Bezár

Hírarchívum

honlap_kezdo

Kinevezéseket és elismeréseket adtak át az SZTE-n

Kinevezéseket és elismeréseket adtak át az SZTE-n

2011. július 08.

Vezetői megbízásokat, kinevezéseket, habilitációs okleveleket, kitüntető címeket és elismeréseket adott át a Szegedi Tudományegyetem rektora képviseletében Prof. Dr. Rácz Béla általános rektorhelyettes 2011. július 7-én, 10 órakor a Szegedi Tudományegyetem központi épületében.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Dékáni megbízás 2011. július 1-től

Dr. Csernus Sándor tanszékvezető egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar

Dr. Nagy Katalin tanszékvezető egyetemi tanár Fogorvostudományi Kar

Dr. Hernádi Klára egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar

 

Dékáni megbízás 2011. augusztus 1-től

Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens Gazdaságtudományi Kar

 

Intézetvezetői megbízás 2011. július 1-től

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Badó Attila egyetemi tanár Összehasonlító Jogi Intézet

Dr. Hajdú József egyetemi tanár Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Dr. Balogh László megbízott egyetemi docens Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Dr. Benkő Zsuzsanna főiskolai tanár Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Dr. Herbszt Mária főiskolai tanár Tanító- és Óvóképző Intézet

Dr. Maczelka Noémi főiskolai tanár Művészeti Intézet

Dr. Nánai László egyetemi tanár Alkalmazott Természettudományi Intézet

Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár Gyógypedagógus-képző Intézet

Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár Alkalmazott Humántudományi Intézet

Tőkéné Dr. Molnár Gizella főiskolai tanár Felnőttképzési Intézet

 

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens a Környezettudományi Intézetbe

 

Mérnöki Kar

Dr. Bíró István egyetemi docens a Műszaki Intézet

Dr. Gál József egyetemi docens Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe

 

Intézetvezetői megbízás 2011. szeptember 1-től

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Simon András egyetemi docens Összehasonlító Kultúratudományi Intézet

 

Tanszékcsoport-vezetői megbízás 2011. július 1-től

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Krisztin Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Matematikai Tanszékcsoport

Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár Informatikai Tanszékcsoport

Dr. Pál-Molnár Elemér egyetemi docens Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

 

Tanszékvezetői megbízás 2011. július 1-től

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Blutman László egyetemi tanár Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

 

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Facskó Andrea megbízott egyetemi docens Szemészeti Klinika

Dr. Grósz Andor egyetemi tanár Repülő- és Űrorvosi Tanszék

Dr. Hajnal Ferenc egyetemi tanár Családorvosi Intézet és Rendelő

Dr. Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár Onkoterápiás Klinika

Dr. Pávics László egyetemi tanár Nukleáris Medicina Intézet

Dr. Varró András egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Dr. Vezendi Klára egyetemi docens Transzfúziológiai Tanszék

 

Általános Orvostudományi Kar – Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

 

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Barna Gábor egyetemi tanár Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Dr. Berta Tibor egyetemi docens Hispanisztika Tanszékre

Dr. Bombitz Attila egyetemi docens Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék

Dr. Csernus Sándor egyetemi docens Középkori Egyetemes Történeti Tanszék

Dr. Draskóczyné Dr. Székely Melinda egyetemi docens Ókortörténeti Tanszék

Dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár Filozófia Tanszék

Dr. Ivanics Mária egyetemi tanár Altajisztikai Tanszékre

Dr. Karsai László egyetemi tanár Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék

Dr. Kocsis Mihály egyetemi docens Szláv Filológiai Tanszék

Dr. Koszta László egyetemi docens Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Dr. Monok István további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docens Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék

Dr. Révész László egyetemi docens Régészeti Tanszék

Dr. Sipőcz Katalin egyetemi docens Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Dr. Nagy Edit főiskolai docens Fizioterápiás Tanszék

 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Dr. Gombos József főiskolai tanár Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Dr. Krész Miklós főiskolai tanár Informatika Alkalmazásai Tanszék

Dr. Maczelka Noémi főiskolai tanár Ének-zene Tanszék

Dr. Nánai László egyetemi tanár Általános és Környezetfizika Tanszék

Dr. Pitrik József főiskolai tanár Technika Tanszék

Dr. Szabó Klára főiskolai docens Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Dr. Viskolcz Béla főiskolai tanár Kémiai Informatika Tanszék

 

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Deák Péter tudományos főmunkatárs Genetikai Tanszék

Dr. Gyimóthy Tibor egyetemi tanár Szoftverfejlesztés Tanszék

Dr. Totik Vilmos egyetemi tanár Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Dr. Wölfling János egyetemi docens Szerves Kémiai Tanszék

Dr. Kónya Zoltán egyetemi docens Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Dr. Ésik Zoltán egyetemi tanár Számítástudomány Alapjai Tanszék

Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

Igazgatói megbízás 2011. július 1-től

Döbör András adjunktus Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központja

 

Igazgatói megbízás 2011. július 1-től

Bácsi János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája

 

Igazgatói megbízás 2011. augusztus 1-től

dr. Dobi János Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

 

Egyetemi docensi kinevezés 2011. július 1-től

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Varga Norbert adjunktus Magyar Jogtörténeti Tanszék

 

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Bede Olga klinikai főorvos Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Dr. Bitay Miklós adjunktus II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Szívsebészeti Osztály

Dr. Burián Katalin adjunktus Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet

Dr. Csont Tamás adjunktus Biokémiai Intézet

Dr. Keresztúri Attila adjunktus Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Nemes Attila adjunktus II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Dr. Szendi István adjunktus Pszichiátriai Klinika

Dr. Tálosi Gyula adjunktus Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Dr. Török László adjunktus Traumatológiai Klinika

Dr. Ungi Imre klinikai főorvos II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Invazív Kardiológiai Részleg

 

Általános Orvostudományi Kar – Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Geretovszkyné Dr. Varjú Katalin tudományos munkatárs Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

 

Fogorvostudományi Kar

Dr. Segatto Emil adjunktus Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék

 

Mérnöki Kar

Dr. Gyeviki János főiskolai docens Műszaki Intézet

Dr. Panyor Ágota főiskolai docens Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

 

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Hermesz Edit adjunktus Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Dr. Deák Péter tudományos főmunkatárs Genetikai Tanszék

 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 2011. augusztus 1-től

Dr. Hegyi Ágnes megbízott egyetemi docens Gyógypedagógus-képző Intézet

 

Egyetemi docens kinevezés 2011. szeptember 1-től

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Farkas Csaba tudományos munkatárs Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Dr. Köblös Adél további jogviszonyban foglalkoztatott adjunktus Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék szóló további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docens

 

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Füzi Izabella adjunktus Vizuális Kultúra és Irodalomelméleti Tanszék

Dr. Hunyadi Zsolt adjunktus Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Dr. Labádi Gergely adjunktus Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék

Liptovszkyné Dr. Wolf Mária adjunktus Régészeti Tanszék

Mártonné Dr. Ivaskó Lívia adjunktus Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Dr. Donald William Peckham adjunktus Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Dr. Scheibl György adjunktus Német Nyelvészeti Tanszék

Dr. Sutyák Tibor adjunktus Filozófiai Tanszék

Dr. Hoffmann Ildikó adjunktus Magyar Nyelvészeti Tanszék

 

Gazdaságtudományi Kar

Dr. Bajmócy Zoltán adjunktus Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

Dr. Kovács György adjunktus Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet

Dr. Kovács Péter adjunktus Üzleti Tudományok Intézet

Dr. Lukovics Miklós adjunktus Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

Dr. Málovics György adjunktus Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

Dr. Pelle Anita adjunktus Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet

 

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar egyetemi docens 2011. szeptember 1-től

Dr. Füle Miklós adjunktus Általános és Környezetfizika Tanszék

Dr. Balogh László megbízott egyetemi docens Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Dr. Gáldi Gábor megbízott egyetemi docens Testnevelési és Sporttudományi Intézet

 

Egyetemi docens kinevezés 2011. október 1-től

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Szomora Zsolt adjunktus Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

 

Főiskolai docens kinevezés 2011. július 1-től

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Dr. Papp László adjunktus Ápolási Tanszék

Dr. Duró Annamária adjunktus Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

 

Mérnöki Kar

Dr. Kotosz Balázs részmunkaidős, további jogviszonyban foglalkoztatott megbízott főiskolai docens Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Dr. Mészáros György megbízott főiskolai docens Műszaki Intézet

Dr. Zsótér Brigitta Tünde adjunktus Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

 

Főiskolai docens kinevezés 2011. szeptember 1-től

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Dr. Balogh János adjunktus Informatika Alkalmazásai Tanszék

Dr. Jójárt Balázs adjunktus Kémiai Informatika Tanszék

Dr. Kovács Gábor adjunktus Ének-zene Tanszék

Dr. Krisztin Német István adjunktus Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika szakcsoportja

Dr. Szirmai Éva adjunktus Felnőttképzési Intézet

 

Mérnöki Kar részmunkaidős további jogviszonyban alkalmazott tudományos főmunkatárs

Dr. Bartók Tibor Sándor kinevezés részmunkaidős, további jogviszonyban foglalkoztatott tudományos munkatárs Élelmiszermérnöki Intézet

 

Habilitáltak

Egyetemünk oktatói

Dr. Burián Katalin adjunktusa Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Dr. Csernus Sándor István egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,

Dr. Csont Tamás adjunktus Biokémiai Intézet

Dombováriné Dr. Korom Erzsébet egyetemi docens Neveléstudományi Intézet

Dr. Farkas Eszter tudományos főmunkatárs Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Dr. Farsang Andrea egyetemi docens Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Dr. Földi Péter adjunktus Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Hamari Zsuzsanna adjunktus Mikrobiológiai Tanszék

Dr. Hermesz Edit adjunktus Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Dr. Jelasity Márk tudományos főmunkatársa MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

Dr. Horváth Géza intézetvezető egyetemi docense Germán Filológiai Intézet

Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens, az ÁJTK dékán-helyettese, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

Dr. Lázárné Dr. Oláh Judit egyetemi docens Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Dr. Nagy Attila adjunktus Élettani Intézet

Dr. Nyúl László Gábor adjunktus Képfeldolgozás és Számítógépes Grafikai Tanszék

Dr. Papp Sándor László egyetemi docens Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Dr. Papp Tekla egyetemi docens Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Dr. Sepp Róbert adjunktus II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Dr. Szabó Andrea adjunktus Sebészeti Műtéttani Intézet

 

 

Habilitált más intézmény dolgozói

Dr. Cserni Gábor osztályvezető főorvos Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pathológiai Osztály

Dr. Deák Péter tudományos főmunkatárs MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet

Dr. Deli Mária Anna tudományos főmunkatárs MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet

Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens, a Pannon Egyetem Matematika Tanszék

Dr. Hejjel László adjunktus Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinika

Dr. Hortobágyi Tibor neuropathológus londoni Pszichiátriai Intézet

Dr. Turai István megbízott főigazgató főorvos Budapesti Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet

 

Professor Emerita kitüntető cím

Dr. Botos Katalin egyetemi tanár Gazdaságtudományi Kar

 

Professor Emeritus kitüntető cím

Dr. Farkas Gyula egyetemi tanár Általános Orvostudományi Kar

Dr. Péter László nyugalmazott egyetemi tanárának Bölcsészettudományi Kar

Dr. Fenyvessy József nyugalmazott egyetemi tanár Mérnöki Kar

Dr. Farkas L. Gyula nyugalmazott egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Schneider Gyula nyugalmazott egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Herczeg János egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Kovács Ádám nyugalmazott egyetemi tanár Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar

 

Egyetemi magántanári kitüntető cím

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Tomcsányi János osztályvezető főorvosa Budai Irgalmasrendi Kórház

 

Bölcsészettudományi Karon

Dr. Békési Imréné Dr. Fejes Katalin nyugalmazott egyetemi docens Magyar Nyelvészeti Tanszék

Dr. Bényiné Dr. Farkas Mária nyugalmazott egyetemi docens Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

Címzetes egyetemi tanári kitüntető cím

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Krenács László a Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium vezetője

Dr. Pálinkás Attila a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház – Rendelőintézet osztályvezető főorvosának

 

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Papp Györgyné Dr. Papp Katalin nyugalmazott egyetemi docens Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék

 

Fogorvostudományi Kar

Dr. Gabor Tepper a Bécsi Orvostudományi Egyetem Bernhard Gottlieb Egyetemi Fogászati Klinikája egyetemi tanára

 

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Halász János az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense

 

Címzetes egyetemi docensi kitüntető cím

Gazdaságtudományi Karon

Dr. Schneider Klára nyugalmazott egyetemi adjunktus

 

Mérnöki Kar

Dr. Bartókné Dr. Lamper Csilla Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság osztályvezető

Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal főigazgató

 

Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Gyenizse Pál Griffsoft Zrt. projektigazgató

Dr. Fancsik Tamás Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgató

Dr. Unger Zoltán GEO 21 Bt. ügyvezető

 

Címzetes főiskolai docensi kitüntető cím

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Horesnyi Julianna Csilla Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ osztályvezető

 

Mérnöki Kar

Kovács Zoltán Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség elnöke

Dr. Szigeti Tamás Wessling Hungary Kft. igazgató

 

Rektori Elismerő Oklevél kitüntetés

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Zakar András főiskolai tanár

 

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Rácz Katalin klinikai főorvos

 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Váriné Feró Mária mestertanár

 

Fogorvostudományi Kar

Nyitrai Lászlóné fogászati asszisztens

 

Mezőgazdasági Kar

Balog Pálné kollégiumi gondnok

 

Természettudományi és Informatikai Kar

Fazekas Gézáné oktatástechnikus

Dr. Kosztolányi József intézetvezető-helyettes egyetemi docens

Dr. Nagy Gábor intézetvezető-helyettes egyetemi docens

Dr. Molnár Erika adjunktus

Mózsik Éva tanszéki gazdasági ügyintéző

Ördög Ágnes főelőadó

 

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

Lencsés Éva nyelvtanár

 

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott

Dr. Nagymajtényi Lászlónak, az Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézete tanszékvezető egyetemi tanárának

Dr. Bényiné Dr. Farkas Máriának, a Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének

Dr. Homor Gézának, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai docensének

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek