghaladja az 50-et. A sikeres közös tudományos pályázati tevékenységet bizonyítja, hogy témavezetésével a Svájci Államszövetség Tudományos Kutatási Alapja hat olyan pályázatot támogatott, melyekben az SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézete résztvevő kutatóhelyként szerepelt. Nemzetközi szervezetektől három fiatal szegedi kutató nyert továbbá olyan pályázati támogatást, melyekben intézete fogadó intézményként szerepelt. Az elmúlt húsz évben az SZTE ÁOK-ról tíz fő összesen tizenkét kutatóévet töltött laboratóriumában. Tehetséggondozás iránti elkötelezettségét mutatja, hogy négy PhD-hallgató szerzett doktori fokozatot szegedi kutatókkal osztott témavezetéssel. A tudományos kapcsolat jelenleg is aktív; laboratóriumában posztdoktor kutatóként aktuálisan is dolgozik szegedi kolléga.


Az amerikai Prof. Krishnan Rajeshwar tudományos munkásságát Mucsi László, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékánja ismertette: Krishnan Rajeshwar a University of Texas at Arlington egyetem kiemelt professzora, az egyetemen működő megújuló energiával foglalkozó kutatás-fejlesztési központ alapító-igazgatója. Több mint négy évtizedes munkássága felöleli az elektrokémia, fotoelektrokémia és a fotokatalízis különböző területeit, melyek közös pontja, hogy minden esetben környezeti problémák megoldására irányultak. Úttörő szerepet töltött be az összetett félvezető nanoszerkezetek előállítása terén, különös tekintettel a fény felhasználására a szintézisek során. 400 fölötti tudományos közlemény, számos összefoglaló tanulmány, és könyv fűződik a nevéhez. Közleményeire több, mint 15000 hivatkozást kapott és környezeti elektrokémia könyve széles körben használt tankönyvvé vált. Számos közéleti funkciója közül kiemelkedik az Elektrokémiai Társaságban vállalt szerepe, melyek jelenleg leköszönt elnöke; korábban alelnöki és elnöki posztot töltött be. A Szegedi Tudományegyetemmel a kapcsolata 2008-ra nyúlik vissza, amikor Visy Csaba (jelenleg az SZTE Professzor Emeritusa) egy konferencián felvette vele a kapcsolatot lehetséges együttműködés érdekében. A közös munka Janáky Csaba Marie Curie-ösztöndíjas látogatása során mélyült el, amikor számos közös projektet indítottak. Azóta az SZTE Kémia Doktori Iskola két hallgatója is hosszabb időt töltött Prof. Rajeshwar laboratóriumában, aki pedig rendszeres vendége lett a szegedi szakmai rendezvényeknek. Az együttműködés eredményeképpen eddig 29 közös közlemény, többségében kiemelkedően rangos folyóiratokban.


Prof. Bert Sakmann Stuttgartban született. Orvosi diplomáját Münchenben szerezte a Ludwig-Maximilian Egyetemen. Ezután a Max Planck Intézet pszichiátriai és neurofiziológiai osztályán kezdett dolgozni. Posztdoktorként Londonban, az University College Biofizikai Tanszékén végzett kutató munkát. Németországba történt visszatérése után újra csatlakozott a Max Planck Intézet biofizikai és kémiai membrán biológia csoportjához. Ezután a Heidelbergi Egyetemen kapott egyetemi tanári kinevezést, majd 2008-tól a Max Planck Neurobiológiai Intézet kutatócsoportjának vezetője. Munkája során számos tudományos elismerést kapott. 1986-ban Erwin Neher kutatótársával közösen megkapta a Louisa Gross Horwitz-díjat. 1987-ben a Gottfried Wilhelm Leibniz-díjat nyerte el. 1991-ben Erwin Neherrel közösen megkapta a Harvey-díjat és a fiziológiai Nobel-díjat. Bert Sakmann és Erwin Neher által kidolgozott úgynevezett patch-clamp technika lehetővé tette a sejtmembránon átfolyó ionáramok mérését. A vizsgálómódszer feltalálása forradalmi hatással volt az élettani folyamatok megértésére. Kapcsolata a Szegedi Tudományegyetemmel 2012-ben indult, amikor meghívott előadóként részt vett a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75 éves évfordulójára rendezett nagyszabású kongresszusunkon. Azóta rendszeresen Szegedre látogat, több előadást is tartott a hallgatók és kutatók számára. 2016-ban elfogadta a Szegedi Tudós Akadémia tudományos igazgatói felkérést. E funkciójában rendszeresen találkozik az egyetemünk diákjaival, személyesen is irányítja a Szent-Györgyi Albert ösztöndíjas diákkörösök tevékenységét és segíti a Szegedi Tudományegyetem tudományos utánpótlásának munkáját – szólt elismerően Bari Ferenc, az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja.


Prof. Teleky Béla munkásságát szintén Bari Ferenc, az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja méltatta. Teleky Béla professzor úr az európai és az osztrák sebész társadalom kiemelkedő alakja, akivel a szegedi Sebészeti Klinikának és a Magyar Sebész Társaságnak több évtizedes szoros kapcsolata van. 1997 óta a Bécsi Egyetem sebész professzora, és 2005 óta az intézmény „deputy directora”. 2003 óta a European Federation of Colorectal Cancer elnöke. Számos osztrák és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőségének tagja. Bécs városáért végzett kiemelkedő munkásságáért 2012-ben kitüntetésben részesült. Ő azon kevés szakember közé tartozik, aki szívén viseli a magyar tudományos élettel való kapcsolatot, és ezt tevőlegesen is támogatja. Teleky professzor rendszeresen tart továbbképző fórumainkon előadást. Folyamatosan biztosítja a szegedi Sebészeti Klinika és a legnagyobb ausztriai sebészeti centrum, a Bécsi Tudományegyetem I. sz. Sebészeti Intézetének szakembercseréjét. A Sebészeti Klinikáról számos alkalommal több fiatal sebésznek biztosított tanulmányút lehetőséget, és így közvetlenül támogatta a fiatal sebészek speciális gyakorlati továbbképzését. Teleky professzor úr segítségével a szegedi Sebészeti Klinika bekapcsolódhatott az egyik legfontosabb sebészeti onkológiai terület tudományos társaságába is (European Federation of Colorectal Cancer), és a Klinika orvosai meghívott előadóként, üléselnökként vehettek részt a társaság ülésein, így biztosítva a magyar sebészek, illetve a szegedi Sebészeti Klinika munkatársainak kiemelt részvételét.


Az SZTE polgárainak kitüntetése


A szegedi egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott Dr. Czédli Gábor professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanárának, Dr. Fülöp Ferenc professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi tanárának, Dr. Kiss Tamás professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanárának és Dr. Meskó Eszternek, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettesének.


egyetem_napja2
Képgaléria az ünnepségről.


Pro Universitate-díjban részesülhet azon személy, aki az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tett, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szerzett. Mindemellett aktívan részt vett az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, a már kialakult együttműködések ápolásában vagy újak létrehozásában.


Az ünnepi szenátusülésen adták át a Klebelsberg Kunó-díjakat is. Az elismerésben azon személy részesülhet, aki a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyetemükhöz kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához. A díjat 2017-ben Dr. Révész Piroska professzor, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet egyetemi tanára és Dr. Tóth Gábor professzor, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet egyetemi tanára vehette át. Az SZTE Szenátusa Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatát adományozta Dr. Nagy Sándor professzornak, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Műtéttani Intézet egyetemi tanárának.


Laudanda Promotione-díj a végzett PhD-hallgatóknak


A Szegedi Tudományegyetem 2015-ben Pro Laudanda Promotione-díjat alapított. A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD-fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítették. A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi Doktori Tanács döntött. Ennek értelmében 2017-ben az Egyetem Pro Laudande Promotione-díjat adományozott Dr. Endrődi Balázs, a Kémia Doktori Iskola, Dr. Gácsi Anett Erzsébet, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Dr. Hajdu Kata, a Fizika Doktori Iskola, Dr. Hulmán Ádám, az Interdiszciplináris Orvostudományi Doktori Iskola, Dr. Makai Péter Kristóf, az Irodalomtudományi Doktori Iskola és Dr. Tóth Barbara Éva, a Gyógyszertudományi Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója részére.


Neveléstudományi elismerés


A pedagógiai kutatás magyarországi fejlődésének elindulásában jelentős szerepet játszó, előbb a kolozsvári egyetemen oktató, majd az egyetem Szegedre kerülése után a Bölcsészettudományi Kar dékánjának és az egyetem rektorának is megválasztott Csengery János születésének 150. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája Csengery János Emlékérmet alapított. Az emlékérmet olyan, elsősorban nem a neveléstudomány terén elismerést szerzett kutatók kaphatják meg, akik fontos szerepet játszottak a neveléstudomány vagy a pedagógusképzés fejlődésében. Az elismerést Dr. Barabás Katalin, az Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet egyetemi docense vehette át.


SZTEinfo

Fotók: Bobkó Anna

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek