Bezár

Hírarchívum

doktoravato_kiemelt

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

2015. január 22.
2 perc

Közel száz tudományos doktori fokozatról szóló oklevelet adtak át a Szegedi Tudományegyetem PhD-avató ünnepségén.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 4, az SZTE Általános Orvostudományi Karon 28, az SZTE Bölcsészettudományi Karon 15, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon 8, az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon 42 doktori fokozatot adományozott.


Szabó Gábor, az SZTE rektora köszöntötte a 2015. január 16-án a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartott a doktoravató ünnepség résztvevőit.


doktoravatoAz ünnepélyen megjelent doktorjelöltek, valamint a hozzátartozóik, vendégeik az SZTE Zeneművészeti Kar hallgatója, a 9. szegedi művészeti akadémia kortárs zenei versenye győztese, Farkas Erzsébet hegedűszólóját hallgathatták meg. Lehár Ferenc Paganini című operettjéből csendültek fel részleteket.


„Magnifice Rector! Tisztelt Avató Tanács! Miután a megszabott feltételeknek eleget tettünk és doktorságra érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérem, hogy doktorrá fogadni szíveskedjenek” – hangzott a jelöltek kérelme.


A rektor arra kérte a doktorjelölteket, hogy tegyenek hitet, hogy az esküben foglaltakat híven megtartják. Erre összesen 96 doktorjelölt mondta hangosan az eskü szövegét: „Én, .... esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.


Toldi József, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke – az érintett karok dékánjaival egyetértve – feljogosította a jelölteket a tudományos doktori fokozat viselésére azt hangsúlyozva: „felruházzuk Önöket mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. Önöknek most már kötelessége lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát”.


A doktorjelölteket az avató tanács tagjai kézfogásukkal fogadták doktorrá. A diplomájukat átvett új tudományos doktorok köszönetet mondtak – kiemelve, hogy esküjükhöz híven arra fognak törekedni, hogy a Szegedi Tudományegyetem tisztességére teljes lelkükből és minden erejükből szolgálják tudományukat és ezzel népünk és hazánk javát.


„Kívánom, hogy mindaz, amire itt Önök ünnepélyesen fogadalmat tettek és, amit a doktori tanács elnöke pályájuk most kezdődő szakaszára feladatul megjelölt életükben, beteljesült valósággá váljék” – fogalmazott Szabó Gábor. A rektor az új tudományos doktoroknak munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert kívánt.


SZTEinfo

Fotók: Dobsa József (dobsafoto@gmail.com)

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek