Bezár

Hírarchívum


dipole_block

Harmadik Generációs Egyetem hárommilliárdból

Harmadik Generációs Egyetem hárommilliárdból

2010. május 04.

A Szegedi Tudományegyetem sikeresen TÁMOP-pályázatán keresztül kutatás-fejlesztési versenyképességének javítását tűzte ki célul.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem a TÁMOP-421B pályázat keretében 2 milliárd 856 millió 331 ezer forint támogatást nyert el egy Kutatóegyetemi Kiválósági Központ intézmény létrehozására. Az összességében 3 milliárd 6 millió 664 ezer forint költségvetésű projekt átfogó célkitűzése, hogy a Kiválósági Központon keresztül elősegítse az SZTE kutatás-fejlesztési versenyképességének javítását a „Harmadik Generációs Egyetem” koncepció mentén. A program szorosan összefügg a „kutató-elitegyetem” címmel, amelyet nemrégiben nyújtott át az oktatási és kulturális miniszter a Szegedi Tudományegyetemnek.

Az SZTE a szellemi potenciál erősítésével és a kutatási infrastruktúra fejlesztésével szeretné elősegíteni az egyetem versenyképességének fejlesztését a hallgatókért, kutatókért és kutatási megbízásokért folyó versenyben, erősíteni szeretné a nemzetközi érdeklődésre számot tartó alapkutatások interdiszciplináris jellegét, valamint fokozni szeretné a tehetség menedzselés eredményességét. Emellett természetesen fontos szempont a stratégiai kutatási együttműködés fenntartása olyan nemzetközi hírű intézményekkel, mint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, vagy a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány két szegedi intézete.

Az 5 interdiszciplináris Alprogram mindegyike a nemzetközi kutatás élvonalába tartozik, és szinergikus fejlesztést, valamint a kapacitások közös kiaknázását tesz lehetővé a kiemelt területeken. A Szabó Gábor professzor vezette Szuperlézer Alprogram kiemelt célja az Az ELI-hez kapcsolódó alkalmazások fejlesztése, valamint a kapcsolódó területek tudományos igényeinek kielégítése. A legmodernebb nano- és gyógyszertechnológiák és módszerek meghonosítását tűzte zászlajára a Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás Alprogram, Fülöp Ferenc professzor vezetésével. Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány Alprogram a betegségek molekuláris patogenézisének feltárása mellett a neuropszichiátriai zavarok patomechanizmusát kutatja. Penke Botond akadémikus a program vezetője. A Kovács Kornél professzor neve által fémjelzett Környezettudomány, energetika Alprogram a nanopartikulumok biztonságosságának kérdésének vizsgálatán túl megújuló energiahordozók előállítására irányuló technológiák fejlesztésén fog dolgozni, részben korábbi eredményekre építve. A program legátfogóbb témája az Információs Társadalom Alprogram, amely napjaink meghatározó kérdéseivel foglalkozik a területen, így az információs társadalom jogi, gazdasági, szociológiai, történeti és stratégiai vetületeinek kutatásával.

A programban közel 90 új kutatási műszer beszerzésére kerül sor, és kiemelt figyelmet szentelnek a hallgatók bekapcsolásának a kutatási programokba. A Szegedi Tudomány karai közül szinte mindegyik bevonásra kerül valamilyen módon a Kiválósági központ programba aktív közreműködőként.

A program kiemelt menedzsment feladata a Kiválósági központ intézményi hátterének megteremtése, valamint az egyetemi paradigmaváltás elősegítése, többek között modern versenypiaci menedzsment módszerek és struktúrák meghonosításán keresztül. A program stratégiai irányítását egy független szakértőkből álló Igazgatótanács látja el, amelyet Szabó Gábor professzor, az egyetem rektora vezet. A projekt tudományos igazgatója Dr. Kiricsi Imre.Az operatív menedzsment feladatok között a projekt szakmai menedzsmentjén túl megjelenik a nemzetközi kutatási hálózatszervezés és a kutatásmarketing tevékenység, hogy a Kiválósági központ önálló szereplőként is megjelenhessen a nemzetközi innovációs piacon, de helyet kaptak olyan exkluzív tevékenységek is, mint a kutatói coaching, vagy a kutatás-kontrolling.

A projekt tervezett futamideje 2 év, ami reményeink szerint lehetőséget biztosít az intézményi háttér létrehozására és az önálló kutatási brand kiépítésére. A program első mérföldköve 2010. szeptember 30., amikorra az egyetemnek el kell számolnia a támogatási összeg 30%-ával, amelyet jellemzően a műszerpark fejlesztésére fordít az első ütemben.

 

SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ

 

Vezetői összefoglaló 

Összefoglaló adatok:

Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Pályázati konstrukció: TÁMOP-421B

Pályázati támogatás: 2 856 331 eFt

Projekt összköltség: 3 006 664 eFt

Támogatási intenzitás: 95%

 

A projekt átfogó célkitűzése, hogy a Kutatóegyetemi Kiválósági Központ intézmény létrehozásán keresztül elősegítse az SZTE kutatás-fejlesztési versenyképességének javítását a „Harmadik Generációs Egyetem” koncepció mentén.

 • ­ Az SZTE K+F+I versenyképességének javítása 3 területen (verseny a hallgatókért, oktatókért, K+F megbízásokért);
 • ­ Az alapkutatások inderdiszciplináris jellegének erősítése;
 • ­ Tehetség-menedzselés eredményességének fokozása.

Az 5 interdiszciplináris Alprogram a nemzetközi kutatás élvonalába tartozik, és szinergikus fejlesztést, valamint a kapacitások közös kiaknázását tesz lehetővé a kiemelt területeken, a szellemi potenciál és a kutatási infrastruktúra fejlesztése mellett, stratégiai és operatív menedzsment szervezet irányítása mellett.

1/ Szuperlézer Alprogram (vezető: Prof. Szabó Gábor)

A projekt eredményei iránti igény 2 területen várható. Az első terület az ELI támogató projekt. A kutatási témák között több olyan is szerepel, amelyek megoldása szükséges ahhoz, hogy az ELI potenciálja kihasználható legyen. A másik vetületet a kapcsolódó tudományterületek jelentik. A kifejlesztendő módszerek várhatóan új lehetőségeket nyitnak meg az orvosbiológia, illetve az anyagtudomány területén.

Közvetlen célok:

 • ­ Hozzájárulás az ELI lézer sikeres megépítéséhez
 • ­ Az ELI-hez kapcsolódó alkalmazások fejlesztése

 

2/ Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás Alprogram (Prof. Fülöp Ferenc)

A SZTE gyógyszerkutatási területen meg kívánja őrizni és tovább javítani előkelő pozícióját a hallgatókért kutatókért folytatott versenyben, és a nemzetközileg is magas szintű alapkutatással vonzó partnerré kíván válni ezen piac szereplőiért folyó versenyben.

A projekt gazdasági előnyeihez sorolhatók a környezet fokozott védelme irányába tett erőfeszítések is, melyek az új típusú, energiatakarékos, fokozott élettartamú rendszerek megvalósítása mellett, a megújuló energiaforrások hatékony hasznosítását lehetővé tevő komplex rendszerek, az új energiaforrások, valamint a technológiai folyamatok megfelelő szabályozására is alkalmas kémiai szenzorok kifejlesztését célozzák. Ki kell emelni az életminőség javításához kapcsolódó anyagkutatások, melyek a felületkémia és a bioszervetlen kémia legszélesebb ismeret-bázisára és eszköztárára alapozva, bio-kompatibilis szerkezeti és funkcionális anyagok kidolgozását igénylik.

Közvetlen célok:

 • ­ A legmodernebb nano- és gyógyszertechnológiák és módszerek honosítása
 • ­ Szellemi potenciál fejlesztése saját nevelésű és külföldi kutatók bevonásával

 

3/ Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány Alprogram (Prof. Penke Botond)

Az Alprogram szakmai spcifikumaiból adódóan a területen már csak integrált alapkutatással lehet komoly eredményt elérni, amely feltételezi a legkülönbözőbb szakterületek (bioinformatika, elméleti kémia, molekulamodellezés, fehérjék szerkezeti elemzése, fehérje kölcsönhatások vizsgálata, elektrofiziológia, stb.) képviselőinek együttműködését. Ezek a feltételek a világon máshol is csak a legnagyobb kutatóközpontokban, gyógyszergyárakban, egyetemeken vagy tudásközpontokban adottak. Szegeden csak a DNT-RET működésének 4 éve alatt formálódtak ki azok a tudományos iskolák és csapatok, amelyek a legkülönbözőbb szakemberek (fizikus, vegyész, bioinformatikus, orvos, biológus) együttműködésén alapulnak és magas színvonalú alapkutatást tudnak végezni.

Közvetlen célok:

 • ­ betegségek molekuláris patogenézisének feltárása
 • ­ neuropszichiátriai zavarok patomechanizmusának tisztázása
 • ­ Alzheimer-kór patomechanizmusának kutatása

 

4/ Környezettudomány, energetika Alprogram (Prof. Kovács Kornél)

Korábbi években alkalmazásra kerülő eredményeket értünk el pl. a gombatermesztés és a hidroponikus zöldségtermesztés mikrobiális hátterű kórokozóinak kutatásában. A rohamosan fejlődő nanotechnológia iparban egyre nagyobb létszámban dolgozók foglalkozási eredetű egészségkárosodásának valószínűsége is nő. A nanopartikulumok biztonságosságának kérdése nem megoldott.

Az SzTE kutatói kiemelkedő eredményeket értek el a megújuló energiahordozók előállítására irányuló technológiák elméleti alapjainak megismerése területén. A biológiai hidrogén és biogáz termelés biotechnológiájának pontosabb megismerése az eljárások hatékonyságát növelő módszerekhez, nemzetközi szabadalmakhoz vezettek. Eredményeket értek el katalizátoranyagok fejlesztése terén.

Közvetlen célok:

 • ­ UV sugárzás és a nanopartikulumok toxikus és potenciálisan rákkeltő hatásának vizsgálata
 • ­ Hidrogéntermelő rendszerek kidolgozása biotechnológiai és kémiai katalizátorok segítségével
 • ­ A termálvízkészlet fenntartható kitermelésének technológiai fejlesztése.
 • ­ Polimerekkel kombinált termoelektromos anyagok előállítása, fotokatalitikus kompozit elektródok fejlesztése

 

5/ Információs Társadalom Alprogram (Dr. Z. Karvalics László)

Az információs társadalom kihívása számos rendszerszinten eredményezett földrengés-szerű változásokat a társadalomtudományban is: önálló interdiszciplínát teremtett, amely magát a jelenséget vizsgálja (information society studies) önálló jogi klaszter alakult ki az információs társadalomban felértékelődő komplex jogi problémák kezelésére, és információ- és tudásgazdaságként a gazdaságtudománynak is új paradigmája született.

Részben a fentiek következményeként felgyorsult a társadalomtudományok hibridizációja is a természet-és élettudományokkal (MTMI), a nagy anyagtudományi, klímakutatási, környezeti, biológiai, orvosi és más kutatási felhők egyre kevésbé nélkülözhetik a társadalomfilozófiai, kulturális, szociológiai, jogi és más dimenziók alapos és szakosított vizsgálatát.

Közvetlen célok:

 • Az információs társadalom jogi, gazdasági, szociológiai, történeti és stratégiai vetületeinek kutatása
 • Az információs társadalommal kapcsolatos diszciplináris kutatási területeken az intézményi kompetenciák fejlesztése és az együttműködés erősítése

 

Menedzsment (Igazgatótanács elnöke: Prof. Szabó Gábor rektor, Igazgató: Kovács Tibor)

A program sikeres megvalósítását és intézményi fenntarthatóságát egy független szakértők bevonása mellett felálló stratégiai (Igazgatótanács) és egy operatív menedzsment szervezet segíti elő, az egyetem intézményi keretei között.

Közvetlen menedzsment célok:

 • ­ Kiválósági központ intézményi hátterének megteremtése
 • ­ Egyetemi paradigmaváltás elősegítése a „Harmadik Generációs Egyetem” koncepció irányába
 • ­ Versenypiaci menedzsment módszerek és struktúrák meghonosítása az egyetemen.

 

Menedzsment tevékenységek:

1. Projektmenedzsment: projektadminisztráció (működési mechanizmusok és lebonyolítás), pénzügyi elszámolás, ellenőrzés, pénzügyi és kutatási kontrolling rendszer bevezetése és működtetése, jogi és üzletviteli tanácsadás, HR tanácsadás, karrierkövetés, ALUMNI, kutatói coaching, valamint minőségmenedzsment tevékenységek (benne: Baldrige kritériumok alapján kidolgozott minőségirányítási rendszer bevezetése, felkészítés az Európai Minőségi Díj kritériumrendszerére).

2. Kapcsolatmenedzsment: üzletfejlesztési tevékenység/Key Accountok kezelése, egycsatornás KF ügyfélszolgálat kialakítása, működtetése, nemzetközi KF networking tevékenység, hazai tudás-hálózati szövetség létrehozása, KF és innovációs partnerség-építés.

3. Tudásmenedzsment: tudományos potenciál felmérés eredmények alapján létrejött tudás-portfolió menedzselése (kiajánlások, technology platform építések, patent pool lehetőségek keresése, stb.), szellemi alkotás védelmi eljárások előkészítése ( megvalósítás és költségek a TÁMOP-421A program keretében!), publikációs adatbázis működtetése, potenciálra alapozott innovációs programok szervezése.

4. KF Marketing-menedzsment: KF potenciál hasznosításának piaci felmérése, célcsoport-szegmentáció, piaci pozícionálás, CoE imázsépítés, PR, disszeminációs tevékenység, marketing támogató eszközök létrehozása, marketing célú rendezvények szervezése, tudományos workshopok és konferenciák lebonyolítása.

5. Stratégiai menedzsment: Kutatóegyetemi program vízió kialakítása, szervezeti értékek meghatározása, stratégiai tervezés (HR, KF infrastruktúra, kutatás-fejlesztés, hasznosítási stratégia), felülvizsgálat és menedzsment, politikák (policy) kidolgozása és folyamatfejlesztés, projektfejlesztés, üzleti tervezés, fenntartási tervek elkészítése és forrásallokáció.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek