Bezár

Hírarchívum

ajk_nyilt_nap_kiemelt

Közös nyílt napot tartott az SZTE ÁJTK és a Complex Kiadó

Közös nyílt napot tartott az SZTE ÁJTK és a Complex Kiadó

2012. október 12.

A digitális világ nyújtotta lehetőségeket villantotta föl a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK és a Complex Kiadó közös nyílt napja.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Interaktív és informatív előadássorozat részese lehetett október 9-én, aki ellátogatott az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara III. emeleti társalgójába. Ott tartott nyílt napot a szegedi egyetem jogi kara és a Complex Kiadó.

 

Bemutatták például a Studium joghallgatói szoftvert és a Jogtár használatát, hasznosítását.

A Studium egy szövegszerkesztő program, amelyet alapszintű számítógép felhasználói ismeretek birtokában bárki könnyedén tud használni. A hallgatói igényeket az által tudja maximálisan kielégíteni, hogy nem csupán az elődadáson elhangzottakat lehet egyszerűen és gyorsan lejegyzetelni a szoftver segítségével, hanem a jegyzeteket tematikusan, előadásokra, szemináriumokra lebontva lehet tárolni. Emellett a program egy jogi fogalomtárat is tartalmaz, amely révén a klasszikus jogi fogalmak könnyen átjárhatóakká válnak az egyes tantárgyak és ezen keresztül jogágak elsajátítása közben. A szoftver része továbbá egy angol-magyar, illetve magyar–angol nyelvű jogi szakszótár, valamint egy iratmintatár, amely révén nagyobb nehézség nélkül megismerhetőek többek között a klasszikus polgári jogi szerződések mintái. Mindezek mellett a Studium segítségével saját adatbázis hozható létre az egyéni érdeklődési, kutatási területnek megfelelően.

Az érdeklődők egyrészt magának a CompLex Jogtárnak a felépítésével ismerkedhettek meg, másrészt információt kaphattak a CompLex Kiadó Jogtárral kapcsolatos fejlesztési irányairól, amelyek főként a Jogtáron belüli keresési lehetőségek bővítésére, valamint szakma specifikus jogtárak fejlesztésére irányulnak. Az előadás második része a Jogi adatbázisok a gyakorlatban címet viselő kurzus teljesítésének fontosságára és előnyeire hívta fel a figyelmet. Ezen a készségfejlesztő szemináriumon a hallgatók a mindennapi életben, illetve a tanulmányok során felmerülő példákon keresztül sajátíthatják el a különböző jogtárak, leghangsúlyosabban pedig a CompLex Jogtár kezelésének szabályait. Nem mellékesen a CompLex Kiadó a kurzust teljesítő hallgatóknak tanúsítványt biztosít az elsajátított készségekről.

 

A Complex Kiadó programjában a digitális világ mellett helyet kapott az analóg létezés is. Richard Susskind: Az ügyvédség vége? című 2008-ban megjelent brit könyv bemutatóján, a hallgatóságot is bevonva, megvitatták a szerző állításait. Ezeket Ződi Zsolt, az Élet és Irodalom munkatársa úgy fogalmazta meg, hogy „A gőzgép, a varrógép és a mosógép után jön a jogi gép?” A mű provokatív témákat jár körül. Így például: kell-e tartania az ügyvédeknek attól, hogy a jogi szolgáltatások technikai eszközök alkalmazása következtében történő átalakulása révén munkájukat vagy annak egy bizonyos részét joghoz értő laikusok végzik el, agy például, hogy felkészíti-e és egyáltalán feladata-e az egyetemnek, hogy felkészítse a hallgatóit a gyakorlatnak a technikai eszközök használata következtében megváltozott igényeire. A műre reflektálva a CompLex Kiadó rávilágított arra, hogy meghatározó szerepet vállal a jogi adatbázisok fejlesztése, a készségek elsajátíttatása és a joganyagokhoz való hozzáférés biztosítása terén.

 

Az informatikai lehetőségek szemléltetésén kívül az oktatás, illetve a tanulás újabb dimenzióját reprezentálta az E-tananyagok tárháza. Megállapítható, hogy bár a nyomtatott tankönyv egyfajta stabilitást ad a hallgató számára, de az e-tananyagok fokozatos bevezetése és használata számos előnnyel jár. Így például egy oktató által megszűrt nagy terjedelmű vázlatot adnak, amely a tankönyv mellett segédeszközként használva nagymértékben megkönnyítik a vizsgákra való felkészülést, emellett az oly sokat emlegetett és sokszor nagy csalódásokat okozó „közkézen forgó kalózjegyzetek” felváltására adnak lehetőséget, valamint felhívják a figyelmet az előadást követően keletkezett jogszabály módosításokra.

 

– Az SZTE ÁJTK és a CompLex Kiadó nyílt nap programja rámutatott arra, hogy a technikai eszközök kézzel foghatóan tudják a hallgatók érdekeit szolgálni. A jövő kétséget kizáróan a digitális eszközök előtérbe kerülésének, dominanciájának az irányába mutat, amelyre az egyetemi oktatásnak is reagálnia kell, hogy biztos és gyakorlati igényeknek megfelelő tudással kerüljenek ki a végzett jogászok az egyetem falai közül – összegzett dr. Vizkeleti Edit PhD hallgató.

 

A nyílt napon dr. Blazovichné dr. Gellén Klára oktatási dékánhelyettes hangsúlyozta: az SZTE ÁJTK a technikai kihívásokkal lépést kíván tartani, miközben a hallgatók támogatását is igyekeznek a legszélesebb körben továbbra is biztosítani.

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek