SZTE Info
rovatfej_gyaszhir_Prof._Dr._Fenyvessy_Jozsef

In memoriam Prof. Dr. Fenyvessy József

Szomorú szívvel búcsúzunk Dr. Fenyvessy József professor emeritustól, a Mérnöki Kar egykori főigazgatójától, aki életének 80. évében elhunyt. Professzor urat az SZTE Mérnöki Kara és a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Prof. Dr. Fenyvessy József egyetemi tanár, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, Szegedi Tudományegyetem elismert professzora 1941. július 8-án született Técsőn.

1964-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki, 1969-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági szakmérnöki végzettséget szerzett. 1974-ben egyetemi doktori, 1993-ban kandidátusi, 1998-ban habilitált doktori oklevelet vehetett át.


1965-1980 között a Hajdú megyei Tejipari Vállalatnál szerzett szakmai és vezetői tapasztalatot.


Töretlenül felfelé ívelő oktatói és tudományos kutatói pályafutása főiskolai docensként indult 1980-ban a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar jogelőd intézményeként működő Élelmiszeripari Főiskolán. 1993-ban egyetemi docensi, 1999-ben pedig egyetemi tanári kinevezést kapott.


Több cikluson keresztül tanszékvezetői, általános illetve tudományos főigazgató-helyettesi feladatokat is ellátott, valamint részt vett a Kari és az Egyetemi Tanács munkájában. 2003-2006 között kari főigazgatóként irányította Karunk jogelődjét, a Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kart.


Szakmai pályafutását széleskörű oktatásszervezői, oktatói és tudományos kutatói tevékenység jellemzi. Részt vett és irányította az élelmiszermérnök BSc- és MSc-képzés beindítását a Mérnöki Karon. Megszervezte, és több alkalommal beindította a tejipari szakmérnök képzést. Tevőleges szerepet játszott a Karon folyó akkreditált felsőfokú szakképzés kidolgozásában és országos elterjesztésében. Részt vett és irányította több szakirány tantervének, tantárgyi tematikájának kidolgozását, bevezetését, növényi és állati termékeket vizsgáló laboratóriumok létrehozását és felszerelését.


Számos tantárgy oktatójaként témavezetésével közel 100 hallgatói szakdolgozat készült.


2006-ban a kari Hallgatói Önkormányzat által adományozott Oktatói Nívódíjban, 2009-ben pedig Pro Facultate Oktatói Nívódíj kari kitüntetésben részesült.


Oktatásszervezői és tudományos közéleti tevékenységét több díjjal (Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Kosutány Tamás-, Sigmond Elek-, Újhelyi Sándor emlékérem, ENSZ FAO bronz plakett) illetve kitüntetéssel (Magyar Köztársasági Érdemrend) ismerték el.


Fenyvessy professzor úr 2011-ben vonult nyugdíjba, mint az SZTE Mérnöki Kar professor emeritusa.


A szakmai elhivatottsággal párosuló segítőkész, emberséges személyiségének emlékét szívünkben megőrizzük.


Professzor úr temetésére családi körben kerül sor.

Nyugodjék békében!

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2021. április 19.

Nyito_NE_Janaky

A Nature Energy című rangos tudományos folyóiratban publikált az SZTE hat kutatója. A csoportot vezető Janáky Csaba, az SZTE Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense 2021-ben elnyerte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést. A kutatót a kétféle elismerés előzményéről és hatásáról kérdeztük.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.