SZTE Info
DSC_0226R_2

Az MGK diplomaosztója

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának diplomaosztójára július 3-án került sor Hódmezővásárhelyen, a kar Lánc utcai épületében.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Az Ünnepi Tanács tagjai ezúttal Kiricsi Imre rektorhelyettes, Almási István, Hódmezővásárhely alpolgármestere, valamint Bodnár Károly, a Mezőgazdasági Kar dékánja voltak. A diplomaosztó ünnepségen az SZTE többi karának képviselői is megjelentek.
Ünnepi köszöntőbeszédében Bodnár Károly elmondta, hogy nehéz éveket tudhatnak a hátuk mögött, egyúttal kiemelte az oktatói kar és a hallgatók összetartó munkáját és egymást segítését, valamint köszönetet mondott a gyakorlati oktatást nyújtó partnerintézményeknek. Szeretettel teli, meleg hangú búcsúszavakkal köszönt el hallgatóitól.
Ezt követően Almási István mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy a diplomaosztó nemcsak a végzettek és családtagjaik, hanem Hódmezővásárhely számára is ünnepet jelent. Ismert tény, hogy a város nagy büszkesége a kar, és az alpolgármester hangsúlyozta, hogy szükség is van rá, hiszen a város lényegét, a kultúrát és a műveltséget részben az intézmény biztosítja. Almási elmondta, a Mezőgazdasági Kar felkészítést, alapot nyújtott az elkövetkezőkre, egyúttal a múlt legjavát is átadta a hallgatóknak. Éppen ezért nagy a felelőssége minden oktatási intézménynek, hiszen a fiatalok képzését kell szem előtt tartaniuk.

DSC_0230R_2

A harminchárom végzett agrár- és huszonhét mezőgazdasági mérnök Kiricsi Imrétől és Bodnár Károlytól átvették diplomáikat, majd ezt követően ünnepélyes mérnöki fogadalmat tettek.
A rektorhelyettes köszöntőbeszéde következett, melyben arra biztatta a friss diplomás végzetteket, hogy elhagyva a Mezőgazdasági Kart, az életben is tartsanak össze és segítsék egymást. Reményét fejezte ki, hogy a Szegedi Tudományegyetem magas presztízsű diplomája mellett életszemléletet, szellemiséget, nyitottságot is nyújtott.
A hallgatók nevében Fenyődi Andrea köszöntötte a rektorhelyettest, a dékánt és az alpolgármestert. A családiasságáról híres karon – ahogy ő is kiemelte – a küzdelmek és az emlékek remek csapattá kovácsolták őket, és a későbbiekben jó érzéssel tekintenek és térnek majd ide vissza. Ünnepélyesen köszönetet mondott az őket oktatóknak, továbbá kiemelte, hogy bár az intézménynek és a vezetőségnek rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniük, a minden tiszteletet kiérdemlő munkában a hivatástudat és -szeretet átsegítette őket. A beszédet követően Erdélyi Péter, a helyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanulója szaxofonozott.
Ezt követően kitüntetéseket és jutalmakat adtak át. Elsőként a Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet adtak a nyugdíjba vonuló Csorbáné Tóth Marianna docensnek – aki a kar oktatási főigazgató-helyettese volt – harmincnégy évnyi oktatói és nevelői munkája elismeréséül. Július elsejei hatállyal a rektor egyetemi magántanári címet adományozott Matuz Jánosnak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójának, Schmidt János emeritus professzornak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatójának, továbbá Szabó Ferenc egyetemi tanárnak. Címzetes főiskolai docensi címet kapott Rácz Fodor Gábor. A Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet vezetőjének, Monostori Tamásnak rektori elismerő oklevelet nyújtottak át. Pro Facultate kitüntetésben részesült Horváth József főiskolai docens (Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet), valamint Antalicz Zoltánné intézeti adminisztrátor. Dékáni elismerő oklevelet kapott Deutsch Márta nyelvtanár és Kaszás Tímea könyvtáros. A diplomaosztó ünnepséget Erdélyi Péter játéka zárta.
Szekeres Nikoletta
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2020. november 11.

Nyito_Tanevnyiton_1940_11_11

Mit az üzen a 148, a 80 és a 18 évvel ezelőtti november 11. a Szegedi Tudományegyetem mai polgárainak? 2020. november 11-én, az SZTE Egyetem Napján ünneplés helyett a Covid-19-pandémia leküzdésére fókuszál a szegedi universitas is. A jelen tudományos, egészségügyi, logisztikai és emberi problémái megoldásához talán erőt adhatnak SZTE három „első rektora” november 11-hez kötődő gondolatai.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.