Bezár

Hírarchívum

OTDK2009
Közel hetven első hely az OTDK-n

Közel hetven első hely az OTDK-n

2009. április 28.
28 perc
Áprilisban rendezték meg a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tizenhat szekciójának versenyeit. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói ezúttal is szép sikereket értek el. Alábbi összeállításunkban valamennyi eredményt megtalálják.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Az idei versenyek során a Szegedi Tudományegyetem hallgatói még a 2007-es (illetve a 2005-ös) fantasztikus szereplésüket is felülmúlták.

A 2009. évi OTDK-n a szegedi hallgatók 184 dobogóst helyezést: 67 első, 55 második, 62 harmadik díjat szereztek, bezsebeltek továbbá több mint öt tucat különdíjat, dicséretet, kiemelt dicséretet, egyéb elismerést.

A dobogós helyezések megoszlása az SZTE karai között 2009-ben (zárójelben az első díjas dolgozatok száma: TTIK 78 (27), BTK 50 (19), ÁJTK 17 (7), GTK 8 (6), JGYPK 8 (4), ÁOK 8 (2), MK 7 (1), GYTK 4, ZMK 2, MGK 1 (1), ETSZK 1.

Összehasonlításképpen: a 2007-es OTDK-n a szegedi hallgatók 153 dobogós helyezést: 50 első, 60 második és 43 harmadik díjat nyertek el (emellett közel 90 különdíjat, kiemelt dicséretet és dicséretet). Négy évvel ezelőtt 134 első, második és harmadik díjat nyert az SZTE 41, 51, 42 megoszlásban.

2007-ben egyébként így nézett ki a több mint másfél száz dobogós helyezés karok közötti megoszlása (zárójelben az első helyezések száma; egyes esetekben egy hallgató több karon is tanult): TTK 66 (27), BTK 39 (14), JGYPK 13 (2), ÁJTK 12 (3), GTK 8 (2), ÁOK 8, GYTK 2 (1), MK 2 (1), ZMK 2, MGK 1 (1), ESZK 1.

Egyetemünk idén egyetlen, igaz, a legnépesebb szekció küzdelmeinek adott otthont. Kifogástalan rendezés és nagyszerű szegedi szereplés jellemezte az április 16-18. között az SZTE Bölcsészettudományi Karon megrendezett Humán Tudományi Szekciót, melyen több mint négyszáz diák harmincnyolc zsűribizottság előtt mérkőzött meg. A legtöbb helyezést az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói szerezték meg. A legtöbb dobogóst helyet az ELTE (39) érte el az SZTE (37), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem (16) előtt, az első helyek számát tekintve viszont a házigazda Szeged bizonyult a legsikeresebbnek (14 SZTE-s győztest jegyezhettünk föl) az ELTE (12) előtt. Az intézményenként induló és helyezést elért diákok arányát összevetve is szegediek lettek a legeredményesebbek: csaknem minden másodikuk szerzett helyezést.

Nehéz rangsorolni a további számos nagyszerű eredményt! Ismét minden tudományterületen kitettek magukért a TTIK-sok – szokás szerint ők zsebelték be a legtöbb díjat az SZTE-sek közül. Történetének legjobb eredményét produkálta az SZTE ÁJTK, mely az ország jogi karai közül a legeredményesebbnek bizonyult az Állam- és Jogtudományi Szekcióban. Taroltak az SZTE Gazdaságtudományi Kar hallgatói a Közgazdaságtudományi Szekcióban. A tizenhárom beadott dolgozatból tizenegyet díjazott a zsűri, amivel az SZTE GTK is abszolút első lett a karok országos rangsorában.

Kiemelendő a BTK-sok, köztük a kar pszichológushallgatóinak szereplése is. Ők huszonkét dolgozattal szerepeltek Pécsett, s összesen tizenkét díjat hoztak el: ezzel az SZTE Pszichológiai Intézet lett az ország legeredményesebb képzőhelye!

Agrártudomány (Szent István Egyetem, Gödöllő):

 
I. helyezettek (2): Dudás Mihály (MK, Környezetgazdálkodás II., Másodgenerációs bioetanol előállítása lignocellulóz alapú melléktermékek hidrolízisével, Hodúr Cecília, László Zsuzsanna – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium díjat is elnyerte), Konkoly Marianna (MGK, Növénygenetika és -biotechnológia, Új genetikai források létrehozása géncsendesítés tanulmányozására, Monostori Tamás, Pauk János, Mihály Róbert – a Frank Helianthus Alapítvány díját és a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának díját is elnyerte).

II. helyezettek (2): Kiss Annamária (MK, Élelmiszertechnológia I., Kecsketej oltós alvadásának vizsgálata, Csanádi József), Kiss-Csepregi Ágnes (MK, Agrármarketing, Tej- és kakaófogyasztási szokások vizsgálata 7-8. osztályosok körében, Vincze-Lendvai Edina).

III. helyezett (4): Lévárdi Tamás (MK, Élelmiszertechnológia I., Nanoszűrés, ultraszűrés és ónozás mint hibrid módszerek hatásai tejipari szennyvizek szennyezéseinek csökkentésére, Hodúr Cecília, Kertész Szabolcs), Masa Attila (MK, Agrárműszaki, Savóalapú biohajtóanyag-gyártás lehetőségeinek vizsgálata, Hodúr Cecília, Beszédes Sándor), Rácz Bernadett (MK, Környezetgazdálkodás III., Mikrohullámú energiaközlés hatása a szennyvíziszapok szervesanyag-terhelési mutatóira, Hodúr Cecília, Beszédes Sándor), Varga Fruzsina (MK, Élelmiszertechnológia II., A fűszerpaprika-őrlemény színezéktartalma és olajos extraktumának színjellemzői közötti kapcsolatok vizsgálata, Halászné Fekete Mária).

Különdíjasok (3): Szabó Tímea – Tapolcsányi Judit (MK, Agrármarketing, Egy innovatív sütőipari termékcsalád kifejlesztése és marketingstratégiájának kialakítása, Panyor Ágota), Szabó Zénó – Szőnyi Adrián (TTIK-MK, Agrárműszaki, Pneumatikus mesterséges izomelem-pár által pozicionált humanoid robotkar kinematikájának és virtuális modelljének kidolgozása, mérések végzése, Endrődy Tamás, Gyeviki János, Sárosi József), Vékony Tímea (MK, Vidék- és területfejlesztés I., Szank község turisztikai lehetőségei, Gál József).
 

Állam- és jogtudomány (Eötvös Lóránd Tudományegyetem):

 
I. helyezettek (7): Ambrus István (ÁJTK, Büntetőjog I. /Általános rész/, A törvényi egységről, Nagy Ferenc, Szomora Zsolt), Auer Ádám (ÁJTK, Magyar állam- és jogtörténet I., A képviselők mentelmi jogának szabályozása és gyakorlata /1865-1875/, Homoki-Nagy Mária, Varga Norbert, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának az Állam- és Jogtudományi Szekció legjobb dolgozatáért járó különdíja), Deli Petra Eszter (ÁJTK, Munkajog, A munkavállaló vétkességi felelőssége német és magyar jogi összehasonlításban, Rúzs Molnár Krisztina), Kovács Ilona (ÁJTK, Szociális jog, A feketemunka szociális jogi problematikája, Lőrincsikné Lajkó Dóra, Hajdú József), Nacsa Mónika (ÁJTK, Magyar állam- és jogtörténet II., A gazdasági lehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvényjavaslatában, Homoki-Nagy Mária), Némedi Márk (ÁJTK, Büntetőjog II. /Különös rész I./, Tiltott pornográf felvétellel visszaélés – A bűncselekménytan próbája, Szomora Zsolt), Ördög-Deák Andrea (ÁJTK, Nemzetközi jog, A kisajátítás miatti nemzetközi jogi felelősség jogkövetkezményeinek változása, Bodnár László).
 
II. helyezettek (6): Auer Ádám, Botos Gyöngyvér, Holndonner Roland, Kiss Balázs Tamás (ÁJTK, Alkotmányjog II. /Államszervezet II./, A bírói szerepvállalás az Alkotmány egyes rendelkezéseinek alkalmazásában, Lichtenstein József, Trócsányi László), Bakos Kitti (ÁJTK, Polgári eljárásjog, A jogcímhez kötöttség egyes kérdései a polgári perben, Köblös Adél), Körtvélyesi Attila (ÁJTK, Agrár- és szövetkezeti jog, Quo vadis takarékszövetkezet?, Bezdán Anikó, Veres József), Némedi Márk (ÁJTK, Magyar állam- és jogtörténet I., A Csemegi-kódex és a megelőző szokásjog viszonya, különös figyelemmel az erkölcs szerepére a korai dualizmus büntetőjogában, Balogh Elemér), Salgó László Péter (ÁJTK, Nemzetközi magánjog és európai gazdasági jog, Az aranyrészvény múltja, jelene és jövője Európában, Nagy Csongor István), Vass László Ádám (ÁJTK, Polgári jog II., A paródia helye a szerzői jogban, Mezei Péter).
 
III. helyezettek (3): Berki Gabriella (ÁJTK, Munkajog, Munkahelyi stressz munkajogi megítélése, Rúzs Molnár Krisztina), Fodor Antal (ÁJTK, Római jog és egyetemes állam- és jogtörténet, M.T.Cicero mint jogász és államférfi (különös tekintettel A. Licinius Archias perére), Jakab Éva), Ördög-Deák Andrea (ÁJTK, Büntetőeljárásjog, Ítéleti egyezség (Vádalku pro és contra), Fantoly Zsanett).
 
Különdíjasok (6): Deák Izabella (ÁJTK, Közigazgatási jog, A jegyző mint köztisztviselő – avagy a jegyzői tisztség fejlődése, út a köztisztviselői életpálya felé, Kasza Péter Ferenc), Deli Petra Eszter (ÁJTK, Munkajog, A munkavállaló vétkességi felelőssége német és magyar jogi összehasonlításban, Rúzs Molnár Krisztina), Elekes Gerda, Fülöp Dóra, Nacsa Mónika (ÁJTK, Alkotmányjog IV. (Alapjogok II.), Les Misérables – A szegénység és az emberi méltóság, Szajbély Katalin), Margittai Orsolya (ÁJTK, Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog, A fogyasztói jogok, a vitarendezés közjogi formái, békéltető testületek, Zámbó Géza), Neparáczki Anna Viktória (ÁTJK, Büntetőjog /Különös rész II./, „Fortélyos félelem igazgat”, avagy a terrorcselekmény hatályos szabályozása a magyar és német büntetőjogban, Karsai Krisztina), Szeghő Ágnes (ÁJTK, Polgári jog, A kezelési szerződés, Papp Tekla).
 

Biológia (Pannon Egyetem):

 
I. helyezettek (10): Balogh Dávid (TTIK, Genetika I., Új fehérjék azonosítása a Rad6-Rad18 posztreplikációs DNS hibajavítási útvonalban, Haracska Lajos, Pintér Lajos), Halmai Miklós (TTIK, Genetika II., A PCNA szerepe a mutagenezisben, Unk Ildikó), Horváth Judit Krisztina (TTIK, Molekuláris biológia III., Az APC/C komplex Cdc26 alegységének azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben, Deák Péter, Boros Imre), Horváth Péter Ferenc (TTIK, Mikrobiológia I., Mitokondriális genom polimorfizmus vizsgálata Lodderomyces elongisporus törzsekben, Pfeiffer Ilona), Kis Lóránd (TTIK, Állatélettan, A hialuronsav, mint mukoadhezív komponens fokozza molekulák agyba juttatását a nazális beviteli úton, Deli Mária, Varga Csaba), Lakatos Gergely (TTIK, Biotechnológia, A HynSL stabil hidrogenáz enzim affinitás kromatográfiás tisztítása T. roseopersicina-ból, Kovács Kornél, Rákhely Gábor, Maróti Gergely), Ördögh Lilla (TTIK, Mikrobiológia III., Gyümölcslevek és nem antifungális szerek antifungélis hatása, Vágvölgyi Csaba, Galgóczi László), Schnúr Andrea, Legány Nóra (TTIK, Biokémia II., Na+/H+ cserélők aktivitásának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben, Hegyi Péter, Farkas Klaudia, Ifj. Rakonczay Zoltán, Varga Csaba), Takács Szabolcs (TTIK, Neurofiziológia, A 3-nitropropionsav akut hatásainak vizsgálata patkány szomatoszenzoros rendszerén, Papp András), Tóth Tünde (TTIK, Növényélettan, A fotoszintézis gátlása kadmiummal Synechocystis sp. PCC 6803 sejtekben. Az elsődleges és másodlagos hatások elkülönítése, Kovács László, Garab Győző, Erdei László).
 
II. helyezettek (9): Bohár Zsuzsanna (TTIK, Neurobiológia I., L-kinurenin hatásai a migrén nitroglicerines állatmodelljében, Párdutz Árpád, Toldi József), Csordás Gábor (TTIK, Immunológia I., Egy új vérsejtképző szövet azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben, Andó István, Márkus Róbert, Maróy Péter), Draskovits Gábor (TTIK, Molekuláris biológia I., A járulékos genom szerepe az Escherichia coli baktérium hőadaptációs képességében, Pósfai György, Boros Imre), Horváth Edit, Sulyok Zita Katalin (TTIK, Növényélettan, SA-indukált reaktív oxigénformák sóstressznek kitett paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál, Tari Irma, Gémes Katalin), Laczi Krisztián (TTIK, Biotechnológia, A különböző domén összetételű Aspergillus niger glükoamilázok katalitikus jellemzése, Kovács L. Kornél, Rákhely Gábor), Nagy Gábor (TTIK, Mikrobiológia II., Járomspórás gombák karotin-termelésének elemzése, a bioszintézis út molekuláris vizsgálata, Papp Tamás), Nagy Lajos István (TTIK, Állatélettan, Az epesavak dózisfüggő módon befolyásolják a pancreas vezeték sejtek HCO3- szekrécióját, Hegyi Péter, ifj. Rakonczay Zoltán), Pintér Zoltán, Vida Ernesztina (TTIK, Humánbiológia, „Súlyos kérdések” – szegedi egyetemisták tápláltsági állapota, Just Zsuzsanna), Tóth Anna (TTIK, Genetika I., A humán akrocentrikus kromoszómák rövid karján lévő szegmentális duplikációk vizsgálata, Cserpán Imre, Maróy Péter).
 
III. helyezettek (10): Bencsura Petra (TTIK, Genetika II., Evolúciós vizsgálatok Medicago fajok Rps13 géncsaládján, Endre Gabriella), Dömötör Dóra (TTIK, Florisztika, faunisztika, A Kulléri Nagyerdő újratérképezése és az elmúlt tizenöt év változásai, Bagi István), Juhász Szilvia (TTIK, Genetika I., A homológ rekombináció és a nem homológ végeket összekapcsoló mechanizmusok arányának mérésére alkalmas riporter rendszer építése és alkalmazása humán sejtekben, Haracska Lajos, Török Tibor), Kovács Laura (TTIK, Mikrobiológia I., Antimikrobiális fehérjét termelő Neosartorya fischeri izolátum vizsgálata, Vágvölgyi Csaba, Galgóczi László), Kriston-Pál Éva (TTIK, Mikrobiológia III., Villányi borok élesztőbiótájának vizsgálata, Avasiné Kucsera Judit), Lakatos Dániel (TTIK, Molekuláris biológia II., Drososphila transzkripciós ko-aktivátorok vizsgálata, Boros Imre, Zsindely Nóra), Petkovits Tamás (TTIK, Mikrobiológia II., Járomspórás gombák filogenetikai és molekuláris taxonómiai vizsgálata, Papp Tamás), Szabó Edina (TTIK, Állatélettan, A nitrogén-monoxid, a szuperoxid és a peroxinitrit szerepe a prekondicionálás és az exogén peroxinitrit antiarrhythmiás hatásában altatott kutyamodellben, Végh Ágnes, Kiss Attila), Szalárdy Orsolya (TTIK, Állatökológia, Hangyaközösségek tájléptékű mintázata három Tisza-menti habitatkomplexben, Gallé László), Tax Gábor (TTIK, Genetika II., A TNF-alfa gén szabályozó régiójában található polimorfizmusok szerepe az acne vulgaris patogenezisében, Szabó Kornélia Ágnes, Boros Imre Miklós).
 
Különdíjasok (10): Bencsik Ottó (TTIK, Mikrobiológia I., Egy biológiailag aktív extracelluláris metabolit termelésének vizsgálata fonalas gombákban Papp Tamás, Szekeres András), Csanádi Eszter (TTIK, Biotechnológia, Klórozott aromás vegyületekkel szennyezett Garéi talaj bioremediációja, Rákhelyné Perei Katalin), Haskó János (TTIK, Sejtbiológia I., Melanóma sejtek transzendoteliális migrációjának vizsgálata in vitro vér-agy gát modellen, Krizbai István, Rákhely Gábor), Kunstár Éva, Szalai Zita (TTIK, Állatélettan, Antioxidáns rendszerek hatása indomethacin indukálta gyulladási folyamatokra, Varga Csaba), Radvánszkiné Mikuláss Kata (TTIK, Mikrobiológia II., A Bacillus megaterium 216 megacinimmmunitásért felelős fehérje szerepének vizsgálata B. megaterium és E. coli gazdában, Alföldi Lajos, Kiss Antal, Boros Imre), Szabó Gyöngyi (TTIK, Humánbiológia, Egy késő középkori temető embertani leleteinek paleosztomatológiai vizsgálata, Molnár Erika, Kocsis-Savanya Gábor), Szedlacsek Orsolya (TTIK, Molekuláris Biológia I., Az Ada2b gén promóternének analízise Drosophila melanogaster-ben, Boros Imre, Pankotai Tibor), Takács Irma, Pásti Emese (ÁOK, Virológia, Intelligens vírusok kifejlesztése idegi hálózatok jelölésére, Boldogkői Zsolt), Tomisa Bernadett (TTIK, Genetika I., Ekdizon szerepe a gyűrűmirigy hipertrófia gátlásában ecetmuslicában, Maróy Péter), Walter Fruzsina (TTIK, Sejtbiológia II., A tesmilifene, egy tamoxifen-származék kemopotencírozó szer, hatása agyi endotélsejtekre, Deli Mária, Varga Csaba).
 

Fizika, földtudományok és matematika (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely):

 
I. helyezettek (9): Bartha Ferenc Ágoston (TTIK, Geometriai analízis, Morse-felbontás egy állapotfüggő késleltetésű differenciálegyenletre, Krisztin Tibor), Benyhe Balázs (TTIK, Hidrogeológia-hidrológia, Kisléptékű domborzati elemek és belvízi elöntés kapcsolatának vizsgálata egy mindszenti mintaterületen, Kiss Tímea), Csernus-Molnár Ildikó (TTIK, Tudománytörténet, 18. század végi hőmérséklet- és légnyomásmérések és napi csapadék-megfigyelések: Temesvári méréssorozat (1780-1803) és összevetése más magyarországi adatsorokkal, Kiss Andrea), Dudás Gábor (TTIK, Regionális földrajz, Zsugorodó távolságok. A légi közlekedés helyzete és területi különbségei Európában, Boros Lajos), Nagy Ildikó (TTIK, Analízis és algebra, F-félhálók minimális kvázivarietásai, Maróti Miklós), Mecseki Katalin (TTIK, Optika, Impulzusformáló eszközök diszperziójának valósidejű kontrollja spektrális interferometriával, Kovács Attila), Nagy Ilona (TTIK, Általános társadalomföldrajz, A niche-koncepció alkalmazása a társadalomföldrajzban, Mészáros Rezső), Pócsik Edit (TTIK, Turizmusföldrajz, Tájesztétika és tájmenedzsment kapcsolata – eltérő adottságú területek „eladása” képeslapokon, Kiss Andrea, Karancsi Zoltán), Sümeghy Borbála Alice (TTIK, Geomorfológia, A Száraz-ér egy szakaszán az ártér helyreállításának lehetősége, Kiss Tímea).
 
II. helyezettek (11): Dwornik Marek (TTIK,Gravitációkutatás, Eikonál-módszer az árapály-töltésű fekete lyukak gravitációs lencsézésében, Gergely Á. László), Égerházi Lilla (TTIK, Meteorológia II., Megfigyelésen és mérésen alapuló humánkomfort-vizsgálatok Szeged belvárosában, Unger János, Gulyás Ágnes, Kántor Noémi), Fabula Szabolcs (TTIK, Népességföldrajz, A fogyatékosság tanulmányozása a földrajztudományban békéscsabai példával, Tímár Judit), Gódor Alexandra, Halmos László, Ódri Ágnes (TTIK, Geokémia, Szikes tavi üledékek vizsgálata a szegedi Fehér-tó területén, Pál-Molnár Elemér), Henits László (TTIK, Geoinformatika, A beépítettség mennyiségi és minőségi paramétereinek vizsgálata távérzékeléses módszerekkel Szeged példáján, Mucsi László), Hernesz Péter (TTIK, Hidrogeológia-hidrológia, A Dráva Bélavár és Barcs közötti szakaszának mederváltozásai a kersztszelvények vizsgálata alapján, Kiss Tímea), Hurton Zsuzsanna (TTIK, Gazdaságföldrajz, Víziközmű szolgáltatás Magyarországon, Kovács Csaba), Kórus Péter (TTIK, Analízis és algebra, A monotonitás feltételeinek általánosításai és alkalmazása kettős szinusz sorok egyenletes konvergenciájára, Móricz Ferenc), Kovács Etelka (TTIK, Környezettudomány, A marosi halakban mért nehézfémek felhalmozódásának vizsgálata, Kiss Tímea), Lukoczki Georgina (TTIK, Ásványtan II., A Hosszúhetényi Mészmárga Formáció repedésrendszerében zajlott szén-hidrogén migráció körülményeinek vizsgálata, Schubert Félix), Móricz Ádám Imre (TTIK, Gazdaságföldrajz, Az információs társadalom fejlődésének földrajzi vizsgálata. A finn és a magyar példa összehasonlítása, Boros Lajos).
 
III. helyezettek (7): Ayadi Viktor (TTIK, Térelmélet, Calogero-Sutherland típusú integrálható rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria redukciós módszerrel, Fehér László), Fiser Béla (TTIK, Bio- és biológiai fizika tagozat, Fényindukált protongradiens kiépülése fotoszintetikus reakciócentrum/lipid vezikula rendszerekben, Dorogi Márta, Nagy László), Gál Norbert (TTIK, Környezettudomány, A termőföld végleges, más célú hasznosítása – tendenciák, talajtani vonatkozások, M. Tóthné Farsang Andrea), Hollósi Judit (TTIK, Turizmusföldrajz, A Haraszt-hegyi és a Vidrafű tanösvény látogatottságának változása és szerepe a Vértesi Natúrpark ökoturizmusában, Pál Viktor), Jójárt Péter (TTIK, Optika, Vivő-burkoló fázis csúszás mérése lineáris optikai módszerrel, Osvay Károly), Madarász Anett (TTIK, Geomorfológia, Padkás erózió vizsgálata a geoinformatikai módszerekkel Miklpusztán, Kovács Ferenc), Madarász Anett (TTIK, Népességföldrajz, A felsőfokú végzettségű lakosság elhelyezkedésének térbeli aspektusai Magyarországon, Bajmóczy Péter).
 
Különdíjasok, kiemelt dicséretben részesítettek (10): Dolleschall János (TTIK, Geofizika, Egy gáztározó geomatematikai-geostatisztikai modellezése, Geiger János), Dolleschall János (TTIK, Geoinformatika, A felszínborítási térképezés új módszerének kidolgozása, . Szatmári József), Fejes Ildikó (TTIK, Környezettudomány, Szeged város talajvíz-szennyezettsége és humán-egészségügyi kockázatai, M. Tóthné Farsang Andrea), Haja Orsolya (TTIK, Csillagászat, Tranzitos exobolygó rendszerek, Szabó M. Gyula), Kovács Etelka (TTIK, Környezettudomány, A marosi halakban mért nehézfémek felhalmozódásának vizsgálata, Kiss Tímea), Molnár Dániel (TTIK, Anyagtudomány, Fluktuáción alapuló gázdetektálás alkalmazása szén nanocső alapú gázszenzorokra, Heszler Péter), Pintér Zsófia (TTIK, Gazdaságföldrajz, A „menekülő tőke” és a települések. Az ipari vállalatok megszüntetett magyarországi telephelyeinek településekre gyakorolt gazdasági-társadalmi hatásai, Pál Viktor), Szabó Anna (TTIK, Optika, Rövid válaszidejű, nyitott kamrás fotoakusztikus vízgőzmérő berendezés fejlesztése, Bozóki Zoltán, Mohácsi Árpád), Szalai Attila Péter (TTIK, Geometriai analízis, Operátorterek reflexivitási problémái, Kérchy László), Szántó Gábor (TTIK, Általános társadalomföldrajz, Szegedi balesetek térbeli elterjedésének elemzése térinformatikai módszerekkel, van Leeuwen, Boudewijn).
 

Humán tudományok (SZTE BTK):

 
I. helyezettek (14): Bandura Gabriella (BTK, Francia irodalom, Le cristal de Houellebecq, Gyimesi Tímea), Gémes Noémi (BTK, Kortárs magyar líra és dráma, Az identitását vesztett hisztrió önreflexivitása: Nádas Péter radikalizálódó drámakoncepciójának kezdete-temetés, Molnár Zsuzsa), Hajdú Richárd (BTK, Angol nyelvű dráma és vizuális kultúra, „I look up, I look down”. Vertigo in Alfred Hitchcock's Vertigo and Rebecca, Dragon Zoltán), Jakucs János (BTK, Régészet, A Szamos-vidéki festett kerámia kutatása – új eredmények és problémák, Horváth Ferenc), Kókai Nóra Ildikó (BTK, Alkalmazott nyelvtudomány 1.: pszicholingvisztika, Nyelvi fejlődés autizmusban – egy longitudinális vizsgálat, Hoffmann Ildikó), Nagy Nikolett (BTK, Német nyelvészet, Die wissenschaftliche Rezension – Ein interkulturell und sprachkontrastiver Textsortenvergleich, Ewa Drewnowska-Vargáné), Szabó Ádám (BTK, Ókortudomány, A donatista eretnekség tanításainak előzményei, elsősorban Szent Cyprianus munkásságában, Odrobina László), Szabó István Zoltán (BTK, Irodalomelmélet I., A felforgatás mátrixa, Fogarasi György), Szabó Martina Katalin (BTK, Alkalmazott nyelvtudomány 2.: szociolingvisztika és egyéb alkalmazott nyelvtudományok, Nádas Péter Egy családregény vége című művének orosz nyelvű műfordításáról. Reáliaközpontú fordításelemzés, Forgács Tamás), Tülkös Terézia (BTK, 20. századi magyar próza, „Mit gondolsz, a Törvényt zavarba lehet hozni?” – Mészöly Miklós parabolikus olvasásmódjának határairól, Urbanik Tímea), Vámos Hanna (BTK, Klasszika-filológia, Romulus meséi, Tar Ibolya), Palotás Zsolt (BTK, Korai újkori egyetemes történelem, Improvizáció és direktíva. A tengeri hadviselés taktikai fejlődése az angol-holland háborúkban (1652-1674), Kökény Andrea), Prohászka Géza (BTK, Egyetemes történelem 1945 után, Rebuilding a Nation – The Way of Devolution in Scotland in the Second Half of the Twentieth Century, Péter Róbert), Valastyán Balázs (BTK, Magyar történelem 1945 után, Magyar-jugoszláv határincidensek /1948-1949/, A. Sajti Enikő).
 
II. helyezettek (11): Arató Ildikó (BTK, Modern kori egyetemes történelem /XIX-XX. század/, A spanyol polgárháború: „Rajk László és társai” célkeresztben?, Anderle Ádám), Dányi Ágnes (BTK, 20. század első felének magyar irodalma, Minden széttörött egész, Baranyai Zsolt), Farkas Daniella (BTK, Magyar irodalom – 18-19. századi magyar irodalom, Darvady Zoltán terei, Hász-Fehér Katalin), Gellérfi Gergő (BTK, Klasszika-filológia, Nona Aetas. Iuvenalis kilencedik korszaka /13,28-30/, Nagyillés János), Hausz Frigyes (BTK, Kora újkori egyetemes történelem, The Alchemy of Kenelm Digby: a Secret Passage in the Book of Nature, Péter Róbert), Hódi Zoltán Viktor (BTK, Romanisztika nyelvészet, Nyelv és dialektus kapcsolata napjaink Olaszországában, avagy olasz szociolingvisztika magyar szemmel, Zentainé Kollár Andrea), Kocsis Ferenc (BTK, Irodalomelmélet I., Is there a Doctor in the House? The Examination of an Idiosyncratic Interpretitive Approach, Bocsor Péter), Kovács Tamás (BTK, Középkori egyetemes történelem, Nagy Theoderich uralkodásának első szakasza. Vallási és politikai frakcióharcok a Laurentius-skizma alatt, Galamb György), Oláh Renáta (BTK, Alkalmazott nyelvtudomány (1): pszicholingvisztika, Vocabulary acquisition: The lexical development of children with Hungarian mother tongue between the ages 13 and 17 months, Doró Katalin), Pál Katalin (BTK, Összehasonlító irodalomtudomány, A pók motívuma Nietsche és Dosztojevszkij írásaiban, Fried István), Rauzs Olga Sarolta (BTK, Francia irodalom, „Mes lettres sont le sujet d'une petite guerre”. La guerre des liaisons dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, Penke Olga).
 
III. helyezettek (12): Bartha Annamária (BTK, Középkori magyar történelem, Favus apát karriertörténete, Koszta László), Fajt Anita (BTK, Régi magyar irodalom, Lelki nyugosztaló órák. Egy német elmélkedésgyűjtemény magyar fordítása és brassói újrakiadása, Font Zsuzsa), Gönczöl Andrea Ágnes (BTK, 20. századi magyar próza, Parti Nagy Lajos esete Sárbogárdi Jolánnal, Virág Zoltán), Hevesi Andrea (BTK, Régi magyar irodalom, Az ellenségképzés retorikája az Érdy-kódexben, Szilasi László, Ötvös Péter), Horti Gábor (BTK, Ókortudomány, Quadriburgium – helységnév vagy császárkori erődtípus, Székely Melinda, Mráv Zsolt), Kispéter Mónika (BTK, Romanisztika nyelvészet, Az -nr- és -lr- mássalhangzó csoportok a spanyol jövő időben és feltételes módban, Berta Tibor), Kiss Nimród László (BTK, Anyagi kultúra és társadalom, Házassági kapcsolatok Császártöltésen 1883 és 1982 között, Mód László Balázs), Makó Gergő (BTK, Középkori egyetemes történelem, Fejezetek az arab-kazár háborúk történetéből, Zimonyi István, Polgár Szabolcs), Ótott Noémi (BTK, Olasz-spanyol irodalom, Francesco di Marco Datini és felesége, Margherita, Tekulics Judit), Szalisznyó Lilla (BTK, 18-19. századi magyar irodalom, Így élt a Csiga vendéglő vacsoráló társasága. Az író- és művészvilág megélhetési viszonyai Pest-Budán 1837-1843 között, Kukoveczné Zentai Mária), Szűr Zsófia (BTK, Művelődés- és művészettörténet, Le Toucher face á la vue dans les écrits sur l'art francais du XVIIIe siécle, Kovács Katalin), Varga Ferenc (BTK, Szláv nyelvek irodalma, Gyermekek és felnőttek Andrej Platonov prózájában, Bagi Ibolya).
 
Különdíjasok (6): Galicza Zsófia (BTK, Alkalmazott nyelvtudomány 2.: szociolingvisztika és egyéb alkalmazott nyelvtudományok, „Több mint az eredeti” (Kalandozások az adaptáció világába), Albert Sándor), Gyolcsos Mária (BTK, 18-19. századi magyar irodalom, Ut pictor poeta. Vizualitás és narráció (nem csak) Kisfaludy Károly művében, Hász-Fehér Katalin), Kiss Nikolett (BTK, Folklór, Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolások a magánáhítat tükrében, Barna Gábor), Oláh Renáta (BTK, Alkalmazott nyelvtudomány 1.: pszicholingvisztika, Vocabulary acquisition: The lexical development of children with Hungarian mother tongue between the ages 13 and 17 months, Doró Katalin), Pilán Ildikó (BTK, Romanisztika nyelvészet, Vowel~Zero Alternation in the Italian Present Conditional, Polgárdi Krisztina), Tülkös Terézia (BTK, 20. századi magyar próza, „Mit gondolsz, a Törvényt zavarba lehet hozni?” – Mészöly Miklós parabolikus olvasásmódjának határairól, Urbanik Tímea).
 

Informatikatudomány (Debreceni Egyetem):

 
I. helyezettek (3): Berend Gábor (TTIK, Véleménydetekció magyar nyelvű szövegek elemzése és gráfanalízis alapján, Farkas Richárd, Csirik János), Blaskovics Tamás (TTIK, Kör alakú objektumok szegmentálása Markov mező segítségével, Kató Zoltán), Veress Krisztián (TTIK, Egy angiografikus eljárás áramlásdinamikai paramétereinek meghatározása, Csendes Tibor).
 
II. helyezettek (2): Nagy István (TTIK, Összetett rendszer vállalkozások címeinek Webről történő automatikus összegyűjtése, Farkas Richárd, Csirik János), Németh József (TTIK, Síkhomográfia paramétereinek becslése bináris képeken, Kató Zoltán, Domokos Csaba).
 

Kémia és vegyipar (Debreceni Egyetem):

 
I. helyezettek (4): Nagy Balázs (TTIK, Elméleti kémia, A formaldehid ab initio termokémiája, Tasi Gyula), Pataj Zoltán (TTIK, Analitikai kémia I., ß-2 és ß-3-homoaminosav enantiomerek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása, Péter Antal), Schuszter Gábor, Sinkó Zita (TTIK, Reakciókinetika, Közegmozgás hatásának vizsgálata vízszintesen haladó reakciófrontokban, Tóth Ágota, Tóth Tamara), Veréb Gábor (TTIK, Környezeti kémia és környezettechnológia, Kerámiapapíron rögzített titán-dioxid fotokatalizátor alkalmazása víztisztításra, Mogyorósi Károly, Dombi András).
 
II. helyezettek (3): Juhász Ádám (TTIK, Kolloid- és makromolekuláris kémia, Nanoemulziók előállítása és stabilizálása tenzidkeverékekkel, Dékány Imre), Kozma Eszter Erika (GYTK, Szerves kémia I., Ösztránvázas α,β-telítetlen keton dipolarofilek szintézise és dipoláros cikloaddíciós reakciói, Mernyák Erzsébet), Szakács Eszter (TTIK, Reakciókinetika, A pH hatása fenol vizes oldatának ultraibolya fotolízisére, valamint ózonos és kombinált kezelésére, Alapi Tünde, Dombi András).
 
III. helyezettek (10): Bangó Adrienn (TTIK, Környezeti kémia és környezettechnológia, Kondenzált gyűrűs komponensek oxidatív átalakítása mezopórusos katalizátorokon, Halász János), Barna Dóra (TTIK, Elméleti kémia, Molekulák energiájának particionálása a kiterjesztett viriál tétel alapján, Tasi Gyula), Csekő György (TTIK, Reakciókinetika, A Landolt- és a Dushman-reakció szimultán kinetikai vizsgálata, Nagypál István, Horváth Attila), Endrődi Balázs (TTIK, Fizikai kémia és anyagtudomány, Nagy magnetit tartalmú vezető polimer nanokompozit előállítása és jellemzés, Visy Csaba, Janáky Csaba), Huber Judit (GYTK, Szerves kémia I., Ösztránvázas gyűrűs nitron dipoláris cikloaddíciós reakciói C=N dipolarofilekkel, Mernyák Erzsébet), Lukács Zsófia (TTIK, Analitikai kémia II., Poli(etilén-dioxi-tiofén)/vas-oxalát kompozit fotoelektrokatalitikus tulajdonságának vizsgálata, Visy Csaba, Bencsik Gábor), Makra Zsolt (TTIK, Katalízis, Amin adalék hatása alifás α,β-telítetlen karbonsavak heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésére, Szőlősi György), Németh Eszter, Kallai Alexandra (TTIK, Elméleti kémia, Megbízható molekulaméretek van der Waals sugarak segítségével?, Tasi Gyula), Németh Zoltán (TTIK, Fizikai kémia és anyagtudomány, Többfalú szén nanocsövek (MWNT) TiCl4, TiBr4 prekurzor alkalmazásával előállított kompozitjának vizsgálata, Hernádi Klára), Szunyogh Dániel (TTIK, Koordinációs és szervetlen kémia, Egy bakteriális Cu,Zn-SOD enzim N-terminális fémkötő fragmensének kölcsönhatása Cu2+ és Zn2+ ionokkal, Gajda Tamás, Jancsó Attila).
 

Közgazdaság-tudomány (Debreceni Egyetem):

 
I. helyezettek (6): Darazsacz Péter – Szlatárovics László (GTK, Vállalatfinanszírozás, bankügyletek, A magyar kockázatitőke-piac keresleti oldalának vizsgálata, Kosztopulosz Andreász), Hoczopán Orsolya (GTK, Vállalatelemzés és -tervezés, Területi Balanced Scorecard: egy lehetséges válasz a területi tervezési folyamat hiányosságaira, Lukovics Miklós), Rittgasszer Imola (GTK, Regionális gazdaságtan II., A kreatív kistérségek Magyarországon, Lengyel Imre, Kovács Péter), Tóth Mónika (GTK, Fogyasztói magatartás, Fogyasztás és fenntarthatóság – az ökológiai lábnyomot befolyásoló tényezők vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében, Málovics György), Udvari Beáta (GTK, Világgazdaság II., „Látványos eredménytelenség”: a Loméi egyezmények hatásainak statisztikai vizsgálata, Lukovics Miklós), Vas Zsófia (GTK, Regionális gazdaságtan I., IT-klaszterek kialakulásában a közelség szerepe /Szegeden és vonzáskörzetében/, Lengyel Imre).

III. helyezettek (2): Bekk Éva – Olasz Orsolya – Schulz Gábor (GTK, Fogyasztói magatartás, A környezettudatos magatartás felmérése a Szegedi Tudományegyetem hallgatói és a szegedi felnőtt lakosság körében, Hetesi Erzsébet, Málovics György), Jankó László – Tari Szabolcs (GTK, Tőke- és pénzpiacok II., Tőzsdén kereskedett, értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk, Kosztopulosz Andreász).

Különdíjasok (3): Ádám Zsuzsa – Csovcsics Andrea – Kóródi Katalin (GTK, Média, kommunikáció, eseménymarketing, A reklámokban megjelenő meztelenség és szexualitás fogyasztói megítélése, Hetesi Erzsébet), Kiri Marietta (GTK, Oktatás-, tudásmenedzsment, A vállalati-egyetemi kapcsolatok vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar informatikushallgatói és -kutatói véleménye alapján, Imreh Szabolcs), Takács Klára – Végh Marcell Zoltán (GTK, Regionális gazdaságtan I., Külföldi működőtőke-befektetések kistérségi hatásai Magyarországon, Bajmócy Zoltán).
 

Művészeti és művészettudományi szekció (Magyar Képzőművészeti Egyetem):

 
I. helyezettek (2): Laky Szilvia (JGYPK, Zeneelmélet, Zacharias Zarewutius kottabejegyzése Hossmann János 17. századi album amicorumában, Latzkovits Miklós, Sziklavári Károly), Vlcskó János (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – szobrászművészet 2., Jelek, Gerle Margit).
 
II. helyezettek (2): Radványi Mariann (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – szobrászművészet 2., Szögek, Popovics Lőrinc), Sereg Zuzsanna (ZMK, Előadó-művészet – Hangszeres, Francia barokk stílus a hangszeres kamarazenében, Újváriné Illés Mária).
 
III. helyezettek (2): Dósa Judit (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – szobrászművészet 2., A színek térbeli hatásai, Gerle Margit), Pálfi László (ZMK, Előadó-művészet – Vokális, A canzona XVIII. századi divatja és előzményei, Újváriné Illés Mária).
 
Különdíjasok (7): Balogh József Zsolt, (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – festészet 3., Falusi reggel I-II., Marosi Kata), Balonyiné Szetlik Ildikó (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – egyéb, Négy evangélista /tűzzománc/, Papp György), Soczó Gabriella (JGYPK), Erdei András (ZMK), Rózsa Márton (TTIK), Christopher Serke (ÁOK) fagottkvartett (Előadó-művészet – hangszeres, Szergej Prokofjev művészete, Maczelka Noémi), Farkas Helga (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – fotó, Rezdülések, Aranyi Sándor), Hajnal Balázs (JGYPK, Vizuális művészetek tagozat – festészet 1., Üvegeim I-II-III., Aranyi Sándor), Sindel Csilla (JGYPK, Előadó-művészet – hangszeres, Doppler Ferenc: Mazurka, Dombi Józsefné Kemény Erzsébet), Soczó Gabriella (JGYPK), Erdei András (ZMK), Rózsa Márton (TTIK) fagott-trió (Előadó-művészet – hangszeres, A fafúvós hangszerek története, Maczelka Noémi).
 

Orvos- és egészségtudományok (Pécsi Tudományegyetem):

 
I. helyezettek (2): Deák Ildikó – Arany László Levente (ÁOK, Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika I., A VIP által létrehozott piális arteliola dilatáció jellemzése újszülött malacban, Bari Ferenc), Szabari Margit (ÁOK, Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika II., Az emphysema kialakulásának vizsgálata reintubált egerekben, Hantos Zoltán, Adamicza Ágnes).

II. helyezettek (5): Markotics Ildikó – Zsikai Bettina – Bizánc Lajos – Sztányi Péter (ÁOK, Operatív klinikai orvostudományok I., Klinikailag releváns kísérletes szepszis modell altatott törpesertésekben, Kaszaki József, Érces Dániel), Oláh Orsolya – Hertelendy Péter (ÁOK, Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika I., A hidrogén hatása a korai COX-2 expresszióra aszfixiás újszülött malacagyban, Bari Ferenc), Seres Adrienn (GYTK, Gyógyszerészeti tudományok, Heretej androgén hatásának vizsgálata hím patkányokon in vivo, Gáspár Róbert), Veréb Brigitta (ÁOK, Operatív klinikai orvostudományok II., Agyi aneurizmákkal kezelt betegek ellátásának összehasonlítása a Szegedi Tudományegyetemen, Pető Zoltán, Barzó Pál), Zombor Melinda (ÁOK, Konzervatív klinikai orvostudományok I., Molekuláris genetikai vizsgálatok autoszomális recesszív Alport sy-s /ARAS/ beteg családjában, Endreffy Emőke, Túri Sándor).

III. helyezettek (4): Kádár Magdolna Katalin (ETSZK, Egészségtudomány II., A kábítószer-fogyasztás háttértényezői – kiemelten a családi kapcsolatokra, szabadidő eltöltésére és értékrendszerre vonatkozóan – állami és egyházi középiskolások körében, Balogh Mónika), Olajos Gábor (GYTK, Gyógyszerészeti tudományok, β-peptidek de novo szerkezettervezése: sztereokémiai LEGO, Martinek Tamás, Mándity István), Szalczer Estilla (ÁOK, Konzervatív klinikai orvostudományok I., Az Apo-E és a TNF-alfa gének polimorfizmusa primer progresszív kórformájú sclerosis multiplexes /PPSM/ betegekben Magyarországon, Bencsik Krisztina), Varga Zoltán – Tölgyesi Csaba (ÁOK, Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika II., A BNP-cGMP-PKG szignálút szerepe a kardioprotekcióban, Görbe Anikó).

Különdíjasok (3): Sárközy Márta (ÁOK, Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika I., A prekondicionálás kardioprotektív hatása elvész hiperlipidémiában: a nitrozatív stressz szerepe, Csonka Csaba), Szél Tamás (ÁOK, Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika II., A bradycardizáló gyógyszer Ivabradin újonnan feltárt szívelektrofiziológiai hatásmechanizmusai, Koncz István, Varró András), Vojcek Eszter (ÁOK, Konzervatív klinikai orvostudományok I., Kreatinhiány vizsgálata mentálisan retardált gyermekekben, Karg Eszter).
 

Pedagógia, pszichológia, közművelődés, könyvtártudomány (Pécsi Tudományegyetem):

 
I. helyezettek (4): Barassevich Tamás (BTK, Didaktika és közoktatás-politika, A kritikai gondolkodás fogalma és mérésének validitása, Csapó Benő), Janacsek Karolina (BTK, Fejlődéslélektan, Az öregedés hatása az implicit készségtanulásra, Németh Dezső), Maródi Ágnes (JGYPK, Interdiszciplináris tanulmányok, Az előítéletek és sztereotípiák szerepének alakulása a reklámokban, Démuth Ágnes), Németh Kornél (BTK, Általános lélektan 1., Utak és kerülők emlékeinkhez: Hozzáférhetőség vs. Rendelkezésre Állás Irányított felejtés után, Racsmány Mihály).

II. helyezett (2): Tompa Zsófia (JGYPK, Neveléstörténet és nevelésszociológia, „Egészség a falakon innen és túl – Szükség van-e egészségtan tanárra, egészségfejlesztő szakemberre a Magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben?”, Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára), Turi Zsolt – Janacsek Karolina (BTK, Általános lélektan 2., A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában, Németh Dezső).

III. helyezettek (6) : Balogh Virág – Fazekas Márta (BTK, Fejlődéslélektan, Egy újabb darab az autizmus kirakójátékából: Autizmus és implicit tanulás, Németh Dezső), Csanádi András – Lantos Nóra (BTK, Szociálpszichológia 3., Döntéseink nyomában, Harsányi Szabolcs Gergő, Németh Dezső), Csehó Orsolya (JGYPK, Andragógia 3., Kultúra és környezet – Az ökológiai antropológia kutatási eredményeinek jelentősége az ökológiai válság korában, Újvári Edit), Fodor Ádám – Mihalik Árpád – Nagygyörgy Katalin (BTK, Személyiség-lélektan, Virtuális világba zárkózott fiatalok – Magyar MMORPG-játékosok motivációjának és személyiségvonásainak vizsgálata, Harsányi Szabolcs Gergő), Pásztor Attila (BTK, Általános lélektan 1., A tanulás hatása az autóvezetés vizuális kontrolljára, Kádár Endre), Szanka Szilvia – Lovassy Noémi – Gazsó Dorottya (BTK, Általános lélektan 2., A deklaratív/procedurális modell pszicholingvisztikai vizsgálata magyar főnevek többes szám képzése és magyar igék múlt idő képzése esetén, Németh Dezső).

Különdíjasok (5): Fekete Regina – Filep Orsolya – Gyüre Tamás – Ujvári Katalin (BTK, Fejlődéslélektan, A munkamemória fejlődésének vizsgálata: Új magyar nyelvű sztenderdizált mérőeljárások, Németh Dezső), Forrai Szilvia (JGYPK, Interdiszciplináris tanulmányok, „Mentsük meg a kunhalmokat!” A környezeti nevelés jelentősége a felnőttképzésben a kunhalom-védelem kapcsán, Újvári Edit), Janacsek Karolina (BTK, Általános lélektan 2., A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában, Németh Dezső – a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága különdíjában részesült), Látos Melinda (BTK, Személyiség-lélektan, Az empátia a gyógyító folyamatban – Pszichológus- és orvostanhallgatók empátiás készségének összehasonlítása, Csabai Márta), Polgár Szilvia (BTK, Alkalmazott pszichológia, A reklámszlogenek előfeszítő hatása, Krajcsi Attila).
 

Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely):

 
I. helyezett (1): Takács István Károly (TTIK, Mentálhigiéné alkalmazott pedagógiája, Előítéletek és sztereotípiák a homoszexualitásról – Felmérés 14-20 éves középiskolások körében, Nagy Lászlóné Antal Erzsébet).

II. helyezett (1): Hajdú Csaba (TTIK, Természettudományok pedagógiája II., Modern fizikai kísérletek a középiskolában, Papp Katalin).
Különdíjas (1): Molnár Milán (TTIK, Természettudományok pedagógiája II., A művészetek használata a fizika tanításában, Papp Katalin).
 

Társadalomtudományok (Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem):

 
I. helyezettek (2): Gollowitzer Dóra Diána (BTK, Filmtudomány II., Kép és szubjektum. A CSI: Helyszínelők című televíziós sorozat a narratológia tükrében, Füzi Izabella), Vincze Anikó (BTK, Szociológia II., Önkategorizáció és individualizáció, Feleky Gábor).

II. helyezett (1): Faragó Emese (BTK, Filozófia I., A tücsök és a hangya filozófiája. Nietzsche és Kierkegaard az etika lehetőségéről és határáról, Gyenge Zoltán).

III. helyezett (2): Nyerges Ádám (ÁJTK, Politikatudomány II. – Magyar politika, politikaelmélet, A politikai döntéshozatal racionalitásának kérdése, Tóth János), Vukov Anikó Veronika (BTK, Vallás- és hittudomány II., A „hagyományőrzés vallásossága”. Az egyéni vallásosság példái, Szilárdi Réka).

Különdíjasok (12): Benedek Dániel (BTK, Szociológia III.), Gébert Judit (BTK, Filozófia I., Kitalálhattam-e Isten fogalmát? A képzelet és Isten fogalmának viszonya Descartes metafizikájában, Pavlovits Tamás), Kis Mihály (BTK, Szociológia I., Testépítés. A szteroidfogyasztók szubkultúrája, Rácz Attila, Szűcs Norbert), Kocziszki Zsanett (Politikatudomány II. – Magyar politika, politikaelmélet, Új kisebbség és politika. A homoszexuálisok kisebbségének megjelenése a politikai gondolkodásban és a politika eszköztárában), Laurinyecz Regina (ÁJTK, Politikatudomány II. – Magyar politika, politikaelmélet, Légy Te is benne! E-bevonás: a sérült csoportok példáján, a lisszaboni stratégia fényében, Révész Béla), Máthé Tímea (JGYPK, Szociológia III., A Rézler Gyula alapítvány és szerepe az alternatív konfliktuskezelés magyarországi intézményesülésében, Farkas János), Ország Tímea (BTK, Szociológia I., Állami gondoskodásban élő gyermekek fogyasztási szokásai, értékpreferenciái, Kothencz János), Pauleczki Andrea (BTK, Szociológia III., „Nem tudják, de te(t)szik.” A korrupció társadalmi megítélése és a cselekvés közötti ellentmondások, Feleky Gábor, Jancsák Csaba), Szénási Ráhel (ÁJTK, Szociológia III.), Szűcs Szilvia (JGYPK, Szociális munka, szociálpolitika II., Megvalósuló /?/ munkahelyi egészségfejlesztés Magyarországon – empirikus vizsgálat, Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára), Vitéz Veronika (BTK, Művelődéstörténet és -elmélet, A táncírástörténet szakaszai, Z. Karvalics László), Vörös Dóra – Mihalik Katalin (BTK, Média- és kommunikációtudomány I., Modern reklámkarakterek. Az identifikációtól a márkaépítésig – bankok arcai, Sződy Ágnes).

Megjegyzés: a szekció szervezőitől lapzártánkig nem kaptunk minden részletre kiterjedő eredményt, így az összeállításban apróbb hiányosságok fordulnak elő.
 

Testnevelés- és sporttudomány (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron):

 
I. helyezett (1): Gabrovits Péter – Török Sándor (JGYPK, A testnevelés és a sport tantárgy-pedagógiai kérdései, Sikerkereső és kudarckerülő magatartás vizsgálata általános iskolás tanulók körében, Szatmári Zoltán).

Különdíjasok (4): Balajti Renáta (JGYPK, A testnevelés és a sport tantárgy-pedagógiai kérdései, A teniszjáték helye és szerepe az általános iskolában, Szatmári Zoltán), Nagy Ibolya (JGYPK, Gyógytestnevelés és mozgásterápia, Halláskárosult gyermekek motoros kompetencia vizsgálata, Schaub Gáborné), Szigeti Katalin – Tóth Lea Éva (JGYPK, Sportrekreáció, sportturizmus, Rekreáció motiváció kutatás Szegeden, Fritz Péter), Tabajdi Tünde (JGYPK, Óvodás és kisiskolás korú gyermekek testnevelésének kérdései, Torna alapelemek minőségi vizsgálata 3. osztályban, Rácz Ildikó).
 
Nem született szegedi helyezés a Had- és Rendészettudományi, illetve a Műszaki Tudományi Szekcióban.

Összeállította: Arany Mihály és Pintér M. Lajos
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek