SZTE Info

Közalkalmazotti Tanács választás 2011

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

A Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsának mandátuma 2011. március 1-én lejár. A Választási Bizottság a Közalkalmazotti Tanács választásának időpontját 2011. február 22-én (kedden), 23-án (szerdán) és 24-én (csütörtökön) napjára tűzte ki.

A hivatalos jelölések megtételére a 2011. január 10. és 25. közti időszak áll rendelkezésre.

Kérjük a Tisztelt Egyetemi Polgárokat, hogy a választás érvényessége, eredményessége érdekében a hivatalos jelölésen illetve, az azt követő választáson - a választás kiemelt fontossága miatt - részt venni szíveskedjenek.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Dr. Feleky Gábor
Választási Bizottság elnöke

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNY

A választás végeredménye innen letölthető

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁSI HELYSZÍNEK

A szavazókörök listája itt letölthető

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZAVAZÁSI TUDNIVALÓK

A hirdetmény itt letölthető

AZ SZTE KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁS JELÖLTJEI


A Közalkalmazotti Tanács tagjaira az érdekképviseleti szervektől 14, az egyes munkavállalói csoportoktól pedig 19 jelölés érkezett. Mivel egy személyre párhuzamos jelölés történt, ezért a jelöltek listája 32 nevet tartalmaz.

A jelöltek névsora itt letölthető

A jelöltek bemutatkozása itt letölthető
A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐBB INFORMÁCIÓK ÉS TUDNIVALÓK

 

Miért fontos az új Közalkalmazotti Tanács (KT) megválasztása?

A törvényi rendelkezések (a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény) szerint a munkavállalók közösségét megillető részvételi (együttdöntési, egyetértési, véleményezési) jogokat a közösség által megválasztott KT gyakorolja.

Az SZTE Közalkalmazotti Tanácsa

Egyetemünkön a KT 13 tagból áll. A KT-nak a választás eredményeképpen póttagjai is lehetnek, akik a testület ügyrendjében meghatározott módon a tagokat helyettesíthetik.

Ki választhat?

Minden, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, tehát választási joggal rendelkezik a részfoglalkozású és a vezető beosztású közalkalmazott is. Az ún. további közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében akkor, ha a munkáltató az egyetem.

A választásban nem vehet részt az, aki a munkáltatónál nem közalkalmazotti jogviszony, hanem polgári jogviszony (pl. megbízási jogviszony) keretében végez munkát.

Ki választható?

Minden, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, ha legalább hat hónapja az Egyetem alkalmazottja.

Nem választható viszont a KT tagjává, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki munkáltató illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá, aki a Választási Bizottság (VáB) tagja.

A legfontosabb időpontok

A választásra 2011. február 22-én (kedden), 23-án (szerdán) és 24-én (csütörtökön) kerül sor.

A hivatalos jelölések megtételére a 2011. január 10. és 25. közti időszak áll rendelkezésre.

Hogyan zajlik a jelölés?

Jelöltet állíthat (1) az Egyetemen képviselettel rendelkező szakszervezet (érdekképviselet), saját tagjai közül ill. (2) legalább 50 választásra jogosult munkavállaló, akik a jelölést aláírásukkal támogatják.

A jelölőknek a jelölés tényét tartalmazó javaslatuk mellé csatolniuk kell a jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelölőszervezet jelölését elfogadja, s egyben kijelenti, hogy jelölését kizáró törvényi ok (cselekvőképesség hiánya, hat hónapnál rövidebb munkaviszony a munkáltatónál, munkáltatói jog gyakorlása, a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozója, a jelenlegi VáB tagja) nem áll fenn.

Csatolandó továbbá a jelöltet bemutató néhány soros (max. 10 soros, 700 karaktert meg nem haladó) szöveg is, amely segítheti a szavazókat a jelöltek közti választásban.

A jelölési javaslatokat írásos formában 2011. január 25-én déli 12 óráig a VáB elnökének címezve a KT Irodára (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.) lehet eljuttatni.

A jelöltállítás akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább annyi, mint a megválasztandó testület létszáma, vagyis legalább 13. Érvénytelen jelölés esetén a jelöltállítási időszakot a VáB meghosszabbítja és a választást legfeljebb 30 napra elhalasztja.

A választásról

A KT tagjait titkos és közvetlen szavazással kell megválasztani.

Szavazni a VáB által biztosított és hitelesített szavazólapon lehet. A szavazólapon ABC-rendben szerepel a jelöltek névsora. A szavazat akkor érvényes, ha a választó a szavazólapon legfeljebb 13 nevet jelölt meg, és egyértelműen megállapítható, hogy a szavazatot ki(k)re adta le.

A szavazás a GMF által rendelkezésre bocsátott közalkalmazotti névjegyzék alapján történik. A választás akkor érvényes, ha azon részt vett a szavazásra jogosultak több, mint fele. Ellenkező esetben a választást – azonos jelöltlistával – 30–90 napon belül meg kell ismételni. Ekkor az érvényesség feltétele a szavazásra jogosultak több, mint egyharmadának részvétele. Ha ez a választás sem érvényes, újabbat csak egy év múlva lehet kiírni.

A KT megválasztott tagja az a 13 jelölt, akik sorban a legtöbb szavazatot kapták, feltéve, ha mindegyikük megszerezte a leadott összes érvényes voks legalább 30 százalékát. A KT póttagjai azok lesznek, akik az érvényes szavazatok legalább 20 százalékát megszerezték.

Amennyiben nincs 13 megválasztott jelölt, a választás eredménytelen. Ebben az esetben a fenti feltételnek megfelelő jelölt(ek) megválasztottnak tekintendők, a fennmaradó hely(ek)re pedig 30 napon belül új választást kell kiírni, melyre – a választást megelőző 15. napig, a jelölés általános szabályai szerint – új jelöltek is állíthatók.

Jogorvoslat

Ha a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményével kapcsolatban vita merül fel, öt napon belül egyeztetést lehet kezdeményezni a VáB elnökénél. Az egyeztetés kezdeményezésére a munkavállaló, a munkáltató, a képviselettel rendelkező szakszervezet és a VáB jogosult. Az egyeztetésen a VáB és a képviselettel rendelkező szakszervezetetek öt napon belül közösen határoznak. A határozat ellen a kezdeményezésre jogosultak öt napon belül bírósághoz fordulhatnak.

dr. Feleky Gábor sk.

a Választási Bizottság elnöke

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2020. január 27.

Kiemelt_Zolnay_Kriszta

Szeged és London között ingázik: a Richter igazgatósági tagja, multinacionális gyógyszercégeket képviselt a nemzetközi porondon, most a pénz és az egészségügy metszéspontján végez szakértői munkát a Tisza-parti város Kígyó Patikája tulajdonosaként is ismert dr. Zolnay Kriszta. Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karán végzett szakemberrel életútjáról beszélgetve megtudtuk, időnként miért kérdezi önmagától: „Ez tényleg velem történt meg?”

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • február 25.
  13:00 - 17:00
 • február 25.
  16:00 - 17:00
  A megjelenteket köszönti: Gácser Attila, a Biológia Intézet vezetője
  A kötetet bemutatják: a könyv lektora, Nagy Lászlóné, valamint a könyv szerkesztője és szerzői: Balázs János, Hegyi Andrea, Poór Péter, Sinka Rita és Vörös Mónika
 • február 25.
  18:00 - 19:00
  Hiteles és motiváló előadás a Mentor(h)áló Pedagógiai esték 2020-as tavaszi évadában a futás, azon belül az ultrafutás különös világáról. Vendégünk Lubics Szilvia magyar amatőr hosszútávfutó és ultramaratonista, az Ultrabalaton és a Spartathlon többszörös győztese!
  Jegyár: kedvezményes 1.800 Ft (SZTE-kártya, diákigazolvány, pedagógusigazolvány); teljes árú 2.400 Ft. Kedvezményes jegyek csak személyesen vásárolhatók, a vásárláskor be kell mutatni a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentumot! Jegyek november 11-től kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online, a http://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/category/entry-ticket weboldalon.
  Az SZTE Mentor(h)áló 2.0 projekt programja
 • február 25.
  18:00 - 19:00
  A Dugonics Társaság előadóülése
  Előadó: Dr. Kerek Ferenc zongoraművész, a Dugonics Társaság elnöke, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar oktatója
  Beszélgetőtársak: Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója
  Kerek Attila, SZMJV protokoll- és rendezvényreferense, a Dugonics Társaság elnökségi tagja
 • február 26.
  08:00 - 09:00
  Az SZTE BTK Pszichológiai Intézet szervezésében