Bezár

Hírarchívum

IMG_8435-001

Gólyaeskü Szent-Györgyi Albert szobránál – Flashmobbal indult az SZTE új tanéve

Gólyaeskü Szent-Györgyi Albert szobránál – Flashmobbal indult az SZTE új tanéve

2020. szeptember 16.

Rektori és kancellári köszöntővel kezdődött, gólyaesküvel és az SZTE Nobel-díjas rektora szobrának megkoszorúzásával folytatódott, a hallgatóknak szóló pozitív üzenetes konfettiesővel zárult a Szegedi Tudományegyetem Dugonics téri épülete előtti ünnepség. 2020. szeptember 16-án, Szent-Györgyi Albert születésnapján flashmobbal indult az SZTE új tanéve.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Harsonaszó köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem vezetőit, az elsőéves hallgatók és az egyetemi polgárok megjelent képviselőit Szegeden az egyetem ikonikus, Dugonics tér 13. számú épülete előtt 2020. szeptember 16-án, Szent-Györgyi Albert születésnapi évfordulóján. Az SZTE Nobel-díjas kutatója szobránál ilyenkor hagyományos egyetemi megemlékezés idén kiegészült az elsőévesek eskütételével. Az SZTE így pótolta a rendkívüli 2020-2021. tanév legelején a startot jelentő, a TIK nagytermébe tervezett ünnepséget, ami a COVID-19 pandémia újabb hulláma miatt maradt el.

 

IMG_8349

 

A rektor bízik az SZTE kiválóságában

 

– Bízom kiválóságunkban – hangsúlyozta köszöntőjében a rektor, Prof. Dr. Rovó László, aki példaként az SZTE legújabb nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elért helyezéseit sorolta. – Ennek a kiválóságnak a szinten tartása, fejlesztése, az oktatás, kutatás, gyógyítás és társadalmi felelősségvállalás egységének folyamatos fejlesztésére vezethető vissza. Ezt ismeri el az utóbbi években az intézménynek megítélt kormányzati és uniós támogatás – mondta, majd arra emlékeztett, hogy hosszú évek előnytelen szerződését megszüntetve megújult az egyetem képalkotó rendszere; világszínvonalú „hibrid műtő komplexumot” adtak át; az SZTE Fül- Orr- Gégészeti Klinikájának a bővítése hamarosan befejeződik; az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar új skill labort kapott; az SZTE Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikáján közel félmilliárd forintból új koraszülött intenzív osztályt alakítottak ki.


Tanevnyito_flashmob_20200916_BA
Képgaléria a tanévnyitóról

 

A közeljövő fejlesztései közül az SZTE rektora kiemelte az orvoskar elméleti tömbjének a rekonstrukcióját; a jogi kar és a művészeti kar épületeinek a megújulását; az új sportpálya komplexum és az infektológia központ építését. Szerinte az egyetem következő évtizedeit alapvetően meghatározó Science Park fejlesztése is felgyorsul.

 

– Az SZTE nemzetközi és hazai tudományos és oktatási kapcsolataiban ugrásszerű a fejlődés – jelentette ki a rektor. Példaként említette, hogy elindult a lézer és anyagkutatás csúcsát jelentő transzmutaciós projekt. Az SZTE részesévé vált több oktatási és kutatási hálózatnak, miközben az EUGLOH projekttel jelentős szerepet vállal a közös európai oktatási és kutatási tér kialakításában.

 IMG_8385

 

A jubiláló egyetem a régió fejlődésének motorja

 

– 2021-én lesz egyetemünk alapításának 440. évfordulója – emlékeztett prof. dr. Rovó László. – A Kolozsvárról száműzött egyetem Trianont követően, 1921-ben Szegeden talált otthonra. Ez alatt a 440-100 év alatt olyan sokdimenziós, összetett tudásháló alakult ki, melynek köszönhetően, és máshol nehezen reprodukálhatóan, a Szegedi Tudományegyetem Magyarország meghatározó felsőoktatási intézményévé vált. Ennek megünneplésére nagyszabású ünnepségsorozatot tervezünk 2020 novembere és 2021 novembere között.


IMG_8354

 

Az SZTE missziós és közösségépítő szerepéről, a határon túli kulturális kapcsolatok továbbépítéséről szólva példaként a kolozsvári testvérintézménnyel, a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel, valamint a délvidéki felsőoktatási intézményekkel fejlődő együttműködést említette.

 

– Egyetemünk 100 éves regionális szerepvállalása új, meghatározó perspektívát kap a dél-alföldi régió gazdasági fejlesztésében – mondta a rektor, majd a gólyák számára is egyértelművé tette: az SZTE a régió legnagyobb munkáltatója több mint 8 ezer alkalmazottal, a legnagyobb felsőoktatási intézménye 21 ezer hallgatóval, mindemellett a régió betegellátásának bástyája, hiszen több mint 1,3 millió polgár egészségéért felelős.

 

A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiájának megalapozására és rövidtávú gazdasági tervének elkészítésére kérte fel az SZTE-t Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. – E feladat definiálja tudományegyetemünk regionális pozícióját – hangsúlyozta prof. dr. Rovó László. – Mindez az SZTE koordinálásával, a kamarák, az önkormányzatok, a régió gazdasági szakembereinek és Nemesi Pál kormánybiztosnak a szoros együttműködésével valósul meg.

 

 IMG_8342


Új kihívások és óvatosság

 

– A Szegedi Tudományegyetemen a hallgatói létszám csökkenése megállt. A rendkívül nehéz év ellenére sikerült szinten tartani az új hallgatók számát – értékelte az új tanév indulását a rektor. – Az oktatásban vezérelvünk ebben az évben az óvatosság lesz. Kevert képzést fogunk kialakítani, és ennek belső arányait az aktuális járványhelyzethez fogjuk igazítani.

 

A COVID-19 pandémia idején az SZTE kutatói részt vesznek az országos operatív törzs munkájában. Az SZTE rektora szerint az a cél, hogy a biztonság elveit maximálisan szem előtt tartva a kontaktok számát, a fertőzés veszélyét minimalizálják. Az SZTE figyelembe veszi a hallgatók megnövekedett utazási, lakhatási gondjait és segítséget nyújt a járványüggyel kapcsolatos plusz feladatok ellátásában.

 

– Köszönöm a vezetőknek, az oktatóknak, a kutatóknak és az összes munkatársunknak azt a kiváló munkát, ami a múlt évben kiemelkedő eredményeket hozott. Ugyanezt az áldozatos munkát kérem ebben az évben is az egyetemi polgárainktól, köztük az elsőévesektől, hogy egyetemünk a következő évben is a kiválóság védjegye lehessen Magyarországon és ebben a krízishelyzetben helyt tudjunk állni – fogalmazott az SZTE rektora. Prof. dr. Rovó László az SZTE számára az útmutatást Szent-Györgyi Albertet idézve tette emlékezetessé. A szegedi egyetemen végzett munkájával a legrangosabb tudományos elismerést elérő kutató 80 évvel ezelőtt rektorként azt mondta: „Az egyetem feladata hármas. Legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével… A mi egyetemünknek van még egy negyedik különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföld szellemi központja legyen…”

 

 IMG_8407


Az elsőévesek fogadalma

 

Az SZTE előéves hallgatói képviseletében megjelent fiatalok jobb kezüket a szívükre tették, s az SZTE logójával díszített maszkban tettek esküt. A gólyák fogadalmát az SZTE Általános Orvostudományi Kar medikusa, Czakó Bálint és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar elsőévese, Orvos Alexa mondta hangosan, majd az elsősök sokasága ismételte.


IMG_8409

 

„A Szegedi Tudományegyemnek az oktatásra, a kutatásra és szervezeti életre vonatkozó szabályait megtartom. Egyetemi polgárhoz méltóan a Veritas, a Libertas és a Virtus szellemében élek jogaimmal, és eleget teszek kötelességeimnek a magam épülésére, a közösség hasznára és az egyetem hírnevének öregbítésére” – hangzott el az SZTE ikonikus központi épülete előtt.


IMG_8410

 

A gólyák képviseletében az SZTE ÁOK és az SZTE JGYPK elsőéves hallgatójával kezet fogott az SZTE rektora, prof. dr. Rovó László és kancellárja, dr. Fendler Judit. Ezzel az SZTE két vezetője egyetemi polgárrá fogadta a szegedi egyetemen felsőoktatási tanulmányait elkezdő összes fiatalt.

 

IMG_8424


„Merítsünk erőt hagyományinkból!”

 

Megindítónak minősítette a gólyák esküjével csúcspontjához érkező egyetemi ünnepséget az SZTE kancellárja. Dr. Fendler Judit köszöntőjében emlékeztett a mögénk került tanév nehézségeire. – Szokatlan élethelyzetben, a koronavírus-járvány idején készültek föl arra, hogy egyetemi polgárok lehessenek – fordult az elsőéves hallgatókhoz, s gratulált rendkívüli teljesítményükhöz.


IMG_8435

 

Az SZTE működőképességének a fenntartását, az oktatás, a kutatás, a gyógyítás színvonalának a megőrzését fontos és közös feladatnak nevezte a kancellár. – Képesek leszünk arra, hogy ebben a megváltozott környezetben, esetenként új utakat keresve adjuk át önöknek azt a tudást, ami a szegedi egyetemet jellemzi. Az ehhez szükséges és biztonságos feltételeket megteremtjük és biztosítjuk – fogalmazott. – Ez együttműködést követel az SZTE polgáraitól.

 

Szent-Györgyi Albert kutatási eredményei is hozzájárultak a dél-alföldi régió gazdasági megerősödéshez a két világháború közötti gazdasági válság idején – emlékeztetett a kancellár. Dr. Fendler Judit szerint e régió szellemi központja a Szegedi Tudományegyetem. E szerepkör fenntartása és fejlesztése napi aprómunkát jelentő feladat, amibe bekapcsolódhatnak az elsőévesek is, s ez egyben kihívás és lehetőség.

 

– Az, hogy a szegedi egyetem kutatóhelyként is fölkerült Európa szellemi központjainak a térképére, Szent-Györgyi Albert érdeme – jelentette ki a kancellár. – Inspirációt jelent olyan laboratóriumokban kutatni, olyan tantermekben tanulni, olyan épületekben járni, amelyekben az SZTE Nobel-díjas rektora is dolgozott – mondta Dr. Fendler Judit. Az SZTE kancellárja kifejezte reményét, hogy a következő magyarországi Nobel-díjas is a szegedi egyetem kutatói közül kerül ki. – Legyünk hát méltók Szent-Györgyi Albert szellemiségéhez, merítsünk erőt gazdag hagyományainkból, és bármilyen akadályt is gördítsen elénk a sors, építsük tovább közös erővel a Szegedi Tudományegyetem hírnevét Magyarországon és a nagyvilágban! – zárta köszöntőjét.


IMG_8441

 

Paprikakoszorú és pozitív üzenetek

 

Paprikából font koszorút helyezett el az SZTE polgárai nevében Szent-Györgyi Albert szobránál az SZTE rektora és kancellárja.

 

Megszólaltatta a harsonákat az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar három hallgatója: Vörös Júlia, Bihary Ferenc, Nagy Gyula Ferenc. Erre konfettieső hullott az SZTE flashmob rendezvényének résztvevőire. Az SZTE főépülete emeleti ablakiból szállingózó színes papírlapokon az egyetemi tanulmányaikat kísérő pozitív üzeneteket találtak az SZTE elsőéves hallgatói.


IMG_8473

 

Az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon gyógytornásznak tanuló Horváth Boglárka is elkapott egy papírfecnit, amelyen azt olvasta: „Bízz magadban! Mi is bízunk benned!” Szabó Bencének, az SZTE Gazdaságtudományi Kar gólyájának Szent-Györgyi Albert „küldte” üzenetét: „A sport a test útján nyitja meg a lelket.” „Felvetni egy jó problémát, kérdezni egy jó kérdést – már a munka felét jelenti” – olvasta Szent-Györgyi Albert gondolatát a társainak Kiss Noémi, elsőéves GTK-s hallgató.


IMG_8486


Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar gólyái közül Alala Sabri azt a pozitív, kutatóknak szóló üzenetet kapta el Szent-Györgyi Alberttől, hogy „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.” Ezt kiegészítette egy biztató és biztos információ: „…Mert az SZTE polgárának lenni jó!”

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek