Bezár

Hírarchívum

rektori

Pótfelvételi pályázati felhívás 3 éves doktori (Ph.D.) képzésre

Pótfelvételi pályázati felhívás 3 éves doktori (Ph.D.) képzésre

2011. szeptember 12.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem pótfelvételt hirdet a 2011-2012-es tanévre a Magyar Akkreditációs Bizottság határozataival jóváhagyott néhány Doktori Iskolájába, a doktori (Ph.D.) tudományos fokozat megszerzésére felkészítő 3 éves posztgraduális képzésre.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A 36 hónapos képzés kötelező és szabadon választható kurzusokból és tudományos kutatómunkából áll. A sikeres felvételi vizsgát tett (EU-tagállam állampolgára) pályázók költségtérítéses képzési formában folytathatják tanulmányaikat. A felvételt nyert pályázók — jogszabályban rögzített esetek kivételével — nappali tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszonyba kerülnek. Egyéni kérésre, vagy jogszabályi előírások alapján lehetőség van levelező tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszony létesítésére is.

A költségtérítés félévente 80.000 Ft és 180.000 Ft között lehet, függ a választott iskolától/programtól, valamint attól, hogy a képzés során milyen mértékben veszik igénybe az SZTE infrastruktúráját (pl., hol végzik a laboratóriumi munkát). A költségtérítés összege is csökkenthető egyéni kérelem alapján annak mértékében, hogy a fizetésére kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az egyetem oktató- és kutató munkájában. A felvételi eljárás díja 2011-ben 9.000 Ft, amely megegyezik az alapképzésre jelentkezés díjával.

Jelentkezni az alábbi Doktori Iskolákba lehet (csak egy választható):

  • Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
  • Gyógyszertudományok Doktori Iskola
  • Kémia Doktori Iskola
  • Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola
A továbbképzésre a választott Doktori Iskolának megfelelő Kar Dékáni Hivatalaiban ill. Tanulmányi Osztályain kapható (másolható), ill. az egyetem honlapjáról letölthető jelentkezési lapon lehet. A pontosan kitöltött jelentkezési lapokat az azon előírt mellékletekkel együtt 2011. szeptember 21-ig a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe kell elküldeni postán (6720 Szeged, Dugonics tér 13.).

A jelentkezők október első felében felvételi vizsgát tesznek, amelynek anyagáról, időpontjáról 2011. szeptemberében kapnak értesítést a választott doktori iskolának megfelelő kartól (az eljárási díj befizetésére is ekkor kapnak csekket).

E posztgraduális képzésre a választott iskolának/képzési programnak megfelelő egyetemi (mesterszintű, pld.: MA, MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diplomával rendelkezők, ill. az egyetemek (nem főiskolai szakjai) utolsó éves hallgatói jelentkezhetnek.

A pályázatok az imént felsorolt, akkreditált Doktori Iskolák alább feltüntetett képzési programjaira adhatók be. Bővebb érdemi információ az egyes Doktori Iskolák vezetőitől, a feltüntetett vezető oktatóktól és az Országos Doktori Tanács honlapjáról (www.doktori.hu) kapható.


SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Tanulmányi Osztály
Hágelmanné Miksi Emese csoportvezető
hneemese@juris.u-szeged.hu
6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Pf. 454
Tel.:(62) 544-190 fax:(62) 544-204


SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Dékáni Hivatal
Vad Gabriella főelőadó
vad@medea.szote.u-szeged.hu
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Tel.: (62) 545-008, fax: (62) 426-529


SZTE GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
Dékáni Hivatal
Nádudvariné Bulik Ágnes főelőadó
nadudvari@medea.szote.u-szeged.hu
6720 Szeged, Zrínyi u. 9.
Tel.: (62) 546-126


SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
Tanulmányi Osztály
Battancs Anikó tanulmányi referens
baniko@sci.u-szeged.hu
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Pf. 428
Tel.:(62) 544-203, Fax: (62) 544-169

 
 

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek