Bezár

Hírarchívum

neohelicon
Neohelicon konferencia az összehasonlító irodalomtudományi folyóirat 50. évfordulóján

Neohelicon konferencia az összehasonlító irodalomtudományi folyóirat 50. évfordulóján

2023. augusztus 23.
4 perc

A Neohelicon - Acta Comparationis Litterarum Universarum összehasonlító irodalomtudományi folyóirat 50 éves évfordulóján rendez nemzetközi konferenciát 2023. augusztus 28-30. között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata és a Szegedi Tudományegyetem. A konferencia programjában magyar és világirodalmi témájú komparatisztikai előadások szerepelnek magyar, angol és francia nyelven.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Neohelicon folyóiratot kolozsvári gyökerekkel, a jelentős szegedi egyetemi összehasonlító irodalmi kutatói hagyományokra építve 1973-ban alapította Vajda György Mihály professzor a József Attila Tudományegyetemen. A folyóirat főszerkesztője 1999-től Prof. Dr. Pál József, az SZTE BTK Olasz Tanszék vezetője, aki jelenleg Dr. Hajdu Péter irodalomtörténésszel, a kínai Shenzheni Egyetem tanárával közösen szerkeszti a lapot. A Neohelicon az idők során az irodalomtudományban nemzetközileg legmagasabbra rangsorolt magyar tudományos folyóirat lett.

A Neohelicon 50 konferenciát a SZAB székházában augusztus 28-án 10:30-kor nyitja meg Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora, Prof. Dr. Pál József, a Neohelicon főszerkesztője és Lucia Boldrini az International Comparative Literature Association elnöke. A konferencia programja ide kattintva érhető el.

Az esemény három napja alatt az előadók között a Szegedi Tudományegyetem részéről szerepel
Kelemen Zoltán A Tiszta szívvel eredete a 19-20. század fordulójának erdélyi cigány népköltészetében című előadásával;
Barış Yılmaz “Writers like Pamuk”: (Un)Translatability and the Unbearable Lightness of Pigeonholing an Author című előadásával,
Asztalos Örsike Újraolvasni Ritoók Emma prózáját: a Kielland-fordítások jelentősége című előadásával,
Hansági Ágnes Kísérlet a „modern” „magyar” „világirodalom” megalkotására a századfordulón című előadásáva,
Szmeskó Gábor Pilinszky és a természet című előadásával,
Fogarasi György From Concentration to Prosopopoeia: Mein Kampf and Thurber’s Owl című előadásával,
Rálik Alexandra Maze of Mirrors and Masks: (Self-) Reflection in the “Russian Poems” of Hungarian and Slovak Contemporary Literature című előadásával,
Szőnyi E. György The Least Known Great Contemporary American Writer: John Crowley in a Comparatist Perspective című előadásával,
Milián Orsolya “The Age of Men”: Representing and Reshaping Adult-Child Relations in the Mary Poppins Films című előadásával, valamint
Pál József a Neohelicon születéséről tart előadást a francia nyelvű szekcióban.

Az idén 50 éves lap elődjét a kolozsvári egyetemen 1877-ben a 30 éves Lomnitz Meltzl Hugó irodalomtörténész és a 80 éves nyelvész-matematikus Brassai Sámuel hozta létre Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok, később Acta Comparationis Litterarum Universarum címmel. A folyóirat több tucat nyelven tette közzé irodalmi fordításokat és irodalomtörténeti tanulmányokat. Az összehasonlító irodalomtudományi lap 1888-ig működött. Szerkesztési elveit az 1973-ban Szegedre kerülő Vajda György Mihály professzor, a JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék megalapítója elevenítette fel 1973-ban, amikor Neohelicon néven alapított folyóiratot.

A Neohelicon folytatta a többnyelvűség kolozsvári örökségét és a magyar összehasonlító irodalomtudomány hagyományait. Létrehozásában nemzetközi együttműködés is segítette; az 1955-ben alapított Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (International Comparative Literature Association) az 1960-as évek második felétől programjába vette az európai irodalmak közös történetének megírását. A Neohelicon kezdetben ehhez a hatalmas vállalkozáshoz közölt előkészítő tanulmányokat, később azonban saját tartalmú nemzetközi irodalomtudományi folyóirattá vált. A lapot 1999-ig Vajda György Mihály és Szabolcsi Miklós szerkesztették nyugalomba vonulásukig, amikor Vajda György Mihály kedvelt tanítványának, Pál József irodalomtörténésznek adta át a folyóiratot. Az SZTE egyetemi tanára, olasz tanszékének vezetője 2021-ig Szili József irodalomtörténésszel, azóta Hajdu Péterrel, a kínai Shenzheni Egyetem irodalomtörténet professzorával közösen szerkeszti a Neohelicont.

A Neohelicon folyóiratot jelenleg az Akadémiai Kiadó és a nemzetközi Springer kiadó jelenteti meg. A folyóirat évente 2 számot ad ki, egy év alatt összesen mintegy 50 tanulmánnyal. Az erdélyi előd többnyelvűségét követve angol, francia, német és olasz nyelven közöl publikációkat. Digitális és nyomtatott változata is elérhető, előbbiben az open access közlésű tanulmányok ingyenesek, a papír alapú kiadványok pedig az SZTE Klebelsberg Könyvtárban találhatók meg.

Prof. Dr. Pál József elmondta, a Neoheliconra a tudományos elméletiség jellemző; hagyományaihoz híven, nem elsősorban egyedi irodalmi elemzéseket vár, hanem tanulmányai az irodalom szintetikus látását, több irodalom, több műalkotás összehasonlítását tűzik ki a legszélesebb világirodalmi értelemben. Publikációi mára már nemcsak az eredetileg vállalt nyugati irodalmi hagyományt vizsgálják, hanem ésszerű nyelvi határok között a teljes világirodalmat. Az évek során szerzői és támogatottsága is kiszélesedett, szó szerint az egész világon terjesztik, és a nyugati kultúrkörön kívülről is, Kínától Afrikáig érkeznek tanulmányok a laphoz. A Neohelicon 50 konferenciára több kínai egyetemről is érkeztek előadók, ami részben Hajdu Péter társfőszerkesztő shenzheni munkájának köszönhető, részben pedig annak, hogy a kínaiak fontosnak tartják a folyóiratot.

A konferencia angol, magyar és francia nyelvű szekciókra oszlik. Pál József elmondta, a tudományterület háború utáni újraindulásakor az International Comparative Literature Association hivatalos nyelve nem az angol, hanem a francia volt.

– Én azon vagyok, hogy tartsuk meg a latin nyelveket is, ezért szeretnék az eredethez visszanyúlni és egykori mesteremmel, Vajda György Mihállyal szólva, „Jeanne d’Arc nyelvén” előadni – mondta a Neohelicon főszerkesztője.

SZTE Info

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek