Bezár

SZTEhírek

IMG_2821

Sikeresen, kiemelkedő eredményekkel zárult a Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00014 számú pályázata

Sikeresen, kiemelkedő eredményekkel zárult a Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00014 számú pályázata

2021. december 11.

Projektzáró esemény került megrendezésre, az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító számú, „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” című európai uniós pályázatban. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A Támogatás teljes összege: 3 675 044 812 Ft, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az eseményent Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja, Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Kozma Gábor, a GFE rektora nyitotta meg.


IMG_2832

 


IMG_2865


IMG_2866

Kiemelkedő eredményeket tudhat maga mögött a Szegedi Tudományegyetem – a 2017 és 2021 között zajlott EFOP -3.4.3-16-2016-00014 Európai Uniós pályázatnak köszönhetően, melynek keretében számtalan fejlesztés, innovatív megoldás és program valósulhatott meg a felsőoktatási intézmény hallgatói, oktatói és dolgozói javára. A regionális együttműködés jegyében, a Gál Ferenc Egyetem konzorciumi partnerként vett részt a programban. A projekt megvalósításának általános célja, a dél-alföldi régió felsőoktatási képzéseinek infrastrukturális, tudományos, módszertani és technológiai korszerűsítése, valamint a diplomások számának fenntartható növelése volt. Mindez olyan tematikus és egymásra épülő fejlesztésekkel jött létre, melyek elősegítik a magyar felsőoktatási rendszer teljesítménynövekedését és a tudáshoz való hatékonyabb hozzáférést.


IMG_2846

 

A projekt hét, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekből állt. Az alprojektekben megjelöltek öt kiemelt képzési terület (orvos-, egészségügyi-, MTMI-, gazdaságtudományi-, agrár- és a pedagógusképzés képzési területek) intézményi fejlesztéseit, melyek egy olyan rendszer létrehozására fókuszálnak, amelyben a beavatkozások eredményeképpen a hallgatók, oktatók, és a programban részt vevő intézmények kiemelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is.

 

A Hallgatói diplomaszerzést segítő szolgáltatások alprojektben az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az SZTE jelentős gyarapodáson ment keresztül a hallgatói lemorzsolódást csökkenteni hivatott, tanulástámogató, komplex, megoldásközpontú problémakezelési stratégiák kidolgozása és megvalósítása által. A pályázatnak köszönhetően a Szegedi Tudományegyetemen mind egyetemi, mind kari szinten jelentősen bővült a hallgatókat támogató szolgáltatások köre. A Komplex képzés- és szolgáltatásfejlesztés alprojekt tevékenységei során intézményi képzések átalakítása és fejlesztése ment végbe az új Képzési és Kimeneti Követelményekhez és a tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez illeszkedően. A komplex fejlesztések során a készség- és gyakorlatorientáltság, a készségközpontú tanterv átalakítása, a gazdasági- és munkaerőpiaci igények beépítése, valamint a digitális készségek fejlesztése is megvalósulhatott. A Gál Ferenc Egyetem jelentős eredményeket ért el a projektben a Hallgatói diplomaszerzést segítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó intézményi bennmaradást támogató programokkal, valamint a Komplex képzés- és szolgáltatásfejlesztés terén.


A Szegedi Tudományegyetem figyelemreméltó előrelépéseket tett a nemzetközi színtérrel való együttműködés tekintetében is a Nemzeköziesítés alprojekt által. Az egyetem angol nyelvű weboldalának elindításával a külföldi hallgatók számára még könnyebbé és hatékonyabbá vált az informálódás például a beutazási szabályokról, beiratkozási lépésekről, illetve arról, hogy milyen szabadidős tevékenységekre van lehetőségük Szegeden. Mindemellett számos programsorozat, nagyszabású rendezvények és mentorálási programok kiépítése igyekezett támogatni a Szegedi Tudományegyetemre járó nemzetközi hallgatók előmenetelét és emelni a számukra nyújtott oktatás színvonalát. A pályázat negyedik alprojektje a Kárpát-medencei oktatási tér fejlesztését és támogatását tűzte ki céljául. A Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények tudáshalmazának integrálása érdekében számos együttműködés bontakozott ki az SZTE és az egyes határon túli egyetemek között az elmúlt évek során. Amellett, hogy nagy hangsúly került a már meglévő kapcsolatok ápolására, a központi intézményi koordináció is fejlődött, illetve az egyetem szervezeti egységeinek partneri köre is bővült.


IMG_2900


Az Egészségnevelés című alprojekt az egyetemi hallgatók testmozgását, illetve a sportaktivitásban résztvevők arányának növelését szolgálta - nagy hangsúlyt fektetve a hallgatók egészségmegőrzésének támogatására, amely többek közt széleskörű sportolási lehetőségek kínálatával, testmozgásra ösztönző programok indításával, preventív jellegű felmérések vezénylésével és kortássegítők bevonásával valósult meg.


Az Open Online Oktatás alprojektekben mindkét egyetem komoly eredményeket ért el az oktatási gyakorlat és módszertan megújításában, továbbá digitális tananyagok fejlesztésében. A Szegedi Tudományegyetemnek az SZTE O3 stratégia keretein belül kivételes lehetősége nyílt online oktatási formáinak erősítésére: számos karon és egységben készültek el és kerültek megosztásra digitális- és e-learning tananyagok, alakultak online oktatásfejlesztési műhelyek. Sokoldalú fejlesztési tevékenységek valósulhattak meg a pályázat Oktatói-kutatói Teljesítmény Értékelési Rendszer alprojektjében is: lezajlottak egyetemi dolgozók számára tartott angol szaknyelvi tréningek, bevezetésre került a HR referensi rendszer, és a hallgatók társadalmi felelősségvállalását erősíteni hivatott akciók is megvalósulhattak.SZTEinfo


Fotó: Bobkó Anna/Sahin-Tóth István

 


Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek