Bezár

Hírarchívum

Teljes_kepernyo_rogzitese_2021._03._25._115749

Videóüzenettel köszönti az SZTE doktorjelöltjeit

Videóüzenettel köszönti az SZTE doktorjelöltjeit

2021. március 25.
5 perc

16 habilitációs oklevelet osztott ki és 74 PhD-doktort avatott a Szegedi Tudományegyetem a 2020/2021-es tanév őszi félévének végén. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt online köszöntötte az SZTE frissen avatott doktorait.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„Szeretettel köszöntjük a habilitált és az avatandó doktorokat ezen a rendhagyó ünnepségen” – fogalmazott Prof. Dr. Kónya Zoltán. Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese nyitotta meg az SZTE online doktoravató ünnepségét, amelyről a videó itt tekinthető meg.


A Szegedi Tudományegyetem online doktoravató ünnepségének teljes videója:


 


A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága 16 habilitált doktori címet ítélt oda. Az SZTE Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 3, az Általános Orvostudományi Karon 27, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 8, a Gazdaságtudományi Karon 4, a Gyógyszerésztudományi Karon 4, a Természettudományi és Informatikai Karon 28 doktori fokozatot adományozott – jelentette be az SZTE rektorhelyettese.


Az SZTE online doktoravató ünnepségén a jelölteket két fiatal képviselte.

 

16 habilitált doktori címet osztottak ki

Az SZTE online doktoravató ünnepségén Prof. Dr. Pál József, az SZTE Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke nyilvánította habilitált doktorrá a jelölteket: „akik oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket a törvényes jogszabályokban, és az egyetem szabályzatában meghatározott módon, kétséget kizáróan bizonyították, a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva a mai naptól habilitált doktorrá nyilvánítjuk. Ezzel tudományágukban önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházzuk föl Önöket.”


A habilitált doktorok nevében Dr. Fülöp Vanda vette át habilitációs oklevelét.


Habilitált doktori címet kapott: Dr. Ambrus Gergely (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet); Dr. Balogh János (SZTE TTIK); Dr. Békési József (SZTE JGYPK); Dr. Budai-Szűcs Mária (SZTE GYTK); Dr. Csiszár Anna (University of Oklahoma HSC); Dr. Fülöp Vanda (SZTE TTIK); Dr. Galgóczi László Norbert (SZTE TTIK); Dr. Gurka Dezső (Gál Ferenc Főiskola); Dr. Hoyk Edit (Neumann János Egyetem); Dr. Iván Szabolcs (SZTE TTIK); Dr. Kordé Zoltán Imre (SZTE BTK); Dr. Légrády Péter (SZTE ÁOK); Dr. Lukovics Miklós Béla (SZTE GTK); Dr. Sinka Rita (SZTE TTIK); Dr. Stájer Anette (SZTE FOK); Dr. Ungvári Zoltán István (Semmelweis Egyetem).

 

A doktorjelöltek letették esküjüket

Az SZTE online ünnepségén az avatandó doktorok képviseletében dr. Kocsis Ádám elmondta: „Magnifice Rector! Tisztelt Avató Tanács! Miután a megszabott feltételeknek eleget tettünk és a doktori fokozat viselésére érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérem, hogy bennünket doktorrá fogadni szíveskedjenek.”

 

Prof. Dr. Kónya Zoltán rektorhelyettes kérésére dr. Kocsis Ádám – társai nevében is – letette a doktori esküt: „… esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem. 

Prof. Dr. Vécsei László akadémikus, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke jogosította fel a doktorjelölteket doktori címük viselésére. 

 

74 PhD doktort avattak

A doktorjelöltek képviseletében az online ünnepségen megjelent dr. Kocsis Ádámot doktorrá fogadta az SZTE rektorhelyettese, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke és az SZTE Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke.

 

PhD tudományos fokozatot szerzett:

az SZTE Állam- és Jogtudományi Karról: Gizem Gültekin Dr. Várkonyi, Dr. Lukács Adrienn, Dr. Tribl Norbert

az SZTE Általános Orvostudományi Karról: Dr. Biernacki Tamás István, Erdei Lilla, Giricz Zsófia, Gyukity-Sebestyén Edina, Dr. Hágendorn Roland, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Inczefi Orsolya Ágnes, Dr. Járomi Péter, Dr. Kelemen Péter Bertalan, Dr. Kocsis Ádám László, Kovács Ildikó, Dr. Kuthi Levente, Laura Craciun, Dr. Mosztbacher Dóra, Dr. Nagy Károly, Dr. Nyilas Áron Gábor, Pálinkás Hajnalka Laura, Dr. Pap Éva Melinda, Polanek Róbert, Puskás Tamás, Dr. Rieth Anna, Dr. Salamon András, Dr. Südy Roberta, Szabó Írisz Piroska, Szatmári Angelika, Dr. Varga Linda, Dr. Vereb Tamás.


az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról: Gál-Szabó Zsófia Gabriella, Juhász Péter, Kis Noémi Katalin, Molnár Lehel, Mousa Mojahed, Ótott Noémi, Szegvári Zoltán, Tari Gergely Róbert.


az SZTE Gazdaságtudományi Karról: Juhász Judit, Kéri Anita, Kocsis Zalán, Székelyhidi Katalin.


az SZTE Gyógyszerésztudományi Karról: Latif Ahmed Dhahir, Dr. Sinka Izabella, Vágvölgyi Máté, Zoofishan Zoofishan.


az SZTE Természettudományi és Informatikai Karról: Ádám Anna Adél, Ahmed Mohsin Mahdi, Balázs Nándor, Balogh Gergő, Elek Gábor Zoltán, Gajdos Tamás, Gilicze Barnabás, Gyulavári Tamás Zsolt, Horváth István, Koós Krisztián, Kunfi Attila, Martyin-Csamangó Zita, Matyuska Ferenc, Molnár Árpád, Nagy Judit, Násztor Zoltán, Paras Gaur, Sárkány Lőrinc, Siposné Musza Katalin, Szemerédi Máté András, Takács Zsanett, Tihanyi Balázs, Timár Zita, Trombitás Tímea, Varga Júlia, Varga Norbert, Vida György, Zaválnij Bogdán.


„Mint Egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – búcsúzott az SZTE új doktoraitól Prof. Dr. Kónya Zoltán.


Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese hozzátette a rendhagyó doktoravató ünnepség végén, hogy sajnálatos, hogy idén sem lehetett személyesen köszönteni az egyetem új doktorait. „Mindig büszkék leszünk arra, hogy Önök a Szegedi Tudományegyetemen lettek habilitált, illetve PhD doktorok. Bízunk benne, hogy Önök is büszkék lesznek erre.” – zárta le az SZTE online doktoravató ünnepségét.

 

*

 

Az SZTE online doktoravató ünnepségéről készült filmfelvétel felirataként olvasható az új doktorok és intézményük neve, a PhD-doktori dolgozatok címe és a témavezetők neve.

 

A video alatt S. Rahmaninoff: Loneliness Op. 21, No. 6 műve az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar oktatójának az előadásában hallható.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek