Bezár

Hírarchívum

neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

Neveléstudományi Konferencia az SZTE JGYPK-n

Neveléstudományi Konferencia az SZTE JGYPK-n

2023. október 16.
5 perc

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar az idei évben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A kar és az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet egy közös szervezésű, kétnapos neveléstudományi konferenciával ünnepelte a kerek évfordulót. A konferencia a hazai pedagógusképzés múltjára és jelenére fókuszált, de betekintést nyújtott a neveléstudomány további rész- és határtudományaiba, mint például az óvodapedagógia, iskola pedagógia, a gyógypedagógia és a szociálpedagógia, vagy a felnőttképzés elméletének és gyakorlatának múltjába és jelenébe.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A konferenciát 2023. október 12-én Dr. Döbör András, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja nyitotta meg. Köszöntőt mondott: Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese és Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar általános és tudományos dékánhelyettese.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 Dr. Döbör András


– Miközben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar fennállásának 150. évfordulóját ünnepeljük ezzel a kétnapos konferenciával, addig a rektori hivatalban a kollégák Prof. Dr. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjasának fogadására készülnek. Így aztán nem mehetek el néhány nagyon fontos gondolat mellett, amelyet professzor asszony osztott meg egy interjúban. Az újságíróval való beszélgetése során felidézte, amikor a lánya gyerekkorában a nyári szünet kezdetekor levelet írt az egyik tanárának, hogy köszönetet mondjon neki az egész éves munkájáért. Karikó Katalin ekkor, elmondása szerint elszégyellte magát, hiszen ő sosem írt levelet a tanárainak emiatt. A történetnek több tanulsága is van, az egyik, hogy még egy kisiskolástól is lehet tanulni, a másik pedig, hogy valóban nagyon fontos megköszönni azoknak a pedagógusoknak a munkát, akik hittek bennünk, akik időt, energiát és tudást nem spórolva a hivatásunk útjára tereltek bennünket. Engedjék meg, hogy ezúton megköszönjem hát én is az önök munkáját. Hogy milyen egy jó pedagógus? Ha mindezt a múltra, a jelenre és a jövőre tekintve gondoljuk végig, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy jó pedagógus abból lesz, aki egy olyan karon szerzi meg a diplomáját, ahol az értékteremtés már 150 éve zajlik. Van tradíció, van hagyomány, és folyamatos a tapasztalatcsere, ezzel együtt az értékteremtés – ez jellemző a JGYPK-ra is és az itt végzett hallgatókra is. Azt kívánom, hogy továbbra is oktassanak olyan pedagógusokat, akik a múlt tardícióit, a jelenre tudják adaptálni és szembe tudnak nézni a jövő kihívásaival, és mindezt úgy teszik, hogy később a diákjaik késztetést éreznek majd arra, hogy tollat ragadjanak és levelet írjanak köszönetképp nekik – összegezte gondolatait Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese.


 neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

A konferencia kétnapos volt.


Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja csatlakozva az oktatási rektorhelyettes gondolataihoz elmondta, Prof. Dr. Karikó Katalin példája iránymutató.

 

– Engedjék meg, hogy csatlakozzak a köszöntőm elején rektorhelyettes asszony gondolataihoz, Karikó Katalin professzor asszony ugyanis, ha csak teheti, mindig köszönetet mond és nagyon hálás – nincs ez másként a most megjelent könyvében sem – a tanárainak, a szüleinek, és mindazoknak, akik őt azzá tették, amivé. Rendszerint kiemeli, hogy a kitartását és a tántoríthatatlanságát életének első 20-22 évének köszönheti. Annak, amit ezekben az években megtanult. A Szegedi Tudományegyetem vezetése eddig is és ezután is kiemelt figyelmet fordít majd a pedagógusképzésre, jó tanárok ugyanis szükség van. Nagyon fontosnak tartom, hogy az infrastruktúra mellett egyéb ösztönző módszerekkel próbáljuk meg azt a feladatot, ami ennek az egyetemnek adatott, Klebelsberg Kuno jóvoltából beteljesíteni, vagyis, hogy a vidék világítótornya legyünk. Ehhez azt hiszem, hogy az itt folyó képzések és önök kiváló példát mutatnak – hangsúlyozta az SZTE kancellárja.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 Dr. Fendler Judit


Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar általános és tudományos dékánhelyettese köszöntőjében összegezte a kar múltját, és kiemelte: ez a kar hazánk legrégebbi tanár és pedagógusképző intézménye. Ismertette mekkora jelentősége van ebben Klebelsberg Kunónak és Trefort Ágostonnak. Elmondta, a 2023/24-es tanévben a Szegedi Tudományegyetem második legnépszerűbb kara a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, ugyanis a felvételi eljárás során ez volt az a kar, ahová a Természettudományi és Informatikai Kar után a második legtöbb hallgatót felvették. Ez azt jelenti, hogy a képzések népszerűek a kar híre pedig jó.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet


– A JGYPK legfőbb jellemzője és egyben titka a hallgatóközpontúság, nemcsak az oktatás, hanem a kutatás területén is. Továbbá minden képzésünkben megjelenik az oktatás mellett a nevelés is. Mindegy, hogy tanítókat, óvoda, gyógy vagy szociálpedagógusokat illetve felnőttképzésben résztvevő szakembereket képzünk, végzettségüknek megfelelően nem csak tudást, de tartást, követendő értékrendszert, attitűdöt is adunk nekik, ezzel együtt pedig azt reméljük, hogy ők maguk is, nemcsak tanítani, hanem nevelni is fognak majd. Azt, hogy ezt, hogyan kell sikeresen csinálni, az elődeinktől tanultuk meg. Ezért kell egy-egy ilyen jeles esemény kapcsán, mint amilyen ez a jubileumi év is, a múltra visszatekinteni és a modern kornak megfelelően a meglévő hagyományokat tovább vinni – emelte ki az SZTE JGYPK általános és tudományos dékánhelyettese.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 Az eseményen nagyon sokan résztvettek.


A köszöntőket plenáris előadások követték.

 

Dr. Fizel Natasa A 150 éves Juhász Gyula Pedagógusképző Kar története - professzionalizáció és intézményesülés címen adott elő. Józsa Krisztián A motivációkutatás új trendjei címen prezentált. Németh Balázs pedig A személyiség-központú nevelés szerepe a folyamatos tanulás korában: A képességek és kompetenciák fejlesztésének trendje és kérdései a Készségek Európai Éve-2023 kapcsán címen tartotta meg előadását.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 Dr. Fizel Natasa


A megnyitó zárásaképp Dr. Döbör András, az SZTE JGYPK dékánja emlékplakettet adományozott:


Dr. Fizel Natasának, a konferencia egyik főszervezőjének és plenáris előadójának főszervezői munkájáért és színvonalas előadásáért;

Józsa Krisztián plenáris előadónak színvonalas előadásáért;

Németh Balázs plenáris előadónak színvonalas előadásáért;

T. Molnár Gizellának, a konferencia másik főszervezőjének főszervezői munkájáért.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 

Délután további előadásokra, este pedig zongorakoncertre került sor, Maczelka Noémi előadásában.


neveléstudományi konferencia, SZTE JGYPK

 Maczelka Noémi


A program október 13-án délelőtt szimpóziumokkal és szekcióelőadásokkal folytatódott.


Pósa Tamara

Borítókép: Neveléstudományi Konferencia az SZTE JGYPK-n.

Fotó: Kovács-Jerney Ádám/Ocskó Ferenc

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek