Bezár

Hírarchívum

IMG_0158

Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola (AI Business School) indul a Szegedi Tudományegyetemen

Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola (AI Business School) indul a Szegedi Tudományegyetemen

2021. március 02.

Érteni a mesterséges intelligenciát a vállalati stratégiában, az üzleti és piaci folyamatokban betöltött szerepét olyan tudás, amely a jövő gazdasági szakemberei és vezetői számára is nélkülözhetetlen. Ez a felismerés indította útjára a Microsoft kezdeményezését, az AI Business School-t, amely februártól a Szegedi Tudományegyetemen is elérhető.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Naprakész és a munkaerőpiacon is versenyképes tudást szereznek azok a hallgatók, akik vállalkoznak a Microsoft mesterséges intelligencia üzleti vonatkozásait feldolgozó kurzusának teljesítésére. Erre a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, Marketing mesterszakon tanulóknak és a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi Pénzügyi és Számviteli, valamint Külkereskedelmi Karának minden alapszakán már a tavaszi szemeszterben módjuk lesz a hallgatóknak – ezt jelentették be ma a két egyetem és a Microsoft Magyarország vezetői egy online eseményen. A Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola a mesterséges intelligenciának a vállalatok életében betöltött szerepével ismerteti meg a jövő gazdasági szakembereit.


A négy részre tagolódó tananyag elsajátításával a hallgatók rálátást szereznek arra, miként teremt a mesterséges intelligencia új értéket a vállalat és ügyfelei számára, hogyan illeszkedik az alkalmazása az általános üzletstratégiába. Külön modul foglalkozik azzal, hogyan kell egy szervezetet felkészíteni a technológiaváltással járó változások befogadására. Ahhoz, hogy egy vállalat a legtöbbet tudja kihozni a mesterséges intelligenciára épülő technológiából, a szervezet kultúrájának is változnia kell, amelyben így nagyobb hangsúly helyeződik az új iránti nyitottságra, az együttműködésre, az egyre önállóbb és kreatívabb munkavégzésre.


A kurzus kitér továbbá a mesterséges intelligencia felelős és etikus alkalmazására, hiszen például az AI segítségével végzett adatkezelés vagy az ügyfélazonosítás számos olyan kérdést vet fel, amelyet egyelőre a jogi szabályozás sem képes még megfelelően kezelni. A gazdasági szakemberek megismerkednek magának a technológiának a működésével és alapfogalmaival is, mint amilyen a mélytanulás, a gépi tanulás vagy az automatizált gépi tanulás. Megismerhetik, milyen technikai feltételek mellett, milyen feladatok végrehajtására, automatizálására lehet alkalmas a mesterséges intelligencia, így maguk is képesek lesznek megítélni annak hasznosságát és jelentőségét egy adott vállalat életében.


Az említett témákat az Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola számos esettanulmánnyal, felsővezetők tapasztalatainak bemutatásával és beépített videókkal teszi szemléletesebbé és kézzelfoghatóbbá. Azok a hallgatók, akik behatóbban szeretnének elmélyülni a témában, a publikus, 40 órás, angol nyelvű tananyagot is elérhetik a Microsoft honlapján.


IMG_0167


- A mesterséges intelligencia életünk egyre több pontján van jelen és alakítja át azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyeket nap, mint nap használunk. Legyen szó akár az oktatásról, vagy az üzleti életről. Utóbbiban egyre nagyobb szerepe van a digitalizációnak, az automatizációnak, a smart megoldásoknak, a mesterséges intelligencia illetve a big data alkalmazásának. Az üzleti élet kihívásai mellett szükséges, hogy növekedjen a problémák megoldását segítő, új technológiai megoldásokat ismerő gyakorlati szakemberek száma is. Ennek jegyében a Szegedi Tudományegyetem gazdasági képzéseiben egyre markánsabban jelennek meg adatbázisok, szoftveres, smart, illetve AI megoldások. Ebbe a fejlesztési folyamatba illeszkedik bele az Microsoft Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola tananyagára épülő kurzus elindítása is, amelynek elvégzése piacképes tudást ad hallgatóinknak illeszkedve egyetemünk stratégiai céljaihoz – mondta el Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora.


IMG_0171

 

- Az SZTE számára kiemelten fontosak az ipari kapcsolatok, intézményünk a tavalyi évben is közel 100 ipari partnerrel ápolt szoros együttműködést. Konzorciumban több mint 30 kutatási projekten dolgozunk együtt partnereinkkel. Célunk, hogy a régió kiemelt fejlesztési központja legyünk, így örömünkre szolgál, hogy színesíthetjük a képzési palettánkat és partnereink között tudhatjuk a MICROSOFTOT is. Ennek az új kurzusnak az elvégzésével hallgatóink az új technológiák korai alkalmazóiként a munkaerőpiacon még inkább versenyképes tudásra tehetnek szert. A Microsoft mesterséges intelligencia üzleti vonatkozásait feldolgozó kurzust a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, a marketing szakos tanulók már a tavaszi szemeszterben elérhetik. A tananyagot beépítjük a GTK további képzési programjaiba is, de célunk, hogy hallgatóink minél nagyobb számban hozzáférjenek a Microsofttal megkötött együttműködés által elérhető tudáshoz – hallottuk Dr. Fendler Judittól, a Szegedi Tudományegyetem kancellárjától.


Az új képzés jól illeszkedik a Szegedi Tudományegyetem azon törekvésébe is, hogy segítse hallgatóit a vállalkozóvá válásban.


IMG_0181


- A szegedi egyetem erős hagyományait mutatja, hogy az országban itt alakították meg az első Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportot 1996-ban - mondta el a sajtótájékoztatón Prof. Dr. Gyimóthy Tibor, akadémikus. A MILAB SZTE-s projektjei szakmai vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a Mesterséges Intelligencia napjaink egyik legfontosabb paradigmája. Rávilágított: Szegedi Krisztián több, mint tíz éve dolgozik a Google MI kutató intézetében és meghatározó a szerepe a mélytanuláshoz kapcsolódó kutatásokban. A vele készített interjúban azt mondta: a 2000-2015 közötti időszakot úgy jellemezhetjük, hogy ekkor „a szoftver megette a világot”, amin azt érthetjük, hogy szoftver nélkül immár elképzelhetetlenné vált mindennapi életünk. A 2015 után 2030-ig tartó évekről azt prognosztizálja, hogy „az MI meg fogja enni a szoftvert”. Ez a jóslat egy szoftveres kutató számára mellbevágó, de talán valóban eljuthat odáig a mesterséges intelligencia, hogy automatikusan lehet majd szoftvereket írni. Azaz: természetes nyelven beszélgethetünk a géppel, elmondjuk a megoldandó feladatot és a gép automatikusan megírja az adott problémát megoldó szoftvert. Ma még kérdés, hogy valóban így lesz-e. De ha igen, akkor a Szegedi Tudományegyetemnek és Magyarországnak ott kell lennie az MI-kutatás élvonalában.


­- A magyar kormány sokat tesz azért, hogy a mesterséges intelligencia pozícionálva legyen az országban: megalakították a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, Nemzeti Laboratóriumot hoztak létre, amelynek tíz konzorciumi partnere között az SZTE az egyik. Erre nagyon büszkék vagyunk – fogalmazott Gyimóthy Tibor. Kiemelte: fontos, hogy a vállalatokhoz, magánszemélyekhez is eljusson a mesterséges intelligencia, hiszen aki nem vesz részt benne, lemarad.


- Az elmúlt két évben, de különösen az elmúlt 10 hónapban minden szektorban felgyorsult a digitalizáció. A cégek mesterséges intelligenciára épülő technológiákkal automatizálják a munkafolyamataikat, ugyanakkor ritkán látjuk azt, hogy mindezt egy átgondolt stratégia mentén teszik, amely a vállalat egészét lefedi. A Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskolát azért indítottuk el, hogy ez a helyzet megváltozzon. A Microsoft más iparági szereplőkhöz képest is kiemelten sokat tesz azért, hogy az oktatást, a munkaerőpiacot, az egyes iparági szereplőket felkészítse az új technológia átgondolt befogadására, hogy az a lehető legnagyobb hozzáadott értéket állítsa elő a hazai gazdaságban – mondta el Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.


- Jövőorientált kapcsolatokra, stratégiai szövetségekre törekszünk vállalati partnereinkkel. Az a cél, hogy együtt, és a legmodernebb fejlesztésekre támaszkodva olyan felelősen gondolkodni képes értelmiségi szakembereket képezzünk, akik alkalmasak a gazdasági és társadalmi kihívások megoldására teljes karrierútjuk során, a folyamatosan változó körülmények közt is. A mesterséges intelligencia alkalmazása nem csupán technológia kérdés, hanem számos más üzleti aspektusa is van, ezért a jövő gazdasági szakemberei számára ez a téma kiemelten fontos – emelte ki prof. dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora.

 

- A BGE, a Mesterséges Intelligencia Koalíció és a Microsoft Mesterséges Intelligencia Tudásközpont Programjának tagjaként élen jár a modern technológiák megismerésében. Folyamatosan vizsgáljuk és alkalmazzuk az MI nyújtotta lehetőségeket az oktatásban, a hallgatói szolgáltatásokban és az intézményi működtetésben. Meggyőződésem, hogy a digitalizáció dinamikus fejlődésével, a mesterséges intelligencia térhódításával, a munkaerőpiacon való versenyképesség kritériuma a jövő technológiáinak ismerete és gyakorlati alkalmazása lesz. Diplomásaink sikerét ezért tovább növeli a most indított Mesterséges Intelligencia üzleti kurzuson szerzett tudásuk – mondta el dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja, az MI Koalíció Oktatás és tudatosítás Munkacsoportjának vezetője.


Azért, hogy a mesterséges intelligenciához kötődő tudás Magyarországon minél inkább elterjedjen, a Microsoft tíz hazai egyetemmel partnerségben létrehozta a Mesterséges Intelligencia Tudásközpontok hálózatát. Ezek között nemcsak informatikus- és mérnökképzéssel foglalkozó intézmények vannak, hiszen a modern technológia ma már minden szakmában szerephez jut. Jelenleg nyolc egyetemen oktatják magát az AI technológiát: ehhez egy jól strukturált, 14 hetes, magyar nyelvű tananyag áll rendelkezésre, amely a GitHub-on keresztül publikusan is elérhető.

 

A technológiákkal kapcsolatos képzés a Microsoft számára nagyon fontos, ezért a vállalat segítséget nyújt partnerei és ügyfelei munkatársainak képzéséhez, és a munkakeresők átképzéséhez – ehhez a programjához a mai napig több mint 27 ezren csatlakoztak Magyarországon. A képzési programot a Microsoft számos kiemelt partnerével valósítja meg: az egyetemeken túl, a közelmúltban a HTTP Alapítvánnyal, a Greenfox-szal, a Logischool-lal, a Trenkwalder munkaerő kölcsönző céggel kötöttek együttműködést a modern technológiai továbbképzések népszerűsítésére.


SZTEinfo

Fotó: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek