Bezár

Hírarchívum

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

2022. március 31.
4 perc

A Szegedi Tudományegyetem az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel konzorciumban valósította meg 2017.06.01. - 2022.03.31. között az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 azonosító számú, „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére” című projektet.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

A Szegedi Tudományegyetem és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség konzorciumban valósította meg a „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” (a felhívás kódszáma: EFOP-3.4.4-16) felhívásra benyújtott „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére” című pályázatot.

 

A fejlesztés célja az volt, hogy a pályázati kiírás által megjelölt célcsoportból növelje a beiskolázott hallgatóinak arányát, különös tekintettel az MTMI képzésekre, amely alapján a demográfiai hatások negatív begyűrűzése célzottan mérsékelhetővé vált.

Illeszkedve az SZTE IFT-ben és az EJMSZ alapszabályában megfogalmazott célokhoz a szervezetek a következő célokat valósították meg a fejlesztés során:

Képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése

- SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén keresztül:

- Beiskolázási kihelyezett, és nyílt napok szervezése.
- Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken.
- A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése, adatbázis építése.
- Hazai oktatási kiállításon való részvétel.
- Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek, versenyek szervezése.
- A tehetséges fiatalok támogatása, tehetség- és mentorprogramok működtetésével
- Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek szervezése.

 

A tudás megosztását támogató szolgáltatások és események fejlesztése, a tudomány és művészeti alkotások népszerűsítése

- A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok és a társadalom felé.
- Tudásmegosztás az SZTE egyetemtörténeti jelentőségű évfordulói jegyében

 

Az „SZTE Tudás” láthatóságának és széleskörű hozzáférhetőségének biztosítása az intézmény, valamint oktatási és kutatási eredményeinek elektronikus megosztási lehetőségeinek fejlesztése révén

- A Szegedi Tudományegyetem internetes jelenlétének folyamatos fejlesztése.

 

A fentiek alapján a pályázat céljai 5 szakmai alprojektben valósult meg:


Az „AP1 - Potenciális karrier tanulók elérése – SZTE MTMI képzések és mérnöki pálya népszerűsítése” elsősorban a célcsoporttal történő közvetlen kontaktus kialakítását célozta meg a pályázat, nagyobb, szélesebb közönség bevonásával, mely tevékenységek legfőbb eszközei az összegyetemi és kari nyílt napok, az országos és regionális jelentőségű oktatási kiállításokon való részvételek voltak. A programokat támogató elemként létrahozásra került – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – az „online nyílt egyetem rendszere”, amelyhez oktatóvideók, imázsfilmek kerültek hozzárendelésre.

Az intézmény online jelenlétben és a tájékoztató anyagok elkészítésében továbbá a személyes jelenlét élményének meghosszabbításaként megvalósította a felvételi kiadványok, kari népszerűsítő kiadványok és egyéb a projekt fejlesztéseit és a célcsoport elérését elősegítő online és print kiadványok elkészítését is.

Az „AP2 – Tehetségek bevonása – elit utánpótlás képzése MTMI pályákra” alprojekt keretébe az MTMI területet érintő, innováció fókuszú élményközpontú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezése, lebonyolítása valósult, meg ahol a cél a tehetséges hallgatók rétegeinek bevonzása volt. Az alprojekt keretében a SZTE nagy hagyományokkal rendelkező tanulmányi versenyeinek továbbfejlesztése és megszervezése zajlott, melyek során a versenyeket támogató eszközrendszer is fejlesztésre került webes és applikáció formában a lebonyolítás során.

Az „AP3 - Általános iskolás célcsoport elérése” alprojektben az egyetemi/kutatóhelyi és vállalati nyílt napok, gyár-, üzem-, vállalatlátogatások valósultnak meg az általános iskolai korosztály bevonásával. Válogatott szakmai programokkal kívánjtuk a célcsoportot bevonzani a kutatóhelyek laboratóriumaiba és a szakmai műhelyek és program munkájába. Ebben az alprojektben is támogató funkcióként webes és applikációs felületet fejlesztett ki az intézmény a részvétel megkönnyítése és a virtuális jelenlétünk megerősítése érdekében.

Az „AP4 – Képzők képzése, nagyköveti rendszer („antenna rendszer") kiépítése, alumni” alprojektben fő célkitűzésként az MTMI területet érintő mentori / nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása valamint a természettudományos készségfejlesztő és kommunikációs módszertani szolgáltatások kialakítása és működtetése valósult meg.


A tevékenység az MTMI területeket érintő oktatási, készség- és képességfejlesztő programok kidolgozásával történt, melynek célcsoportja a közoktatásban tanuló diákok, valamint a pedagógusok és nem utolsósorban az SZTE hallgatók voltak.


Az „EJMSZ alprojektben” az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség szervezésében interaktív gyárlátogatások, Természettudományos Roadshow-k, az SZTE-vel közös szervezésben megvalósuló jelenléti és online munkaformában megvalósuló MTMI Konferenciák kerültek megszervezése. A programokat portréfilm videómontázsok összeállítása egészítette ki, amely a női karrierutakat mutatja be a mérnök szakmákban valamint összeállításra került egy a pedagógusokat támogató elektronikus módszertani gyűjtemény.

 

Pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

Konzorciumi partner: Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

Pályázati azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015

Támogatás összege: 808 542 273 Ft

Pályázat kezdete: 2017.06.01.

Pályázat vége: 2022.03.31.

Támogatási intenzitás: 100 %

 

A projekt intézményi aloldala: https://u-szeged.hu/efop344-00015-index

A közlemény pdf formátumban innen tölthető le

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek