Bezár

Hírarchívum

IMG_2045-001

A pedagógusokat köszöntötték a Szegedi Tudományegyetemen

A pedagógusokat köszöntötték a Szegedi Tudományegyetemen

2021. június 10.

Öt nyugállományba vonuló pedagógusnak adta át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, Prof. Dr. Gellén Klára 2021. június 9-én.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem pedagógusnap alkalmából kitüntetéseket adott át azoknak a pedagógusoknak, akik az intézményhez tartozó oktatási egységek falai között legalább 25 éven át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.


Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át Dr. Blázsikné Karácsony Lenke, Kovács István, Krajkó Gyuláné, Patonainé Kökényesi Katalin és Szöginé Csiszár Ilona.


Pedagogusnap_Galeria
Képgaléria az emlékérem átadóról


- Köztudott, hogy oktatási tevékenységünk egyik alappillérét hagyományosan a pedagógusképzés jelenti, amely immáron sok-sok évtizede az egyetem arculatának is meghatározó tényezője. Mindemellett sokatmondó tény, hogy a hozzánk tartozó köznevelési és szakképző intézményekben – az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskolában, az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumban, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájában, valamint az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában – több mint kétszázan oktatnak és nevelnek közel 2500 gyermeket. Ez tekintélyes létszám, amelyből az következik, hogy nemcsak az egyetem, hanem Szeged és vonzáskörzetének egész lakossága is hálával tartozik Önöknek azért az áldozatos munkáért, amit napi szinten végeznek – emelte ki köszöntőjében Prof. Dr. Gellén Klára.


IMG_1983


A Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese elmondta: a bennünket körülvevő világ egyre gyorsuló ütemben változik, amelyhez az oktatási rendszernek is igazodnia kell. Az oktatási rektorhelyettes szerint a pedagógusok számára jelenleg ez jelentheti az egyik legfőbb kihívást. Rá kell jönniük arra, hogy miként képesek összeegyeztetni a hosszú évek vagy akár évtizedek alatt megszerzett szakmai tudást a sokszor napi szinten érkező új impulzusokkal.

 

- Az elmúlt években gyökeresen megváltoztak többek között a tárgyi feltételek is. Az osztálynaplót pillanatok alatt lecseréltük számítógépes nyilvántartásra, és hamarosan a krétát is véglegesen nyugdíjba küldi a digitális tábla. A munkaerőpiac szereplői is teljesen más képességeket várnak el napjainkban egy fiataltól, mint húsz-harminc évvel ezelőtt, így természetes, hogy megváltoztak a szülők elvárásai is az oktatással szemben. Az Önök példamutató elhivatottsága viszont bizonyíték arra, hogy oktatási rendszerünk továbbra is képes lesz sikeresen szembenézni a folyamatosan megújuló világ kihívásaival – hangsúlyozta beszédében az oktatási rektorhelyettes.


IMG_1968

 

A Szegedi Tudományegyetem nevében Prof. Dr. Gellén Klára a kiemelkedő oktatás mellett megköszönte a jelenlévő pedagógusoknak azt is, hogy gyakorló iskolai dolgozóként gondoskodnak a tanár szakos hallgatók felkészítéséről és aktívan részt vesznek a jövő pedagógus nemzedékének kinevelésében.

 

Az ünnepségen elhangzott méltatások:


IMG_2065

 

Dr. Blázsikné Karácsony Lenke Margit

 

Dr. Blázsikné Karácsony Lenke 1984 óta az Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanára. Lelkiismeretes munkájával példát mutat kollégáinak, hallgatóinak. Nagy hangsúlyt fektet a kísérletezésre, szemléltetésre, ezzel is próbálva közelebb hozni a kémiát tanítványaihoz. Magas szintű óráit, érthető magyarázatait, következetes munkáját tanítványai is elismerik. Társszerzője a 12 próbaérettségi kémiából emelt szint írásbeli, a 12 próbaérettségi kémiából középszint írásbeli könyveknek, illetve szerzője az Érettségi mintafeladatsorok kémiából könyvnek. Rendszeresen tart tehetséggondozó szakköri foglalkozásokat. Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei, országos fordulójára tanítványait egyéni, illetve csoportos foglalkozások keretében készíti fel. Az emelt szintű kémia érettségi Csongrád-Csanád megyei megbízottja. A reál osztály és a SzeReTeD kémia laboratóriumi tananyagainak szerzője, szerkesztője.


IMG_2075


Kovács István

 

Kovács István 1981-ben végzett a JATE matematika-fizika tanár szakán. 1989-ben az akkori Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumába került Szegedre matematika szakvezető tanárnak, azóta is itt dolgozik. Nagyon szerény, közvetlen, segítőkész egyéniség. Ezek az emberi tulajdonságai jól hasznosulnak a tanári hivatásában. Az iskola matematika munkaközösségében rendszeresen folynak szakmai beszélgetések, amelyekben nagy aktivitással vesz részt. 2001 óta igazgatóhelyettes, azonban a sokrétű szervezési, irányítási feladata mellett sem csökkent az elkötelezettsége a matematika oktatása iránt. Egyénekre koncentrálva oktat. A felzárkóztatás eszköztárát alkalmazva a gyenge tanulókból is kihozza a lehető legtöbbet. Kiemelkedően tehetséges diákjainak biztosítja az egyéni tovább fejlődés lehetőségeit is. Ösztönözi a jó matematikai képességű tanulóit szaktárgyi versenyeken, pályázatokon, a KöMaL pontversenyén való részvételre. Diákjai szeretik kedves, humoros, barátságos, megértő ugyanakkor kellően szigorú tanáregyéniségét. Érettségi után is gyakran visszajárnak hozzá tanácsért vagy „csak úgy”. Mentorként, szakvezető tanárként egyetemi hallgatókkal is foglalkozik. Sok kiváló matematikatanár kezdte a pályáját Kovács tanár úr keze alatt. A pályakezdő kollégák is bizalommal fordulhatnak hozzá tanácsokért, segítő ötletekért.


IMG_2060


Krajkó Gyuláné

 

Krajkó Gyuláné 1981 óta iskolánk tanára. Mindenki a pontos, precíz munkájáról ismeri. Szívügye volt a földrajz tanítás, tantárgyának a népszerűsítése, megszerettetése diákjaival. A rendkívül alapos szakmai tudását nem csak tanítványainak, de hallgatóinak is igyekezett átadni. Ennek érdekében hosszas óra előkészítéseket tartott, ahol a tanárjelöltekkel lépésről-lépésre, aprólékosan átbeszélte, egyeztette a megtartandó óra minden mozzanatát. Mikor, hol milyen szemléltető anyagot kell használni, hogyan, milyen típusú kérdéseket kell feltenni a diákoknak. Megtanította azt is leendő kollégáinak, hogy milyen a helyesen összeállított felelő lap, vagy dolgozat, és melyek a helyes értékelés kritériumai. A „II. felvonás” a megtartott óra után következett, ahol szintén rendkívül aprólékosan kielemezték a tanóra szinte mind a 45 percét. A mércét magasra tette saját magával , diákjaival, hallgatóival szemben is. A szakmaiság minősége mindenek előtt a legfontosabb volt számára. Évről-évre nevezte tanítványait a Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Versenyre, amelyen mindig szép sikereket értek el a legvégső, országos számadáson is.Diákjai általában az első 10 helyezett között szerepeltek. Gondolt a fiatalabb korosztályra is, őket több levelezős versenyen indította a természetismeret tantárgy különböző részeit felölelő témakörökben. A Tisza-vetélkedőhöz jó néhány feladatot írt, de számtalan szemléltető anyag elkészítése is kísérte munkásságát. A gyengébb képességű tanulói kezét sem engedte el, nekik rendszeresen korrepetálásokat szervezett, így kísérte figyelemmel a hiányosabb képességeik kibontakozását.


IMG_2053


Patonainé Kökényesi Katalin

 

Patonainé Kökényesi Katalin 1993 óta tagja intézményünknek, jelenlegi nevén a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolának. Az itt eltöltött évek alatt felső tagozatos diákok százaival ismertette meg a magyar- és világirodalom nagyjait, „édes anyanyelvünk” rejtelmeit, és a francia nyelv tanítása közben a frankofón kultúrát. 1994-ben szakvezetői kinevezést kapott, az egyetem bölcsész karának tanár szakos hallgatói az ő irányításával tölthették tanítási gyakorlatukat iskolánkban. Magyar tanár szakos jelöltjeinek példát mutatva elsajátíttatta velük a korszerű oktatási módszerek gyakorlati alkalmazását, korunk kívánalmainak megfelelő taneszközök használatát, a digitális technika célszerű bevonását az oktatás folyamatába. Ötleteik megvalósításához támogatást adva, következetes felkészítéssel juttatta őket sikerélményhez, hogy elhivatottsággal álljanak majd a katedrára pályájuk elején. Folyamatos önképzéssel, újabb diplomát illetve tanúsítványt adó kurzusok elvégzésével gyarapította tudását, szívesen vett rész intézményi pályázatok megvalósításában. Tanórákon kívül is elhivatottan foglalkozott a lemaradókkal és a tehetségekkel egyaránt, valamint készítette fel nyolcadikosait évről évre a felvételi vizsgákra. Szakmai munkáját diákjai sikeres magyar felvételi eredményei, versenyeken elért helyezései, és a Mozaik Kiadó gondozásában megjelent Sokszínű magyar nyelv tankönyv és munkafüzet, valamint tudásszintmérő feladatlap jelzi, amelyben társszerzőként vett részt. A magyar és az osztályfőnöki munkaközösség tagjakén a gyerekek igényeit és életkori sajátosságait szem előtt tartva kreatív ötleteivel és azok átgondolt megvalósításával gazdagította és színesítette iskolánk életét. Így általa élményt nyújtó ünnepségeknek, rendkívüli irodalomóráknak, és programoknak lehettünk a gyerekekkel együtt részesei.


IMG_2063


Szöginé Csiszár Ilona

 

Szöginé Csiszár Ilona 1985 óta gyakorló iskolánk tanára. Kezdő orosz-angol szakos tanárként a 80-es években számtalan kihívással kellett megbirkóznia. Mindez azonban nemcsak hogy nem tántorította el a pedagógusi hivatástól, hanem arra ösztönözte, hogy munkát nem sajnálva közelebb hozza a tanulókhoz a két nyelvet és az azok segítségével megközelíthető kultúrát. Tanári pályájának első pillanatától kezdve része volt az aktív önképzés. Az elsők között ismerte fel a számítástechnika későbbi fontosságát, és szerzett képesítéssel is együttjáró jártasságot a területen. Szakmai felkészültsége, igényessége, kitartása, a folyamatos önképzés eredményei nem teljesedhettek volna ki közvetlen, természetes, empatikus, a tanulót partnerként kezelő attitűdje nélkül. Tehetséggondozó munkája mellett figyelmet fordít az átlagos képességű tanulók fejlődésére, személyiségük fejlesztésére. Sok évnyi kihagyás után sikeresen vetette bele magát újra az orosz nyelv tanításába és nyitott meg az utat sok tanuló számára az orosz kultúra felé. Vezetőtanárként a leendő pedagógusokat ugyanolyan magas színvonalon, odaadással és lelkesedéssel irányítja leendő pályájuk útvesztőiben, mint középiskolás tanítványait. Munkamorálja, kollegialitása irigylésre méltó: amellett, hogy a pedagógus-pálya tantermen kívüli megpróbáltatásait zokszó nélkül viseli, az adódó plusz feladatokat lelkiismeretesen elvégzi, mindig jut gondolata és energiája arra is, hogy ugyanolyan nyitottan, toleranciával és empátiával forduljon a munkatársak felé, mint a tanulók vagy tanárjelöltek felé. Szöginé Csiszár Ilona számára a tanári pálya nem csupán szakma, hanem hivatás és szolgálat.


Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996. június első vasárnapján fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot.


Magyarországon ezt megelőzően június 7–én, illetve Június 8-án ünnepelték először ezt a napot, és adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak. 1993 és 2012 között azonban a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-re, a magyar kultúra napjára tolódott. 2013 óta viszont a kezdetekhez hasonlóan ismét június első vasárnapján ünneplik a pedagógusokat.


SZTEinfo - Pósa Tamara

Fotó: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek