Bezár

Hírarchívum

Felhívás: TézEUsz 2011

Felhívás: TézEUsz 2011

2008. október 03.
TézEUsz 2011 – Tézisek az EU-elnökségi stratégiához címmel hirdet pályázatot a Külügyminisztérium.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
 
2011-ben Magyarország először látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Egy uniós ország akkor válik „beavatott” taggá, ha már átesett az elnökségi tűzkeresztségen.
A Külügyminisztérium be kívánja vonni a hallgatókat a magyar elnökség előtt álló nagy jelentőségű, összeurópai ügyek megvitatásába. Ezért a Külügyminisztérium – Göncz Kinga külügyminiszter védnökségével – és az általa működtetett EUvonal (call center, amely ingyenesen hívható telefonszámmal és honlappal rendelkezik) bevonásával – a 2008/2009. tanévben immár második alkalommal rendez háromfordulós tanulmányi diákkonferenciát és versenyt TézEUsz 2011 címmel.
 
Részvételi feltételek:
 
A versenyen a 2008/2009. tanévben a felsőfokú oktatásban, nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatók indulhatnak. Részt vehetnek a külföldi felsőoktatásban tanuló magyar diákok is.
 
A verseny menete:
 
Első forduló
 
A tanulmányi diákkonferencia és verseny azért kapta a ’tézis’-re utaló ’TézEUsz’ elnevezést, mert a részvétel induló feltétele, hogy minden versenyző az első fordulóban egy olyan dolgozatot adjon le, amelyikben rögzíti az általa választott témával kapcsolatos legfontosabb megállapításait, téziseit. A magyar nyelvű dolgozatban a pályázók kifejthetik véleményüket, megoldási javaslataikat azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, melyekkel – a megadott témakörökön belül – elnöksége során Magyarország várhatóan szembesül.
 
A dolgozat tartalmi és formai követelményei
 
A pályázótól azt várjuk, hogy
- az általa választott téma (témák) kapcsán képes legyen – írásban legfeljebb 6600 karakterben (szóközökkel együtt), magyar nyelven – számba venni, melyek az adott témakör esetében az általa legfontosabbaknak vélt kulcspontok, milyen lehetőségek, nehézségek vagy teendők merülhetnek fel 2011-ig;
- a leadott dolgozatból (tézisekből) kiderüljön, hogy a hallgatónak világos elképzelése és véleménye van a választott területről.
      
Idén az alábbi témakörök közül lehet választani:
 
Az EU közös energiapolitikája
Az EU közös klíma- és energiapolitikájának jövője, várható előrehaladása 2011-ig, súlyponti kérdései, mind a számszerű vállalások, mind pedig az ellátási biztonság, a lehetséges kínálat (-összetétel), valamint általában is a versenyfeltételek optimalizálása tekintetében.
 
Közeledik a 2020-as energia- és klíma-célkitűzések határideje. Elegendő vállalást jelentenek-e a „húszas célok”? Lehet-e a megújuló energiaforrásoknak belátható időn belül gazdaságilag releváns szerepük? Meddig nőhet az olajár, van-e mód kézbentartására? Mi történik, ha nincs rá lehetőség, hová vezethet a mai tendencia? Mik a ténylegesen közös európai energiapolitika lehetséges ismérvei? Elérhető-e ez, milyen feltételek mellett? Milyen gazdasági, biztonságpolitikai következményei lehetnek a klímaváltozásnak?

2. Közös uniós agrárpolitika és élelmiszerbiztonság
A közös agrárpolitika jövőbeli fejlődésének lehetséges iránya, az ellátási biztonság piaci mechanizmusokon alapuló ösztönzésétől a támogatási politika fenntartásáig, netán kiterjesztéséig. Mindennek lehetséges összefüggései az EU-költségvetés jelen rendszerének a
kilátásba helyezett felülvizsgálatával.
 
Veszélyben-e Európa élelmiszer-önellátása? Merre lehet/kell elmozdulni? A piacalapú ösztönzés vagy a támogatások bizonyos körének megőrzése – netán újra megerősítése – irányába? Mit vetítenek előre a jelenleg látható törekvések és tendenciák?

3. Globalizáció és a világkereskedelem liberalizációja
A világkereskedelem lehetséges alakulása egy esetleges dohai megállapodás létrejöttének avagy elmaradásának a fényében, a valószínű következmények, kezelésre igényt tartó lehetséges fejlemények számba vételével.
 
Dohával, vagy anélkül? Milyen áron egyeztethetőek össze a WTO-ban egymásnak feszülő szélsőséges törekvések? Milyen jövőt vetít előre, ha ez tartósan nem sikerül? Kik lehetnek a vesztesek, nyertesek? Beindulhat-e az újabb protekcionista-spirál?

4. Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban
Az európai uniós bel- igazságügyi együttműködés lehetséges alakulása, különös tekintettel a hágai program 2010-es kiteljesítése után szóba jöhető teendők és továbblépések kérdéseire.

A jövőbeni integráció motorja? Mi következhet a hágai program 2010-es vége után? Schengen: fenntartható-e, mit hoz, mit vet fel? Meddig mehet el az igazságszolgáltatás harmonizációja? Legyen-e közös határvédelem? Mit vetít előre a közös bevándorlás-politika formálása?
 
(Az egyes témáknál jelzett kérdések a hallgatók részéről nem megválaszolást várnak, csupán iránymutatásul szolgálnak. Bármilyen további szempont figyelembevétele lehetséges.)
 
A dolgozat első oldalán kérjük, tüntessék fel a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét és elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám), valamint a pályázó intézményét, szakát és évfolyamát.
 
Egy jelölt több témában is beadhat dolgozatot.
 
A dolgozat beküldési határideje: 2008. október 27. (hétfő), 12 óra.
 
Kérjük, a dolgozatokat a tezeusz2011@euvonal.hu e-mail címre juttassák el.
 
A verseny első fordulójában a beérkezett dolgozatok közül egy központi, ún. „olvasó zsűri” választja ki a legjobbakat.
 
Középdöntő
 
A továbbjutók regionális középdöntőkben versenyeznek egymással 2008. november 20-án. Tervezett helyszínek: Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged (SZTE Európa-tanulmányok Központ), Szombathely. A végleges helyszínekről a www.euvonal.hu/tezeusz2011 weboldalon tájékozódhatnak.
 
A bekerült pályázók a szakmai zsűri és a közönség előtt szóban, egy legalább 10 perces összefüggő prezentáció keretében kifejtik téziseiket, majd a zsűritagok kérdéseire válaszolva megvédik azokat. A zsűrik egységes szempontok alapján értékelnek, az előadások tartalma mellett az előadói és prezentációs képességeket is figyelembe véve. A 2009 márciusában Budapesten sorra kerülő országos döntőbe összesen 25 hallgató jut be.
 
Országos döntő
 
Az országos döntőbe jutott 25 hallgatónak választott témakörét írásban (szóközzel együtt) maximum 16500 karakternyi terjedelemben ki kell fejtenie, amelynek elvégzésekor tekintettel kell lenni az első forduló után kézhez kapott további feldolgozási szempontokra is. A magyar nyelvű témakibontást 2009. február 10-éig kell eljuttatni a tezeusz2011@euvonal.hu e-mail címre.
 
A hallgatóknak a regionális fordulóhoz hasonlóan a döntőn is zsűri és közönség előtt, nyilvános konferencián kell megvédeniük a pályázatukat.
 
A tanulmányi diákkonferencia díjazása:
 
I. helyezett:    200 000 forint
II. helyezett:    150 000 forint
III. helyezett:  100 000 forint
 
Az országos döntő első öt helyezettje emellett külföldi szakmai úton vehet részt. A döntő minden résztvevőjét szakkönyvekkel jutalmazzuk.
Az országos döntőbe jutott 25 jelölt dolgozatát a konferencia napján nyomtatásban, kötetbe fűzve is közreadjuk.
A rendezvény szakmai partnere a Bruxinfo.
 
További információk:
Sirok Eszter
06 80 38 2004
tezeusz2011@euvonal.hu
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek