Bezár

Hírarchívum

a_probara_tett_nemzet

Heti könyvajánló - Dr. Gali Máté: A próbára tett nemzet

Heti könyvajánló - Dr. Gali Máté: A próbára tett nemzet

2023. október 11.
2 perc

A padból a sorok mögé. Hetente megjelenő könyvajánló SZTE-s szerzők tollából származó művekről. Minden héten mutatunk egy könyvet, amelyre érdemes odafigyelni.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„… a Horthy-korszak megítélése az elmúlt egy évszázad során korszakonként és politikai berendezések szerint folytonosan változott. A történetírókra számos esetben hatottak az adott időszak ideológiai és emlékezetpolitikai elvárásai, ami az értékítéleteikben, témaválasztásaikban is tetten érhető volt.”

Dr. Gali Máté történelem mester-szakos diplomáját jeles érdemjeggyel 2012-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetemen. Doktori fokozatát 2017-ben summa cum laude minősítéssel érdemelte ki Romsics Ignác témavezetése mellett az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. PhD-értekezésének címe Berzeviczky Albert élete és munkássága (1853-1936). 2016 és 2020 között a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Horthy-kori Kutatócsoportjának tudományos munkatársaként dolgozott. 2020-2021-ben a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa volt. 2021-től a Mathias Corvinus Collegium Társadalom-és Történelemtudományi Iskolájában dolgozott. 2017 óta a Magyar Történelmi Társulat tagja. Szélesen vett érdeklődési és kutatási területébe tartozik Magyarország története az 1867-es kiegyezéstől a második világháború végéig. (A bemutatás A próbára tett nemzet borítóján olvasható, azt szó szerint vettük át.)

A próbára tett nemzet 2022-ben jelent meg az MCC Press gondozásában, ez már a harmadik könyve Dr. Gali Máténak. Olyan történelmi tanulmánykötet, amely bepillantást enged Romsics Ignác fiatal és tehetséges tanítványának dualizmus korától Horthy-korszakig terjedő gondolataiba. Az előszóban Szakály Sándor méltatja Gali munkásságát, továbbá megismerjük a szerző motivációját a pálya- és témaválasztásra. A dualizmus korának bemutatásakor különös figyelmet szentel Berzeviczy Albert munkásságára. Ezután a történész kedvenc témakörtét tárgyalja, a Horthy-korszak kerül előtérbe, az olvasók részletesen megismerhetik az ebben az időszakban zajló eseményeket, a politikai gondolkodók véleményét és Trianon kérdését is.

Az egyik kiemelkedő része a könyvnek a Tanácsköztársaság historiográfiájának bemutatása, amelynek során a szerző a különböző korszakokban készült történeti munkákat is áttekinti, és némi iróniával mutatja be, hogy hogyan értelmezték az eseményeket a Horthy-korszakban, az államszocializmus időszakában és a rendszerváltás után. A politikai rendszertől a társadalomtörténeten át a külpolitikáig és Horthy Miklós személyéig több szempontból közelít az eseményekhez, ezt a fejezetek előtt található képek segítik.

Gali Máté képes objektíven és pártatlanul közelíteni a témához, így a történelem iránt érdeklődők számára is tud újdonságot nyújtani A próbára tett nemzet, íróniával fűszerezett stílusa garantálja, hogy nem csak tanulságos, hanem szórakoztató is a tanulmánykötet olvasása.

A szerzővel készült interjú itt olvasható.

Lázárné Csernus Anikó

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek